Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Perioperatif Süreçte Anesteziyolog Prof. Dr. Ahmet COŞAR Prof. Dr. Ahmet COŞAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Perioperatif Süreçte Anesteziyolog Prof. Dr. Ahmet COŞAR Prof. Dr. Ahmet COŞAR."— Sunum transkripti:

1

2 Perioperatif Süreçte Anesteziyolog Prof. Dr. Ahmet COŞAR Prof. Dr. Ahmet COŞAR

3 Perioperatif Dönem Preoperatif dönem Preoperatif dönem İntraoperatif dönem İntraoperatif dönem Postoperatif dönem Postoperatif dönem preop intraop postop

4 ANESTEZİ PLANI  Preoperatif Dönem Preoperatif değerlendirme Preanestezik vizit Premedikasyon  İntraoperatif Dönem MonitorizasyonPozisyon Sıvı yönetimi Anestezinin tipi  Postoperatif Dönem Uyanma Ağrı kontrolu ve Yoğun bakım ANESTEZİ POLİKLİNİĞİ

5 Anesteziyolog Konsültan ve ilk gözlemci Konsültan ve ilk gözlemci Perioperatif Care Medicine Perioperatif Care Medicine Fizyopatolog Fizyopatolog Perioperatif dönemde cerrahı “Geminin kaptanı” olarak kabul eden doktrin artık geçerli değildir Perioperatif dönemde cerrahı “Geminin kaptanı” olarak kabul eden doktrin artık geçerli değildir G. Edward MORGAN, Çeviri: Lüleci N, Klinik Anesteziyoloji, Los Angeles, 2002 G. Edward MORGAN, Çeviri: Lüleci N, Klinik Anesteziyoloji, Los Angeles, 2002

6 ASA standardı * Hasta, anestezi öncesi bir anesteziyolog tarafından değerlendirilmeli ve muayene edilmelidir. Bu işlem doktor olmayan biri tarafından yapılıyorsa, anesteziyolog elde edilen bilgileri gözden geçirmeli, gerekiyorsa tekrarlamalı ve ana hatlarıyla değerlendirme formuna kaydetmelidir. Hasta, anestezi öncesi bir anesteziyolog tarafından değerlendirilmeli ve muayene edilmelidir. Bu işlem doktor olmayan biri tarafından yapılıyorsa, anesteziyolog elde edilen bilgileri gözden geçirmeli, gerekiyorsa tekrarlamalı ve ana hatlarıyla değerlendirme formuna kaydetmelidir. Tıbben gerekli olan preoperatif testler ve konsültasyonlar tamamlanmalıdır. Tıbben gerekli olan preoperatif testler ve konsültasyonlar tamamlanmalıdır. Hasta ile görüşülerek bir anestezi planı oluşturulmalı ve bu, hasta tarafından kabul edilmiş olmalıdır. Hasta ile görüşülerek bir anestezi planı oluşturulmalı ve bu, hasta tarafından kabul edilmiş olmalıdır. * ASA by House of Delegates on October14,1987

7 Anestezi Polikliniği Tıbbı hikaye Tıbbı hikaye Fizik muayene Fizik muayene Laboratuar testleri Laboratuar testleri Konsültasyonlar Konsültasyonlar Anestezi tekniğinin kararlaştırılması Anestezi tekniğinin kararlaştırılması Alınan ilaçlar ve planlanması Alınan ilaçlar ve planlanması Anestezinin riskleri Anestezinin riskleri Hasta onamı Hasta onamı Dökümantasyon Dökümantasyon

8 Hasta Onamı Hasta onay veremeyecek durumda ise Hasta onay veremeyecek durumda ise Güvenilir kişi Güvenilir kişi Akrabaları Akrabaları Çocuklarda ise ebeveyn Çocuklarda ise ebeveyn Yazılı olmalıdır Yazılı olmalıdır Hukuksal bir zorunluluktur Hukuksal bir zorunluluktur

9 Onam Belgesi Planlanan tedavinin niteliği Planlanan tedavinin niteliği Riskler, komplikasyonlar ve yararlar Riskler, komplikasyonlar ve yararlar Alternatif yaklaşımlar Alternatif yaklaşımlar Spesifik proplemler ve istekler Spesifik proplemler ve istekler

10 Dökümantasyon Medikolegal Medikolegal Sigorta Sigorta Kayıtların yeterli olması, gerektiğinde hekimin kendini savunmasını sağlar Kayıtların yeterli olması, gerektiğinde hekimin kendini savunmasını sağlar Yazılmayan şey yapılmamış kabul edilir Kayıtlar sonradan asla değiştirilemez

11 Vaka Takdimi 35 Yaşında Erkek 35 Yaşında Erkek İnguinal herni ameliyatı İnguinal herni ameliyatı Kardiyak arrest Kardiyak arrest CPR CPR Başarılı Başarılı Kalıcı mental defekt Kalıcı mental defekt Eski mesleğine dönememe Eski mesleğine dönememe

12 Anestezist, Cerrah ve Hastane Aleyhine Dava Görev Görev Hekim standart tetkikleri uygulamış mıdır? Hekim standart tetkikleri uygulamış mıdır? Görevi İhmal Görevi İhmal Nedeni Nedeni Hastanın uğradığı zarar Hastanın uğradığı zarar

13 Niçin Preoperatif Değerlendirme ? Perioperatif morbiditeyi azaltmak Perioperatif morbiditeyi azaltmak Hasta optimal sağlık durumunda mı? Hasta optimal sağlık durumunda mı? Fiziksel ve mental durumu preop. İyileştirilebilir mi? Fiziksel ve mental durumu preop. İyileştirilebilir mi? Hasta periop.süreci etkiliyecek bir patoloji yada ilaç alımı var mı? Hasta periop.süreci etkiliyecek bir patoloji yada ilaç alımı var mı? Anestezi uygulamasında modifikasyon gerektirecek durum var mı? Anestezi uygulamasında modifikasyon gerektirecek durum var mı?

14 Ne zaman ? İdeali 2 hafta önceden İdeali 2 hafta önceden Planlamayı engellememek Planlamayı engellememek Gerekli tanı-tedavi için zaman sağlama Gerekli tanı-tedavi için zaman sağlama Preop.klinik bazında Preop.klinik bazında Koordinasyon Koordinasyon Konsültasyon Konsültasyon

15 Psikolojik Değerlendirme ve Hazırlık Hastanın ameliyatı konusundaki endişeleri Hastanın ameliyatı konusundaki endişeleri Evinden ve yakınlarından uzaklaşması Evinden ve yakınlarından uzaklaşması Günlük işlerinin kesintiye uğraması Günlük işlerinin kesintiye uğraması Ameliyat sonrası dönemde beklenen ağrı Ameliyat sonrası dönemde beklenen ağrı

16 Medikal Öykü Alışkanlıklar Alışkanlıklar Eksersiz toleransı Eksersiz toleransı Günlük aktiviteleri Günlük aktiviteleri Kullandığı ilaçlar Kullandığı ilaçlar Allerji Allerji

17 Perioperatif Kullanılan İlaçlar ile Anesteziklerin Etkileşimi Alkol bağımlılığıAnestezik ilaçlara tolerans Alkol bağımlılığıAnestezik ilaçlara tolerans BenzodiazepinlerAnestezik ilaçlara tolerans BenzodiazepinlerAnestezik ilaçlara tolerans AntihipertansiflerBozulmuş SSS yanıtı AntihipertansiflerBozulmuş SSS yanıtı AspirinKanamaya meyil AspirinKanamaya meyil Beta blokerlerBradikardi, Bronkospazm Beta blokerlerBradikardi, Bronkospazm DijitalKardiak aritmiler DijitalKardiak aritmiler

18 Seçeneklerimiz İlaç kesilebilir İlaç kesilebilir İlaç devam ettirilebilir İlaç devam ettirilebilir İlacın formu değiştirilebilir İlacın formu değiştirilebilir

19 Elektif Cerrahi Öncesinde Kesilmesi Önerilen İlaçlar Trisiklik antidepresanlar 1 hafta önce Levadopa1 hafta önce Lityum1 hafta önce MAO inhibitörleri2 hafta önce Antikolinesterazlar6 hafta önce

20 Solunum KOAH KOAH Astım Astım Sigara Sigara Tbc Tbc İmmunopatoloji İmmunopatoloji Akut solunum enfeksiyonu Akut solunum enfeksiyonu Steroid alımı Steroid alımı

21 Akciğer Grafisi Akut respiratuar infeksiyon Akut respiratuar infeksiyon Olası metestazı olanlar Olası metestazı olanlar Son 12 ay içinde kalp-Akciğer patolojileri olmasına karşın grafisi olmayanlar Son 12 ay içinde kalp-Akciğer patolojileri olmasına karşın grafisi olmayanlar Son 12 ay içinde Tbc’li bir ülkeden gelmesine karşın karşın grafisi olmayanlar Son 12 ay içinde Tbc’li bir ülkeden gelmesine karşın karşın grafisi olmayanlar Royal College Of Radiologists

22 Solunum Fonksiyon Testleri KOAH’lılar KOAH’lılar İnatçı öksürüğü olan tiryakiler İnatçı öksürüğü olan tiryakiler Göğüs deformitesi olanlar Göğüs deformitesi olanlar Morbid obezler Morbid obezler >70 yaş >70 yaş Toraks veya üstbatın cerrahisi Toraks veya üstbatın cerrahisi

23 Havayolu Güvenliği Kısa boyun, diş protezleri Kısa boyun, diş protezleri Receding mandibula Receding mandibula Protruze maxiller kesici ön dişler Protruze maxiller kesici ön dişler Kötü mandibuler mobilite Kötü mandibuler mobilite Mallampati klasifikasyonu Mallampati klasifikasyonu

24 Preop. Resp. İyileştirmeler Sigaranın kesilmesi Sigaranın kesilmesi Fizyoterapi Fizyoterapi Bronkodilatatörler Bronkodilatatörler Ekspektoranlar Ekspektoranlar Sıvı alımı Sıvı alımı Derin solunum ekzersizleri Derin solunum ekzersizleri

25 Pulmoner Komplikasyonlar İçin Risk Göstergeleri Öksürük Öksürük Dispne Dispne Pulmoner hastalık Pulmoner hastalık Sigara Sigara Obesite Obesite Abdominal veya torasik cerrahi Abdominal veya torasik cerrahi Diafragma cerrahisi Diafragma cerrahisi FEV1 <2 L FEV1 <2 L Pco2 >=45 mm Hg Pco2 >=45 mm Hg Po2 <=50 mm Hg Po2 <=50 mm Hg

26 Kardiyovasküler Sistem Kalp yetmezliği Kalp yetmezliği Miyopati Miyopati İskemik kalp hastalığı İskemik kalp hastalığı Kapak hastalıkları Kapak hastalıkları Hipertansiyon Hipertansiyon Aritmi Aritmi

27 Endokrin Diyabet tipi, End-organ tutulumu, Diyabet tipi, End-organ tutulumu, Otonomik nöropati, süresi, seyri, glisemik denetim Otonomik nöropati, süresi, seyri, glisemik denetim Tiroid Tiroid Paratiroid Paratiroid Adrenal yetmezlik Adrenal yetmezlik

28 GIS Postanestetik sarılık öyküsü Postanestetik sarılık öyküsü Ülser (gastroparezis) Ülser (gastroparezis) GIS kanaması GIS kanaması Hiatal herni Hiatal herni Medikasyonlar Medikasyonlar

29 Diğer Sistemler Kanama Kanama anemi, lökemi, transfüzyon öyküsü Renal Renal elektolit imbalansı, renal patoloji Nörolojik Nörolojik konvülsiyon, başağrısı, tremor Kas-iskelet Kas-iskelet artrit (TME), disk problemleri

30 Fizik Muayene Kan basıncı Kan basıncı Periferik nabazanlar Periferik nabazanlar Göz (solukluk, ikter, konjuktinitis) Göz (solukluk, ikter, konjuktinitis) Ağız (intübasyon, oral lezyonlar) Ağız (intübasyon, oral lezyonlar) Bacaklar (ödem, nörolojik değerlendirme) Bacaklar (ödem, nörolojik değerlendirme) Boyun (mobilite) sırt (spinal-epidural) Boyun (mobilite) sırt (spinal-epidural)

31 Sistemik İnceleme KVS: Kapaklar, İKH KVS: Kapaklar, İKH Akciğerler: Anfizem, infeksiyon, deformite Akciğerler: Anfizem, infeksiyon, deformite Batın: Asit, skar, organomegali Batın: Asit, skar, organomegali Nörolojik: Deformite Nörolojik: Deformite

32 Fonksiyonel Kapasite MET: Oksijen tüketimi MET: Oksijen tüketimi 1MET 1MET Yeme /içme/ tuvalet/ yürüyebilme 4MET 4MET jogging / merdiven çıkma

33 Laboratuar Testleri Hasta için yararlı, efektif, optimalizasyon sağlayan laboratuar incelemeleri; iyi bir öykü ve FM bazında yapılan selektif değerlendirmelerdir. Hasta için yararlı, efektif, optimalizasyon sağlayan laboratuar incelemeleri; iyi bir öykü ve FM bazında yapılan selektif değerlendirmelerdir. (Alan F Ross, John H Tinker. Anaesthesia Ronald D Miller ) Öykü ve FM bulgularını tamamlayan laboratuar incelemeleri yapılmalıdır. Öykü ve FM bulgularını tamamlayan laboratuar incelemeleri yapılmalıdır.

34 Asemptomatik Hastalarda O yaş grubu için o testle ilgili anormalliklerin insidansı O yaş grubu için o testle ilgili anormalliklerin insidansı Anormal test sonuçlarının periop sonuçlar üzerindeki önemi Anormal test sonuçlarının periop sonuçlar üzerindeki önemi Testin maliyeti Testin maliyeti Anormal bir test sonucu elde edildiğinde bunun periop koşullar üzerinde ne derece anlamlı olduğunun belirlenmesi Anormal bir test sonucu elde edildiğinde bunun periop koşullar üzerinde ne derece anlamlı olduğunun belirlenmesi Medikolegal durumlar(kanuni yönü) Medikolegal durumlar(kanuni yönü)

35 Laboratuar Testlerinin Değeri Peroperatif morbidite riski taşıyan ancak preoperatif tedavi ile minimize edilebilecek klinik patolojiler Peroperatif morbidite riski taşıyan ancak preoperatif tedavi ile minimize edilebilecek klinik patolojiler Öykü+FM incelemelerinin laboratuar desteğine gerek göstermesi Öykü+FM incelemelerinin laboratuar desteğine gerek göstermesi Genel populasyonda yaygın olan patolojileri saptayan incelemeler Genel populasyonda yaygın olan patolojileri saptayan incelemeler Semptomatik olanların durum tespiti Semptomatik olanların durum tespiti

36 Sık Yapılan Testler Hb, Hct,Tam kan Hb, Hct,Tam kan Glisemi, BUN, Kreatinin Glisemi, BUN, Kreatinin KCFT, Hepatit KCFT, Hepatit PTT, PT, INR PTT, PT, INR EKG EKG Akciğer grafisi Akciğer grafisi İdrar tahlili İdrar tahlili Gebelik Gebelik HIV HIV

37 Bir çok hastane ve anestezi bölümü elektif cerrahi öncesi hastalara hangi testlerin uygulanacağına ait bir politikaya sahiptir Bir çok hastane ve anestezi bölümü elektif cerrahi öncesi hastalara hangi testlerin uygulanacağına ait bir politikaya sahiptir Preoperatif olarak hastanın yaşı, planlanan operasyonun büyüklüğü hangi laboratuar testlerin yapılacağında bize yol gösterici olur Preoperatif olarak hastanın yaşı, planlanan operasyonun büyüklüğü hangi laboratuar testlerin yapılacağında bize yol gösterici olur İdeal olanı; fizik muayene ve özgeçmişte temel pozitif bulguları olan olgulara laboratuar testi istemektir İdeal olanı; fizik muayene ve özgeçmişte temel pozitif bulguları olan olgulara laboratuar testi istemektir

38 EKG EKG Akc. grafisi Akc. grafisi Hb Hb BUN, Kreatinin BUN, Kreatinin Elektrolitler Elektrolitler Glisemi Glisemi INR INR KVS Hastalığı Varlığında

39 ABD’ de ameliyatlardan önce rutin olarak aşağıdaki testlere bakılmaktadır ve zorunludur ABD’ de ameliyatlardan önce rutin olarak aşağıdaki testlere bakılmaktadır ve zorunludur HctHbEKG İdrar analizi HctHbEKG İdrar analizi Toraks filmi Serum elektrolit Toraks filmi Serum elektrolit Koagülasyon testleri Koagülasyon testleri G. Edward MORGAN, Çeviri: Lüleci N, Klinik Anesteziyoloji, Los Angeles, 2002 G. Edward MORGAN, Çeviri: Lüleci N, Klinik Anesteziyoloji, Los Angeles, 2002 Rutin AİDS testi tartışmalıdır Rutin AİDS testi tartışmalıdır

40 Koagülasyon Testleri Kanama Zamanı Kanama Zamanı Pıhtılaşma Zamanı Pıhtılaşma Zamanı Protrombin Zamanı Protrombin Zamanı

41 Laboratuar Testleri  Hb / HctKanama Olasılıklı Major Cerrahi Anemi Varlığı Anemi Varlığı  Lökositİnfeksiyon İmmunosupressif ya da Steroid Tedavi  PT/PTTKoagulasyon Anormalliği Olanlar Antikoagülan Tedavi Alanlar Antikoagülan Tedavi Alanlar  TrombositTrombosit Bozukluğu Olanlar Hemoraji veya Pürpüra  EKG40 yaş ve Üzeri  Rutin Kan Biyokimyası60 yaş ve Üzeri Sistemik Kronik Hastalıklar

42 YaşErkekKadın < 40ØHb ± Hct Gebelik testi ? 40 - 50EKGEKG Hb ± Hct Hb ± HctGebelik testi ? 50 - 64Hb ± HctHb ± Hct EKG EKG Gebelik testi? Laboratuar Testleri

43 YaşErkekKadın 65-74Hb ± Hct, EKGHb ± Hc, EKG Kreatinin / BUNKreatinin / BUN GlukozGlukoz > 74Hb ± HctHb + Hct EKG EKG Kreatinin / BUN Kreatinin / BUN GlukozGlukoz Akciğer grafisi ?Akciğer grafisi ? Laboratuvar Testleri

44 Anestezi Riskinin Belirlenmesi En önemli konu olup, sadece anestezist tarafından üstlenilmelidir En önemli konu olup, sadece anestezist tarafından üstlenilmelidir Hayati bir cerrahi endikasyon varsa sorun hastanın anestezi alıp almayacağı değil, en iyi şekilde nasıl anestetize edileceği olmalıdır Hayati bir cerrahi endikasyon varsa sorun hastanın anestezi alıp almayacağı değil, en iyi şekilde nasıl anestetize edileceği olmalıdır

45 Amerikan Anesteziyolojistler Derneği Amerikan Anesteziyolojistler Derneği (American Society of Anesthesiologist- ASA) (American Society of Anesthesiologist- ASA) ASA I: Cerrahi patolojisi dışında bir hastalığı olmayan kişi ASA I: Cerrahi patolojisi dışında bir hastalığı olmayan kişi ASA II: Aktiviteyi sınırlamayan yandaş hastalığı olan kişi ASA II: Aktiviteyi sınırlamayan yandaş hastalığı olan kişi Anemi Diyabetes Mellitus Anemi Diyabetes Mellitus Kronik bronşitHipertansiyon Kronik bronşitHipertansiyon Anestezi Riskinin Belirlenmesi

46 ASA III: Aktiviteyi sınırlayan yandaş hastalığı olan kişi ASA III: Aktiviteyi sınırlayan yandaş hastalığı olan kişi Geçirilmiş myokard infarktüsü Geçirilmiş myokard infarktüsü KOAH KOAH ASA IV: Hayatı sürekli tehdit eden yandaş hastalığı olan kişi ASA IV: Hayatı sürekli tehdit eden yandaş hastalığı olan kişi Konjestif kalp yetmezliği Konjestif kalp yetmezliği Karaciğer yetmezliği Karaciğer yetmezliği Anestezi Riskinin Belirlenmesi

47 ASA V: Ameliyat olsa da olmasa da 24 saatten fazla yaşaması beklenmeyen, son ümit olarak cerrahi girişim yapılan kişi ASA V: Ameliyat olsa da olmasa da 24 saatten fazla yaşaması beklenmeyen, son ümit olarak cerrahi girişim yapılan kişi Hepatorenal sendrom Hepatorenal sendrom ASA VI: Beyin ölümü gelişmiş hastalar ASA VI: Beyin ölümü gelişmiş hastalar Anestezi Riskinin Belirlenmesi

48 ASA Sınıflamasına göre Mortalite Oranları ASA Sınıfı Mortalite Oranı 1 % 0.06-0.08 2 % 0.27-0.4 3 % 1.8-4.3 4 % 7.8-23 5 % 9.4-51

49 Anestezi Riski ( Canadian Anesthesiologist Society) Anestezi sırasında mortalite Anestezi sırasında mortalite 1/ 200 000 1/ 200 000 1/ 400 000 1/ 400 000 Motorlu taşıtla kaza sonucu mortalite Motorlu taşıtla kaza sonucu mortalite 1/ 10 000 1/ 10 000

50 Mortalite Oranları - GATA  1996 YILI5/10.455%00 4.78  1997 YILI3/10.860%00 2.76  1998 YILI4/11.563%00 3.45  1999 YILI3/11.032%00 2.71  2000 YILI3/11.204%00 2.64  2001 YILI2/ 9511%00 2.10  2002 YILI2/ 6869 %00 2.91

51 Goldmann'ın Kardiak Risk İndeksi  Aritmi 70 - 5 puan 1. Grup  Gallop ritmi 116 - 12 puan 2. Grup  3 ncü ses 1113- 25 puan 3. Grup  Yaş> 70 525- 35 puan 4. Grup  Son 6 ayda MI 10  Acil cerrahi 4  Aort darlığı 3  Düşük genel durum 3

52 Çok Değişkenli Risk İndeksi  Yaş > 70  Erkek  Anemi  Sigara hikayesi  Yakın zamanda geçirilmiş travma hikayesi

53 Çok Değişkenli Risk İndeksi  Şişmanlık  Tekrarlanan cerrahi girişim  Kardiak, renal, hepatik, respiratuar, endokrin sorunlar  Dekübitüs ülserler  Tekrarlayan enfeksiyon anestezi için risk faktörleridir

54 Kardiyoloji konsültasyonu Geçirilmiş MI Geçirilmiş MI Unstabil anjina Unstabil anjina Kalp yetmezliği Kalp yetmezliği Aritmi Aritmi Kapak hastalığı Kapak hastalığı Cerrahi Cerrahi İncelemeler sonucu risk saptananlar İncelemeler sonucu risk saptananlar Stres testi/ ECHO / Konsültasyon

55 Rutin Protokolu Öykü+FM+Cerrahinin yeri+anestezinin tipi Öykü+FM+Cerrahinin yeri+anestezinin tipi Bazal preoperatif profil Hb+Glisemi+kreatinin+idrar Bazal preoperatif profil Hb+Glisemi+kreatinin+idrar >40yaş +EKG >40yaş +EKG Dr. Nalini.M.R. M.D. Consultant Physician Bangalore

56 Hct veya Hb konsantrasyonu : Hct veya Hb konsantrasyonu : Menstrüasyon gören bütün kadınlar Menstrüasyon gören bütün kadınlar 60 yaşın üzerindeki bütün hastalar 60 yaşın üzerindeki bütün hastalar Belirgin kan kaybı olan ve kan tranfüzyonu gerektiren tüm hastalar Belirgin kan kaybı olan ve kan tranfüzyonu gerektiren tüm hastalar Serum Glukoz ve Kreatinini(veya BUN) konsantrasyonu: Serum Glukoz ve Kreatinini(veya BUN) konsantrasyonu: 40 yaşın üzerindeki tüm hastalarda 40 yaşın üzerindeki tüm hastalarda Elektrokardiyogram: Elektrokardiyogram: 40 yaşın üzerindeki tüm hastalarda 40 yaşın üzerindeki tüm hastalarda Göğüs radyografisi: Göğüs radyografisi: 60 yaşın üzerindeki tüm hastalarda 60 yaşın üzerindeki tüm hastalarda MILLER MILLER Asemptomatik ve Sağlıklı Görünen Hastalarda

57 Biz ? Hb Hb INR INR Glisemi Glisemi Hepatit markerları Hepatit markerları Gebelik testi (M) Gebelik testi (M) KCFT KCFT BUN BUN Kreatinin Kreatinin EKG EKG Akciğer grafisi Akciğer grafisi

58 Anestezi Yönteminin Belirlenmesinde Etkili Faktörler  Hastanın yaşı  Yandaş hastalıklar  Cerrahi girişimin yeri, tipi, süresi  Verilecek pozisyon  Özel cerrahi tipleri

59 Anestezi Yönteminin Belirlenmesinde Etkili Faktörler  Obstetrik anestezi  Anestezistin beceri, alışkanlık ve tercihi  Cerrahın beceri ve tercihi  Hastanın isteği  Teknik ve personel olanakları

60 Anestezi tipinin seçimi Sedo-analjezi (MAC) Genel anestezi Rejyonal anestezi

61 Genel Anestezi Endikasyonları  Hastanın yaşı  Cerrahi girişimin kapsamı ve yeri  Mental bozukluğu olanlar  Bölgesel anestezi süresini aşan girişimler  Lokal anestezik alerjisi olanlar  Israrla genel anestezi isteyen hastalar

62 Rejyonal veya Lokal Anestezi  Bilincin devamlılığı uygunsa tercih edilir  Hastanın mutlaka bilgilendirilmesi gerekir  Hasta kabul etmelidir  Alt abdomen ve ekstremite cerrahisinde tercih edilir Monitorizasyon ve Takip Genel Anestezideki Gibidir

63 Sıvı ve Gıda Alımının Sınırlanması Anestezi uygulamasında en önemli komplikasyonlardan biri mide içeriğinin akciğerlere aspirasyonudur Anestezi uygulamasında en önemli komplikasyonlardan biri mide içeriğinin akciğerlere aspirasyonudur

64 Kesin bir kural olmamakla birlikte; Kesin bir kural olmamakla birlikte; 1 yaşa kadar çocuklarda süt de dahil katı gıdalar 6 saat öncesinden 1 yaşa kadar çocuklarda süt de dahil katı gıdalar 6 saat öncesinden 1-4 yaş arası çocuklarda katı gıdalara en az 8 saat öncesinden kısıtlanmalı 1-4 yaş arası çocuklarda katı gıdalara en az 8 saat öncesinden kısıtlanmalı Kıvamlı olmayan, alkol ve şeker içermeyen berrak sıvılar ise 2-3 saat öncesine kadar verilebilir Kıvamlı olmayan, alkol ve şeker içermeyen berrak sıvılar ise 2-3 saat öncesine kadar verilebilir Sıvı ve Gıda Alımının Sınırlanması

65 Regürjitasyon Nedenleri  Hiatus hernisi  Gastroparezi ve diabet  Obezite  Hamilelik  Üst gastrointestinal kanama  Gastrik çıkış veya ince barsak obstrüksiyonu  Acil vakalar

66 Preanestezik Vizit Preanestezik vizit, operasyona hazırlanan olgunun anestezist tarafından değerlendirilmesi ve hazırlıkların tekrar gözden geçirilmesi işlemidir

67 Premedikasyon Operasyona hazırlanan olgunun sakin olmasını sağlamak, metabolizmasını azaltmak, kullanılacak anestezik maddelerin etkilerini potansiyalize etmek amacıyla ilaç uygulanmasıdır

68 Premedikasyonun Amaçları  Korku ve heyecanın giderilmesi, hafif uyku hali sağlanması  Ağız içi, trakeo-bronşiyal sekresyonların azaltılması  Arzu edilmeyen parasempatik aktivitenin ve reflekslerin ortadan kaldırılması  Anestezi indüksiyonunun kolaylaştırılması  Amnezi meydana getirilmesi  Bulantı ve kusmanın en aza indirilmesi

69 Premedikasyonun Amaçları  Anestezik ilaçların daha az dozda kullanılmaları ile yan etkilerinin azaltılması ve tasarruf sağlanması  Sakin bir uyanma  Mide sıvı miktarının azaltılması pH’ sının yükseltilmesi  Allerjik reaksiyonların önlenmesi

70 Periop Nütrisyonel Destek Preoperatif destek Preoperatif destek Ciddi malnütrisyonlu* hastalar Preoperatif 3 günden fazla aç kalacaklar Postoperatif destek Postoperatif destek Ciddi malnütrisyonlu* hastalar Ciddi malnütrisyonlu* hastalar Postoperatif 5 günden fazla aç kalacaklar Postoperatif 5 günden fazla aç kalacaklar Ciddi malnütrisyonlular için en az 15 günlük destek Ciddi malnütrisyonlular için en az 15 günlük destek * Kilo kaybı, Albumin< 3.2 mg /dL, Lenfosit<3000

71 İntraoperatif Dönem a.Monitorizasyon b.Pozisyon c.Sıvı yönetimi d.Özel teknikler e.Anestezinin tipi

72 İntraoperatif Dönem a.Monitorizasyon b.Pozisyon c.Sıvı yönetimi d.Özel teknikler e.Anestezinin tipi

73 İntraoperatif Dönem Tüm dünyada genel ya da rejyonel anestezi alacak olgularda ASA standartlarında monitorizasyon uygulanmaktadır Bu standartlar  Noninvaziv tansiyon arteriyel  Pulseoksimetre  EKG  Vücut ısısı  FiO 2

74 İntraoperatif Dönem Monitorizasyon Monitorizasyon  Kapnografi  İdrar takibi  İntraarteriyel kanül  CO  CVP  PAWP

75 β-bloker Kullanımı Koroner arter hastası yada riskini taşıyor ve kontrendikasyon yoksa * KAH:50-60/dk. ulaşılacak şekilde preoperatif dönemde başlanmalı ** * American College of Physicians – 1997 ** American College of Cardiology – 2002

76 β-bloker Randomize Çalışmaları 1988 Stone. Anesthesiology 1988;68:495-500 1988 Stone. Anesthesiology 1988;68:495-500 128 HTN hasta elektif cerrahi 128 HTN hasta elektif cerrahi Miyokardial iskemi: % 2 vs % 28 Miyokardial iskemi: % 2 vs % 28 1996 Mangano 1996 Mangano 1999 Raby. Anesth Analg 1999; 88:477-482. 1999 Raby. Anesth Analg 1999; 88:477-482. 26 hasta preoperatif iskemili ( Holter monitorizasyon ) Postoperatif iskemi: % 33 vs. % 73 1999 Poldermans 1999 Poldermans 2000 Urban. Anesth Analg 2000;90:1257-1261. 2000 Urban. Anesth Analg 2000;90:1257-1261. 120 hasta elektif total diz artroplasti 120 hasta elektif total diz artroplasti Postoperatif iskemi: % 6 vs. % 15 Postoperatif iskemi: % 6 vs. % 15 Postoperatif MI; % 2 vs. % 6 Postoperatif MI; % 2 vs. % 6

77 β-bloker Kontrendikasyonlar Konjestif kalp yetmezliği Konjestif kalp yetmezliği Aort stenozu Aort stenozu Düşük ejeksiyon fraksiyonu Düşük ejeksiyon fraksiyonu

78 Postoperatif Dönem a.Uyanma b.Ağrı kontrolü ve mobilizasyon c.Yoğun bakım a.Solunum desteği b.Hemodinamik monitorizasyon

79 Derlenme Odasının İşlevi  Hasta hemşire oranı 1/1 olacak şekilde hemşire bakımı  Cerrahi kanamanın takibi ve erken tanısı  Devamlı veya sık aralarla vital bulguların takibi (EKG, kan basıncı, nabız sayısı ve ritmi, idrar çıkışı, oksijen satürasyonu)  Ağrı tedavisi  Gerekirse röntgen çekimi (akciğer veya kateterler)

80 Postoperatif Komplikasyonlar  Hipertansiyon  Hipotansiyon  Bulantı ve kusma  Aspirasyon  Kanama  Delirium

81 Postoperatif Komplikasyonlar  Uzamış ayılma  Atelektazi  Hipoksemi  Oligüri  İdrar retansiyonu

82 Postoperatif Komplikasyonlar  Korneal abrasyon  Sinir hasarı  Dental hasar  Deri yanığı veya abrasyonları  Kısık ses

83 Sonuç Preoperatif değerlendirme ile organ işlevlerinin optimizasyonu. Preoperatif değerlendirme ile organ işlevlerinin optimizasyonu. İntraoperatif dönemde fizyolojik parametrelerin monitörizasyonu ve optimal cerrahi koşulların sağlanması İntraoperatif dönemde fizyolojik parametrelerin monitörizasyonu ve optimal cerrahi koşulların sağlanması Postoperatif dönemde ise; yeterli postoperatif analjezi ve döneme özgül sorunların yönetimi Postoperatif dönemde ise; yeterli postoperatif analjezi ve döneme özgül sorunların yönetimi Başarılı bir perioperatif sürecin temel unsurlarıdır.

84 There May Be Mınor Surgery But There Are No Mınor Anesthetıcs Deutschman, C.S. Anesthesiology 85:1, 1996 Teşekkürler

85 AMELİYAT EKİP İŞİDİR!!!


"Perioperatif Süreçte Anesteziyolog Prof. Dr. Ahmet COŞAR Prof. Dr. Ahmet COŞAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları