Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pediatrik ve Konjenital Kardiyolojide Girişimsel Tedaviler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pediatrik ve Konjenital Kardiyolojide Girişimsel Tedaviler"— Sunum transkripti:

1 Pediatrik ve Konjenital Kardiyolojide Girişimsel Tedaviler
Prof. Dr. Alpay Çeliker

2 Transkateter Tedavi Yöntemler,
Balon valvüloplasti ve anjiyoplasti Patent duktus arteriosus kapatılması Stent implantasyonu Atriyal septal defekt kapatılması Ventriküler septal defekt kapatılması Girişimsel elektrofizyoloji Hibrid girişimler

3 Transkateter Yöntemler: Nedenler
Sternotomi ve kardiyak “by-pass” gereksinimi Cerrahi blok Ventrikülotomiye bağlı erken ve geç aritmiler Postperikardiyotomi sendromu

4 Endikasyonlar: ASD Defekt çapı < 30 mm Rimler > 5mm
İnme  ASD veya PFO varsa Sekundum ASD Fenestre Fontan operasyonu yapılan hastalarda fenestrasyonun kapatılması

5 Hasta Seçimi Eko Yeterince büyük Rimleri uygun Yaş > 3-4 yaş

6 Atrial Septal Defekt Kapatılması

7 Intrakardiak Ekokardiyografi

8 VSD Kapatılması : Perimembranöz

9 Hasta Seçimi Sol ventrikülde volüm artışına neden olan sol-sağ şant
> 8 kg vücut ağırlığı Subaortik rim > 2mm Kontrendikasyon Suprakristal VSD  aort kapağına yakın İnlet VSD  AV kapaklara yakın

10 Girişimsel Elektrofizyoloji

11 Non-contact Mapping

12 Hibrid VSD Kapatılması


"Pediatrik ve Konjenital Kardiyolojide Girişimsel Tedaviler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları