Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Patent Foramen Ovale Kapatılması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Patent Foramen Ovale Kapatılması"— Sunum transkripti:

1 Patent Foramen Ovale Kapatılması
Alpay Çeliker Acıbadem Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi

2 Patent Foramen Ovale Normal popülasyonda sıklığı % 25 (19-36)
Fetal hayatın bir kalıntısıdır Potansiyel olarak tehlike yaratabilir Dinamik bir yapıdır (Valsalva manevrası)

3 PFO: Patolojik Sonuçlar
TİA, kritojenik stroke Dalgıçlarda dekompresyon hastalığı Ortodeksi-platipne sendromu Migren Obstrüktif uyku apnesi

4 Patofizyoloji Paradoksik embolizm Kimyasal mediatörler
Venöz kanın sol kalbe geçişi Gaz geçişi

5 PFO Kapatılması: Endikasyonlar
Genç Yaşta (<55 yaş) risk taşıyan hastalar: Hiperkoagulabilite Medikal tedaviye karşın tekrarlayan stroke Derin ven trombozu ile birlikte inme PFO&atriyal septal anevrizma Uzun tünel PFO Hemodinamik olarak önemli PFO Östakian valf ve PFO ? Cevaplandırılamayan gurup: Tek nörolojik olay geçiren PFO

6 Cihazlar Cardioseal Amplatzer PFO Cihazı

7 Helex Biostar NHS PFO Sistemi

8 St Jude Premere Cardia İntrasept

9 CIERRA PFX System

10 PFO Kapatılması Uygun Hastaların bulunması Uygun Endikasyon
Nöroloji klinikleri ile yakın iletişim Stroke geçiren hastalarda PFO taraması Transkranial Doppler TEE Uygun Endikasyon Girişimsel yöntemle kapatma Hastaların İzlemi

11 Transkranial Doppler Stroke geçiren hastalarda taramada kullanılır.
Sensitivitesi oldukça yüksektir (> % 95). Noninvazifdir. Uygulaması kolaydır. Kontrast ajan kullanılmasına gerek yoktur.

12 TKD < 25 buble varsa PFO TEE ile görülemeyebilir
> 25 buble varsa PFO TEE ile büyük olasılıkla görülür Çok fazla sayıda buble varsa (perde şeklinde) PFO TEE ile kesinlikle belirlenir.

13 Ekokardiyografi Tanıda oldukça önemlidir
Transtorasik ekokardiyografi büyük PFO’larda faydalıdır Transözefagal ekokardiyografi Tanıda altın standart Fonksiyonel değerlendirme Girişimsel yöntem sırasında

14 Kontrast Eko Spontan veya provokasyonla sağ atriyum opasifiye olduktan 4 siklus sonra en az 3 mikrobuble sol atriyuma geçerse pozitif olarak kabul edilir.

15 ASA Değerlendirilmesi

16 PFO Kapatılması Yöntemler İzlem Genel anestezi, sedasyon TEE veya İKE
Cihaz seçimi İzlem Erken dönemde başarı Kapanma oranı Rekürren stroke

17 Teknik İpuçları Antikoagulasyon çok önemli
Kateter, kılıf ve cihazın çok iyi temizlenmesi ve floroskopik, EKG ve ekokardiyografik monitorizasyon Defekt tipi Uzun tünel mesafesi: > 10 mm ve atrial septal anevrizma (>3 cm LR veya RL) varlığında daha fleksibl cihazlar kullanılabilir. Anevrizmal çoklu defektler Amplatzer PFO ve benzerleri

18 CİHAZ SEÇİMİ PFO BALON SİZİNG <8 mm : 25mm PFO CİHAZI
8 mm – 11 mm : 35mm PFO CİHAZI >11 mm: Amplatzer Septal Oklüder

19 Teknik İpuçları Balon sizing ? Kapatma sonrası residüel şant
Kapatma sonrası aortaya bası Antikoagulasyon

20

21

22

23 Safety and feasibility of percutaneous closure of patent foramen ovale without intra-procedural echocardiography in 825 patients. Meier et al. 2009

24 Verma SK, Tobis JM. Explantation of patent foramen ovale closure devices a multicenter survey.. JACC Interv May 2011 Amplatzer) CardioSEAL Helex Other Total (n = 9,109) (n = 2,023) (n = 1,201) (n = 1,403) (n = 13,736) Chest pain 10 (0.11%) 2 (0.10%) 2  (0.17%)  (0.10%) Residual shunt 4 (0.04%) 8 (0.40%)  (0.09%) Thrombus 1 (0.01%) 3 (0.15%)  (0.03%) Perforation 1 (0.01%) 1 (0.05%)  (0.01%) Pericardial effusion 2 (0.02%)  (0.01%) Recurrent stroke  (0.05%)  (0.01%) Infection  (0.05%)  (0.01%) Other 1 (0.01%)  (0.08%) 2 (0.01%) Total 19 (0.21%) 16 (0.79%) 2  (0.17%) 1 (0.08%) 38 (0.28%)

25 Sonuç I Tekrarlayan kriptojenik stroke ve PFO olan tüm hastaların transkateter yöntemle kapatılma endikasyonu vardır. Transkateter PFO kapatılması komplikasyon olmaksızın uygulanmalıdır. İzlem sonuçları istenilen düzeyde değildir. Uzun süreli izlem sonuçları henüz bilinmemektedir.

26 Sonuç II Girişim erken dönemde ve uzun süreli izlem sonucunda başarılı olmalıdır. Bu uygun tanı ve doğru endikasyonun sağlanmasıyla yakından ilişkilidir. Uygun hastaların bulunması için Nöroloji klinikleri ile birlikte çalışma gereklidir.


"Patent Foramen Ovale Kapatılması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları