Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Harun GÜLMEZ KOLAN British Hospital BA Ş HEK İ M İ Sporun ve sporcunun daima yanındayız.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Harun GÜLMEZ KOLAN British Hospital BA Ş HEK İ M İ Sporun ve sporcunun daima yanındayız."— Sunum transkripti:

1 Dr. Harun GÜLMEZ KOLAN British Hospital BA Ş HEK İ M İ Sporun ve sporcunun daima yanındayız.

2 Sağlıklı yaşamak; * nedir ? * ne yapmak gerekir ?

3 SAĞLIKLI YAŞAM ÖNERİLERİ 1.Beslenme 2.Spor 3.Temizlik 4.Düzenli yaşam 5.Uyku 6.Zaralı maddelerden korunma

4 Hedeflere ulaşmanın yolu sağlıklı olmaktan geçmektedir. YAŞAM HEDEFİMİZ ?... 1.Mutluluk 2.Güvenlik 3.Huzur 4.Başarı 5.Deneyim 6.Bilgi edinmek

5 SPOR Hangi yaşta hangi spor ? Hangi seviyede spor ?

6 5-8 yaş: E ğ lence ve sporu sevdirme 8-10 yaş: Beceri, esneklik, koordinasyon 11-15 yaş: Teknik, taktik ve takım çalı ş maları 16-19 yaş: Vücut tipine uygun spor seçimi 21-30 yaş: Uzman denetiminde en verimli dönem 31-40 yaş: Met. yava ş lar. Daha kontrollü olunmalı 41-50 yaş: Sakatlanma riski artmı ş, hafif sporlar 51-60 yaş: Kas ve kemik kütlesi azalmı ş tır. Bireysel sporlar 61 ve üzeri: Hareketlili ğ in sürdürülmesi.

7 Spor yaralanmalarının nedenleri nelerdir? Kişisel faktörler : Fiziksel eksiklikler (kas zayıflı ğ ı, eklem kısıtlılı ğ ı, yetersiz esneklik), yorgunluk ve a ş ırı yüklenme, anatomik sorunlar, psikolojik faktörler (riski kabullenme, a ş ırı istek), geçirilmi ş tam tedavi edilmemi ş yaralanmalar, kas sertlikleri (a ş ırı egzersiz veya enfeksiyona ba ğ lı), ya ş Çevresel faktörler: Kötü ve yetersiz spor tekni ğ i, yetersiz ve kötü antrenman, kötü malzeme kullanımı, çevre (hava ş artları), kurallara uymamak.

8 Sporda Ani Ölümün Başlıca Nedenleri 1. Travmaya bağlı ölümler Kafa travmaları Abdominal travmalar 2. İlaçlara bağlı ölümler 3. Hematoloji nedenli ölümler 4. Hipovolemi ve elektroit imbalansına bağlı ölümler 5. Hipertermi (ısı çarpması)’ye bağlı ölümler 6. Kardiyak sebepli ani ölümler

9 Genç Sporcularda Ani Ölüm Sebepleri (30 yaşından küçük) En Yaygın Sebepler Hipertrofik kardiyomiyopati Konjenital koroner arter anomalileri Diğer Sebepler Aterosklerotik koroner arter hastalı ğ ı Miyokardit İ diyopatik konsantral sol venrikül hipertrofisi Marfan sendromu Mitral valv prolapsusu Valvüler aort stenozu Uzamı ş QT sendromu Sa ğ ventrikül displazisi İ leti sistemi anormallikleri Amiloidoz Sarkoidoz Kardiyak tümörler İ laçlar (anabolik steroidler, kokain) Herhangi bir kardiyak bulunmayanlar

10 Yaşlı Sporcularda Ani Ölüm Sebepleri (30 yaş üzeri) En yaygın sebepleri Aterosklerroik arter hastalı ğ ı Diğer Sebepler Edinilmi ş kapak hastalıkları Konjenital koroner damar anomalileri İ leti sistemi hastalıkları Hipertrofik kardiyomiyopati

11 * Anamnez * Fizik muayene * Gö ğ üs radyografisi * İ stirahat EKG’si * Stres testi * EKO Anjiyografi (gerekli görülürse

12

13

14

15 TEŞEKKÜRLER...


"Dr. Harun GÜLMEZ KOLAN British Hospital BA Ş HEK İ M İ Sporun ve sporcunun daima yanındayız." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları