Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya MEDİASTİNİT VE CERRAHİ TEDAVİSİ Cengiz GEBİTEKİN, FETCS Uludağ Üniversitesi Tıp Fak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya MEDİASTİNİT VE CERRAHİ TEDAVİSİ Cengiz GEBİTEKİN, FETCS Uludağ Üniversitesi Tıp Fak."— Sunum transkripti:

1 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya MEDİASTİNİT VE CERRAHİ TEDAVİSİ Cengiz GEBİTEKİN, FETCS Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Cerrahisi ABD BURSA

2 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya MEDİASTİNİT  Mediastinit; geç teşhis edildiğinde ve/veya yetersiz tedavi edildiğinde yaşamı tehdit eden, yüksek mortalitesi olan ve hiçbir cerrahın karşılaşmak istemediği bir hastalık/komplikasyondur

3 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya Tarihçe  Zavaleta DE. N o Title Available, Bol Tr Soc Argent Cir. 1949 Nov 14;10(25):763-75.  Zavaleta DE. A case of rupture of the esophagus with mediastinitis; total gastric resection and partial esophagectomy Rev Asoc Med Argent. 1950 Jul 15-30;64(681-2) :293-6. Undetermined Language. No abstract available.

4 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya Etyoloji  En sık kalp cerrahisi sonrası, göğüs cerrahisi sonrası nadir  Özofagus Perforasyonu  Travma: künt göğüs veya batın travması  Penetre/Künt travma veya Bronkoskopi sonrası trakeobronşiyal perforasyon

5 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya Etyoloji  Baş, boyun vertebra cerrahisi sonrası dessending enfeksiyon  Progresif odontojenik enfeksiyon (Ludwig angina)  Akciğer enfeksiyonunun mediastene yayılması  Granülomatöz enfeksiyonlara bağlı sklerozan mediastinit

6 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya Median Sternotomi  Insidans %0.5-5* Uludağ Üniv. Kalp Cerrahisi %1.5 Göğüs Cerrahisi %2  %80 S.aureus ve/veya S.epidermitis  Mortalite %10-50  Şüphe çok önemli  Drenaj  Agresif Cerrahi Depridman  Kas/omentum Transpozisyonu * Basskett RJF, MacRougall CE, RossDB. Is mediastinitis a preventable complication? A10-year review. Ann Thorac Surg 67;462:1999

7 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya Özofagus Perforasyonu  Iatrojenik - ensık  Spontan – Boaerhave Send.  Travmatik  Mediastinit+Ampiyem

8 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya Özofagus Perforasyonu Tedavi Prensipleri 1. Perforasyonun kapatılması veya özofagus devre dışı bırakılması. 2. Yeterli mediastinal drenaj ve midenin gastrostomi tüpü ile dekomprese edilmesi 3. Aerobik, anaerobik, gram pozitif/negatif bakterilere karşı enaz ikili kombinasyon antibiyotik tedavisi 4. Yeterli beslenmenin jejunostomi veya total paranteral nütrisyon ile sağlanması

9 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya Nekrotizan Dessendan Mediastinit  Çok nadir fakat mortalitesi %15-60  Agız tabanı veya servikal bölgedeki enfeksiyonların servikal fasyal planlar yoluyla mediastene ulaşması  %60-70 vakada özellikle 2.ve 3. molar dişlere ait odontojenik enfeksiyonlara, daha az sıklıkla peritonsiller veya parafarenjiyal abselerin medistene inmesiyle oluşur  Çok acil girişim gerektirir  Sorumlu mikroorganizmalar genellikle agız florasının aerobik ve anaerobik bakterileridir.

10 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya Geçiş Yolları Servikal Fasyal Planlar  Servikal enfeksiyonların yayılım yolları, semptomları ve torasik komplikasyonları anlamak için temeldir  Boyundaki potansiyel boşluklar hyoid kemik ile komşuluklarına göre üç’e ayrılır

11 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya Retrofarengeal Boşluk  Orofarengeal enfeksiyonların mediastene yayılmasında ana yoldur  Anterior ve posterior mediastene kolaylıkla geçiş sağlar  Hyoid Kemik üzerinde sınırlı bir boşluktur

12 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya Lateral Farenjiyal Boşluk  Diğer boşluklarla (submandibular retrofarenjiyal, parotis and carotis) bağlantılıdır  Farenks, diş, tonsil ve parotis enfeksiyonları bu boşluk boyunca yayılır  Hyoid kemik altında sınırlı boşluktur

13 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya Pretrakeal Boşluk  Retrofarenjiyal boşlukla bağlantılıdır  Trakea’yı çevreler ve özofagus anterior duvarıyla komşudur  Enfeksiyonları: Hemen daima trakea/özofagus perforasyonları veya hypofarenks travmasına sekonder  Mediastene yayılım görülebilir  Pretrakeal fasyanın perikard ve parietal plevraya tutunması mediastinitle birlikte perikardit ve ampiyem olmasını açıklar

14 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya Potansiyel Geçiş Yolları

15 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya KLİNİK BULGULAR  Derin servikal enfeksiyon sonrası ilk 48 saatte ortaya çıkar fakat 12 saattten 2 haftaya kadar uzayabilir  Sepsis bulgularıyla boyunda sertlik, şişlik ve ağrı vardır  Boyun ve ön/üst göğüs duvarında renk değişikliği, gode bırakan ödem ve mediastinal amfizeme bağlı krepitasyon görülebilir

16 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya KLİNİK BULGULAR  Substernal ağrı  İlerleyen disfaji  Öksürük ve nefes darlığı  Mediastinal absenin plevral boşluklara açılmasıyla ampiyem veya reaksiyonel effüzyonlar da gözlenebilir

17 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya TANI  Şiddetli orofarenjiyal enfeksiyon bulguları  Mediastinitin klasik radyolojik bulguları  Cerrahi girişimde veya otopside nekrotizan mediastinal enfeksiyon  Orofarenjiyal enfeksiyon ile mediastinit arasında bağlantı kurulması Estrera AS et al. Descending necrotizing mediastinitis. Surg Gynecol Obstet 157;545:1983

18 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya RADYOLOJİ  Göğüs ve Servikal Grafi* 1. Retroservikal boşluğun genişlemesi. Hava sıvı seviyesi eşlik edebilir 2. Trakea’nın öne doğru yer değiştirmesi 3. Mediastinal amfizem 4. Servikal lordozun düzleşmesi 5. Ek olarak plevral veya perikardiyal sıvı gözlenebilir *Estrera AS et al. Descending necrotizing mediastinitis. Surg Gynecol Obstet 157;545:1983

19 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya RADYOLOJİ Bilgisayarlı Tomografi 1. Abse formasyonu 2. Normal yağ dokusunun kirlenmesi ve yumuşak doku infiltrasyonu 3. Mediastinal hava 4. Lenfadenopatinin bulunmaması tipik bulgulardandır 5. BT günlük olarak tekrarlanmalıdır

20 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya TEDAVİ  %70 inde posterior mediastene yayılım  Tedavide ana prensip:  En kısa zamanda yeterli drenaj  Hava yolu kontrolü  Enaz ikili kombinasyon antibiyoterapisi

21 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya TEDAVİ  Karina üzerinde ve üst mediastene yayılan enfeksiyonlar: servikomediastinal drenaj  Karina altında ve özellikle posteior mediasten kontamiansyonunda: transtorasik girişim ve debridman  Günlük BT: en ufak bir kolleksiyon söz konusu ise retorakotomilerden veya kontralateral torakotomiden kaçınmamak gerekir

22 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya TEDAVİ  “Clamshell” insizyon  VATS  Hem aerobik hemde anaerobik bakteriler için yeterli antibiyotik tedavisi  Elektif trakeostomi?  Uzun süreli yoğun bakım ve hastane yatışı gerektirmektedir fakat agresif cerrahi debridman ve antibiyoterapiye raşmen mortalitesi ortalama %30 (%15-50) dur.

23 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya Agresif Drenaj

24 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya Olgu Sunumu-1  16y bayan  Boyunda şişlik, nefes darlığı, göğüs ve boyunda ağrı, ateş  10 gün önce diş enfeksiyonu  Çene altında yaygın, ağrılı şişlik  Lökosit:17600, Hgb:9,6, Ateş 39.4 °C  Tüp torakostomi, Submandibular drenaj, antibiyoterapi

25 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya Olgu Sunumu -1  Acil torakotomi  Belirgin klinik düzelme  Mobilizasyon  Ateş  (p.o. 8.gün)  PO. 9. gün gece klinik takibinde bronkospazm, solunum arresti  Trakeostomi  Mekanik ventilasyon  Eksitus

26 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya POSTOP 2. ve 5. GÜN PO. 2.Gün PO. 5.Gün

27 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya Olgu Sunumu-2  42y, E, Öksürük, balgam, nefes darlığı, ses kısıklığı  20 gün önce diş absesi  Lökosit :10400, ateş 36,8 °C  Boyun USG: Boyun sol submandibular zonda 2x2 cm hipoekoik alan  Antibioterapi, Tüp torakostomi

28 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya  Drenajlar sonrası ilk hafta Olgu Sunumu -2

29 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya Tüp torakostomi sonrası toraks BT Olgu Sunumu -2

30 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya Tüp torakostomi sonrası toraks bilgisayarlı tomografileri Olgu Sunumu -2

31 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya  Yatış ve Taburculuk Filmi  Yatışının 27. gününde taburcu

32 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya OLGU SUNUMU -3  26y, erkek  7.gün başvuru  Diş absesi  Septik tablo  Bilateral torakotomi  YB 25 gün  31. gün şifa ile taburcu

33 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya  Bilateral torakotomi sonrası bilateral pnömoni+ARDS OLGU SUNUMU -3

34 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya  Bilateral torakotomi sonrası solda belirgin abse oluşumları  Streptokinaz uygulaması OLGU SUNUMU -3

35 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya Olgu Sunumu -3

36 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya  Taburculuktan 6 gün önce Toraks BT Olgu Sunumu -3

37 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya U.Ü. Tıp Fak. Göğüs Cerrahisi Cins.YaşPrimer PatolojiBaşvuru Süresi gün GirişimYatış Süresi So nuç 1E42Diş Absesi20Bilat. M.Tüp torakostomi27Şif a 2E51Özofagus Perf.5Servikal drenaj-Sağ torakotomi30Ex. 3E55Peritonsiller Abse7Sağ Torakotomi-Servikal drenaj1Ex. 4E50Peritonsiller Abse10Sağ torakotomi-sol tüp torakostomi22Ex. 5E26Diş Absesi7Sağ/sol torakotomi31Şif a 6E53Diş Absesi5Sağ Torakotomi13Şif a 7E64Özofagsu Yabancı cisim4Sağ Torakotomi x219Şif a 8E10Özofagus Yabancı cisim5Sağ Torakotomi11Şif a 9K16Peritonsiller abse10Sağ Torakotomi-sol tüp.9Ex.

38 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya U.Ü. Tıp Fak. Göğüs Cerrahisi  Ort. Başvuru süresi 8.1 gün  Yaşayan hastalar için ort. hastanede kalış 20.2 gün  %80 YB yatışı  Mortalite geç başvuru ile direkt bağlantılı  Agresif yaklaşım, hertürlü drenaj ve girişim denenmeli

39 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya “ Good surgeons know how to operate” “Very good surgeons know when to operate” “ The best surgeons know when not to operate”

40 Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya TEŞEKKÜR EDERİM


"Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya MEDİASTİNİT VE CERRAHİ TEDAVİSİ Cengiz GEBİTEKİN, FETCS Uludağ Üniversitesi Tıp Fak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları