Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Fulya Deveci H.Ü.T.F. K.B.B. Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Fulya Deveci H.Ü.T.F. K.B.B. Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı"— Sunum transkripti:

1 Dr. Fulya Deveci H.Ü.T.F. K.B.B. Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı
Farinks Hastalıkları Dr. Fulya Deveci H.Ü.T.F. K.B.B. Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı

2 Anatomi -Üstte kafa kaidesinden aşağıda krikoid kartilaj alt sınırına kadar uzanır -Hava ve yiyecekler için ortak geçiş yolu sağlar. -Nazofarinks, orofarinks ve hipofarinks olmak üzere üç kısıma ayrılır.

3 Anatomi -Farinks arka duvarı içten dışa doğru 5 tabakadan oluşur: Mukoza, submukoza, faringobazilar fasya, müsküler tabaka, bukkofarinjeal fasya. -Farinks arka duvarı, prevertebral fasya ile komşuluk gösterir ve bu iki yapıyı retrofarinjeal boşluk ayırır

4 Waldeyer Halkası -Farinjeal tonsiller, palatine tonsiller ve lingual tonsiller tarafından oluşturulur. -Hayatın ilk yıllarında timus ile ilişkili olmayan B-lenfositlerin gelişimini sağlarlar. -Immunglobulinlerin tüm grupları ve T-lenfositler bu halka tarafından üretilir

5 Akut İnflamasyonlar Akut Farenjit -Etyoloji sıklıkla viraldir.
-Semptomlar; ateş, boğaz ağrısı, başağrısı, halsizlik, yutkunma güçlüğü. -5 ila 7 günde spontan iyileşir. -Tedavi; analjezik, istirahat.

6 Akut İnflamasyonlar Akut Tonsillit
-En sık etken Grup-A beta hemolitik streptokoklardır. -Semptomlar; ateş, boğaz ağrısı, ses değişiklikleri etc. -Ayırıcı tanıda; Difteri, kızıl, infeksiyöz mononukleoz, vincent anjini düşünülmeli.

7 Akut Tonsillit

8 Enfeksiyöz Mononükleoz

9 Akut İnflamasyonlar Akut Tonsillit
-Tedavi; sistemik antibiyotik, bol hidrasyon, analjezik, istirahat. -Komplikasyonlar; peritonsiller ve parafarinjeal abse, retrofarinjeal abse, akut romatizmal ateş, akut glomerulonefrit

10 Kronik İnflamasyonlar
Kronik Farenjit -Etyoloji; rekürren farenjit kuru ve kirli hava sigara ve alkol postnazal akıntı gastroösefajeal reflü aşırı sıcak ve soğuk gıdalar

11 Kronik Farenjit

12 Kronik İnflamasyonlar
Kronik Farenjit -Semptomlar; boğaz ağrısı Öksürük Boğazda rahatsızlık hissi. -Tedavi semptomatik olarak yapılır.

13 Kronik İnflamasyonlar
Kronik Tonsillit -Tekrarlayan akut infeksiyonlar sonucu oluşur -Semptomlar ; rekürren boğaz ağrısı -Tedavi; tonsillektomi

14 Kronik Tonsillit

15 Kronik Tonsillit

16 Adenoid enfeksiyonu -Akut veya kronik olabilir.
-Rekürren infeksiyonlar sonucu adenoid dokuda hipertrofiye neden olur. -Semptomlar; ağız solunumu, horlama, yüz kemikleri gelişiminde bozulma, SOM. -Tedavi; adenoidektomi.

17 Tonsillektomi Endikasyonlar -Rekürren akut tonsillit
-Kronik hipertrofik tonsillit -Neoplazm şüphesi -Geçirilmiş peritonsiller abse

18 Adenoidektomi Endikasyonlar -Östaki disfonksiyonu
-Rekürren otitler, sinüzitler -Ağız solunumu, horlama -Dental ve çene gelişim bozuklukları

19 Adenotonsillektomi Kontendikasyonlar -Kanama diatezi öyküsü
-Akut infeksiyonlar -Damak yarığı

20 Adenotonsillektomi Komplikasyonlar -Anesteziye bağlı -Kanama
-Enfeksiyon -Obstrüksiyon -Velofarinjeal yetmezlik -Atlanto-aksiyel dislokasyon(Griser send.)

21

22 Peritonsiller Abse -Sıklıkla akut tonsillite sekonder gelişir.
-Semptomlar; ateş, boğaz ağrısı, ses değişikliği, yutma güçlüğü, trismus, sialore -Başlangıçta flegmon daha sonra abse formasyonu gelişir. -Tedavi; flegmon: Antibiyotik abse : İnsizyon ve drenaj IV sıvı- antibiyotik

23 Peritonsiller Abse -Tedavi sonrası tonsillektomi
-Komplikasyonlar; obstrüksiyon parafarinjeal abse retrofarinjeal abse

24

25 Parafarinjeal Abse -Sıklıkla diş infeksiyonları ve tonsillit komplikasyonu olarak gelişir. -Semptomlar;ateş, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, trismus -Farinks lateral duvarı orta hatta doğru itilmiştir. -Tedavi; insizyon-drenaj IV sıvı- antibiyotik

26 Parafarinjeal Abse -Komplikasyonlar; obstrüksiyon IJV tromboflebiti
sepsis kanama

27 Retrofarinjeal Abse -Çocuklarda sıktır.
-Semptomlar; ateş, yutma güçlüğü, solunum sıkıntısı, irritabilite, boyunda hassasiyet ve hareket kısıtlılığı -Posterior farinks duvarında yumuşak doku şişliği ve fluktuasyon vardır -Tedavi; insizyon-drenaj IV sıvı- antibiyotik

28 Retrofarinjeal Abse -Komplikasyonlar; obstrüksiyon sepsis kanama
mediastinit fatal

29

30

31

32

33


"Dr. Fulya Deveci H.Ü.T.F. K.B.B. Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları