Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PREOPERATİF PULMONER DEĞERLENDİRME Prof.Dr.Ertürk Erdinç Prof.Dr.Ertürk Erdinç Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PREOPERATİF PULMONER DEĞERLENDİRME Prof.Dr.Ertürk Erdinç Prof.Dr.Ertürk Erdinç Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 PREOPERATİF PULMONER DEĞERLENDİRME Prof.Dr.Ertürk Erdinç Prof.Dr.Ertürk Erdinç Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2 1. Operasyon sonrası komplikasyon riskini tahmin etmek 2. Bu komplikasyonları azaltmak PREOPERATİF PULMONER DEĞERLENDİRMENİN AMAÇLARI

3 POSTOPERATİF PULMONER KOMPLİKASYONLAR (PPK)  Pnömoni (Kimyasal, nozokomiyal) bronşit  Atelektazi  Uzamış MV (48 saat >) ve solunum yetmezliği  Altta yatan akciğer hastalığının alevlenmesi  Bronkospazm  Pulmoner tromboemboli  Obstrüktif uyku-apne İnsidans %5-80 İnsidans %5-80

4 CERRAHİ VE ANESTEZİ  Akciğer volümleri   Diyafragma disfonksiyonu  Gaz alışverişinde bozulma  Solunum depresyonu  Öksürük inhibisyonu  Mukosiliyer klirens 

5 OPERASYONA BAĞLI DEĞİŞİKLİKLER - Göğüs duvarı mekaniklerindeki değişiklikler - Solunum kaslarının disfonksiyonu Supin pozisyon obezite asit varlığı peritonit genel anestezi FRK  Yaşsigara sıvı yüklenmesi bronkospazm  sekresyonlar KV 

6 FRK  ve KV  Erken havayolu kapanması ve atelektazi V / Q bozukluğu Hipoksemi Sekresyonların atılamaması Pnömoni Solunum Yetmezliği Ferguson MK.Chest 115:58S-63S,1999

7 Negatif İleri yaş Obezite Abd. cerrahi Yeni Akc Enf. Yeni semptomlar Uyku Apne Sigara (>20 pk yılı) Akciğer hastalığı Rezeksiyon İleri incelemeye gerek yok Ek pulmoner değerlendirme yapılması için yeterli veri yok AC grafisi, SFT, AKG, uyku çalışmaları Preoperatif değerlendirme Anamnez + FM

8 I.Hasta ile ilişkili risk faktörleri II.Operasyon ile ilişkili risk faktörleri III.Anestezi ile ilişkili risk faktörleri IV.Operasyon sonrası bakım ile ilişkili risk faktörleri RİSK FAKTÖRLERİ RİSK FAKTÖRLERİ (Hasta, Operasyon, Anestezi, Postop Bakım )

9 I. Hasta ile ilişkili risk faktörleri 1. Genel sağlık ve beslenme durumu İleri yaş (>60 yaş) Düşük albumin düzeyleri Kilo kaybı Obezite (>%10) ASA sınıflaması Goldman kardiyak indeksi

10 Mortalite:Mortalite: Tüm olgularda  %1 Tüm olgularda  %1 80 yaş üzeri  % 6.280 yaş üzeri  % 6.2 ASA sınıflamasına göre bu ASA sınıflamasına göre bu oran %1’den az oran %1’den az Yaş önemli bir faktör değil Yaş önemli bir faktör değil YAŞ Cabo FG. Acta Clin 42:237-240,2003 Yaş, PPK için bağımsız bir risk faktörü değildir

11 Komplikasyon 60-69 yaş 70 yaş  p Pnömoni%3.3%3.380.977 Atelektazi%8.8%3.380.320 Akut sol.yetm. %2.2%3.380.650 Pnömotoraks%3.2%3.380.280 Aritmi-MI%9.9%15.20.320 Reoperasyon%2.2%00.520 Yara enfeksiyonu %4.4%00.130 Toraks tüpünde aşırı sıvı %0%20.150 Stolz A. Ind CardVasc 2;623-630,2003 YAŞLARA GÖRE KOMPLİKASYON YÜZDELERİ

12 Postoperatif pnömoni

13 OPERASYON ÖNCESİ BESLENMENİN BOZULMASI Sistemik immunitenin bozulmasına Stress yanıtının artmasına Organ-sistem disfonksiyonuna Kötü yara iyileşmesine Gecikmiş fonksiyonel iyileşmeye neden olur. McClaire SA.Chest 1999;115:64S-70S Kilo kaybı, hipoalbuminemi, protein kaybı  Kötü cerrahi koşullara yol açar

14 KİLO KAYBI VE DÜŞÜK ALBÜMİN DÜZEYLERİ McClaire SA.Chest 1999;115:64S-70S Kilo kaybı ( 6 ay içinde %10  kilo kaybı) İdeal kilo yüzdesinin azalması Serum albumin düzeyi  (3 gr/dl  ) Kol-kas çevresinin  Bunlardan en az birinin varlığında komplikasyon riski  %23 - 48 artar  major komplikasyon  %1.9 - 31

15 OBEZİTE BMI 27kg/m 2  Atelektazi – pnömoni  BMI 27kg/m 2  Atelektazi – pnömoni   Kilosunun %150  ise abdominal aort cerrahisi risk  Operasyona engel değil Obstrüktif uyku-apne Obstrüktif uyku-apne  Narkotik ajanlar  RİSK 

16 ASA Sınıflaması Sınıf Fiziksel durum 48 saatlik mortalite I Normal sağlık durumu < 80 yaş % 0.07 II Hafif sistemik hastalık % 0.24 III Orta sistemik hastalık % 1.4 IV Ağır, yaşamı tehdit edici sistemik hastalık % 7.5 V Ölümcül ya da 24 saatlik ömrü beklenmeyen hasta % 8.1 > 2 ise risk artar

17 RİSK FAKTÖRLERİ PUAN PUAN 70 yaş üzeri 5 Son 6 ay içinde myokard enfarktüsü 10 S3 gallop veya juguler venöz dolgunluk 11 Anlamlı aort stenozu 3 Prematüre atriyal erken vurular veya aritmiler 7 Prematüre ventriküler kontraksiyon> 5 dk 7 İntratorasik, intraperitoneal ve aortik cerrahi 3 Acil operasyon 4 Genel sağlık durumu bozukluğu 3 GOLDMAN Kardiyak Risk İndeksi Ebstein SK. Chest 104:694-700,1993

18 RİSK FAKTÖRLERİ PUAN PUAN Obezite (vücut kitle indeksi >27 kg/m 2 ) 1 Son 8 haftada sigara içimi 1 Son 5 gündür prodüktif öksürük 1 Son 5 gündür yaygın ronküsler 1 FEV 1 /FVC < %70 Acil operasyon 1 PaCO 2 > 45 mmHg 1 Pulmoner Risk İndeksi Ebstein SK. Chest 104:694-700,1993

19 Goldman 1 : 0 - 5 puan 2 : 6 -12 puan 3 : 13 - 25 puan 4 : 26 - 53 puan Pulmoner risk indeksi 0 - 6 arası Kardiyopulmoner risk indeks skoru ( 1... 4 ) + ( 0... 6 ) = 10 - toplam KPRİS 4 den yüksek olanlarda prognoz kötü

20 I. Hasta ile ilişkili risk faktörleri 1.Genel sağlık ve beslenme durumu 2. Solunumsal durum a) KOAH varlığı b) Sigara kullanımı c) Balgam miktarı d) Pnömoni e) Dispne f) Obstrüktif uyku apne g) Astım varlığı

21 Orta ve Ağır KOAH’lı olgular Cerrahiden 24 saat önce hastaneye yatırılmalı Cerrahiden 24 saat önce hastaneye yatırılmalı Solunum egzersizleri, öksürme teknikleri öğretilmeli Solunum egzersizleri, öksürme teknikleri öğretilmeli KOAH olgularında Goldman İndeksi ve ASA sınıflaması yüksektir KOAH olgularında Goldman İndeksi ve ASA sınıflaması yüksektir Anamnez ve fizik bakı iyi yapılmalı Anamnez ve fizik bakı iyi yapılmalı Postoperatif komplikasyon riski  %33.9 Postoperatif komplikasyon riski  %33.9 AC le ilişkili mortalite  % 3.4% AC le ilişkili mortalite  % 3.4% Risk faktörleri Risk faktörleri İleri KOAH, Erkek olgular İleri KOAH, Erkek olgular Sigara miktarı yoğun olan olgular Sigara miktarı yoğun olan olgular 270 dk. yı aşan anestezi süresi 270 dk. yı aşan anestezi süresi Rölatif risk 2.37  4.7 Arch Bronconeumol 2001

22 Akciğer grafisi mutlaka çekilmeli Akciğer grafisi mutlaka çekilmeli Rutin olarak basit spirometri  reverzibilite testi Rutin olarak basit spirometri  reverzibilite testi Akciğer cerrahisi yapılacaksa  2. ve 3. basamak testler Akciğer cerrahisi yapılacaksa  2. ve 3. basamak testler DLCO DLCO Analjezik ve anesteziklerin solunum deprese edici etkileri ! Analjezik ve anesteziklerin solunum deprese edici etkileri ! Anormal akciğer grafisi  %22 postoperatif komp. Normal akciğer grafisi  % 7 Olsen GN Chest 95:267-73,1989

23 Pulmoner komplikasyonlar KOAH ( - ) ( % ) ( % ) KOAH ( + ) ( % ) p Uzamış hava kaçağı, pnx 3.615.40.001** Atelektazi5.415.40.01* Uzamış O 2 desteği 8.428.2<0.001** Pnömoni3.011.50.008** Bronkoplevral fistül, ampiyem 1.23.80.174 ARDS1.85.10.147 Uzamış mekanik ventilasyon 4.216.7<0.001** Sekine Y.Lung Cancer 37:95-101,2002 KHDAK olgularında akciğer kanser operasyonu sonrası komplikasyonlar

24 Pulmoner komp (-) (27 olgu) Pulmoner komp (+) (13 olgu) P değeri PaO 2 (mmHg) 79.5  1.6 73.5  2.4 0.047 FEV 1 (L) 2.44  0.18 1.96  0.12 0.036 FEV 1 (%) 83.7  4.4 69.8  4.3 0.032 DLCO (mL/dk/mmHg) 19.9  1.8 16.2  1.4 0.1 DLCO (%) 90.1  5.0 65.3  5.9 0.0034 MVO 2 (mL/kg/dk) 17.9  0.9 16.3  1.2 0.27 Wang J.AnnThorac Surg 67:1444-7,1999

25 ARTER KAN GAZLARI 1.Hiperkapni semptomlarının varlığında (PPK  ) 2.KOAH’lılarda (Hiperkapni gelişme riski ) Hipoksi ve hiperkapni operasyon için mutlak kontrendikasyon değil!  PaCO 2 > 45 mmHg   PaCO 2 > 45 mmHg   PaO 2 < 50 mmHg  PaO 2 < 50 mmHg Major cerrahi girişim için rölatif kontrendikasyon Major cerrahi girişim için rölatif kontrendikasyon

26 Preoperatif risk faktörü (20 p-yıl ) Mutlaka operasyondan 8 hafta önce bırakılmalıdır hiç değilse operasyondan 48 saat önce mutlaka bırakılmalıdır Rock P. Current Opinion in Anaesthesiology 2003; 16:123-132

27 Halen sigara içenlerde komplikasyon riskiHalen sigara içenlerde komplikasyon riski  6 kat artmış  6 kat artmış PPK, çenlerde % 22.0, hiç içmeyenlerde % 4.9 PPK, içenlerde % 22.0, hiç içmeyenlerde % 4.9 20 paket/yıl postoperatif atelektazi riskini 20 paket/yıl postoperatif atelektazi riskini  4 kat artırır  4 kat artırır Bluman LG.Chest 1998;113:883-89

28 Uyku sırasında üst havayolu obstrüksiyonu Uyku sırasında üst havayolu obstrüksiyonu Obezite, ileri yaş, erkek, HT, sigara, KKY, KAH, SVH birlikte  Obezite, ileri yaş, erkek, HT, sigara, KKY, KAH, SVH birlikte  Narkotik analjezikler, sedatifler, anestetikler Narkotik analjezikler, sedatifler, anestetikler  faringeal tonüsü   hipoksi + hiperkapni  faringeal tonüsü   hipoksi + hiperkapni Supin pozisyon OSA’yı artırır Supin pozisyon OSA’yı artırır Yoğun bakımda ve özel monitorizasyonla izlenmeli Yoğun bakımda ve özel monitorizasyonla izlenmeli Kısa etkili ajanlar tercih edilmeli Kısa etkili ajanlar tercih edilmeli

29 - İdeal olarak astımlı hastada operasyon öncesi fizik bulgu olmamalı, nokturnal semptom tanımlamamalıdır - Zirve akım hızı (PEF) > % 80 - En az 5 gündür  PEF % 25  - FEV 1 > %75 (beklenen) olmalı - PaO 2 45 mmHg olduğunda PPK  - Beta 2 agonistlerin sık kullanımına, kortikosteroid tedaviye ve dehidratasyona bağlı hipokalemi görülebilir

30 Genel anestezi sırasında bronkospazm sık Genel anestezi sırasında bronkospazm sık O 2 tüketimini ve dak. ventilasyonunu  O 2 tüketimini ve dak. ventilasyonunu  Mümkünse spinal veya epidural anestezi Mümkünse spinal veya epidural anestezi Entübasyondan kaçınılmalı Entübasyondan kaçınılmalı Laringeal maske ile inhalasyon anestetikleri kullanılmalı Laringeal maske ile inhalasyon anestetikleri kullanılmalı Tüm hışıltılı solunumlar astım değildir Tüm hışıltılı solunumlar astım değildir

31 3.Nörolojik durum - Bozulmuş duyu - Geçirilmiş stroke Pnömoni riski 1.5 kat Solunum yetmezliği riski 1.2 kat artar Atelektaziler ve aspirasyon pnömonileri sık görülür

32 4. Sıvı durumu KKY Akut böbrek yetmezliği Kan transfüzyonu Kan kaybı (4 Ü  ise risk artar) Akciğer ödemi Plevra sıvısı Atelektazi, pnömoni ve solunum yetmezliği sık Kan üre düzeyi değişiklikleri operasyon sonrası komplikasyon riskini artırır

33 5. İmmun durum - Kronik steroid kullanımı  Operasyon sonrası pnömoni riskini artırır - Alkol kullanımı  Kronik alkol kullanımı hücresel ve hümoral immuniteyi azaltarak pnömoni riskini artırır - İnsülin bağımlı DM’de pnömoni ve solunum yetmezliği riski artar

34 II. Operasyon ile ilişkili risk faktörleri 1. İnsizyonun yeri 2. Cerrahinin tipi 3. Cerrahinin süresi 4. Postürün etkisi Laparoskopik kolesistektomide % 2.7 Açık kolesistektomide % 17.2 Komplikasyon Oranları

35 1.İnsizyonun yeri : İşlemin diyafragmaya uzaklığı ile komplikasyon insidensi ters orantılıdır komplikasyon insidensi ters orantılıdır 2. Cerrahinin süresi : 3-4 saatten daha uzun süreli girişimlerde PPK riski yüksektir PPK riski yüksektir 3. Cerrahinin şekli : Laparoskopik abdominal cerrahide risk az ve daha kısa hastanede kalış,daha az analjezi daha kısa hastanede kalış,daha az analjezi gereksinimi (VATS da benzer) gereksinimi (VATS da benzer) 4. Postürün etkisi : 4. Postürün etkisi : Supin pozisyondan kaçınmak operasyon sonrası fonksiyonların düzelmesini olumlu etkiler Lateral pozisyonun sınırlı bir etkisi var Cabo FG. Acta Clin 42:237-240,2003 Arozullah AM.Med Clin N Am 87:153-173,2003

36 ÜST ABDOMİNAL CERRAHİ - Diyafragma fonksiyonları azalır - Karın duvarı kaslarının disfonksiyonu - Solunumu yardımcı solunum kasları üstlenmiştir - Akciğer ekspansiyonu  Diyafragma disfonksiyonunda komplikasyon riski: Torasik cerrahide  %10 – 40 Üst abdominal cerrahide  % 13 – 33 Alt abdominal cerrahide  % 0 - 16

37 III. Anestezi ile ilişkili risk faktörleri 1. Kullanılan ilaçlar 2. Anestezinin tipi 3. Anestezinin süresi

38 Genel anestezinin solunum sistemi üzerine biyolojik etkileri vardır Alveoler makrofajların aktivitesi ve sayısı azalır Mukosiliyer klirens inhibe olur Alveolokapiller permeabilite artar Surfaktan salınımı inhibe olur Pulmoner nitrik oksit sentetaz aktivitesi artar Nörohumoral mediyatörlere pulmoner damar sisteminin duyarlılığı  Rock P.Current Opin Anaesth 16:123-132,2003

39 Anestezinin Solunum Sistemine Etkileri FRK  FRK  Tidal volüm  Tidal volüm  V / Q bozukluğu  V / Q bozukluğu  Hipoksemi ve hiperkapni için Hipoksemi ve hiperkapni için solunumsal dürtü  solunumsal dürtü  Kas tonüsünün azalmasına bağlı Kas tonüsünün azalmasına bağlı faringeal havayolu kollapsı faringeal havayolu kollapsı

40 ANESTEZİNİN TİPİ VE UYGULAMA ŞEKLİ Genel anestezi yerine bölgesel anestezi Genel anestezi yerine bölgesel anestezi (spinal veya epidural) tercih edilmeli (spinal veya epidural) tercih edilmeli Postoperatif pnömoni % 40 azalır Postoperatif pnömoni % 40 azalır Genel anestezi ile ‘stres yanıtı’ artar Genel anestezi ile ‘stres yanıtı’ artar Uzun etkili nöromusküler bloke edici ajanlar (pancuronium) Uzun etkili nöromusküler bloke edici ajanlar (pancuronium) hipoventilasyona ve histamin salınımına neden olur hipoventilasyona ve histamin salınımına neden olur Orta etkili bloke edici ajanlar (atracurium, vecuronium) tercih Orta etkili bloke edici ajanlar (atracurium, vecuronium) tercih edilmeli. Pancuronium ile PPK 4 kat fazla edilmeli. Pancuronium ile PPK 4 kat fazla Arozullah AM.Med Clin N Am 87:153-173,2003

41 1. Nazogastrik tüp kullanımı Gastrointestinal sistemin boş olması, intraoperatif tüp yerleştirilmesi ve aspirasyon solunumsal mortalite oranlarını azaltırGastrointestinal sistemin boş olması, intraoperatif tüp yerleştirilmesi ve aspirasyon solunumsal mortalite oranlarını azaltır 2. Parenteral narkotikler kullanarak ağrı kontrolü 2. Parenteral narkotikler kullanarak ağrı kontrolü Özellikle diyafragmaya yakın insizyonlarda ağrı kontrolü, Özellikle diyafragmaya yakın insizyonlarda ağrı kontrolü, atelektazi ve pnömoni riskini azaltır. atelektazi ve pnömoni riskini azaltır. Narkotik ağrı tedavileri  Postoperatif komplikasyonları  Narkotik ağrı tedavileri  Postoperatif komplikasyonları  İnterkostal sinir blokajı tartışmalı İnterkostal sinir blokajı tartışmalı IV) OPERASYON SONRASI BAKIM İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ

42 POSTOPERATİF BAKIM İLE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ Postop. Analjezi İmmobilizasyon Nazogastrik sonda Narkotikler Supin pozisyon Kolonizasyon EpiduralDVTPnömoni İnterkostal blokaj Sekresyonlar NG (+) %81, (-) %16

43 KARDİYAK CERRAHİ Koroner By pass operasyonunda ; - Torasik kavitede mekanik değişiklikler - Pulmoner kapiller yatak ve parankimde değişiklikler (pompa akciğeri) (pompa akciğeri) Braun  VC, TLC, FRC ve IC  ( 4 ay sonra normale döner) Cain  FEV 1, FEF 25-75, FEV 1 /FVC, PEFR  postop. 5.günden sonra %29 komplikasyon postop. 5.günden sonra %29 komplikasyon Bunların %75’i Postoperatif komplikasyon Bunların %75’i Postoperatif komplikasyon

44 AKCİĞER REZEKSİYONU Kanser  rezeksiyon  volüm kaybı  komplikasyon Kanser  rezeksiyon  volüm kaybı  komplikasyon Wedge PNÖMONEKTOMİ Wedge PNÖMONEKTOMİ Girişim VC azalma % VC azalma % Wedge 0-10 0-10 Segmentektomi 5-10 5-10 Lobektomi 10-20 10-20 Pnömonektomi 40-50 40-50

45 AKCİĞER REZEKSİYONUNUN PREOPERATİF DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Basamak: Genel değerlendirme 2. Basamak: Postop FEV1 ve DLCO hesaplanması (kantitatif akciğer perfüzyon sintigrafisi) (kantitatif akciğer perfüzyon sintigrafisi) 3. Basamak: Egzersiz testleri ( Maksimal O 2 tüketimi) ( Maksimal O 2 tüketimi) - Shuttle walk - Shuttle walk - Merdiven çıkma - Merdiven çıkma - 6 Dakika yürüme - 6 Dakika yürüme

46 1. BASAMAK TESTLER SFT SFT  FEV 1, FVC > %80  MVV > %50  FEV 1 > 1500 ml (Lobektomi)  FEV 1 > 2000 ml (Pnömonektomi)  DLCO > %60 DLCO < %60  PPK %45 DLCO < %60  PPK %45 DLCO < %40  Mortalite  DLCO < %40  Mortalite  Chest 2003;123:105-114S

47 1. BASAMAK TESTLER AKG:  Hiperkapni > Hipoksi  PaCO 2 > 45 mmHg PPK   FiO 2 %21  O 2 Sat. < %90  Egzersiz - İstirahat  O 2 Sat %4  PPK  Ann Thorac Surg 1997;64:328-33 Ann Thorac Surg 1997;64:328-33 V/Q dengesizliğine neden olan alanların rezeksiyonu ile V/Q dengesizliğine neden olan alanların rezeksiyonu ile oksijenizasyon düzelir! oksijenizasyon düzelir!

48 2. BASAMAK TESTLER Rezeksiyon sonrası akciğer fonksiyon tahmini Rezeksiyon sonrası akciğer fonksiyon tahmini FEV 1 < 1500, 2000 ml  Kantitatif Akciğer FEV 1 < 1500, 2000 ml  Kantitatif Akciğer Perfüzyon sintigrafisi Perfüzyon sintigrafisi Operasyon sonrası beklenen FEV 1 Preop FEV 1 X kalan fonksiyonel segment sayısı Total segment sayısı Total segment sayısı Beckles MA. Chest 123:105S-114S,2003 Postoperatif FEV 1 > 800 ml

49 KANTİTATİF PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ ENDİKASYONLARI ENDİKASYONLARI 1.Belirgin obstrüktif akciğer hastalığı (FEV 1 <%60) 2.Bilinen veya kuşkulanılan endobronşiyal obstrüksiyon 3.Belirgin plevral hastalık 4.Önceden rezeksiyonu olan hastalar Beilly JJ.Chest 116:474S-476S,1999

50 Sol akciğerde bronş karsinomu olan olgunun perfüzyon sintigrafisi perfüzyon sintigrafisi

51 3. BASAMAK TESTLER Egzersiz Testleri  Komplikasyon riski sınırda olgular  Egzersiz ile VO 2 max ölçümü en yararlı test (ml/kg/dk) (ml/kg/dk) RİSK  10 10-15 20 RİSK  RİSK  10 10-15 20 RİSK   6 Dakika yürüme  Merdiven çıkma  Shuttle walk

52 MERDİVEN ÇIKMA TESTİ 12 m = 3 kat  Kardiyopulmoner kapasite 12 m = 3 kat  Kardiyopulmoner kapasite Merdiven çıkma testinin tamamlayamama (Yaş > 70) Kardiyak komorbidite Kardiyak komorbidite Postoperatif FEV 1  Postoperatif FEV 1  Performansı bozuk olanlarda Performansı bozuk olanlarda – Morbidite %39 –Ölüm %22 Ann Thorac Surg 2004;77(1):266-70

53 SFT ± DLCO FEV 1, DLCO > %60 FEV 1, DLCO < %60 K. Perfüzyon sintigrafisi Tahmini postop Tahmini postop FEV 1, DLCO>%40 FEV 1, DLCO<%40 Cerrahiye uygun Egzersiz çalışması(VO 2 max) VO 2 max > 15ml/kg/dk VO 2 max<15ml/kg/dk Cerrahiye uygun değil

54 PREOPERATİF SİGARANIN BIRAKILMASI Kısa sürede sigaranın bırakılması; - KarboksiHb düzeylerini  - Nikotin serum düzeylerini  - Mukosiliyer aktiviteyi düzeltir - Üst havayolu aşırı duyarlılığını  Sigaranınbırakılması her zaman komplikasyonlarıazaltmayabilir Kısa süreli yoksunluk semptomları, sekresyonlarda artış, bronşiyal irritasyonun ve öksürük stimulusunun azalması  mukusun atılımını zorlaştırır  mukusun atılımını zorlaştırır

55 PERİOPERATİF AKCİĞER EKSPANSİYON MANEVRALARI 1.İnsentif spirometri 2.Göğüs fizyoterapisi - derin solunum egzersizleri - derin solunum egzersizleri - postural drenaj - postural drenaj - perküsyon ve vibrasyon - perküsyon ve vibrasyon - öksürük - öksürük - aspirasyon - aspirasyon - mobilizasyon - mobilizasyon 3. İntermitten pozitif basınç soluma (IPPB) 4. Sürekli pozitif havayolu basıncı (CPAP) Tobin MJ. NEJM 344(26):1986-96, 2001

56 İNSENTİF SPİROMETRİ ENDİKASYONLARI  Atelektaziye predispozisyon Toraks, üst batın cerrahisi Toraks, üst batın cerrahisi KOAH KOAH  Atelektazi varlığı  Kuadripleji ve/veya diafragma disfonksiyonu ile birlikte restriktif akciğer hastalığı birlikte restriktif akciğer hastalığı

57 RİSK AZALTMA STRATEJİLERİ (İNTRAOPERATİF)  Cerrahinin 3 saatten az sürmesi  Epidural veya spinal anestezi kullanılması  Pancuronium kullanımından kaçınma  Mümkünse laparoskopik cerrahinin tercih edilmesi

58 SONUÇ Genel sağlık durumu Genel sağlık durumu KOAH, Sigara, Astım * KOAH, Sigara, Astım * Yaş ve obezite operasyona engel değil Yaş ve obezite operasyona engel değil İyi bir anamnez + Fizik muayene İyi bir anamnez + Fizik muayene Gerekirse ek inceleme Gerekirse ek inceleme Akciğer hastalığı olanlar  tedavi Akciğer hastalığı olanlar  tedavi Akciğer ekspansiyon manevraları Akciğer ekspansiyon manevraları

59 OLGU

60 67 Yaşında, erkek 67 Yaşında, erkek 15 yıldan beri KOAH tanısı 15 yıldan beri KOAH tanısı Sağ akciğer alt lobda Evre 1B Sağ akciğer alt lobda Evre 1B Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu FEV 1 1300 ml FEV 1 1300 ml Rezeksiyon (Lobektomi) planlanıyor Rezeksiyon (Lobektomi) planlanıyor Bundan sonraki yaklaşımız ne olurdu? Bundan sonraki yaklaşımız ne olurdu?

61 a) Bu değerler yeterli, operasyona veririm b) Akciğer kantitatif perfüzyon sintigrafisine göre değerlendiririm c) Egzersiz testi yaptırır ve sonucuna göre operasyonu planlarım d) Operasyona uygun değil

62 a) Bu değerler yeterli, operasyona veririm b) Akciğer kantitatif perfüzyon sintigrafisine göre değerlendiririm c) Egzersiz testi yaptırır ve sonucuna göre operasyonu planlarım d) Operasyona uygun değil

63 POSTOPERATİF FEV 1 ppo FEV 1 < 1200 ml ppo FEV 1 <%40 DLCO < % 45 Bundan sonraki yaklaşımınız nedir?

64 a) Olgu inoperabldır a) Olgu inoperabldır b) Arter kan gazı analizine göre değerlendiririm b) Arter kan gazı analizine göre değerlendiririm c) Egzersiz testine göre karar veririm c) Egzersiz testine göre karar veririm d) Cerrahi önermem d) Cerrahi önermem

65 SON KARARINIZ NEDİR? a) Olgu inoperabldır a) Olgu inoperabldır b) Arter kan gazı analizine göre değerlendiririm b) Arter kan gazı analizine göre değerlendiririm c) Egzersiz testine göre karar veririm c) Egzersiz testine göre karar veririm d) Cerrahi önermem d) Cerrahi önermem

66 MAKSİMAL OKSİJEN TÜKETİM KAPASİTESİ VO 2 max = 9 ml/kg/dk VO 2 max = 9 ml/kg/dk OPERASYONA UYGUN DEĞİL


"PREOPERATİF PULMONER DEĞERLENDİRME Prof.Dr.Ertürk Erdinç Prof.Dr.Ertürk Erdinç Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları