Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Solunum Moniterizasyonu Prof. Dr. Murat SUNGUR Erciyes Üniversitesi Tip Fakültesi İç Hastalıkları ABD. Yoğun Bakım Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Solunum Moniterizasyonu Prof. Dr. Murat SUNGUR Erciyes Üniversitesi Tip Fakültesi İç Hastalıkları ABD. Yoğun Bakım Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Solunum Moniterizasyonu Prof. Dr. Murat SUNGUR Erciyes Üniversitesi Tip Fakültesi İç Hastalıkları ABD. Yoğun Bakım Bilim Dalı

2 Gaz Değişimi – Kan Gaz ı A şı r ı heparin > 0.2 ml D üşü k pH D üşü k HCO 3 Y ü ksek PaO 2 > 30 dk bekleme s ü resi.... Buz ü zerinde beklet Dilusyon Liss HP. Chest 1993; 103:1120-2

3 Gaz Değişimi – FIO 2 değişimi sonrası PaO 2 ne zaman bakılmalı Solis R. Chest 1993; 147:A625

4 OKS İ JEN İ ZASYON İ NDEKS İ (PaO 2 /FIO 2 ) PaO 2 : 100, FIO 2 : 0.21. PaO 2 /FIO 2 = 476 NORMAL PaO 2 : 100, FIO 2 : 0.90. PaO 2 /FIO 2 = 111 CİDDİ OKSİJENİZASYON SORUNU

5 Alveolar – Arterial Oksijen Basıncı Farkı O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 PAO 2 = 102 mmHg PvO 2 = 40 mmHg PaO 2 = 95 mmHg Venoz admixure O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 Hipoventilasyon hariç her nedene bağlı hipoksemide PAO 2 – PaO 2 artar

6 PAO 2 = (P B – P H 2 O ) x FIO 2 – PaCO 2 /R – P B : barometrik basinc (760 mmHg deniz seviyesi) – P H 2 O : suyun kaynama basıncı (47 mmHg) – R : 1 mol glukoz icin CO 2 üretimi/O 2 tüketimi oranı = 0.8 Alveolar – Arterial Oksijen Basıncı Farkı PAO2 = (760 – 47) x 0.21 – 40/0.8 = 99.7 mm Hg ODA HAVASI ve İSTANBUL

7 Pulse Oksimetre Temel prensipler Arterial akim ile oluşan bir pulsatil akim vardır HbO 2 ve indirgenmiş Hb nin absorbsiyonun spektrumu farklı I cikan =I giren e-(DC ε )

8 Pulse Oksimetre Pulsatil akıma ait absorbsiyon Non-pulsatil akıma ait absorbsiyon Dokulara ait absorbsiyon 660nm 940nm

9 Pulse Oksimetre - Sorunlar ± % 4 eğer SaO 2 > %70 Oksijen dissosiasyon eğrisi sorunu temp pH 2,3 DPG PaO 2 O 2 Saturasyonu 10 50 100 90 SaO 2 =%95 PaO 2 =60-160

10 Pulse Oksimetre - Sorunlar – Karboksi hemoglobin – Methemoglobin – Anemi – Sarılık (eski problarda sorun, yenilerde değil) – IV boyalar (metilen mavisi, indosyanit yeşili gibi) SaO 2 normalden düşük

11 Pulse Oksimetre - Sorunlar Ojeler Probu parmaga yan koyabilirsin Cevre aydınlatması...florasan, xenon ve cerrahi aydınlatma En iyisi mor ve kırmızı

12 Pulse Oksimetre - Sorunlar Harekete bağlı artefakt. – Masimo signal extraction technology Aritmiler...sorun oluşturmaz Cilt rengi...siyah ırkta ± daha fazla Düşük perfüzyon Hipotermi Sok Vazopressor kullanımı Dogruluk azalir

13 Pulse Oksimetre – Klinik etkiler Pulse oksimetre baslar Tahmin edilemeyn YB yatislarinda ciddi azalma Cullen DJ. Anest Analg 1992; 74:181-4 Farkli hastanelerde farklı SpO 2 hedefleri

14 KAPNOGRAFİ Mass spectroskopi.....pahalı, zor teknoloji İnfrared absorbsiyon.... hızlı cevap zamanı

15 KAPNOGRAFİ CO 2 in en iyi absorbe ettigi infrared spektrumu 4.3 µm Zaman PCO 2 torr NORMAL KAPNOGRAFİ PaCO 2 ETCO 2

16 KAPNOGRAFİ Normal Hava yolu obst. ET tüp obst CO 2 re-breathing

17 ETCO 2 artisi – Ani CO artışı Turnikenin açılması Bikarbonat enjeksiyonu – Yavas Hipoventilasyon CO 2 üretiminde artış KAPNOGRAFİ ETCO 2 azalmasi – Ani Hiperventilasyon CO azalması Massif PE Hava embolisi MV disconnect Kacak – Yavas Hiperventilasyon O 2 tüketiminde azalma Azalmış pulmoner perf. – ETCO 2 yok Ozofagial intubasyon

18 EĞRİLER Akım/Zaman Basınç/Zaman Volum/Zaman

19 SPONTAN NEFES – AKIM ZAMAN EĞRİSİ Zaman (sn) Akım (L/dk) Inspirasyon Ekspirasyon

20 MEKANİK NEFES AKIM ZAMAN EĞRİSİ Inspirasyon Ekspirasyon Akım (L/dk) Zaman (sn)

21 TİPİK AKIM ŞEKİLLERİ ARTAN AZALAN SİNE KARE

22 İNSPİRATUAR AKIM ŞEKLİ Inspirasyon Ekspirasyon Zaman (sn) Akım (L/dk) Inspirasyonun baslangici Peak inspiratuar akım hızı PIF Ekselasyon kapaklari açılır Toplam solunum zamani TSZ Insp. zaman T I Ekspirauar zaman T E Peak ekspirauar akım hızı (PEF)

23 YETERSİZ İNSPİRATUAR AKIM Akım (L/dk) Zaman (sn) Normal Anormal Aktif inspirasyon veya Asenkroni Hastanın çabası

24 Obstrüksiyon ve Aktif Ekspirasyon Obstrüksiyon Aktif ekspirasyon Zaman (sn) Normal Anormal Akım(L/dk)

25 Hava Tuzaklanması – Oto PEEP Inspirasyon EkspirasyonNormalHasta Zaman (sn) Akım (L/dk) Hava tuzaklanması Oto-PEEP }

26 BRONKODİLATÖRE CEVAP Önce Zaman (sn) Akım (L/dk) PEFR Sonra Uzun T E Daha yuksek PEFR Daha kisa T E

27 EĞRİLER Akım/Zaman Basınç/Zaman Volum/Zaman

28 VOLUM – ZAMAN EĞRİSİ Inspirasyon Ekspirasyon Zaman (sn) Volum (ml) Tidal Volum TITITITI

29 HAVA KAÇAĞI Volum (ml) Zaman (sn) Hava kaçağı

30 AKTİF EKSELASYON Volum (ml) Zaman (sn)

31 EĞRİLER Akım/Zaman Basınç/Zaman Volum/Zaman

32 SPONTAN NEFES P aw (cm H 2 0) Zaman (sn) Zaman (sn) Inspirasyon Ekspirasyon

33 MEKANİK NEFES İnspirasyon Ekspirasyon P aw (cm H 2 O) Zaman (sn) } TITI Peak Inspiratuar Basınç PIP PEEP TETE

34 Mekanik Zaman (sn) P aw (cm H 2 O) Zaman tetiklemeli nefes KONTROLLÜ NEFES (Zaman Tetiklemeli)

35 DESTEKLİ NEFES ( Basınç Tetiklemeli – Hasta Tetiklemeli) Mekanik Zaman (sn) P aw (cm H 2 O) Hasta tetiklemeli nefes

36 Destekli ve Kontrollü Zaman (sn) DestekliKontrollü Basınç (cmH 2 0)

37 SPONTAN ve MEKANİK NEFES Mekanik Zaman (sn) Spontan P aw (cm H 2 O) İnspirasyon Ekspirasyon İnspirasyon

38 Basınç Grafiğinin Detayları Ekspirasyon Başlar P aw (cm H 2 O) Zaman (sn) İnspirasyon Başlar PIP P plateau (Palveolar) Rezistif Basınç (P R ) } Eksalasyon kapağı açılırEkspirasyon Inspiratuar Pause

39 Ekspirasyon başlar ) P aw (cm H 2 O) Zaman (sn) İnspirasyon başlar PIP P plateau (Palveolar Rezistif basınç (P R ) } Ekselasyon kapagı açılır Ekspirasyon Akım (L/dk) Zaman (sn)

40 Inspirasyon baslar Ekspirasyon baslar P aw (cm H 2 O) Zaman (sn) Hava yolu direnci Sisme (Alveolar) Basinc Ekspirasyon Inspiratuar Hold (saniyeler) PIP Ekspirasyon baslar ) P aw (cm H 2 O) Zaman (sn) Inspirasyon baslar PIP P plateau (Palveolar Rezistif basinc (P R ) } Ekselasyon kapaği acilir Ekspirasyon

41 KOMPLIANS OLCUMU Komplians =ΔV/ΔP =V T /P plat – PEEP = 150 ml.cmH 2 O -1 P aw (cm H 2 O) Zaman (sn) PEEP Pplat

42 REZISTANS OLCUMU Basinc farki Direnc = ΔP (rezistif) / Akim hizi (L/dk) = PIP – P plat /Akim hizi

43 REZISTANS OLCUMU P aw (cm H 2 O) Zaman (sn) PEEP Pplat PIP Rezistif Basinc Normal = 1.2 – 4.4 cmH 2 O.(L/sn) -1

44 PEEPi Olcumu PEEPi Basinc (cmH 2 O) Akim (L/dk) Zaman (sn) Ekspirasyon Inspirasyon Ekspirasyon Ekspiratuar pause

45 PIP ve P plat Normal Yüksek R aw Yuksek Akım Düşük Komplians Zaman (sn) Paw (cm H 2 O) PIP P Plat PIP PIP PIP

46 Paw (cm H 2 O) Normal Normal P Plat (Normal Komplians) Artmış PIP } Artmış P R ) (Artmış hava yolu direnci )NormalPIP P Plat Yüksek R aw PIP P Plat ARTMIŞ HAVA YOLU DİRENCİ

47 ARTMIŞ AKIM HIZININ ETKİLERİ Zaman (sn) Paw (cm H 2 O)NormalPIP Yüksek Akım P Plat PIP Dinamik Inspiratuar zaman Azalmış Inspiratuar zaman (Yüksek akım hızına baglı) Normal P Plat

48 Zaman (sn) Paw (cm H 2 O) Düşük Komplians PIP P Plat Normal PIP P Plat Normal P Plat (Normal Komplians) Artmış P Plat (Azalmış Komplians) Normal PIP AZALMIŞ KOMPLİANS

49 YETERSİZ İNSPİRATUAR AKIM Yeterli Akım Zaman (sn) Yetersiz Akım P aw (cm H 2 O)

50 Basınç-Volum Akım-Volum LOOPLAR

51 Basinc – Volum Egrisi (Nefesin Tipi) KontrolluDestekli Spontan Vol (ml) P aw (cm H 2 O) I: Inspirasyon E: Ekspirasyon I E E E I I

52 FRC ve PV Egrisi FRK VOLUM TAK NegatifPositif 0 Sisme Basinci Normal Komplians FRK

53 Basinc – Volum Egrisinin Parcalari Volum (mL) Inspirasyon Ekspirasyon PIP VTVT P aw (cm H 2 O)

54 Basinc – Volum Egrisinin Parcalari - Histerezis Volum (mL) Inspirasyon Ekspirasyon PIP VTVT P aw (cm H 2 O) 20 100 300

55 PEEP ve PV Egrisi Volume (mL) VTVT PIP P aw (cm H 2 O) PEEP

56 Kirilma Noktalari (Inflection Points) Pressure (cm H 2 O) Volum (mL) Ust Kirilma Noktasi Alt Kirilma Noktasi

57 Kacak Volum (ml) Basinc (cm H 2 O) Hava Kacagi

58 Artmis Hava Yolu Direnci R aw Basinc (cm H 2 O) Yuksek P R Normal Egim Vol (mL) Dusuk Egim

59 Histeresis Volum (ml) Basinc (cm H 2 O) Anormal Histeresis Normal Histeresis

60 Akciger Komplians Degisimleri ve PV Egrisi Volum (mL) PIP seviyeleri Ayarlanmis olan V T P aw (cm H 2 O) KOMPLIANS Artmis Normal Azalmis KOMPLIANS Artmis Normal Azalmis Volum Kontrollu Ventilasyon

61 Volum (mL) Ayarlanmis olan PIP V T seviyeleri P aw (cm H 2 O) KOMPLIANS Artmis Normal Azalmis KOMPLIANS Artmis Normal Azalmis Basinc Hedefli Ventilasyon Akciger Komplians Degisimleri ve PV Egrisi

62 Asiri Volum veya PSV Volum (ml) Basinc (cm H 2 O) V T cok az veya hic degisiklik yok P aw yukselir Normal Anormal

63 Basinc-Volum Akim-Volume EGRILER

64 Akim-Volum Egrisi Volum (ml) PEF FRK Inspirasyon Ekspirasyon Akim (L/min) PIF VTVT

65 Hava Kacagi Inspirasyon Ekspirasyon Volum (ml) Akim(L/min) Hava kacaginin miktari (mL) Normal Anormal

66 Hava Tuzaklanmasi - PEEP i Inspirasyon Ekspirasyon Volum (ml) Akim (L/min) Bazale donmez Normal Anormal

67 Hava Yolu Direncinde Artis Inspirasyon Ekspirasyon Volum (ml) Akim (L/min) Azalmis PEF Normal Anormal Kasikla yenmis gorunumu

68 Sekresyonlar/ Devreler Icerisinde Su Inspirasyon Ekspirasyon Volum (ml) Akim (L/min) Normal Anormal


"Solunum Moniterizasyonu Prof. Dr. Murat SUNGUR Erciyes Üniversitesi Tip Fakültesi İç Hastalıkları ABD. Yoğun Bakım Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları