Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Solunum Moniterizasyonu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Solunum Moniterizasyonu"— Sunum transkripti:

1 Solunum Moniterizasyonu
Prof. Dr. Murat SUNGUR Erciyes Üniversitesi Tip Fakültesi İç Hastalıkları ABD. Yoğun Bakım Bilim Dalı

2 Gaz Değişimi – Kan Gazı Aşırı heparin > 0.2 ml
Düşük pH Düşük HCO3 Yüksek PaO2 > 30 dk bekleme süresi .... Buz üzerinde beklet Dilusyon Liss HP. Chest 1993; 103:1120-2

3 Gaz Değişimi – FIO2 değişimi sonrası PaO2 ne zaman bakılmalı
Solis R. Chest 1993; 147:A625

4 OKSİJENİZASYON İNDEKSİ
(PaO2/FIO2) PaO2: 100, FIO2: PaO2/FIO2= 476 NORMAL PaO2: 100, FIO2: PaO2/FIO2= 111 CİDDİ OKSİJENİZASYON SORUNU

5 Alveolar – Arterial Oksijen Basıncı Farkı
Hipoventilasyon hariç her nedene bağlı hipoksemide PAO2 – PaO2 artar O2 O2 PAO2 = 102 mmHg O2 O2 O2 O2 O2 O2 PvO2 = 40 mmHg O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 PaO2 = 95 mmHg Venoz admixure

6 Alveolar – Arterial Oksijen Basıncı Farkı
PAO2 = (PB – PH2O) x FIO2 – PaCO2/R PB : barometrik basinc (760 mmHg deniz seviyesi) PH2O: suyun kaynama basıncı (47 mmHg) R : 1 mol glukoz icin CO2 üretimi/O2 tüketimi oranı = 0.8 PAO2 = (760 – 47) x 0.21 – 40/0.8 = 99.7 mm Hg ODA HAVASI ve İSTANBUL

7 Pulse Oksimetre Temel prensipler
Arterial akim ile oluşan bir pulsatil akim vardır HbO2 ve indirgenmiş Hb nin absorbsiyonun spektrumu farklı Icikan=Igirene-(DCε)

8 Pulse Oksimetre Pulsatil akıma ait absorbsiyon
Non-pulsatil akıma ait absorbsiyon Dokulara ait absorbsiyon 660nm 940nm

9 Pulse Oksimetre - Sorunlar
± % 4 eğer SaO2> %70 Oksijen dissosiasyon eğrisi sorunu SaO2=%95 100 O2 Saturasyonu 90 temp pH 2,3 DPG 50 PaO2=60-160 PaO2 10

10 Pulse Oksimetre - Sorunlar
Karboksi hemoglobin Methemoglobin Anemi Sarılık (eski problarda sorun, yenilerde değil) IV boyalar (metilen mavisi, indosyanit yeşili gibi) SaO2 normalden düşük

11 Pulse Oksimetre - Sorunlar
Ojeler Probu parmaga yan koyabilirsin Cevre aydınlatması...florasan, xenon ve cerrahi aydınlatma En iyisi mor ve kırmızı

12 Pulse Oksimetre - Sorunlar
Harekete bağlı artefakt. Masimo signal extraction technology Aritmiler...sorun oluşturmaz Cilt rengi...siyah ırkta ± daha fazla Düşük perfüzyon Hipotermi Sok Vazopressor kullanımı Dogruluk azalir

13 Pulse Oksimetre – Klinik etkiler
Pulse oksimetre baslar Farkli hastanelerde farklı SpO2 hedefleri Tahmin edilemeyn YB yatislarinda ciddi azalma Cullen DJ. Anest Analg 1992; 74:181-4

14 KAPNOGRAFİ Mass spectroskopi.....pahalı, zor teknoloji
İnfrared absorbsiyon.... hızlı cevap zamanı

15 KAPNOGRAFİ NORMAL KAPNOGRAFİ PaCO2 PCO2 torr ETCO2 Zaman
CO2 in en iyi absorbe ettigi infrared spektrumu 4.3 µm

16 KAPNOGRAFİ Hava yolu obst. ET tüp obst Normal CO2 re-breathing

17 KAPNOGRAFİ ETCO2 artisi ETCO2 azalmasi Ani Yavas Ani CO artışı
Turnikenin açılması Bikarbonat enjeksiyonu Yavas Hipoventilasyon CO2 üretiminde artış ETCO2 azalmasi Ani Hiperventilasyon CO azalması Massif PE Hava embolisi MV disconnect Kacak Yavas O2 tüketiminde azalma Azalmış pulmoner perf. ETCO2 yok Ozofagial intubasyon

18 EĞRİLER Akım/Zaman Basınç/Zaman Volum/Zaman

19 SPONTAN NEFES – AKIM ZAMAN EĞRİSİ
Inspirasyon Zaman (sn) Akım (L/dk) Ekspirasyon

20 MEKANİK NEFES AKIM ZAMAN EĞRİSİ
Inspirasyon Zaman (sn) Akım (L/dk) Ekspirasyon

21 TİPİK AKIM ŞEKİLLERİ KARE AZALAN ARTAN SİNE

22 İNSPİRATUAR AKIM ŞEKLİ
Peak inspiratuar akım hızı PIF Ekselasyon kapaklari açılır Inspirasyon Insp. zaman TI Ekspirauar zaman TE Akım (L/dk) Toplam solunum zamani TSZ Zaman (sn) Inspirasyonun baslangici Ekspirasyon Peak ekspirauar akım hızı (PEF)

23 YETERSİZ İNSPİRATUAR AKIM
Aktif inspirasyon veya Asenkroni Hastanın çabası Normal Anormal Zaman (sn) Akım (L/dk)

24 Obstrüksiyon ve Aktif Ekspirasyon
Zaman (sn) Akım(L/dk) Normal Anormal

25 Hava Tuzaklanması – Oto PEEP
Inspirasyon Normal Hasta Zaman (sn) Akım (L/dk) } Hava tuzaklanması Oto-PEEP Ekspirasyon

26 BRONKODİLATÖRE CEVAP Önce Sonra Zaman (sn) Akım (L/dk) Uzun TE PEFR
Daha kisa TE Daha yuksek PEFR

27 EĞRİLER Akım/Zaman Basınç/Zaman Volum/Zaman

28 VOLUM – ZAMAN EĞRİSİ Volum (ml) Zaman (sn) Tidal Volum Inspirasyon
Ekspirasyon TI Zaman (sn)

29 HAVA KAÇAĞI Volum (ml) Hava kaçağı Zaman (sn)

30 AKTİF EKSELASYON Volum (ml) Zaman (sn)

31 EĞRİLER Akım/Zaman Basınç/Zaman Volum/Zaman

32 SPONTAN NEFES Ekspirasyon Paw (cm H20) Zaman (sn) Inspirasyon

33 Peak Inspiratuar Basınç
MEKANİK NEFES Peak Inspiratuar Basınç PIP Paw (cm H2O) İnspirasyon Ekspirasyon TI TE } PEEP Zaman (sn)

34 KONTROLLÜ NEFES (Zaman Tetiklemeli)
Mekanik Paw (cm H2O) Zaman (sn) Zaman tetiklemeli nefes

35 DESTEKLİ NEFES (Basınç Tetiklemeli – Hasta Tetiklemeli)
Mekanik Paw (cm H2O) Zaman (sn) Hasta tetiklemeli nefes

36 Destekli ve Kontrollü Destekli Kontrollü Basınç (cmH20) Zaman (sn)

37 SPONTAN ve MEKANİK NEFES
İnspirasyon Spontan Paw (cm H2O) Ekspirasyon Ekspirasyon İnspirasyon Zaman (sn)

38 Basınç Grafiğinin Detayları
PIP } Rezistif Basınç (PR) Paw (cm H2O) Eksalasyon kapağı açılır Pplateau (Palveolar) Inspiratuar Pause Ekspirasyon İnspirasyon Başlar Zaman (sn) Ekspirasyon Başlar

39 Ekselasyon kapagı açılır
Ekspirasyon başlar Paw (cm H2O) Zaman (sn) İnspirasyon başlar PIP Pplateau (Palveolar Rezistif basınç (PR) } Ekselasyon kapagı açılır Ekspirasyon Akım (L/dk) Zaman (sn)

40 Ekselasyon kapaği acilir
Ekspirasyon baslar Paw (cm H2O) Zaman (sn) Inspirasyon baslar PIP Pplateau (Palveolar Rezistif basinc (PR) } Ekselasyon kapaği acilir Ekspirasyon Paw (cm H2O) Zaman (sn) PIP Inspiratuar Hold (saniyeler) Hava yolu direnci Sisme (Alveolar) Basinc Ekspirasyon Inspirasyon baslar Ekspirasyon baslar

41 KOMPLIANS OLCUMU Komplians = ΔV/ΔP = VT/Pplat – PEEP = 150 ml.cmH2O-1
Paw (cm H2O) Zaman (sn) Pplat PEEP

42 REZISTANS OLCUMU = ΔP (rezistif) / Akim hizi (L/dk)
Direnc Basinc farki = ΔP (rezistif) / Akim hizi (L/dk) = PIP – Pplat/Akim hizi

43 REZISTANS OLCUMU Normal = 1.2 – 4.4 cmH2O.(L/sn)-1 PIP Rezistif Basinc
Paw (cm H2O) Zaman (sn) Rezistif Basinc Pplat PEEP

44 PEEPi Olcumu Basinc (cmH2O) Ekspirasyon Ekspiratuar pause Inspirasyon
Zaman (sn) Inspirasyon Ekspiratuar pause Akim (L/dk) Zaman (sn) Ekspirasyon

45 PIP ve Pplat Yüksek Raw Normal Paw (cm H2O) Yuksek Akım
Düşük Komplians PIP PIP PPlat PPlat Zaman (sn)

46 ARTMIŞ HAVA YOLU DİRENCİ (Artmış hava yolu direnci)
Yüksek Raw PIP PPlat Normal PIP PPlat Paw (cm H2O) Artmış PIP } Artmış PR (Artmış hava yolu direnci) Normal Normal PPlat (Normal Komplians)

47 ARTMIŞ AKIM HIZININ ETKİLERİ
Normal PIP Yüksek Akım PPlat PIP PPlat Paw (cm H2O) Normal Azalmış Inspiratuar zaman (Yüksek akım hızına baglı) Dinamik Inspiratuar zaman Zaman (sn)

48 AZALMIŞ KOMPLİANS Düşük Komplians Normal Paw (cm H2O) Zaman (sn) PIP
PPlat Normal PIP PPlat Paw (cm H2O) PIP Artmış PPlat (Azalmış Komplians) Normal PPlat (Normal Komplians) Normal Zaman (sn)

49 YETERSİZ İNSPİRATUAR AKIM
Yetersiz Akım Yeterli Akım (cm H2O) Paw Zaman (sn)

50 LOOPLAR Basınç-Volum Akım-Volum

51 Basinc – Volum Egrisi (Nefesin Tipi)
Vol (ml) I E I I Paw (cm H2O) Kontrollu Destekli Spontan I: Inspirasyon E: Ekspirasyon

52 FRC ve PV Egrisi Normal Komplians TAK VOLUM FRK FRK Sisme Basinci
Negatif Positif Sisme Basinci Normal Komplians FRK FRK

53 Basinc – Volum Egrisinin Parcalari
VT Ekspirasyon Volum (mL) Inspirasyon PIP Paw (cm H2O)

54 Basinc – Volum Egrisinin Parcalari - Histerezis
VT 300 Ekspirasyon Volum (mL) Inspirasyon 100 Paw (cm H2O) 20 PIP

55 PEEP ve PV Egrisi VT PIP Volume (mL) PEEP Paw (cm H2O)

56 Kirilma Noktalari (Inflection Points)
Ust Kirilma Noktasi Volum (mL) Alt Kirilma Noktasi Pressure (cm H2O)

57 Kacak Volum (ml) Hava Kacagi Basinc (cm H2O)

58 Artmis Hava Yolu Direnci Raw
Yuksek PR Vol (mL) Normal Egim Dusuk Egim Basinc (cm H2O)

59 Histeresis Normal Histeresis Anormal Histeresis Volum (ml)
Basinc (cm H2O)

60 Akciger Komplians Degisimleri ve PV Egrisi
Volum Kontrollu Ventilasyon Ayarlanmis olan VT KOMPLIANS Artmis Normal Azalmis Volum (mL) Paw (cm H2O) PIP seviyeleri

61 Akciger Komplians Degisimleri ve PV Egrisi
Artmis Normal Azalmis VT seviyeleri Basinc Hedefli Ventilasyon Volum (mL) Paw (cm H2O) Ayarlanmis olan PIP

62 VT cok az veya hic degisiklik yok
Asiri Volum veya PSV VT cok az veya hic degisiklik yok Normal Anormal Volum (ml) Basinc (cm H2O) Paw yukselir

63 EGRILER Basinc-Volum Akim-Volume

64 Akim-Volum Egrisi Inspirasyon PIF FRK VT PEF Ekspirasyon Akim (L/min)
Volum (ml) FRK VT Akim (L/min) PEF Ekspirasyon

65 Hava Kacagi Normal Anormal Inspirasyon Ekspirasyon Volum (ml)
Akim (L/min) Volum (ml) Hava kacaginin miktari (mL) Normal Anormal Ekspirasyon

66 Hava Tuzaklanmasi - PEEPi
Inspirasyon Akim (L/min) Bazale donmez Volum (ml) Normal Anormal Ekspirasyon

67 Hava Yolu Direncinde Artis
Inspirasyon Akim (L/min) Volum (ml) Normal Anormal Kasikla yenmis gorunumu Azalmis PEF Ekspirasyon

68 Sekresyonlar/ Devreler Icerisinde Su
Inspirasyon Akim (L/min) Volum (ml) Normal Anormal Ekspirasyon


"Solunum Moniterizasyonu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları