Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© The McGraw-Hill Companies, 2002 2. Hafta Talep, arz, ve piyasa.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© The McGraw-Hill Companies, 2002 2. Hafta Talep, arz, ve piyasa."— Sunum transkripti:

1 © The McGraw-Hill Companies, 2002 2. Hafta Talep, arz, ve piyasa

2 © The McGraw-Hill Companies, 2002 1 Bazı anahtar terimler Piyasa –alıcı ve satıcıların mal ve ürün alıp sattıkları yer Talep –tüketicilerin her olası fiyattan almaya razı oldukları mal ve hizmet miktarı Arz –üreticilerin her olası fiyattan satmaya razı oldukları mal ve hizmet miktarı Denge fiyatı –arz ve talep edilen miktarları birbirine eşitleyen fiyat

3 © The McGraw-Hill Companies, 2002 2 Diğer şeyler sabitken fiyat ile talep edilen miktar arasındaki ilişkiyi talep eğrisi gösterir “Diğer şeyler”: –İlgili diğer mal fiyatları –Tüketici geliri –Tüketici tercihleri “Diğer şeyler”deki değişmeler eğrinin yerini etkiler D Miktar Fiyat

4 © The McGraw-Hill Companies, 2002 3 Diğer şeyler sabitken fiyat ile arz edilen miktar arasındaki ilişkiyi arz eğrisi gösterir “Diğer şeyler”: –teknoloji –girdi maliyetleri –hükümet düzenlemeleri “Diğer şeyler”deki değişmeler eğrinin yerini etkiler Miktar Fiyat S

5 © The McGraw-Hill Companies, 2002 4 Piyasa Dengesi Piyasa degesi arzın talebe eşit olduğu E 0 noktasındadır D0D0 D0D0 S S Fiyat Miktar Q0Q0 P0P0 E0E0  –P 0 fiyatı ve Q 0 miktarı gösterir.

6 © The McGraw-Hill Companies, 2002 5 Piyasa Dengesi ve Dengesizlik Eğer fiyat P 0 düzeyinin altinda olursa talep fazlası meydana gelir –Tüketiciler üreticilerin arz ettiğinden daha fazlasını talep ederler D D S S Q0Q0 P0P0 E Fiyat Miktar  P1P1  Arz fazlası P2P2   Talep fazlası Eğer fiyat P 0 düzeyinin üzerinde olursa arz fazlası meydana gelir –Üreticiler tüketicilerin talep ettiğinden daha fazlasını arz ederler

7 © The McGraw-Hill Companies, 2002 6 Talep eğrisinde kayma S S E1E1 Fiyat Miktar Eğer ikame malın fiyatı azalırsa... Her fiyat düzeyi için daha az tüketilmek istenir D0D0 D0D0 E0E0 Q0Q0 P0P0 Talep eğrisi D 0 D 0 ‘dan D 1 D 1 ’e kayar D1D1 D1D1 Q1Q1 P1P1 Piyasa E 1 noktasında yeniden dengeye gelir. Fiyat P 0 da kalsa arz fazlası olur.

8 © The McGraw-Hill Companies, 2002 7 Arz eğrisinde kayma D D Q0Q0 P0P0 E0E0 Fiyat Miktar Varsayalımki taşıma maliyetleri arttı S0S0 S0S0 S1S1 S1S1 Arz eğrisi S 1 S 1 e kayar Eğer fiyat P 0 düzeyinde kalırsa talep fazlası olur Q1Q1 P1P1 E2E2 Piyasa E 2 noktasında yeniden dengeye gelir

9 © The McGraw-Hill Companies, 2002 8 Talebi arttırabilecek iki yol (1) (1) Eğri üzerinde A dan B ye hareket Fiyatdaki değişmeye tüketicinin tepkisini verir Bu da arzı kaydırır A P0P0 Q0Q0 Miktar Fiyat D B P1P1 Q1Q1

10 © The McGraw-Hill Companies, 2002 9 Talbi arttırabilecek iki yol (2) (2) Talep eğrisinin D 0 dan D 1 a kayması Veri her fiyattan talebin artmasına neden olur ör. P 0 fiyat düzeyinde talep edilen miktar Q 0 dan Q 1 e çıkar: P 1 düzeyinde talep edilen miktar Q 1 den Q 3 a çıkar A B P0P0 Q0Q0 Q1Q1 D0D0 Miktar Fiyat P1P1 C D1D1 F Q2Q2 Q3Q3

11 © The McGraw-Hill Companies, 2002 10 Piyasa dengesizliği Varsayalım ki kötü hasat sonucu arz SS e kaymış Hükümet fakiri korumak için P 1 seviyesinde tavan fiyat koysun P 0 denge fiyat seviyesinin altında yer alır Sonuç: talep fazlası Miktar Fiyat P0P0 Q0Q0 QSQS D S P1P1 E AB P2P2 Talep fazlası QDQD D S n Ortaya çıkan talep fazlası sorunu için ürünün pay edilmesi gerekir

12 © The McGraw-Hill Companies, 2002 11 Fiyat ve miktar değişmeleri Gerçekte, arz ve talep eğrilerini önceden çizemeyiz Bu yüzden gerçekleşmiş değerleri kullanırız

13 © The McGraw-Hill Companies, 2002 12 Ne, Nasıl ve Kimin için Piyasa: Arzı talep edilen miktarı eşitleyen fiyatı bularak –Ne kadar ürünün üretilmesi gerektiğine karar verir Piyasa denge fiyatını ödemeye gönüllü tüketicileri bularak –Ürünün kimler için üretildiğini belirler Firmaların satmaya gönüllü olduğu ama tüketicilerin o fiyattan almaya razı olmadığı fiyatlar olabilir –Hangi ürünün üretileceğine karar verir

14 © The McGraw-Hill Companies, 2002 Arz ve talep esneklikleri

15 © The McGraw-Hill Companies, 2002 14 Talebin fiyat esnekliği …bir malın fiyatındaki değişmeye karşılık talep edilen miktarında meydana gelen değişme tanım: talep edilen miktardaki % değişme fiyatdaki % değişme

16 © The McGraw-Hill Companies, 2002 15 Esnek Talep Talep esnek...EĞER... Fiyat esnekliği (eksi işareti ihmal ederek) -1 den büyük oldursa –Yani, talep edilen miktardaki % değişme fiyatdaki % değişmeyi geçerse áÖr: eğer fiyatdaki % 5 artışa talep edilen miktar % 7 düşüşle tepki verirse áesneklik -7  5 = -1.4

17 © The McGraw-Hill Companies, 2002 16 Katı Talep Talep katıdır... EĞER... –Fiyat esnekliği -1 ile 0 arasında olursa –Yani, talep edilen miktardaki % değişme fiyatdaki % değişmeden küçük olursa áÖr: fiyatdaki % 5 lik artışa talep edilen miktar % 3.5 lık düşüşle tepki verirse áesneklik - 3.5  5 = - 0.7

18 © The McGraw-Hill Companies, 2002 17 Birim esnek talep Talep birim esnektir...EĞER... –Fiyat esnekliği -1 olduğunda –Yani, talep edilen miktardaki % değişme fiyatdaki % değişmeye eşit olursa áÖr: fiyatdaki % 5 lik artışa talep edilen miktar % 5 lik düşüşle tepki verirse áesneklik - 5  5 = - 1

19 © The McGraw-Hill Companies, 2002 18 Doğrusal talep ve esneklik Düz bir talep eğrisi boyunca fiyat esnekliği farklı değerler alır D Birim esneklik Esneklik Katı esneklik Miktar Fiyat D 

20 © The McGraw-Hill Companies, 2002 19 Fiyat esnekliğini ne belirler? Alternatif (ikame) ürünleri bulabilme kolaylığı ÖRNEK: –Fiyatı yükseldiğinde başka bir deterjan bulmak kolay olacaktır –Bu durumda talebin esnek olmasını bekleriz –Fakat tüm deterjanların fiyatları yükselirse alternatif ürün bulunamaz –Dolayısı ile talebin katı olmasını bekleriz

21 © The McGraw-Hill Companies, 2002 20 Esneklik uzun dönemde daha yüksektir Kısa dönemde, tüketiciler harcama alışkanlıklarını hemen değiştiremezler Fiyat yükselmeye devam ederse, o zaman tüketiciler değişmelere göre uyum göstereceklerdir. Talep –Uzun dönemde daha esnektir. –Fakat kısa dönemde görece daha katıdır.

22 © The McGraw-Hill Companies, 2002 21 Esneklik ve Gelir Fiyyat değiştiğinde,firmanın toplam geliri (TR) üzerindeki etki talebi fiyat esnekliğine bağlı olacaktır.

23 © The McGraw-Hill Companies, 2002 22 Esneklik ve fiyat düşmeleri D Birim esnek Esnek Katı Miktar Fiayat  D Miktar Toplam Gelir (+)TR< (-)TR Fiyat düştüğünde: eğer talep esnekse, yeni satışlardan elde edilen gelir varolan satışlardan elde edilen gelirdeki düşmeden daha fazla olacaktır – TR yükselir; Eğer talep katıysa, yeni satışlardan elde edilen gelir varolan satışlardan elde edilen gelirdeki düşmeden daha düşük olacaktır – TR düşer

24 © The McGraw-Hill Companies, 2002 23 Esneklik ve metro fiyatları Yolcular otobüs, taksi, dolmuş ve kullanabilir –Dolayısıyla talep esnektir (ör: - 1.4) –Ve fiyatlardaki bir artış metro yolculuğuna olan talebi ve harcamaları düşürür Eğer yolcuların alternatif ulaşım araçları yoksa –Talep katı olabailir (ör: - 0.7) –Fiyatları arttırmanın yolculuk talebi üzerindeki etkisi daha az olacaktır –Ve gelir artacaktır Geliri arttırmak için metro ücretleri nasıl değiştirilmelidir?

25 © The McGraw-Hill Companies, 2002 24 Talebin çapraz fiyat esnekliği i malının j malına göre talebin çapraz fiyat esnekliği: i malının talep edilen miktarındaki % değişme j malının fiyatındaki % değişme Bu pozitif ya da negatif çıkabilir Eğer iki mal ikamelerse çapraz fiyat esnekliği pozitif olma eğilimindedir: ör. Çay ve kahve Eğer iki mal tamamlayıcılarsa çapraz fiyat esnekliği negatif olma eğilimindedir: ör. Süt ve kahve

26 © The McGraw-Hill Companies, 2002 25 Talebin gelir esnekliği Talebin gelir esnekliği talep edilen miktarın gelirdeki bir değişmeye duyarlılığını ölçer : Talep edilen miktardaki % değişme Tüketici gelirindeki % değişme Gelir esnekliği pozitif ya da negatif olabilir

27 © The McGraw-Hill Companies, 2002 26 Normal ve düşük ürünler NORMAL bir ürünün talebin gelir esnekliği pozitiftir –Gelirdeki bir artış talep edilen miktarı arttırır áör. Süt ürünleri Düşük bir ürünün talebin gelir esnekliği negatiftir –Gelirdeki bir artış talep edilen miktarı azaltır áör. kömür LÜKS bir ürünün talebin gelir esnekliği 1 den büyüktür áör. Bazı kozmetik markaları

28 © The McGraw-Hill Companies, 2002 27 Gelir ve talep eğrileri Gelirde bir artış: Miktar Fiyat D0D0 NORMAL ÜRÜN DÜŞÜK ÜRÜN Miktar D0D0 Fiyat D1D1 Talep eğrisi sağa kayar D1D1 Talep eğrisi sola kayar


"© The McGraw-Hill Companies, 2002 2. Hafta Talep, arz, ve piyasa." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları