Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS 3 ESNEKLİK Mankiw 2007, BL. 5 Dr. Emin Köksal 1 ECON1221 - Ekonomi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS 3 ESNEKLİK Mankiw 2007, BL. 5 Dr. Emin Köksal 1 ECON1221 - Ekonomi."— Sunum transkripti:

1 DERS 3 ESNEKLİK Mankiw 2007, BL. 5 Dr. Emin Köksal 1 ECON1221 - Ekonomi

2 Hatırlatma Dr. Emin Köksal 2 Fiyat 0123456789101112 Miktar 13 Denge miktarı Denge fiyatı Denge Arz Talep 2.00

3 Giriş Dr. Emin Köksal 3  Esneklik arz & talebi daha derin değerlendirmemize yardımcı olur.  Esneklik, alıcıların ve satıcıların değişen piyasa koşullarına nasıl tepki verdiklerinin bir ölçüsüdür.  Bazı ürünlerindeki ciddi fiyat artışları talep edilen miktarı düşürmezken, aynı durum diğer bazı ürünlerde kayda değer miktar düşüşlerine sebep olur.  Ders boyunca iki temel esneklik türünden bahsedeceğiz: 1. Talebin fiyat esnekliği 2. Arzın fiyat esnekliği

4 1. Talebin fiyat esnekliği Dr. Emin Köksal 4  Talebin fiyat esnekliği, bir malın fiyatındaki değişimin o malın talep edilen miktarını ne kadar değiştirdiğinin bir ölçüsüdür.  Talebin fiyat esnekliği, fiyatta meydana gelen yüzde değişimin talep edilen miktarda yarattığı yüzde değişimi ile ilişkilidir:  Örneğin, sodanın fiyatındaki %20’lik bir artış talep edilen miktarı %10 düşürüyorsa,

5 1. Talebin fiyat esnekliği (dvm…) Dr. Emin Köksal 5  Talep aşağıdaki koşullarda daha esnek olur:  söz konusu ürünün yerine kullanılabilecek ürünlerin sayısı arttıkça  söz konusu ürün lüks bir ürün ise  daha uzun vadede  Talep eğrilerini esneklikleri bakımında ikiye ayırabiliriz:  Esnek olmayan talep eğrisi  Fiyat değişimleri talep edilen miktarda güçlü değişimlere sebep olmaz.  Talebin fiyat esnekliği 1’den küçüktür.  Esnek talep eğrisi  Fiyat değişimleri talep edilen miktarda güçlü değişimlere sebep olur.  Talebin fiyat esnekliği 1’den büyüktür.

6 1. Talebin fiyat esnekliği (dvm…) Dr. Emin Köksal 6 Esnek olmayan talep eğrisi (<1) Miktar 0 5 90 Talep 1. %25’lik bir fiyat artışı... Fiyat 2.... talep edilen miktarda %10’luk bir düşüşe sebep oluyor. 4 100

7 1. Talebin fiyat esnekliği (dvm…) Dr. Emin Köksal 7 Esnek talep eğrisi (>1) Talep Miktar 4 100 0 Fiyat 5 50 1. %25’lik bir fiyat artışı... 2.... talep edilen miktarda %50’lik bir düşüşe sebep oluyor.

8 1.1. Talebin fiyat esnekliği için bir uygulama Dr. Emin Köksal 8  Sigaranın toplumsal zararlarının bir çok kesim tarafından anlaşılıp kabul edilmesi, hükümetleri bu konuda bir takım düzenlemeler yapmaya itti:  fiyat ve  fiyat dışı düzenlemeler.  Sigaranın fiyatının yükseltilmesinin veya kullanımının azaltılması yönündeki kampanyaların tüketim miktarı üzerindeki etkileri nelerdir?  Bir talep şeması üzerinde nasıl gösteririz?  Sigaranın talebinin fiyat esnekliği hakkında ne söyleyebiliriz?

9 1.1. Talebin fiyat esnekliği için bir uygulama (dvm…) Dr. Emin Köksal 9 Sigaranın talep eğrisi (esnek olmayan talep eğrisi) (<1) Miktar 0 5 90 Talep1 1. %25’lik bir fiyat artışı... Fiyat 2.... talep edilen miktarda %10’luk bir düşüşe sebep oluyor. 4 100 Talep2 70 3. Fiyatı arttırmak yerine talep azal- tılırsa... 4.... talep edilen miktarda %30’luk bir düşüşe sebep oluyor.

10 2. Arzın fiyat esnekliği Dr. Emin Köksal 10  Arzın fiyat esnekliği, bir malın fiyatındaki değişimin o malın arz edilen miktarını ne kadar değiştirdiğinin bir ölçüsüdür.  Arzın fiyat esnekliği, fiyatta meydana gelen yüzde değişimin arz edilen miktarda yarattığı yüzde değişim ile ilişkilidir:  Örneğin, sodanın fiyatındaki %20’lik bir artış arz edilen miktarı %5 arttırıyorsa,

11 2. Arzın fiyat esnekliği (dvm…) Dr. Emin Köksal 11 Esnek olmayan arz eğrisi (<1) 110 5 100 4 Miktar 0 1. %25’lik bir fiyat artışı... Fiyat 2.... arz edilen miktarda %10’luk bir artışa sebep oluyor. Arz

12 2. Arzın fiyat esnekliği (dvm…) Dr. Emin Köksal 12 Esnek arz eğrisi (>1) Miktar 0 Fiyat 1. %25’lik bir fiyat artışı... 2.... Arz edilen miktarda %100 artışa sebep oluyor. 4 100 5 200 Arz

13 2. Arzın fiyat esnekliği (dvm…) Dr. Emin Köksal 13  Arzın esnek oluşu üreticilerin ürettikleri ürünün miktarını değiştirebilme olanağı ile sınırlıdır.  Deniz kenarındaki alanların arzı sınırlı ve dolayısı ile esnek değildir.  Kitaplar, otomobiller gibi imalat ürünlerinin arzı daha esnektir.  Uzun vadede arzın daha esnek olduğundan bahsedebiliriz:  Yeni teknolojiler,  alternatif ürünler,  üretim kapasitesinin genişletilmesi vs. gibi şartlar arzı daha esnek kılar.

14 2.1. Arzın fiyat esnekliği için bir uygulama Dr. Emin Köksal 14  Çiftçiler için iyi bir haber aynı zamanda kötü haber de olabilir mi?  Mevcut tohumlardan çok daha verimli melez tohumlar geliştirildiğinde, çiftçilere ve tahıl piyasasına ne olur?  Arz ve talep eğrilerinden hangisi kayar? Hangi yöne kayar?  Çiftçilerin toplam geliri artar mı, azalır mı?  Tahıl ürünlerinin talebi esnek midir, değil midir?

15 2.1. Arzın fiyat esnekliği için bir uygulama(dvm…) Dr. Emin Köksal 15 Tahıl miktarı 0 Tahılın Fiyatı 3.... ancak oransal olarak satışta daha az bir artış yaratır. Sonuç olarak, gelir 300-TL’den 220-TL’ye düşer. Talep Arz 1 Arz 2 2 …fiyatlarda büyük düşüşlere yol açar... 1.Talep esnek olmadığı zaman, arzda meydana gelen artış …... 2 110 3 100

16 Dersin anahtar kavramaları Dr. Emin Köksal 16  esneklik (elasticity)  Talebin fiyat esnekliği (price elasticity of demand)  Arzın fiyat esnekliği (price elasticity of supply)


"DERS 3 ESNEKLİK Mankiw 2007, BL. 5 Dr. Emin Köksal 1 ECON1221 - Ekonomi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları