Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ Ç İ NDEK İ LER  ORAN ORAN  ORANTI ORANTI  ORANTININ ÖZELL İ KLER İ ORANTININ ÖZELL İ KLER İ  ORANTI ÇEŞ İ TLER İ ORANTI ÇEŞ İ TLER İ A)Do ğ ru OrantıA)Do.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ Ç İ NDEK İ LER  ORAN ORAN  ORANTI ORANTI  ORANTININ ÖZELL İ KLER İ ORANTININ ÖZELL İ KLER İ  ORANTI ÇEŞ İ TLER İ ORANTI ÇEŞ İ TLER İ A)Do ğ ru OrantıA)Do."— Sunum transkripti:

1

2 İ Ç İ NDEK İ LER  ORAN ORAN  ORANTI ORANTI  ORANTININ ÖZELL İ KLER İ ORANTININ ÖZELL İ KLER İ  ORANTI ÇEŞ İ TLER İ ORANTI ÇEŞ İ TLER İ A)Do ğ ru OrantıA)Do ğ ru Orantı B)Ters Orantı

3 ORAN Aynı cinsten iki çoklu ğ un karşılaştırılmasına oran denir. Oranlanan çokluklardan ikisi aynı anda sıfır olamaz. Oranın payı ya da paydası sıfır olabilir. Oranlanan çoklukların birimleri aynı tür olmalıdır. Oranın sonucu birimsizdir. A nın B ye oranı Şeklinde gösterilir.

4 Yukarıdaki tabloda bir ma ğ azada haftanın dört gününde satılan tişört sayıları verilmiştir. Buna göre, hangi günde satılan tişört sayısının dört günde satılan tişört sayısının toplamına oranı 1/5 ′ tir? ÖRNEK ÇÖZÜM : e tıkla

5

6 ORANTI b ile c içlera ile d dışlar

7 ORANTININ ÖZELL İ KLER İ k=orantı sabitidir.  İ çler çarpımı dışlar çarpımına eşittir. a.d=b.c

8

9 Aşa ğ ıdaki oranların orantı oluşturup oluşturmadı ğ ını inceleyelim.

10 Yukarıdaki tabloda dört basketbolcunun basket atış sayılarıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Basketbolcuların isabet oranı isabetli atış sayısının toplam atış sayısına bölümüyle bulunmaktadır. Buna göre, hangi basketbolcuların isabet oranları eşittir? ÖRNEK ÇÖZÜM :e tıkla

11

12 ÖRNEK ÇÖZÜM : e tıkla

13

14 ORANTI ÇEŞ İ TLER İ

15 Yandaki ö ğ rencilerin yorumuna göre en fazla sayfayı kim okur? ÖRNEK ÇÖZÜM : e tıkla

16

17 Yukarıdaki haritada 5 cm olan A ve B şehirleri arası uzaklık gerçekte 205 km’dir. Buna göre, gerçekte 492 km olan iki şehir arası uzaklık haritada kaç cm’dir? ÇÖZÜMÇÖZÜM : e tıkla ÖRNEK

18

19 Bir fabrikadaki aynı nitelikteki 50 işçi 120 ürünü günde 8 saat çalışarak üretiyor. Fabrikadaki aynı nitelikteki 25 işçi günde 6 saat çalışarak kaç ürün üretir ? ÇÖZÜM :ÇÖZÜM : e tıkla

20

21 2.TERS ORANTI Orantılı iki çokluktan biri artarken di ğ eri aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken di ğ eri aynı oranda artıyorsa bu iki çokluk ters orantılı dır denir. x ile y ters orantılı ve k pozitif bir ters orantı sabiti olmak üzere x. y= k ifadesine ters orantının denklemi denir. İ şçi sayısı ile işin bitirilme süresi ters orantılıdır. Bir aracın belli bir yolu aldı ğ ı zaman ile aracın hızı ters orantılıdır.

22 Yandaki tahterevallide ardışık notalar arası 1’er metredir. Tahterevallide A noktasına Okan oturdu ğ unda H noktasına hangi arkadaşı oturursa denge sa ğ lanır? ÖRNEK ÇÖZÜM: e tıkla

23

24 a ile b ters orantılıdır. Buna göre tabloda ve yerine hangi sayılar gelmelidir? ÖRNEK ÇÖZÜM : e tıkla

25

26 Bir araba saatte 100 km hızla A noktasından B noktasına 6 saatte gidiyor. Buna göre,aynı araba saatte 200 km hızla aynı yolu kaç saatte alır ? ÖRNEK ÇÖZÜM : e tıkla

27

28 ÖRNEK Mert 270 sayfalık bir kitabı günde 3 saat okuyarak 6 günde bitirdi ğ ine göre, 300 sayfalık bir kitabı günde 4 saat okuyarak kaç günde bitirir ? ÇÖZÜM : ÇÖZÜM : e tıkla

29

30 Yukarıda iki grupta eşit nitelikte işçiler verilmiştir. B grubundaki işçiler yeşil duvarı 5 saatte ördüklerine göre, A grubundaki işçiler mavi duvarı kaç saatte örer? ÖRNEK ÇÖZÜMÇÖZÜM : e tıkla

31 Mavi duvar 12 tane şeklinden oluştu ğ u için alanı 12.10=120 metrekaredir. Yeşil duvar 9 tane şeklinden oluştu ğ u için alanı 9.10=90 metrekaredir.

32 KAZANIMLAR 7.SINIF SAYILAR VE İ ŞLEMLER ORAN ORANTI 1) Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildi ğ inde di ğ erini bulur. 2) Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda di ğ erinin alaca ğ ı de ğ eri belirler. 3) Gerçek yaşam durumlarını, tabloları veya do ğ ru grafiklerini inceleyerek iki çoklu ğ un orantılı olup olmadı ğ ına karar verir. 4) Do ğ ru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi tablo veya denklem olarak ifade eder. 5) Do ğ ru orantılı iki çoklu ğ a ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 6) Gerçek yaşam durumlarını ve tabloları inceleyerek iki çoklu ğ un ters orantılı olup olmadı ğ ına karar verir. 7) Do ğ ru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer.

33 HAZIRLAYAN BÜŞRA VARLI İ LKÖ Ğ RET İ M MATEMAT İ K Ö Ğ RETMENL İĞİ 2-B 120403076


"İ Ç İ NDEK İ LER  ORAN ORAN  ORANTI ORANTI  ORANTININ ÖZELL İ KLER İ ORANTININ ÖZELL İ KLER İ  ORANTI ÇEŞ İ TLER İ ORANTI ÇEŞ İ TLER İ A)Do ğ ru OrantıA)Do." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları