Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PLEVRA HASTALIKLARINDA TANISAL ALGORİTMA DOÇ. DR. ÖMER ÖZBUDAK AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PLEVRA HASTALIKLARINDA TANISAL ALGORİTMA DOÇ. DR. ÖMER ÖZBUDAK AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI."— Sunum transkripti:

1 PLEVRA HASTALIKLARINDA TANISAL ALGORİTMA DOÇ. DR. ÖMER ÖZBUDAK AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

2 PLEVRA HASTALIKLARI PLEVRAL EFÜZYON DİĞER PLEVRA HASTALIKLARI

3 PLEVRA HASTALIKLARI PLEVRAL EFÜZYON DİĞER PLEVRA HASTALIKLARI

4 NEDENYILLIK INSIDANS Konjestif Kalp Yetmezliği500.000 Pnömoni300.000 Kanser200.000 Pulmoner Emboli150.000 Viral Hastalık100.000 Koroner Arter Bypass Ameliyatı60.000 Asitle Birlikte Siroz50.000 Light RW. N Engl J Med. 2002 Jun 20;346(25):1971-7.

5 Metintaş S. P. Hastalıkları, Toraks D erneği Yayınları; 2003 KKY 80 000 Bakteriyel pnömoni 40 000 Metastatik malign plevral sıvı 30 000 Tüberküloz plörezi 1 500 Mezotelyoma 600 Diğerleri 50 000 Toplam >200,000 / yıl Türkiye plevral sıvı insidensi

6 Plevral Efüzyon Sıklıkla hastalıkların bir komplikasyonudur. Semptomatiktir. Tanı zaman alıp uğraştırıcı olabilir.

7 Öykü ve FM Öykü:Öksürük Nefes Darlığı Göğüs Ağrısı Özgeçmiş: Soygeçmiş: FM: Normal Solunuma katılım VT CD sinus kapalı ve matite Solunum sesi azalmış ve frotman Bronşial solunum sesi

8 Altta Yatan Hastalık ve Plevral Patoloji Konjestif Kalp Yetmezliği Nefes darlığı, ortopne, PND İnce raller, S 3 galo, hepatomegali, PTÖ, venöz dolgunluk Pnömoni Yüksek ateş, üşüme titreme,pürülan balgam VT (konsolidasyon), raller P.Emboli Ani başlangıç, risk faktörleri varlığı Koroner arter cerrahisi Romatoid artrit öyküsü

9 Porcel JM. Am Fam Physician. 2006 Apr 1;73(7):1211-20.

10 Akciğer Grafisi

11

12

13

14

15

16 Toraks Ultrasonografisi Sıvının tesbitinde Torasentez yapılmasında Plevral nodül, kalınlaşma saptanması Biyopsi yerinin belirlenmesi

17 Bilgisayarlı Tomografi Plevra, akciğer ve mediasten hakkında bilgi Kontras madde desteği ile detay bilgiler Temel patolojiyi gösterme

18

19

20 Plevral sıvı (PS) Bir plazma ultrafiltratı 5-15ml. (0.1-0.2 mlt/kg) Turnover hızı > 0.7lt / gün Protein miktarı : 1.2 gr/dl Glukoz = Plazma düzeyi LDH < %50 Plazma düzeyi pH > Plazma düzeyi Parietal plevradan salınım ve çoğunluğu parietal plevradan emilir

21 Plevral efüzyon varlığında klinik olarak cevap verilmesi gereken sorular şunlardır. 1. Torasentez yapılmasının gerekliliği 2. Plevral sıvının eksüda/transüda ayırımı 3. Plevral sıvının nedenini araştırmaya yönelik ileri tetkiklerin gerekliliği

22 1. Torasentez yapılması gereklimidir? İki durumda torasentez endikasyonu yoktur. Çok az olması durumunda işlemin riski yüksektir. Lateral decubitus filminde ve/veya ultrasonografide sıvının kalınlığı 10 mm.den daha az ise Kalp yetmezliği + plevral efüzyon tanısı kesin olan hastalar Eğer tedavi ile günler içinde sıvı gerilemez veya ateşi, plöretik göğüs ağrısı, asimetrik sıvısı olan hastalara tanısal torasentez yapılabilir.

23 2.Plevral Sıvının Eksüda/Transüda Ayırımı Etiyolojik tanıya katkı Dr. Richard Light Light kriterleri; üç kriterdir ki; Eksüdatif sıvılar için dogru pozitiflik oranı %95-99 Transüdatif sıvılar için ise % 70-75 Light RW. N Engl J Med. 2002 Jun 20;346(25):1971-7. Porcel JM. Am Fam Physician. 2006 Apr 1;73(7):1211-20.

24 Light Kriterleri En az bir kriter pozitif ise eksüda Plevra sıvı/Serum protein > 0.5Plevra sıvı/Serum LDH > 0.6 Plevra sıvı LDH > 2/3 Serum LDH (normalin üst sınırı)

25 Protein gradienti Serum protein-plevra protein > 3.1 gr/dL Transüda Albumin gradienti Serum albumin-plevra albumin >1.2 gr/dl ise Transüda Plevral sıvı kolesterolü < 45-55 mg/dl Transüda

26 8 çalışma meta analiz 1448 hasta Değişik pek çok test kullanılmış Sonuç Light kriterleri ile benzer Heffner JE, Chest 1997; 111: 970

27 Light RW. N Engl J Med. 2002 Jun 20;346(25):1971-7.

28 TRANSÜDA YAPAN NEDENLER A. Konjestif kalp yetmezliği B. Siroz C. Nefrotik sendrom D. Periton diyalizi E. Glomerülonefrit F. Miks Ödem G. Pulmoner tromboemboli H. Sarkoidozis I. Meig sendromu İ. Malign hastalıklar J. Vena Cava Superior Sendromu

29 EKSUDA YAPAN NE DEN LER A. Neoplastik Hastalıklar 1. Metastatik hastalıklar 2. Mezotelyoma B. İnfeksiyoz Hastalıklar l. Bakteriyal Enfeksiyonlar 2. Tüberküloz 3. Mantar Enfeksiyonları 4. Parazitik Enfeksiyonlar 5. Viral Enfeksiyonlar C. Pulmoner Emboli D. Gastrointestinal Hastaliklar 1. Pankreatit 2. Subfrenik abse 3. İntrahepatik abse 4. Özefagus perforasyonu E. Kollagen Vaskuler Hastalıklar 1. Romatoid Artrit 2. SLE 3. İlaca bağlı lupus 4. İmmunolojik lenfangiopati 5. Sjögren sendromu 6. Ailesel Akdeniz Ateşi 7. Wegener granülamatozisi F. İlaca Bağlı Plevral Hastalıklar 1. Nitrofurantoin 2. Dontrolene 3. Methysergide 4. Bromocriptine 5. Procarbazine 6. Methotrexate 7. Practolol H. Diğer Hastalıklar ve Durumlar 1. Asbeste maruz kalma 2. Post myokardial infarktus sendrornu 3. Şilotoraks 4. Sarı Tırnak Sendromu 5. Sarkoidozis 6. Üremi 7. Trapped Akciğer 8. Radyasyon tedavisi 9. Elektrik yanığı 10. Uriner sistem obstruksiyonu 11. İyatrojenik yaralanma I. Hemotoraks

30 3. Plevral sıvının nedenini araştırmaya yönelik ileri tetkikler A-Görünüm B-Hücre Sayımı C-Biyokimyasal ve Genetik Tetkikler D-Mikrobiyolojik Tetkikler E-Sitolojik İnceleme

31 A-Görünüm Sıvı berrak-çok açık renk ve saydam ise ; Seröz Saydam ancak hafif sarı renkte ise ; Serosanginöz Kanlı görünümde ise ; Hemorajik Saydam olmayan, mat-koyu görünümde ise ; Bulanık

32 Kanlı görünüm kırmızı küre sayısı 5000-100.000 / mm3 Plevral sıvının kanlı görünümü üç durumda olabilir. Serohemorajik sıvı; Hemotokrit < %1 Hemotoraks; Sıvı hematokriti > kan hematokritinin %50’si Hemorajik sıvı; Hematokrit > %1 Malign plevral patoloji Pulmoner tromboembolizm Travma

33 Plevral sıvı görünümü bulanık ise Ampiyem ; PNL Şilotoraks ; TG ve Kolesterol Psödoşilotoraks ; TG ve Kolesterol

34 Ampiyem Bulanık görünüm Santrifüj ile sıvının üstü berrak pH < 7.2 LDH > 1000 Beyaz küre > 50000 Glukoz < 60 Plevral sıvıda iki veya daha fazla patojen üremesi

35 Şilöz sıvı - P södoşiloz sıvı Sıvı süt renginde ve opalesan Şilotoraks: Duktus torasikus rüptürü Tümörle tıkanması Şiliform veya psödoşiloz sıvı:Tb sıvısı Malignite, Romatoid artrit

36 Şilöz-Psödoşilöz Ayırımı TG > 110 mg/dl ise Şilotoraks TG > 50 mg/dl fakat ≤ 110 mg/dl ise Lipoprotein analizi TG ≤ 50 mg/dl ve Kolesterol > 250 mg/dl ise Psödoşilotoraks

37 Light RW. N Engl J Med. 2002 Jun 20;346(25):1971-7.

38 B-Hücre Sayımı Kırmızı Küre; 5000-10000 mm³ ise sıvı kanlı görünümde 500 mlt sıvıya 1 mlt kan karışması sıvıyı kanlı hale getirir Beyaz Küre; 10 000 hücre/mm³ ise parapnömonik efüzyon 50 000 hücre/mm³ ise komplike parapnömonik efüzyon

39 Nötrofil hakimiyeti varsa Akut inflamasyonPnömoniPulmoner emboliSubfrenik abse Pankreatit Tüberküloz (Erken dönem)

40 Eozinofili > % 10 ise Tekrarlayan torasentezAsbestozisPulmoner embolizmParazitik enfeksiyonlarMantar hastalığıİlaca bağlı plevral sıvıLenfoma, MalignitelerPnömotoraksHemotoraks

41 Lenfosit hakimiyeti varsa Tüberküloz plörezi Lenfomaya ilişkin plörezi Sarı tırnak sendromu Kronik romatoid plörezi Üremik plörezi sarkoidoz Trapped akciğer Koroner arter bypass cerrahisi

42 Bazofil > % 10 ise Lösemiye bağlı plevral sıvı Lenfoma

43 pH < 7.3 AmpiyemMalign Plörezi Kollagen Vasküler Hastalık TüberkülozÖzefagus RüptürüHemotoraks

44 C-Biyokimyasal ve Genetik Tetkikler

45 Glikoz Glikoz düzeyinin < 60 mg/dl Tüberküloz Malign hastalık Romatoid plörit Parapnömonik efüzyon Glikoz değeri 0-30 mg/dl Romatoid plevral efüzyon

46 Amilaz ölçümü Amilaz Pl/S > 1 Pankreatitler Malign tümörler Özefagus rüptürü Joseph J, et al. Chest 1992; 102:1455.

47 Laktik Dehidrogenaz Ölçümü (LDH) LDH 4-5 izoenzimleri M.Mezotelyoma Porcel JM. Am Fam Physician. 2006 Apr1;73(7):1211-20.

48 Adenozin Deaminaz (ADA): ADA düzeyi > 70 U/ml tüberküloz ADA düzeyi < 40 U/ml tüberküloz ekarte edebilir Romatoid plörezi ve parapnömonik plörezide de ADA düzeyleri 40’ın üstüne çıkabilir, Liang QL, et al. Respir Med 2008; 102:744 Jimenez C et al. Eur Respir J 2003; 21:220

49 γ- İnterferon Tüberküloz plörezilerde ; Sensitivite %99 Spesifite %98 γ- İnterferon > 140 pg/ml Porcel JM. Am Fam Physician. 2006 Apr1;73(7):1211-20.

50

51 CRP ADA>45 ve CRP<4 ise tüberküloz ADA 6 ise parapnömonik sıvılar Kiropoulos TS, et al. Respiratory Medicine 2007; 101: 910-8. Chen SC, et al. Lung 2006; 184: 141-5.

52 N-terminal pro-BNP KKY’ de pro-BNP artışı pek çok çalışmada gösterilmiştir. Transüda ve eksüda ayırımında da pro-BNP kullanılabilir. 1500 pg/ml üzeri KKY’nin neden olduğu sıvı Kolditz M et al. Eur Respir J 2006; 28:144 Tomcsanyi J, et al. Eur J Heart Fail 2004; 6:753 Porcel JM, et al. Am J Med 2004; 116:417

53 Diagnostic value of pleural fluid N-terminal pro-brain natriuretic peptide levels in patients with cardiovascular diseases 40 Plevral Efüzyonlu Hasta 10 KKY, 10 Malign, 10 Koroner Arter Cerrahi, 10 P.Emboli Pro BNP > 2220 pg/ml ise KKY’e bağlı P.Efüzyon Liao H, Jun M, Dikensoy O. Respirology (2008) 13, 53–57 5390 pg/ml 302-422 pg/ml

54 Ürinotoraks Transüda ve düşük pH Plevral sıvı / serum kreatinin > 1 Garcia-Pachon E, respiration 2004; 71:533

55 Plevral sıvıda tümör belirteçleri Tanı veya ayırıcı tanı sürecinde, yüksek duyarlılık ve özgüllük verecek ayırım değerleri belirlenebilmiş değildir. Scherpereel A, et al. Am J Respir Crit Care Med 2006; 173:1155 Creaney J et al. Thorax 2007; 62:569 Hassan R et al. Clin Cancer Res 2006; 12:447 Marchevsky, AM. Arch Pathol Lab Med 2008; 132:397

56 Plevral sıvıda genetik analizler Zor ve pahalı Yararları sınırlı Plevral tutum yapan lenfomada, lenfositler işaretlenip hücrelerin lenfoma kökenleri gösterilebilir.

57 Plevral sıvıda immünolojik tetkikler Plevral sıvı RF≥1:320 ise R.Artrit Plevral sıvı ANA≥1:160 ve/veya plevra/serum ANA>1 ise SLE’yi düşündürürken LE hücresi görülmesi SLE tanısını koydurur.

58 D-Mikrobiyolojik Tetkikler Direkt mikroskopi Bakteriler Amib Ekinokok Skoleksleri Paragonimiasiste Yumurtalar Aktinomikozda Sülfür Granülleri Mantar Hifleri

59 Mikrobiyolojik Tetkikler Plevral Sıvı Kültürü Bakteriler Mantarlar Tüberküloz

60 Sitolojik İnceleme Malign plevral efüzyonlar için değerli tanı yöntemi (% 50-60) En yüksek tanı oranı değeri metastatik adenokanserler Malign efüzyon düşünülen sıvılardan üç örnek Yassı hücreli kanser, mezotelyoma ve lenfomada tanı oranı düşük Porcel JM. Am Fam Physician. 2006 Apr 1;73(7):1211-20.

61

62 Manyetik Rezonans İyot alerjisi varsa Tümörün lokal uzanımının daha iyi belirlemede Akciğer apeksi, diyafragmatik yüzey, göğüs duvarı mediastinal ve spinal tutulumunun belirlenmesi MPM’de peritoneal uzanımın tespiti

63 PET- BT Metabolik aktivite + morfolojik detay MPM; Tanı Evreleme Tedaviye yanıt değerlendirilmesi Prognoz Malign ve benign sıvıların ayırımına ek bilgi?

64

65

66

67

68 Plevral effüzyon - Bronkoskopi Endikasyonlar Pulmoner infiltrasyon varlığı Hemoptizi varlığı Masif plevral effüzyon Aynı tarafa mediastinal çekilme

69 PLEVRA BİYOPSİSİ Eksüda vasıflı plevral efüzyonlar Malign efüzyonlar Tüberküloz plörezi

70 Medikal Torakoskopi Tanı (%) Plevral efüzyon 75-95 Tüberküloz94 Malign efüzyon95 Malign mezotelyoma98

71 Torakotomi Torakoskopi sonrası daha az başvuruluyor Torakotomiye rağmen çok az bir hasta grubunda tanıya ulaşılamıyabilir

72 PLEVRAL EFÜZYON Büyük miktarda plevral sıvı var mı (USG veya dekübitus radyografide 10 mm’den daha kalın)? HayırEvet İzlem Hastanın konjestif kalp yetmezliği var mı? Hayır Evet Asemptomatik plevral efüzyon, göğüs ağrısı veya ateş var mı? HayırEvet Torasentez Diürez ve izlem Eğer efüzyon 3 günden uzun sürerse Plevral sıvı proteini/Serum proteini>0,5 veya Plevral sıvı LDH/Serum LDHi>0,6 veya Plevral sıvı LDH seviyesi normal serum LDH üst limitinin 2/3’ünden fazla mı? Hayır Evet Transuda: Konjestif kalp yetmezliğini, sirozu, nefrotik sendrom.. nedeni tedavi et Eksuda: Hücre sayımı, glukoz seviyesi, sitolojik analiz ve kültür sonuçlarına göre Eğer efüzyon lenfositikse, tüberküloz belirteçlerine bak Eğer hiçbir neden bulunamıyorsa, pulmoner emboliyi ekarte et

73 Glukoz, ADA, hücre sayımı, sitolojik analiz,enfeksiyon şüphesi varsa pH ve kültür sonuçlarına göre ADA>40U/lt ve lenfositik efüzyon Tanı yok Şüpheli pankreatik plevral efüzyon veya özefagus rüptürü Plevral sıvı amilazı Antitüberküloz tedavi Toraks Tomografisi Pozitif ise pulmoner emboli tanısı doğrulanır Tanı yok Eğer hemoptizi, atelektazi veya pulmoner infiltratlar varsa;Bronkoskopi Semptomlar düzeliyor mu? EvetHayır Plevra biyopsisi (kör, görüntüleme yöntemleriyle birlikte, torakoskopik) İzlem Porcel JM. Am Fam Physician. 2006 Apr 1;73(7):1211-20.

74 PLEVRA HASTALIKLARI PLEVRAL EFÜZYON DİĞER PLEVRA HASTALIKLARI

75 PLEVRAL EFÜZYONU OLMAYAN PLEVRAL PATOLOJİLİ HASTADA TANISAL YAKLAŞIM Öykü Öz geçmiş Soygeçmiş FM

76 PLEVRAL EFÜZYONU OLMAYAN PLEVRAL PATOLOJİLİ HASTADA TANISAL YAKLAŞIM Konvansiyonel Radyoloji USG, BTPET-CTMRİnvaziv Tanısal İşlemlerKlinik Radyolojik Takip

77 Teşekkürler


"PLEVRA HASTALIKLARINDA TANISAL ALGORİTMA DOÇ. DR. ÖMER ÖZBUDAK AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları