Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİYABETİK NEFROPATİNİN KLİNİK EVRELERİ Prof.Dr. Itır Yeğenağa Stj.Dr.Canan Albayrak Prof.Dr. Itır Yeğenağa Stj.Dr.Canan Albayrak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİYABETİK NEFROPATİNİN KLİNİK EVRELERİ Prof.Dr. Itır Yeğenağa Stj.Dr.Canan Albayrak Prof.Dr. Itır Yeğenağa Stj.Dr.Canan Albayrak."— Sunum transkripti:

1 DİYABETİK NEFROPATİNİN KLİNİK EVRELERİ Prof.Dr. Itır Yeğenağa Stj.Dr.Canan Albayrak Prof.Dr. Itır Yeğenağa Stj.Dr.Canan Albayrak

2 Diyabetik Nefropati •Diabetik nefropati (DN) olarak adlandırılan klinik sendrom; •Persistan albuminüri •Kan basıncında yükselme •Glomerül filtrasyon hızında (GFR) progresif azalma •Kardiyovasküler morbidite ve mortalitede artış ile karakterizedir. •Diabetik nefropati (DN) olarak adlandırılan klinik sendrom; •Persistan albuminüri •Kan basıncında yükselme •Glomerül filtrasyon hızında (GFR) progresif azalma •Kardiyovasküler morbidite ve mortalitede artış ile karakterizedir.

3 Diyabetik Nefropatinin Klinik Evrelemesi Renal değişiklerin gelişim süreci beş evreden geçer: 1.Hiperfiltrasyon ve hiperfonksiyon dönemi 2.Sessiz dönem 3.Mikroalbuminüri dönemi 4.Klinik diyabetik nefropati dönemi 5.Son dönem böbrek yetmezliği Renal değişiklerin gelişim süreci beş evreden geçer: 1.Hiperfiltrasyon ve hiperfonksiyon dönemi 2.Sessiz dönem 3.Mikroalbuminüri dönemi 4.Klinik diyabetik nefropati dönemi 5.Son dönem böbrek yetmezliği

4 1.Hiperfiltrasyon ve Hiperfonksiyon dönemi •Diabetin başlamasıyla kan glikoz artışına bağlı GFR artar.(Osmotik diürez) •Bu artışa paralel idrarda albumin atılımında(AER) artma tespit edilir. •Bu artış mikroalbuminüri düzeyinde değildir. •Reversible evre Sıkı glisemik kontrolle kısa sürede geri döner. •Diabetin başlamasıyla kan glikoz artışına bağlı GFR artar.(Osmotik diürez) •Bu artışa paralel idrarda albumin atılımında(AER) artma tespit edilir. •Bu artış mikroalbuminüri düzeyinde değildir. •Reversible evre Sıkı glisemik kontrolle kısa sürede geri döner.

5 Hiperfiltrasyon ve Hiperfonksiyon dönemi •Patoloji: •Glomerül bazal membranında kalınlaşma dışında önemli bir morfolojik değişim yok. •Patoloji: •Glomerül bazal membranında kalınlaşma dışında önemli bir morfolojik değişim yok.

6 2.Sessiz Dönem •Diabet tanısından 2-5 yıl •Konvansiyonel insulin tedavisi ile 5-15 yıl sonra •Klinik hastalık belirtileri olmadan morfolojik değişikler yıllar boyu sessiz ilerler. •Üriner albumin atılımı N •GFR N / •Arter kan basıncı N •Diabet tanısından 2-5 yıl •Konvansiyonel insulin tedavisi ile 5-15 yıl sonra •Klinik hastalık belirtileri olmadan morfolojik değişikler yıllar boyu sessiz ilerler. •Üriner albumin atılımı N •GFR N / •Arter kan basıncı N

7 Sessiz Dönem •Patoloji •Glomerul bazal membranında kalınlaşma •Mezengium hacminde artma •Patoloji •Glomerul bazal membranında kalınlaşma •Mezengium hacminde artma

8 3.Mikroalbuminüri Dönemi •Diabet başlangıcından 5-15 yıl sonra •Üriner albumin atılımı 30-300 mg/gün •Mikroalbuminüri tanısı: •Üriner albumin atılım hızı(AER): 30-300 mg/24 saat •Teyit için 6-12 hafta içerisinde 24 saatlik idrarda tekrar ölçüm •İdrar albumin atılımının attığı durumlara dikkat… •Diabet başlangıcından 5-15 yıl sonra •Üriner albumin atılımı 30-300 mg/gün •Mikroalbuminüri tanısı: •Üriner albumin atılım hızı(AER): 30-300 mg/24 saat •Teyit için 6-12 hafta içerisinde 24 saatlik idrarda tekrar ölçüm •İdrar albumin atılımının attığı durumlara dikkat…

9 İdrar Albumin Atılımının Arttığı Durumlar •Zorlu egzersiz •Fazla protein alımı •İdrar yolu enfeksiyonu •Gebelik •Kalp yetmezliği •Kontrol edilemeyen ileri hipertansiyon •İlaç alımı öyküsü •Zorlu egzersiz •Fazla protein alımı •İdrar yolu enfeksiyonu •Gebelik •Kalp yetmezliği •Kontrol edilemeyen ileri hipertansiyon •İlaç alımı öyküsü

10 Mikroalbuminüri Dönemi •Bu evrede GFR N / •Kan basıncı yılda yaklaşık 3 mmHg •%75-100 hastada proteinüri ve SDBY gelişimi •Bu evrede GFR N / •Kan basıncı yılda yaklaşık 3 mmHg •%75-100 hastada proteinüri ve SDBY gelişimi

11 Mikroalbuminüri Dönemi •Diyabetik nefropatinin geriye döndürülebilen son evresi •İdeal gilisemik kontrol •Protein kısıtlaması •Antihipertansif tedavi •Sigaranın bıraktırılması Geriye dönüş •Diyabetik nefropatinin geriye döndürülebilen son evresi •İdeal gilisemik kontrol •Protein kısıtlaması •Antihipertansif tedavi •Sigaranın bıraktırılması Geriye dönüş

12

13 •Hastaların %20’de 5. yılda nefropati gelişir. •Mikroalbuminüri makrovasküler komplikasyonların habercisidir. •Makrovasküler Komplikasyonlar –• Hipertansiyon –• Koroner arter hastalığı –• Serebrovasküler hastalık –• Periferal vasküler hastalık •Hastaların %20’de 5. yılda nefropati gelişir. •Mikroalbuminüri makrovasküler komplikasyonların habercisidir. •Makrovasküler Komplikasyonlar –• Hipertansiyon –• Koroner arter hastalığı –• Serebrovasküler hastalık –• Periferal vasküler hastalık

14 Mikroalbuminüri Dönemi •Patoloji: •Bazal membranda kalınlaşma •Mezengium hacminde artma •Filtrasyon yüzeyinde azalma •Patoloji: •Bazal membranda kalınlaşma •Mezengium hacminde artma •Filtrasyon yüzeyinde azalma

15 4.Klinik Diyabetik Nefropati Dönemi •Diabet tanısından 10-25 yıl sonra •Proteinüri>500 mg/gün(persistan proteinüri) •Albumin atılımı >300 mg/gün •GFR de 10-12 ml/dk/yıl •Genellikle hipertansiyon + •Diabet tanısından 10-25 yıl sonra •Proteinüri>500 mg/gün(persistan proteinüri) •Albumin atılımı >300 mg/gün •GFR de 10-12 ml/dk/yıl •Genellikle hipertansiyon +

16

17 Klinik Diyabetik Nefropati Dönemi •Patoloji: •Diffuz veya nodüler ilerleyici glomeruloskleroz(kimmelsteil-wilson) •Patoloji: •Diffuz veya nodüler ilerleyici glomeruloskleroz(kimmelsteil-wilson)

18 5.Son Dönem Böbrek Yetmezliği •Diabet tanısından 15-30 yıl sonra •Persistan proteinüri görülmesinden yaklaşık 7 yıl sonra •Son dönem KBY nin major sebepleri arasında •GFR ve renal kan akımında •GFR<20 ml/dk •Hipertansiyon+ •Renal replasman tedavisi gerektiren dönem (periton dializi-hemodializ-transplantasyon) •Diabet tanısından 15-30 yıl sonra •Persistan proteinüri görülmesinden yaklaşık 7 yıl sonra •Son dönem KBY nin major sebepleri arasında •GFR ve renal kan akımında •GFR<20 ml/dk •Hipertansiyon+ •Renal replasman tedavisi gerektiren dönem (periton dializi-hemodializ-transplantasyon)

19

20 Son Dönem Böbrek Yetmezliği •Patoloji: •Glomeruler tıkanma •Mezengiumda genişleme •Patoloji: •Glomeruler tıkanma •Mezengiumda genişleme

21

22 Diabetik Nefropati Evreler GFR Mikroalb. Makroalb. İleri Evre Tip 1 de daha belirgin-ilk 5 yıl 30-300 mg/gün albüminüri, Günlük protein atılımı 300 mg üzerinde Progresif renal fonksiyon kaybı ve Nefrotik sendrom klinik özellikleri İleri KBY ve son dönem böbrek yetmezliğine gidiş – Kreatinin 2.0 mg üzerine çıktığında SDBY gidiş 2.5 yıl

23 DİABETİK NEFROPATİ TARAMASI •Nefropatinin erken tanınması başarılı bir önleme tedavisinin düzenlenmesi için; •5 yılı geçen tüm tip1 DM lu olgulara •Diabetin yaşına bakılmaksızın tüm tip2 DM lu olgulara 70 yaşına kadar mikroalbuminuri için yıllık tarama yapılmalıdır. •Nefropatinin erken tanınması başarılı bir önleme tedavisinin düzenlenmesi için; •5 yılı geçen tüm tip1 DM lu olgulara •Diabetin yaşına bakılmaksızın tüm tip2 DM lu olgulara 70 yaşına kadar mikroalbuminuri için yıllık tarama yapılmalıdır.

24 •Mikroalbüminüri taraması için üç yöntem kullanılabilir : •Bir random spot toplamada albümin/kreatinin oranının ölçümü •Kreatinin klirensinin eş zamanlı ölçümüne imkan tanıyan kreatininle birlikte 24 saatlik idrar toplanması •Dört saatlik ya da gecelik gibi zamanlı idrar toplanması •Mikroalbüminüri taraması için üç yöntem kullanılabilir : •Bir random spot toplamada albümin/kreatinin oranının ölçümü •Kreatinin klirensinin eş zamanlı ölçümüne imkan tanıyan kreatininle birlikte 24 saatlik idrar toplanması •Dört saatlik ya da gecelik gibi zamanlı idrar toplanması

25 •Albümin itrahının bilinen diürnal varyasyonu nedeni ( ayakta durmanın albümin ıtrahı üzerine değişik etkileri) ile sabah ilk idrar ya da diğer sabah idrarları en iyisidir. •Fakat bu zamanlama kullanılamazsa aynı kişide farklı idrar toplamalarının da günün aynı saatinde olması sağlanmalıdır •Albümin itrahının bilinen diürnal varyasyonu nedeni ( ayakta durmanın albümin ıtrahı üzerine değişik etkileri) ile sabah ilk idrar ya da diğer sabah idrarları en iyisidir. •Fakat bu zamanlama kullanılamazsa aynı kişide farklı idrar toplamalarının da günün aynı saatinde olması sağlanmalıdır

26 Hangi Diyabetik Müdahale Gerektirir? •Mikroalbuminürik diyabet •Sabah Spot İdrarda: •Albumin/Kreatinin >2.5 mg/mmol/L=Erkek • >3.5 mg/mmol/L=Bayan •Üriner albumin konsantrasyonu > 20 mg/L •Üriner albumin atılımı 20-200µg/dk •24 saatlik idrarda: •Üriner albumin atılımı 30-300mg/24 saat •Mikroalbuminürik diyabet •Sabah Spot İdrarda: •Albumin/Kreatinin >2.5 mg/mmol/L=Erkek • >3.5 mg/mmol/L=Bayan •Üriner albumin konsantrasyonu > 20 mg/L •Üriner albumin atılımı 20-200µg/dk •24 saatlik idrarda: •Üriner albumin atılımı 30-300mg/24 saat

27 •Proteinürik diyabet •Üriner albumin atılımı>300mg/24 saat •Üriner protein atılımı>500 mg/24saat •Proteinürik diyabet •Üriner albumin atılımı>300mg/24 saat •Üriner protein atılımı>500 mg/24saat

28 •Tüm anormal testler: • 3 ile 6 ay arasında toplanan üç örneğin en az ikisinde doğrulanmalıdır. •Tüm anormal testler: • 3 ile 6 ay arasında toplanan üç örneğin en az ikisinde doğrulanmalıdır.

29 Diyabetik Hastada Proteinüri Varlığında Yapılacak Tetkikler •İdrar mikroskobisi •24 saatlik idrarda proteinüri miktarı •Böbrek USG •Glomerulonefrit şüphesi varsa ANCA,C3,C4 •İdrar mikroskobisi •24 saatlik idrarda proteinüri miktarı •Böbrek USG •Glomerulonefrit şüphesi varsa ANCA,C3,C4

30 Tipik Diyabetik Nefropati •Tip 1 DM>10 yıl •Retinopati varlığı(nefropatiye paralel) •Önceki albuminüri varlığı •Makroskobik hematüri yok •Eritrosit silendiri yok •Normal böbrek USG •Böbrek biopsisi gerekmez

31 İZLEM •İdrar albümin ( dip stix, 24 saatlik idrar ) •Kan basıncı yüksekliğinin saptanması •Serum kreatinin ve ClCr •Göz dibi •Otonomik nöropati varlığı •EKG •İdrar albümin ( dip stix, 24 saatlik idrar ) •Kan basıncı yüksekliğinin saptanması •Serum kreatinin ve ClCr •Göz dibi •Otonomik nöropati varlığı •EKG

32 •DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


"DİYABETİK NEFROPATİNİN KLİNİK EVRELERİ Prof.Dr. Itır Yeğenağa Stj.Dr.Canan Albayrak Prof.Dr. Itır Yeğenağa Stj.Dr.Canan Albayrak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları