Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİYABETİK NEFROPATİNİN KLİNİK EVRELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİYABETİK NEFROPATİNİN KLİNİK EVRELERİ"— Sunum transkripti:

1 DİYABETİK NEFROPATİNİN KLİNİK EVRELERİ
Prof.Dr. Itır Yeğenağa Stj.Dr.Canan Albayrak

2 Diyabetik Nefropati Diabetik nefropati (DN) olarak adlandırılan klinik sendrom; Persistan albuminüri Kan basıncında yükselme Glomerül filtrasyon hızında (GFR) progresif azalma Kardiyovasküler morbidite ve mortalitede artış ile karakterizedir .

3 Diyabetik Nefropatinin Klinik Evrelemesi
Renal değişiklerin gelişim süreci beş evreden geçer: Hiperfiltrasyon ve hiperfonksiyon dönemi Sessiz dönem Mikroalbuminüri dönemi Klinik diyabetik nefropati dönemi Son dönem böbrek yetmezliği

4 1.Hiperfiltrasyon ve Hiperfonksiyon dönemi
Diabetin başlamasıyla kan glikoz artışına bağlı GFR artar.(Osmotik diürez) Bu artışa paralel idrarda albumin atılımında(AER) artma tespit edilir. Bu artış mikroalbuminüri düzeyinde değildir. Reversible evre Sıkı glisemik kontrolle kısa sürede geri döner.

5 Hiperfiltrasyon ve Hiperfonksiyon dönemi
Patoloji: Glomerül bazal membranında kalınlaşma dışında önemli bir morfolojik değişim yok.

6 2.Sessiz Dönem Diabet tanısından 2-5 yıl
Konvansiyonel insulin tedavisi ile 5-15 yıl sonra Klinik hastalık belirtileri olmadan morfolojik değişikler yıllar boyu sessiz ilerler. Üriner albumin atılımı N GFR N / Arter kan basıncı N

7 Sessiz Dönem Patoloji Glomerul bazal membranında kalınlaşma
Mezengium hacminde artma

8 3.Mikroalbuminüri Dönemi
Diabet başlangıcından 5-15 yıl sonra Üriner albumin atılımı mg/gün Mikroalbuminüri tanısı: Üriner albumin atılım hızı(AER): mg/24 saat Teyit için 6-12 hafta içerisinde 24 saatlik idrarda tekrar ölçüm İdrar albumin atılımının attığı durumlara dikkat…

9 İdrar Albumin Atılımının Arttığı Durumlar
Zorlu egzersiz Fazla protein alımı İdrar yolu enfeksiyonu Gebelik Kalp yetmezliği Kontrol edilemeyen ileri hipertansiyon İlaç alımı öyküsü

10 Mikroalbuminüri Dönemi
Bu evrede GFR N / Kan basıncı yılda yaklaşık 3 mmHg % hastada proteinüri ve SDBY gelişimi

11 Mikroalbuminüri Dönemi
Diyabetik nefropatinin geriye döndürülebilen son evresi İdeal gilisemik kontrol Protein kısıtlaması Antihipertansif tedavi Sigaranın bıraktırılması Geriye dönüş

12

13 Hastaların %20’de 5. yılda nefropati gelişir.
Mikroalbuminüri makrovasküler komplikasyonların habercisidir. Makrovasküler Komplikasyonlar • Hipertansiyon • Koroner arter hastalığı • Serebrovasküler hastalık • Periferal vasküler hastalık

14 Mikroalbuminüri Dönemi
Patoloji: Bazal membranda kalınlaşma Mezengium hacminde artma Filtrasyon yüzeyinde azalma

15 4.Klinik Diyabetik Nefropati Dönemi
Diabet tanısından yıl sonra Proteinüri>500 mg/gün(persistan proteinüri) Albumin atılımı >300 mg/gün GFR de ml/dk/yıl Genellikle hipertansiyon +

16

17 Klinik Diyabetik Nefropati Dönemi
Patoloji: Diffuz veya nodüler ilerleyici glomeruloskleroz(kimmelsteil-wilson)

18 5.Son Dönem Böbrek Yetmezliği
Diabet tanısından yıl sonra Persistan proteinüri görülmesinden yaklaşık 7 yıl sonra Son dönem KBY nin major sebepleri arasında GFR ve renal kan akımında GFR<20 ml/dk Hipertansiyon+ Renal replasman tedavisi gerektiren dönem (periton dializi-hemodializ-transplantasyon)

19

20 Son Dönem Böbrek Yetmezliği
Patoloji: Glomeruler tıkanma Mezengiumda genişleme

21

22 Diabetik Nefropati Evreler GFR Tip 1 de daha belirgin-ilk 5 yıl
Mikroalb. mg/gün albüminüri, Günlük protein atılımı 300 mg üzerinde Progresif renal fonksiyon kaybı ve Nefrotik sendrom klinik özellikleri Makroalb. İleri Evre İleri KBY ve son dönem böbrek yetmezliğine gidiş – Kreatinin 2.0 mg üzerine çıktığında SDBY gidiş 2.5 yıl

23 DİABETİK NEFROPATİ TARAMASI
Nefropatinin erken tanınması başarılı bir önleme tedavisinin düzenlenmesi için; 5 yılı geçen tüm tip1 DM lu olgulara Diabetin yaşına bakılmaksızın tüm tip2 DM lu olgulara 70 yaşına kadar mikroalbuminuri için yıllık tarama yapılmalıdır.

24 Mikroalbüminüri taraması için üç yöntem kullanılabilir :
Bir random spot toplamada albümin/kreatinin oranının ölçümü Kreatinin klirensinin eş zamanlı ölçümüne imkan tanıyan kreatininle birlikte 24 saatlik idrar toplanması Dört saatlik ya da gecelik gibi zamanlı idrar toplanması

25 Albümin itrahının bilinen diürnal varyasyonu nedeni ( ayakta durmanın albümin ıtrahı üzerine değişik etkileri) ile sabah ilk idrar ya da diğer sabah idrarları en iyisidir. Fakat bu zamanlama kullanılamazsa aynı kişide farklı idrar toplamalarının da günün aynı saatinde olması sağlanmalıdır

26 Hangi Diyabetik Müdahale Gerektirir?
Mikroalbuminürik diyabet Sabah Spot İdrarda: Albumin/Kreatinin >2.5 mg/mmol/L=Erkek >3.5 mg/mmol/L=Bayan Üriner albumin konsantrasyonu >20 mg/L Üriner albumin atılımı µg/dk 24 saatlik idrarda: Üriner albumin atılımı mg/24 saat

27 Proteinürik diyabet Üriner albumin atılımı>300mg/24 saat Üriner protein atılımı>500 mg/24saat

28 Tüm anormal testler: 3 ile 6 ay arasında toplanan üç örneğin en az ikisinde doğrulanmalıdır.

29 Diyabetik Hastada Proteinüri Varlığında Yapılacak Tetkikler
İdrar mikroskobisi 24 saatlik idrarda proteinüri miktarı Böbrek USG Glomerulonefrit şüphesi varsa ANCA,C3,C4

30 Tipik Diyabetik Nefropati
Tip 1 DM>10 yıl Retinopati varlığı(nefropatiye paralel) Önceki albuminüri varlığı Makroskobik hematüri yok Eritrosit silendiri yok Normal böbrek USG Böbrek biopsisi gerekmez

31 İZLEM İdrar albümin ( dip stix, 24 saatlik idrar )
Kan basıncı yüksekliğinin saptanması Serum kreatinin ve ClCr Göz dibi Otonomik nöropati varlığı EKG

32 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


"DİYABETİK NEFROPATİNİN KLİNİK EVRELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları