Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Plevral sıvı üzerine ne çalışalım :

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Plevral sıvı üzerine ne çalışalım :"— Sunum transkripti:

1 Plevral sıvı üzerine ne çalışalım :
Plevral sıvı sitoloji Plevral sıvı amilaz Plevral sıvı ADA Plevral sıvı hücre bakısı

2 ADA 99, Glukoz 67 mg/dL, Yaymada tüm hücreler lenfosit Tetkik öneriniz: Plevral sıvı sitoloji Kapalı plevra biopsisi Plevral sıvıda ARB bakısı Plevral sıvıda Lupus hücre araması Bilgisayarlı toraks tomografisi PPD

3 Kapalı plevra biopsisi tanı vermedi
Plevral sıvı ARB negatif Yeni tetkik öneriniz: Plevral sıvı sitoloji Kapalı plevra biopsisi tekrarı Plevral sıvıda Lupus hücre araması Bilgisayarlı toraks tomografisi Torakoskopi Plevra sıvısı tüberküloz için kültür

4 Öncelikli tedavi öneriniz:
İkili antitüberküloz tedavi – 12 ay Üçlü antitüberküloz tedavi – 8 ay Dörtlü antitüberküloz tedavi - 6 ay

5 Ek olarak aşağıdakilerden hangisini yaparsınız:
Plevral yapışıklık kalmasın diye oral 1 ay veya fazla steroid veririm, Plevral yapışıklık kalmasın diye sıvıyı tamamen boşaltırım, Göğüs tüpü mutlaka takar sıvıyı 5-7 gün drene ederim. Sıvı sorun oluşturmuyorsa el sürmem.

6 Plevral sıvı üzerine ne çalışalım :
Plevral sıvı hematokrit Plevral sıvı sitoloji Plevral sıvı trigliserid Plevral sıvı ADA Plevral sıvı hücre bakısı Perfüzyon / ventilasyon sintigrafisi

7 Hematokrik % 4 Hücre bakısı % 70 lenfosit, arada mezotel hücre yığınları var Tetkik öneriniz: Plevral sıvı sitoloji Kapalı plevra biopsisi Plevral sıvıda ARB bakısı Plevral sıvıda Lupus hücre araması Bilgisayarlı toraks tomografisi PPD Torasik manyetik rezonans

8 Ayırıcı tanı için tetkik öneriniz:
Plevral sıvı sitoloji tekrarı Kapalı plevra biopsisi tekrarı Bilgisayarlı toraks tomografisi tekrarı Torakoskopi PET veya tüm sistem taraması

9 Hasta üzerine ne çalışalım :
Ventilasyon / perfüzyon sintigrafisi D-Dimer Plevral sıvı sitolojisi Plevral sıvı ADA Plevral sıvı hücre bakısı Plevral sıvı bakteriyel kültürü Serum ANA, RF düzeyleri

10 Hastaya tedavi başlar mısınız :
Proflaktik dozda düşük molekül ağırlıklı heparin Tedavi dozunda düşük molekül ağırlıklı heparin İkili antibiyotik tedavisi Tedavi dozunda normal heparin

11 D-Dimer sınırda yüksek
Hasta üzerine ne çalışalım : Plevral sıvı sitolojisi Plevral sıvı ADA Plevral sıvı bakteriyel kültürü Serum ANA, RF düzeyleri Spiral bilgisayarlı toraks tomografisi EKO

12 Spiral BT plevral sıvı görünümü dışıda normal, EKO aort kapak hastalığı gösterdi, septum ve EF normal sınırlarda. Hasta üzerine ne çalışalım : Plevral sıvı sitolojisi tekrar Plevral sıvı ADA Plevral sıvı bakteriyel kültürü Serum ANA, RF düzeyleri Kapalı plevra biopsisi

13 Plevral sıvı sitolojisi 3 kez negatif
Plevral sıvı ADA düzeyi 7 Plevral sıvı bakteriyel kültürü üreme yok Serum ANA, RF düzeyleri normal Kapalı plevra biopsisi tanısız Plevral sıvı sitolojisi tekrar Plevral sıvı bakteriyel kültürü tekrar Kapalı plevra biopsisi tekrar Torakoskopi Tam doz antikoagülan tedavi

14 Yanlış olan nedir: İkili antibiyotik verilmemesi,
Antibiyotik verilmesi, Tanı konulmadan tüp takılması, Tedavi dozunda heparinize edilmemesi,

15 Ne yapılması gerekirdi:
Sıvı çalışılması; eksüda / transüda ve hemorajik sıvı için sıvı hematokriti, Bronkoskopi, Perfüzyon / Ventilasyon sintigrafisi, Antibiyotik + kültür çalışmaları, D-Dimer Sitoloji + kapalı plevra biopsisi.

16 Tanıya doğru ne yapalım:
Sıvı eksüda, hematokrit % 3, Yaymada PMNL yoğun D-Dimer normal Tanıya doğru ne yapalım: Bronkoskopi, Kapalı plevra biopsisi Spiral dinamik bilgisayarlı tomografi. EKO

17 Spiral BT sağ ana pulmoner arterde trombüs, üst ve kısmen orta loblarda perfüzyona izin var.
Sıvı nedeniyle alt lob kollobe. N: 98 /d-r; S: 24/d, TA: 100/60 mmHg geldiğine göre aynı değerler. Tedavi için öneri: Tedavi dozunda heparin infüzyonu Tedavi dozunda heparin + trombolitik Dijital + diüretik Diüretik

18 Tekrarlayan emboli mi var yoksa başka sorun mu ? Ne yapalım:
Kapalı plevra iğne biopsisi + Sitoloji, Torakoskopi, Plevra sıvı kültürleri, Sıvıyı boşalt Yeniden bilgisayarlı tomografi Bronkoskopi

19 Antibiyotik öneriniz:
Plevral sıvı 1 L boşaltıldı, Kültürler alındı, Antibiyotik başlandı. Antibiyotik öneriniz: Amoksisilin klavulanat + metranidazol Sefuroksim aksetil + metranidazol Vankomisin + metranidazol Ceftazidim + metranidazol

20 Plevral sıvı için öneriniz:
Antibiyotik 4.gün, ateş devam ediyor, Genel durum aynı, Film ekte, Plevral sıvı pH 6,9: Plevral sıvı için öneriniz: İğne ile 1 L boşaltırım, Yeride bırakır biraz daha beklerim, Cerrahi dekortikasyona veririm, Göğüs tüpü takarım.

21 Göğüs tüpü taktım, Kültür asinetobakter üremesi olarak rapor edidi; antibiyogramı var; antibiyotikleri değiştirdik. Film ekte: Şimdi ne yapalım: Tüp drenajı yetmedi dekortikasyona ver, İkinci bir tüp takarım, Tüp içiden SF ile yıkarım, Tüp içinden antibiyotik veririm, Tüp içinden streptokinaz veririm.

22 Ne yapalım: Bronkoskopi PET Torakoskopi


"Plevral sıvı üzerine ne çalışalım :" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları