Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.Plevral sıvı sitoloji 2.Plevral sıvı amilaz 3.Plevral sıvı ADA 4.Plevral sıvı hücre bakısı Plevral sıvı üzerine ne çalışalım :

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1.Plevral sıvı sitoloji 2.Plevral sıvı amilaz 3.Plevral sıvı ADA 4.Plevral sıvı hücre bakısı Plevral sıvı üzerine ne çalışalım :"— Sunum transkripti:

1 1.Plevral sıvı sitoloji 2.Plevral sıvı amilaz 3.Plevral sıvı ADA 4.Plevral sıvı hücre bakısı Plevral sıvı üzerine ne çalışalım :

2 ADA 99, Glukoz 67 mg/dL, Yaymada tüm hücreler lenfosit 1.Plevral sıvı sitoloji 2.Kapalı plevra biopsisi 3.Plevral sıvıda ARB bakısı 4.Plevral sıvıda Lupus hücre araması 5.Bilgisayarlı toraks tomografisi 6.PPD Tetkik öneriniz:

3 Kapalı plevra biopsisi tanı vermedi Plevral sıvı ARB negatif 1.Plevral sıvı sitoloji 2.Kapalı plevra biopsisi tekrarı 3.Plevral sıvıda Lupus hücre araması 4.Bilgisayarlı toraks tomografisi 5.Torakoskopi 6.Plevra sıvısı tüberküloz için kültür Yeni tetkik öneriniz:

4 Öncelikli tedavi öneriniz: 1.İkili antitüberküloz tedavi – 12 ay 2.Üçlü antitüberküloz tedavi – 8 ay 3.Dörtlü antitüberküloz tedavi - 6 ay

5 Ek olarak aşağıdakilerden hangisini yaparsınız: 1.Plevral yapışıklık kalmasın diye oral 1 ay veya fazla steroid veririm, 2.Plevral yapışıklık kalmasın diye sıvıyı tamamen boşaltırım, 3.Göğüs tüpü mutlaka takar sıvıyı 5-7 gün drene ederim. 4.Sıvı sorun oluşturmuyorsa el sürmem.

6 1. Plevral sıvı hematokrit 2.Plevral sıvı sitoloji 3.Plevral sıvı trigliserid 4.Plevral sıvı ADA 5.Plevral sıvı hücre bakısı 6.Perfüzyon / ventilasyon sintigrafisi Plevral sıvı üzerine ne çalışalım :

7 Hematokrik % 4 Hücre bakısı % 70 lenfosit, arada mezotel hücre yığınları var 1.Plevral sıvı sitoloji 2.Kapalı plevra biopsisi 3.Plevral sıvıda ARB bakısı 4.Plevral sıvıda Lupus hücre araması 5.Bilgisayarlı toraks tomografisi 6.PPD 7.Torasik manyetik rezonans Tetkik öneriniz:

8 1.Plevral sıvı sitoloji tekrarı 2.Kapalı plevra biopsisi tekrarı 3.Bilgisayarlı toraks tomografisi tekrarı 4.Torakoskopi 5.PET veya tüm sistem taraması Ayırıcı tanı için tetkik öneriniz:

9 1. Ventilasyon / perfüzyon sintigrafisi 2.D-Dimer 3.Plevral sıvı sitolojisi 4.Plevral sıvı ADA 5.Plevral sıvı hücre bakısı 6.Plevral sıvı bakteriyel kültürü 7.Serum ANA, RF düzeyleri Hasta üzerine ne çalışalım :

10 1.Proflaktik dozda düşük molekül ağırlıklı heparin 2.Tedavi dozunda düşük molekül ağırlıklı heparin 3.İkili antibiyotik tedavisi 4.Tedavi dozunda normal heparin Hastaya tedavi başlar mısınız :

11 D-Dimer sınırda yüksek 1.Plevral sıvı sitolojisi 2.Plevral sıvı ADA 3.Plevral sıvı bakteriyel kültürü 4.Serum ANA, RF düzeyleri 5.Spiral bilgisayarlı toraks tomografisi 6.EKO Hasta üzerine ne çalışalım :

12 Spiral BT plevral sıvı görünümü dışıda normal, EKO aort kapak hastalığı gösterdi, septum ve EF normal sınırlarda. 1.Plevral sıvı sitolojisi tekrar 2.Plevral sıvı ADA 3.Plevral sıvı bakteriyel kültürü 4.Serum ANA, RF düzeyleri 5.Kapalı plevra biopsisi Hasta üzerine ne çalışalım :

13 1.Plevral sıvı sitolojisi 3 kez negatif 2.Plevral sıvı ADA düzeyi 7 3.Plevral sıvı bakteriyel kültürü üreme yok 4.Serum ANA, RF düzeyleri normal 5.Kapalı plevra biopsisi tanısız 1.Plevral sıvı sitolojisi tekrar 2.Plevral sıvı bakteriyel kültürü tekrar 3.Kapalı plevra biopsisi tekrar 4.Torakoskopi 5.Tam doz antikoagülan tedavi

14 1.İkili antibiyotik verilmemesi, 2.Antibiyotik verilmesi, 3.Tanı konulmadan tüp takılması, 4.Tedavi dozunda heparinize edilmemesi, Yanlış olan nedir:

15 1.Sıvı çalışılması; eksüda / transüda ve hemorajik sıvı için sıvı hematokriti, 2.Bronkoskopi, 3.Perfüzyon / Ventilasyon sintigrafisi, 4.Antibiyotik + kültür çalışmaları, 5.D-Dimer 6.Sitoloji + kapalı plevra biopsisi. Ne yapılması gerekirdi:

16 1.Bronkoskopi, 2.Kapalı plevra biopsisi 3.Spiral dinamik bilgisayarlı tomografi. 4.EKO Tanıya doğru ne yapalım: Sıvı eksüda, hematokrit % 3, Yaymada PMNL yoğun D-Dimer normal

17 1.Tedavi dozunda heparin infüzyonu 2.Tedavi dozunda heparin + trombolitik 3.Dijital + diüretik 4.Diüretik Tedavi için öneri: Spiral BT sağ ana pulmoner arterde trombüs, üst ve kısmen orta loblarda perfüzyona izin var. Sıvı nedeniyle alt lob kollobe. N: 98 /d-r; S: 24/d, TA: 100/60 mmHg geldiğine göre aynı değerler.

18 1.Kapalı plevra iğne biopsisi + Sitoloji, 2.Torakoskopi, 3.Plevra sıvı kültürleri, 4.Sıvıyı boşalt 5.Yeniden bilgisayarlı tomografi 6.Bronkoskopi Tekrarlayan emboli mi var yoksa başka sorun mu ? Ne yapalım:

19 1.Amoksisilin klavulanat + metranidazol 2.Sefuroksim aksetil + metranidazol 3.Vankomisin + metranidazol 4.Ceftazidim + metranidazol Antibiyotik öneriniz: Plevral sıvı 1 L boşaltıldı, Kültürler alındı, Antibiyotik başlandı.

20 1.İğne ile 1 L boşaltırım, 2.Yeride bırakır biraz daha beklerim, 3.Cerrahi dekortikasyona veririm, 4.Göğüs tüpü takarım. Plevral sıvı için öneriniz: Antibiyotik 4.gün, ateş devam ediyor, Genel durum aynı, Film ekte, Plevral sıvı pH 6,9:

21 Göğüs tüpü taktım, Kültür asinetobakter üremesi olarak rapor edidi; antibiyogramı var; antibiyotikleri değiştirdik. Film ekte: 1.Tüp drenajı yetmedi dekortikasyona ver, 2.İkinci bir tüp takarım, 3.Tüp içiden SF ile yıkarım, 4.Tüp içinden antibiyotik veririm, 5.Tüp içinden streptokinaz veririm. Şimdi ne yapalım:

22 Bronkoskopi PET Torakoskopi Ne yapalım:


"1.Plevral sıvı sitoloji 2.Plevral sıvı amilaz 3.Plevral sıvı ADA 4.Plevral sıvı hücre bakısı Plevral sıvı üzerine ne çalışalım :" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları