Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALP YETMEZLİĞİ Prof.Dr. Cemil GÜRGÜN Kardiyoloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALP YETMEZLİĞİ Prof.Dr. Cemil GÜRGÜN Kardiyoloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 KALP YETMEZLİĞİ Prof.Dr. Cemil GÜRGÜN Kardiyoloji Anabilim Dalı

2 Olgu 1 60 y K Efor dispnesi Ayak bileğinde ödem Tip 2 DM (diyetle regüle) TA: 150/95 mmHg Amlodipin 10 mg 1x1 kullanıyor LDL: 143 mg/dl

3 Olgunun Tedavisi ? EKO: LVEF %55 LVH Diyastolik Disfonksiyon

4 Kalp Yetersizliğinin Evreleri ve Tedavisi 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure

5 Tedavi Ramipril 5 mg/12.5 mg hidroklorotiazid 1x1 Atorvastatin 20 mg 1x1 Coraspin 100 mg 1x1

6 İlaç İsmiGünlük Başlangıç DozuHedef Doz Captopril6.25 mg tid50 mg tid Enalapril2.5 mg bid10 mg bid Lisinopril2.5-5 mg qd20 mg qd Ramipril1.25-2.5 mg qd10 mg qd Trandolapril1 mg qd4 mg qd ACE İnhibitörleri

7 Olgu 2 47 y E NYHA Sınıf II 3 haftadır persistan kuru öksürük FM de AC’de krepitan ral, hepatomegali, pretibial ödem bulgusu yok Tıbbi öykü: Hipertansiyon ve KAH öyküsü Metoprolol 50 mg 1x1 Ramipril 5 mg 1x1 Atorvastatin 20 mg 1x1

8 Olgu 2 EKO: LV EF %45 Renal fonksiyonlar normal NT-proBNP: 86 pg/dl TEDAVİ ??

9 Kalp Yetersizliğinin Evreleri ve Tedavisi 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure

10 Olgu 2 Tedavi: Metoprolol 50 mg 1x1 Valsartan 160 mg 1x1 Atorvastatin 20 mg 1x1 Aspirin 100 mg 1x1

11 Anjiotensin Reseptör Blokerleri İlaç İsmiGünlük Başlangıç DozuHedef Doz Candesartan4-8 mg qd32 mg qd Losartan12.5-25 mg qd150 mg qd Valsartan40 mg bid160 mg bid

12 Olgu 3 64 y E 2 gündür artan nefes darlığı ile başvuruyor 1 ay önce STEMI tanısıyla primer perkutan koroner anjioplasti uygulanmış

13 Kullandığı ilaçlar 1.Aspirin 100 mg 1x1 2.Clopidogrel 75 mg 1x1 3.Metoprolol 50 mg 1x1 4.Lisinopril 20 mg 1x1 5.Atorvastatin 40 mg 1x1

14 Progresif dispne Efor intoleransı NHYA sınıf III TA: 100/60 mmHg Nb: 84/dk JVD Taşikardi S3 gallo ritmi AC bazalinde krepitan ral BNP: 1200 ng/ml EKO LVEF: %35 Olgu 3 Yoğun bakım ünitesinde izlem O2, İV diüretik İlaç dozları yeniden düzenlendi

15 Kalp Yetersizliğinin Evreleri ve Tedavisi 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure

16 Rp 1.Aspirin 100 mg 1x1 2.Clopidogrel 75 mg 1x1 3.Ramipril 2.5 mg 1x1 4.Carvedilol 6.25 mg 2x1/2 5.Furosemid 40 mg 1x1 6.Spiranolakton 25 mg 1x1 7.Atorvastatin 40 mg 1x1

17 İlaç İsmiGünlük Başlangıç DozuHedef Doz Bisoprolol1.25 mg qd10 mg qd Carvedilol3.125 mg bid25 mg bid Metoprolol succinate12.5-25 mg qd200 mg qd Nebivolol1.25 mg od10 mg od Beta Blokerler

18 Olgu 4 Rp 1.Aspirin 100 mg 1x1 2.Perindopril 5 mg 1x1 3.Metoprolol 50 mg 1x1 4.Furosemid 40 mg 1x1 5.spirinolakton 25 mg 1x1 Kalp yetersizliği tedavisi almakta iken akut gelişen nefes darlığı, çarpıntı Acil servise başvuru EKO: LVEF %35, MY 2, TY 2-3 Kardiyoversiyon denenmiş ancak başarısız

19 Olgu 4 Rp 1.Aspirin 100 mg 1x1 2.Perindopril 5 mg 1x1 3.Metoprolol 50 mg 1x1 4.Furosemid 40 mg 1x1 5.Spiranolakton 25 mg 1x1 6.Digoksin 0.5 mg 1x1 7.Coumadin 5 mg 1x1/2

20 Rp 1.Aspirin 100 mg 1x1 2.Ramipril 5 mg 1x1 3.Carvedilol 6.25 mg 2x1/2 4.Furosemid 1x1 5.Spiranolakton 25 mg 1x1 6.Atorvastatin 20 mg 1x1 Semtomatik Kalp yetersizliği Olguda şiddetli KOAH nedeniyle beta bloker dozu artırılamamakta EKG ve Resim dikkate alınarak yeni Tedavisi ??? Olgu 5

21 Rp 1.Aspirin 100 mg 1x1 2.Ramipril 5 mg 1x1 3.Carvedilol 6.25 mg 2x1/2 4.Furosemid 40 mg 1x1 5.Atorvastatin 20 mg 1x1 6.Eplerenon 25 mg 1x1 7.İvabradin 5 mg 2x1 JİNEKOMASTİ ! KALP HIZI > 80 atım/dk Olgu 5

22 Kalp yetersizliği (korunmuş ya da düşük ejeksiyon fraksiyonlu, kronik ya da akut) tedavisinde yaygın kullanılan diüretik dozları

23 Rp 1.Aspirin 100 mg 1x1 2.Ramipril 5/12.5 mg 1x1 3.Karvedilol 6.25 mg 2x1 4.İsosorbid mononitrat 20 mg 2x1 5.Furosemid 40 mg 1x1 6.Spiranolakton 25 mg 1x1 7.Rosuvastatin 10 mg 1x1 8.Digoksin 1x1 Olgu Semptomatik KKY Objektif koroner iskemi bulgusu yok EKO LVEF % 30 EKG: SR, LBBB, QRS ≥ 130 msn İLAÇ TEDAVİSİ ?? Olgu 6

24 Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)

25

26 Kalp

27

28

29 ESC 2012


"KALP YETMEZLİĞİ Prof.Dr. Cemil GÜRGÜN Kardiyoloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları