Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kardiyoloji Anabilim Dalı"— Sunum transkripti:

1 Kardiyoloji Anabilim Dalı
KALP YETMEZLİĞİ Prof.Dr. Cemil GÜRGÜN Kardiyoloji Anabilim Dalı

2 Olgu 1 60 y K Efor dispnesi Ayak bileğinde ödem
Tip 2 DM (diyetle regüle) TA: 150/95 mmHg Amlodipin 10 mg 1x1 kullanıyor LDL: 143 mg/dl

3 Olgunun Tedavisi ? EKO: LVEF %55 LVH Diyastolik Disfonksiyon

4 Kalp Yetersizliğinin Evreleri ve Tedavisi
2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure

5 Tedavi Ramipril 5 mg/12.5 mg hidroklorotiazid 1x1
Atorvastatin 20 mg 1x1 Coraspin 100 mg 1x1

6 ACE İnhibitörleri İlaç İsmi Günlük Başlangıç Dozu Hedef Doz Captopril
6.25 mg tid 50 mg tid Enalapril 2.5 mg bid 10 mg bid Lisinopril 2.5-5 mg qd 20 mg qd Ramipril mg qd 10 mg qd Trandolapril 1 mg qd 4 mg qd

7 Olgu 2 47 y E NYHA Sınıf II 3 haftadır persistan kuru öksürük
FM de AC’de krepitan ral, hepatomegali, pretibial ödem bulgusu yok Tıbbi öykü: Hipertansiyon ve KAH öyküsü Metoprolol 50 mg 1x1 Ramipril 5 mg 1x1 Atorvastatin 20 mg 1x1

8 Olgu 2 EKO: LV EF %45 Renal fonksiyonlar normal NT-proBNP: 86 pg/dl
TEDAVİ ??

9 Kalp Yetersizliğinin Evreleri ve Tedavisi
2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure

10 Olgu 2 Tedavi: Metoprolol 50 mg 1x1 Valsartan 160 mg 1x1
Atorvastatin 20 mg 1x1 Aspirin 100 mg 1x1

11 Anjiotensin Reseptör Blokerleri
İlaç İsmi Günlük Başlangıç Dozu Hedef Doz Candesartan 4-8 mg qd 32 mg qd Losartan mg qd 150 mg qd Valsartan 40 mg bid 160 mg bid

12 Olgu 3 64 y E 2 gündür artan nefes darlığı ile başvuruyor
1 ay önce STEMI tanısıyla primer perkutan koroner anjioplasti uygulanmış

13 Kullandığı ilaçlar Aspirin 100 mg 1x1 Clopidogrel 75 mg 1x1
Metoprolol 50 mg 1x1 Lisinopril 20 mg 1x1 Atorvastatin 40 mg 1x1 Sinüs ritminde Sol atriyal dilatasyon RBBB patern V1-V6, DI-aVL Q dalgası V1-V4 T (-), DIII-aVF ST depresyonu

14 Olgu 3 Progresif dispne Efor intoleransı NHYA sınıf III
TA: 100/60 mmHg Nb: 84/dk JVD Taşikardi S3 gallo ritmi AC bazalinde krepitan ral BNP: 1200 ng/ml EKO LVEF: %35 Yoğun bakım ünitesinde izlem O2, İV diüretik İlaç dozları yeniden düzenlendi

15 Kalp Yetersizliğinin Evreleri ve Tedavisi
2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure

16 Rp Aspirin 100 mg 1x1 Clopidogrel 75 mg 1x1 Ramipril 2.5 mg 1x1
Carvedilol 6.25 mg 2x1/2 Furosemid 40 mg 1x1 Spiranolakton 25 mg 1x1 Atorvastatin 40 mg 1x1 Sinüs ritminde Sol atriyal dilatasyon RBBB patern V1-V6, DI-aVL Q dalgası V1-V4 T (-), DIII-aVF ST depresyonu

17 Beta Blokerler İlaç İsmi Günlük Başlangıç Dozu Hedef Doz Bisoprolol
1.25 mg qd 10 mg qd Carvedilol 3.125 mg bid 25 mg bid Metoprolol succinate mg qd 200 mg qd Nebivolol 1.25 mg od 10 mg od

18 Olgu 4 Rp Aspirin 100 mg 1x1 Perindopril 5 mg 1x1 Metoprolol 50 mg 1x1
Furosemid 40 mg 1x1 spirinolakton 25 mg 1x1 Kalp yetersizliği tedavisi almakta iken akut gelişen nefes darlığı, çarpıntı Acil servise başvuru EKO: LVEF %35, MY 2, TY 2-3 Kardiyoversiyon denenmiş ancak başarısız

19 Olgu 4 Rp Aspirin 100 mg 1x1 Perindopril 5 mg 1x1 Metoprolol 50 mg 1x1
Furosemid 40 mg 1x1 Spiranolakton 25 mg 1x1 Digoksin 0.5 mg 1x1 Coumadin 5 mg 1x1/2

20 Olgu 5 Rp Aspirin 100 mg 1x1 Ramipril 5 mg 1x1
Carvedilol 6.25 mg 2x1/2 Furosemid 1x1 Spiranolakton 25 mg 1x1 Atorvastatin 20 mg 1x1 Semtomatik Kalp yetersizliği Olguda şiddetli KOAH nedeniyle beta bloker dozu artırılamamakta EKG ve Resim dikkate alınarak yeni Tedavisi ??? Olgu 5

21 Olgu 5 Rp Aspirin 100 mg 1x1 Ramipril 5 mg 1x1
Carvedilol 6.25 mg 2x1/2 Furosemid 40 mg 1x1 Atorvastatin 20 mg 1x1 Eplerenon 25 mg 1x1 İvabradin 5 mg 2x1 JİNEKOMASTİ ! KALP HIZI > 80 atım/dk Olgu 5

22 Kalp yetersizliği (korunmuş ya da düşük ejeksiyon fraksiyonlu, kronik ya da akut) tedavisinde yaygın kullanılan diüretik dozları

23 Olgu 6 İLAÇ TEDAVİSİ ?? Rp Olgu Semptomatik KKY
Aspirin 100 mg 1x1 Ramipril 5/12.5 mg 1x1 Karvedilol 6.25 mg 2x1 İsosorbid mononitrat 20 mg 2x1 Furosemid 40 mg 1x1 Spiranolakton 25 mg 1x1 Rosuvastatin 10 mg 1x1 Digoksin 1x1 İLAÇ TEDAVİSİ ?? Olgu Semptomatik KKY Objektif koroner iskemi bulgusu yok EKO LVEF % 30 EKG: SR, LBBB, QRS ≥ 130 msn

24 Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)

25

26 Kalp

27

28

29 ESC 2012


"Kardiyoloji Anabilim Dalı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları