Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VAKA 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VAKA 2."— Sunum transkripti:

1 VAKA 2

2 Z. U. 38 yaşında Bayan hasta Ev hanımı Makedonya doğumlu İstanbul’da yaşıyor

3 Yakınması: Nefes darlığı Ayaklarda şişlik

4 Öyküsü: Bir hafta önce miadında, ancak fetusun hidrosefalisi nedeniyle sezeryanla doğum yapan hastanın, son üç-dört gündür daha fazla olmak üzere, üç aydır ayaklarında şişlik şikayeti olmaya başlamış

5 Öyküsü: Doğumdan hemen sonra nefes darlığı başlayan hasta, yakınmalarının artması üzerine acil dahiliye servisine başvurmuş

6 Özgeçmiş: Yaklaşık 20 yıldır DM’si var
12 yıl önce NSVY ile sonlandırılan gebelik 1 hafta önce C/S operasyonu

7 Soy geçmiş: Annede DM (+)

8 Alışkanlıkları: Sigara: 20 paket-yıl kullanmış

9 Kullandığı ilaçlar: Regüler insülin: 3x15 ünite
NPH insülin: 1x15 ünite

10 Fizik muayene: Genel durumu iyi, bilinci açık, oryante-koopere.
Tiroid non-palpable. Her iki alt ekstremitede +3, orta sertlikte gode bırakan ödem var

11 Solunum sistemi: Taşipneik, HİHT solunuma eşit katılıyor. Her iki akciğer alt zonlarda solunum sesleri alınmıyor Orta zonlarda ince krepitan raller mevcut Ekspiryumu hafif-orta uzamıştı, ronküs yok

12 Fizik muayene: KVS: Sindirim Sistemi: Üriner sistem: Doğal.
S1, S2 doğal, S3 (+), frotman yok, üfürüm yok. TA: 90/50 mmHg. KTA: 108/ dk. ve ritmik. Tüm nabızlar palpable. Sindirim Sistemi: Batın rahat, hepatosplenomegali yok. Üriner sistem: Doğal.

13 PAAC: KTi %50 nin üzerinde
Her iki akciğer alt zonda plevral effüzyonla uyumlu bulgular

14 Arter Kan Gazı: Ph : 7,457 PCO2 : 29,5 mmHg PO2 : 61,7 mmHg
HCO : 20,4 mmol/L BE : -3,5 mmol/L O2-SAT : %93,2

15 Acil Laboratuvar Değerleri:
D-dimer: 4587 ng/ml Kardiyak panel: Troponin : 0,33 ng/ml CK-MB :10,5 ng/ml Miyoglobin :108 ng/ml (takiplerinde enzim yüksekliği olmadı) Pro BNP: 3913 pg/ml

16 Biyokimya: Glukoz : 191 mg/dl CK : 191 U/L Üre : 69 mg/dl LDH : 73 U/L
Kreatinin : 0,70 mg/dl Ca : 8,3 mg/dl AST : 41 U/L Na : 135 mEq/L ALT : 43 U/L K : 5,05 mEq/L

17 Hemogram: WBC : 10,3 K/ul Hb : 10,9 g/dl HTC : 33,3 % PLT : 529 K/ul

18 İdrar: Dansite: 1,030 Ph: 5,0 Protein: negatif Glukoz: normal
Ürobilinojen: normal RBC: negatif WBC: 9

19 Hastaya acilde coraspin 100 mg verildi ve clexane 0,6 yapıldı
4-5 lt/dk dan oksijen verildi Hasta monitörize edildi, medifleks içinde 5 ampul furosemid verilerek forse diürez uygulandı

20 Hasta, 1) Pulmoner emboli 2) Gebeliğin dilate kardiyomiyopatisi 3) İskemik kalp hastalığı 4) Miyokardit, ön tanılarıyla servise interne edildi.

21 İlk değerlendirme: TA: 110/70 mm-Hg. KTA: 102/dk, ritmik
Ateş:36,4 derece EKG’de dinamik değişiklik yoktu. İlk tedavi ile hasta biraz rahatladığını söyledi

22 Hastanın tedavisi, Clexane 0,6 2x1 Furosemid ampul 2x2
Aralıklı oksijen tedavisi Lansoprazol 30 mg 1x1 Kan şekeri sonucuna göre 3xR, 1xNPH, şeklinde düzenlendi.

23 EKOKARDİOGRAFİ: Sol kalp boşlukları normalden geniş,
LV sistolik fonksiyonları azalmış, LVEF: %35 +3 MY, +2 TY Hafif pulmoner yetersizlik PAB: 40 mm-Hg.

24 Pulmoner emboli ?: Toraks BT anjiografisi çekildi, normal bulundu İskemik kalp hastalığı ?: Koroner anjiografisinde anlamlı darlık saptanmadı Miyokardit ?: ÜSYE öyküsü yok, takiplerinde kardiak enzimlerinde yükselme olmadı

25 Geniş biyokimyasal tetkiklerinde albümin:2,8 g/dl idi, bunun dışındaki tüm değerleri normaldi.
HbA1c: 6,7. AKŞ: 147 mg/dl. TSH, FT4 normal sınırlardaydı. CRP:1,12 mg/dl, sedimentasyon:35 mm/h.

26 Hastaya gebeliğe bağlı dilate kardiyomiyopati tanısı konuldu

27 Verilen diüretik tedaviyle ödemleri ve nefes darlığı gerileyen hastanın tedavisi
Furosemid tb 2x1, Karvedilol 6,25 mg tb 2x1, ASA 100 mg tb 1x1, Lansoprazol 30 mg 1x1, 4’lü insülin tedavisi şeklinde düzenlendi

28 1 ay sonra kontrole çağrılan hastanın nefes darlığı ve ödemleri tamamen geriledi
Yapılan kontrol ekokardiyografisinde EF si %45 saptandı

29 Önceden sağlıklı olan kadınlarda peripartum dönemde ortaya çıkan bir dilate kardiyomiyopati şekli
Prenatal son ayda ya da doğumdan sonra beş ay içinde gelişen, ekokardiyografik olarak doğrulanan, açıklanamayan sol ventrikül sistolik disfonksiyonu olarak tanımlanır

30 Sistemik emboli riski yüksek olduğu için antikoagülanlar önemlidir.
İyileşme gecikerek bir yıl veya daha uzun sürebilir Takip eden gebeliklerde relaps oranı yüksek


"VAKA 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları