Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ORAN ve ORANTI. 2 Bir traktör bir tarlayı 72 saatte sürüyorsa 15 traktörün aynı tarlayı kaç saatte süreceğini bulalım. ORAN ve ORANTI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ORAN ve ORANTI. 2 Bir traktör bir tarlayı 72 saatte sürüyorsa 15 traktörün aynı tarlayı kaç saatte süreceğini bulalım. ORAN ve ORANTI."— Sunum transkripti:

1 1 ORAN ve ORANTI

2 2 Bir traktör bir tarlayı 72 saatte sürüyorsa 15 traktörün aynı tarlayı kaç saatte süreceğini bulalım. ORAN ve ORANTI

3 3 TRAKTÖR SAYISISÜRE (saat) 172 236 324 418 Traktör sayısına göre tarlanın sürülmesi için gereken süreyi tabloda gösterelim. ORAN ve ORANTI

4 4 Traktör sayısının tarlanın sürülmesi için gereken süreyle çarpımı 1. 72, 2. 36, 3. 24, 4. 18 olur. Her bir çarpım ile 72 sabit sayısını buluruz. 1. 72 = 2. 36 = 3. 24 = 4. 18 = 72 olur. ORAN ve ORANTI

5 5 15 traktörün tarlayı sürmesi için geçen süreyi “x” ile gösterelim. Bu durumda 15. x = 72 olur. x = = 4,8 saat olur. 15 ORAN ve ORANTI

6 6 1 traktör 72 saat 15 traktör x saat Karşılıklı çarpımların eşitliğinden: Traktör sayısı arttıkça tarlanın sürülme süresi azalır. ORAN ve ORANTI

7 15 7 1 traktör 72 saat 15 traktör x saat Karşılıklı çarpımların eşitliğinden: 15 x = 4,8 saat bulunur. Traktör sayısı arttıkça tarlanın sürülme süresi azalır. ORAN ve ORANTI

8 8 İki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa bu çokluklar ters orantılıdır. İki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa bu çokluklar ters orantılıdır. ORAN ve ORANTI

9 9 İki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa bu çokluklar ters orantılıdır. İki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa bu çokluklar ters orantılıdır. Ters orantılı iki çokluktan birinin miktarı “a” ile, diğerinin miktarını “b” ile gösterelim. k sabit bir sayı olmak üzere a.b = k olur. Ters orantılı iki çokluktan birinin miktarı “a” ile, diğerinin miktarını “b” ile gösterelim. k sabit bir sayı olmak üzere a.b = k olur. ORAN ve ORANTI

10 10 Bir otomobil yıkama servisine ait veriler grafiklerde verilmiştir. Grafiklerdeki çoklukların oluşturduğu orantı çeşitlerini bulalım. ORAN ve ORANTI

11 11 Arabanın Yıkanma süresi (Dakika) Yıkayan Kişi Sayısı 12345 10 20 30 40 50 60 12 15 ORAN ve ORANTI

12 12 Bir Arabanın Yıkanma Süresi (Dakika) Yıkayan Kişi Sayısı 601 302 203 154 125 60. 1 = 60 30. 2 = 60 20. 3 = 60 15. 4 = 60 12. 5 = 60 ORAN ve ORANTI

13 13 Bir Arabanın Yıkanma Süresi (Dakika) Yıkayan Kişi Sayısı 601 302 203 154 125 Bu çarpımların sabit olduğunu görürüz. (k = 60) Bir arabayı yıkama süresi ile araba yıkayan kişi sayısı arasında ters orantı vardır. 60. 1 = 60 30. 2 = 60 20. 3 = 60 15. 4 = 60 12. 5 = 60 ORAN ve ORANTI

14 14 Yıkama Servisinin Kazancı (TL) Çalışan Kişi Sayısı 246810 200 400 600 800 12 ORAN ve ORANTI

15 15 Grafikte, yıkama servisinin kazancı ile çalışan kişi sayısı arasında sürekli bir artış veya azalışın olmadığı görülür. Tablodan yararlanarak yıkama servisinin kazancının çalışan kişi sayısına oranını bulalım. Yıkama Servisinin Kazancı (TL) Çalışan Kişi Sayısı 2002 4004 3006 4008 70010 ORAN ve ORANTI

16 16 Grafikte, yıkama servisinin kazancı ile çalışan kişi sayısı arasında sürekli bir artış veya azalışın olmadığı görülür. Tablodan yararlanarak yıkama servisinin kazancının çalışan kişi sayısına oranını bulalım. Yıkama Servisinin Kazancı (TL) Çalışan Kişi Sayısı 2002 4004 3006 4008 70010 100, 200. 2 = 400 100, 400. 4 = 1600 50, 300. 6 = 1800 50, 400. 8 = 3200 70, 700. 10 = 7000 ORAN ve ORANTI

17 17 Bir fabrikadaki iş makinesinin dişli çarkları resimdeki gibidir. Ortadaki çark, 6 tam tur döndüğünde diğer iki çarkın kaçar tur döndüğünü bulalım. ORAN ve ORANTI

18 18 Dişli sayısı ile dönme sayısı ters orantılı olduğundan çarpımları orantı sabitini (k) verir. 2. çark için : 20. 6 = 120 = k bulunur. ORAN ve ORANTI

19 19 30. a = 20. 6 = k 30. a = 120 a = 4 bulunur. 1. çarkın dönme sayısını “a” ile gösterelim. ORAN ve ORANTI

20 20 60. b = 20. 6 60. b = 120 b = 2 bulunur. 3. çarkın dönme sayısını “b” ile gösterelim. ORAN ve ORANTI

21 21 60. b = 20. 6 60. b = 120 b = 2 bulunur. 3. çarkın dönme sayısını “b” ile gösterelim. 2. çark 6 tam tur döndüğünde 1. çark 4, 3. çark 2 tam tur döner. ORAN ve ORANTI

22 22 a ve b sayıları ters orantılıdır. a sayısı 49 iken b sayısı 12’dir. a sayısı 14 iken b sayısı kaç olur? ORAN ve ORANTI

23 23 a ve b sayıları ters orantılıdır. a sayısı 49 iken b sayısı 12’dir. a sayısı 14 iken b sayısı kaç olur? a. b = k 49. 12 = k k = 588 olur. ORAN ve ORANTI

24 24 a ve b sayıları ters orantılıdır. a sayısı 49 iken b sayısı 12’dir. a sayısı 14 iken b sayısı kaç olur? a. b = k 49. 12 = k k = 588 olur. 14. b = 588 b = 42 olur. ORAN ve ORANTI

25 25 4 traktörün 20 günde sürdüğü tarlayı, 8 traktörün kaç günde sürdüğünü bulunuz. 4 traktörün 20 günde sürdüğü tarlayı, 8 traktörün kaç günde sürdüğünü bulunuz. ORAN ve ORANTI


"1 ORAN ve ORANTI. 2 Bir traktör bir tarlayı 72 saatte sürüyorsa 15 traktörün aynı tarlayı kaç saatte süreceğini bulalım. ORAN ve ORANTI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları