Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİMDE STRATEJİ Ali ÇELiK 070716010 (Biyoloji).

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİMDE STRATEJİ Ali ÇELiK 070716010 (Biyoloji)."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİMDE STRATEJİ Ali ÇELiK 070716010 (Biyoloji)

2 Strateji: Genel olarak bir şeyi elde etmek için izlenen yol ya da amaca ulaşmak için geliştirilen bir planın uygulanmasıdır.  Strateji, dersin amaçlarına ulaşmasını sağlayan yöntem, teknik ve araç gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır.  Öğretim stratejileri ile ilgili literatür incelendiğinde değişik biçimlerde sınıflandırma görülmektedir. En yaygın sınıflandırma :  Sunuş yoluyla öğretim stratejisi  Buluş yoluyla öğretim stratejisi  Araştırma yoluyla öğretim stratejisi olarak yapılır.

3  Öğretim stratejisi, bir öğretmenin, dersin veya bir konunun öğretilmesinde hedefe ulaşmak için seçeceği öğretim metodu, çeşitlitli teknikler ve hatta değerlendirme biçiminin uyum içinde olmalarıdır.  Öğretmenler genellikle kendilerinin merkezde olduğu, dersin akışını ve öğrencileri yönlendirdiği, değerlendirmeyi kendilerinin yaptığı öğretim stratejileri tespit ederler.  Bilgi vermeye dayanan derslerde genellikle öğretmen sunumunun ağırlıklı olduðu bir strateji izlenir.  Eğer hazır sistemli bilgiler verme yerine, öğrencilerin araştırıp bulmaları veya ham bilgileri işleyerek daha sistemli bilgiler oluşturmaları isteniyorsa, o zaman öğrenci merkezli öğretim stratejileri izlemek gerekir.

4 Sunuş Yoluyla Öğretim Stratejisi  Sunuş yoluyla öğretme öğretmen öğrenci arasında yoğun bir etkileşimi gerektirmektedir.  Öğretmen öğrencilerin aktif katılımını sağlamaya çalışır.  Başlangıç sunuşlarını öðretmen yapmakla birlikte, hemen arkasında öğrencilerin fikirlerini, örneklerini ve tepkilerini almalıdır.  Bu durum ders boyunca sürer.

5  Sunuş yoluyla öğretme bol örnek vermeyi gerektirir. Ağırlık sözel öğrenmede olmakla birlikte örnekler, resimler, şemalar gibi görsel ve diğer uyarıcıları kapsar.  Özellikle soyut kavramları anlamlı hale getirmek için görsel ve diğer duyu organlarına hitap eden uyarıcılar büyük ölçüde kullanılır.  Sunuş yoluyla öğretme genelden özele hiyerarşik bir sıra izler.  Daha genel ve kapsamlı kavramlar önce, bu kavramın kapsamında yer alan daha özel ve dar kavramlar sonra sunulur.  Öðretim adım adım ilerler. Her öğrenme basamağında önce ve yeni öğrenilenler arasında yatay ve dikey ilişkiler kurulur. Böylece öğrencinin anlamlı öğrenmesi sağlanır.

6 Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi ◊ Buluş yoluyla öğrenme özellikle matematik, fen bilimleri ve dil öğretiminde etkili olarak kullanılabilecek bir stratejidir. ◊ Buluş yoluyla öğrenmenin en önemli üstünlüğü öğrencinin merak güdüsünü uyandırması ve güdülenmişlik düzeyini cevapları buluncaya kadar, çalışmalarını sürdürebilmesidir. ◊ Bir diğer üstünlüğü de öğrencileri bağımsız olarak problem çözmeye yönlendirmesidir. ◊ Öğrenciler bilgiyi alıp özümlemekten çok, bilgiyi analiz etmeye uygulamaya, sentez yapmaya zorlanmaktadır.

7 ◊ Buluş yoluyla öğrenmede öğretmen, örnekleri sunar. Öğrenci konunun yapısını, fikirler arasındaki temel ilişkileri,özellikleri keşfedinceye kadar örneklerle çalışır. ◊ Öğrenme esnek ve buluş yoluyla olmalıdır. ◊ Eğer öğrenci bir kavramı, ilkeyi bulmaya, problem çözmeye Uğraşıyorsa öğrenciye zaman verilerek ve gerektiğinde ipuçları sağlanarak öğrencinin problemi kendi kendine çözmesi sağlanmalıdır

8 Araştırma Yoluyla Öğretim Stratejisi  John Dewey’ in “ bilimsel yöntemi “ nin sınıftaki öğretim uygulanmasıdır.  Bilimsel yöntemin aşamaları şunlardır :  Sorun yaratan durumun farkına varılması, Sorununu belirlenmesi ve tanımlanması,  Hipotezlerin oluşturulması,  Hipotezlerin doğruluğunu test etmek için geçerli ve güvenilir verilerin toplanması,  Toplanan verilerle hipotezlerin doğruluğunun test edilmesi.

9  Araştırma ve inceleme yoluyla problem çözme,öğrencileri bilimsel araştırma yöntemlerine alıştırma yaklaşımıdır.  Öğrenci,çevredeki problemleri algılar,tanımlar,verileri toplar, geçici çözüm yolları geliştirir ve bunların mümkün olup olmadığını test eder.  Bu şekilde yetişen öğrenciler,gelecekte karşılaşacakları problemleri de bilimsel zihniyet ve metodlarla çözmeyi öğrenmiş olurlar.  Yalnız,bu stratejiyi uygulayan öğretmenler hem metod hem de araç-gereç yönünden öğrencilere yardım etmelidirler.  Bu stratejide örnek, laboratuvar, problem çözme gibi metodlar kullanılabilir.


"ÖĞRETİMDE STRATEJİ Ali ÇELiK 070716010 (Biyoloji)." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları