Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİMDE STRATEJİ Ali ÇELiK 070716010 (Biyoloji).

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİMDE STRATEJİ Ali ÇELiK 070716010 (Biyoloji)."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİMDE STRATEJİ Ali ÇELiK (Biyoloji)

2 Strateji: Genel olarak bir şeyi elde etmek için izlenen
yol ya da amaca ulaşmak için geliştirilen bir planın uygulanmasıdır. Strateji, dersin amaçlarına ulaşmasını sağlayan yöntem, teknik ve araç gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır. Öğretim stratejileri ile ilgili literatür incelendiğinde değişik biçimlerde sınıflandırma görülmektedir. En yaygın sınıflandırma : Sunuş yoluyla öğretim stratejisi Buluş yoluyla öğretim stratejisi Araştırma yoluyla öğretim stratejisi olarak yapılır.

3 Öğretim stratejisi, bir öğretmenin, dersin veya bir konunun
öğretilmesinde hedefe ulaşmak için seçeceği öğretim metodu, çeşitlitli teknikler ve hatta değerlendirme biçiminin uyum içinde olmalarıdır. Öğretmenler genellikle kendilerinin merkezde olduğu, dersin akışını ve öğrencileri yönlendirdiği, değerlendirmeyi kendilerinin yaptığı öğretim stratejileri tespit ederler. Bilgi vermeye dayanan derslerde genellikle öğretmen sunumunun ağırlıklı olduðu bir strateji izlenir. Eğer hazır sistemli bilgiler verme yerine, öğrencilerin araştırıp bulmaları veya ham bilgileri işleyerek daha sistemli bilgiler oluşturmaları isteniyorsa, o zaman öğrenci merkezli öğretim stratejileri izlemek gerekir.

4 Öğretim Stratejisi Sunuş Yoluyla
Sunuş yoluyla öğretme öğretmen öğrenci arasında yoğun bir etkileşimi gerektirmektedir. Öğretmen öğrencilerin aktif katılımını sağlamaya çalışır. Başlangıç sunuşlarını öðretmen yapmakla birlikte, hemen arkasında öğrencilerin fikirlerini, örneklerini ve tepkilerini almalıdır. Bu durum ders boyunca sürer.

5 Sunuş yoluyla öğretme bol örnek vermeyi gerektirir. Ağırlık sözel
öğrenmede olmakla birlikte örnekler, resimler, şemalar gibi görsel ve diğer uyarıcıları kapsar. Özellikle soyut kavramları anlamlı hale getirmek için görsel ve diğer duyu organlarına hitap eden uyarıcılar büyük ölçüde kullanılır. Sunuş yoluyla öğretme genelden özele hiyerarşik bir sıra izler. Daha genel ve kapsamlı kavramlar önce, bu kavramın kapsamında yer alan daha özel ve dar kavramlar sonra sunulur. Öðretim adım adım ilerler. Her öğrenme basamağında önce ve yeni öğrenilenler arasında yatay ve dikey ilişkiler kurulur. Böylece öğrencinin anlamlı öğrenmesi sağlanır.

6 Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi Buluş yoluyla öğrenme özellikle matematik, fen bilimleri ve dil öğretiminde etkili olarak kullanılabilecek bir stratejidir. Buluş yoluyla öğrenmenin en önemli üstünlüğü öğrencinin merak güdüsünü uyandırması ve güdülenmişlik düzeyini cevapları buluncaya kadar, çalışmalarını sürdürebilmesidir. Bir diğer üstünlüğü de öğrencileri bağımsız olarak problem çözmeye yönlendirmesidir. Öğrenciler bilgiyi alıp özümlemekten çok, bilgiyi analiz etmeye uygulamaya, sentez yapmaya zorlanmaktadır.

7 Buluş yoluyla öğrenmede öğretmen, örnekleri sunar.
Öğrenci konunun yapısını, fikirler arasındaki temel ilişkileri,özellikleri keşfedinceye kadar örneklerle çalışır. Öğrenme esnek ve buluş yoluyla olmalıdır. Eğer öğrenci bir kavramı, ilkeyi bulmaya, problem çözmeye Uğraşıyorsa öğrenciye zaman verilerek ve gerektiğinde ipuçları sağlanarak öğrencinin problemi kendi kendine çözmesi sağlanmalıdır

8 Öğretim Stratejisi Bilimsel yöntemin aşamaları şunlardır :
Araştırma Yoluyla Öğretim Stratejisi John Dewey’ in “ bilimsel yöntemi “ nin sınıftaki öğretim uygulanmasıdır. Bilimsel yöntemin aşamaları şunlardır : Sorun yaratan durumun farkına varılması, Sorununu belirlenmesi ve tanımlanması, Hipotezlerin oluşturulması, Hipotezlerin doğruluğunu test etmek için geçerli ve güvenilir verilerin toplanması, Toplanan verilerle hipotezlerin doğruluğunun test edilmesi.

9 Araştırma ve inceleme yoluyla problem çözme,öğrencileri
bilimsel araştırma yöntemlerine alıştırma yaklaşımıdır. Öğrenci,çevredeki problemleri algılar,tanımlar,verileri toplar, geçici çözüm yolları geliştirir ve bunların mümkün olup olmadığını test eder. Bu şekilde yetişen öğrenciler,gelecekte karşılaşacakları problemleri de bilimsel zihniyet ve metodlarla çözmeyi öğrenmiş olurlar. Yalnız,bu stratejiyi uygulayan öğretmenler hem metod hem de araç-gereç yönünden öğrencilere yardım etmelidirler. Bu stratejide örnek, laboratuvar, problem çözme gibi metodlar kullanılabilir.


"ÖĞRETİMDE STRATEJİ Ali ÇELiK 070716010 (Biyoloji)." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları