Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YANSITICI DÜŞÜNME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YANSITICI DÜŞÜNME."— Sunum transkripti:

1 YANSITICI DÜŞÜNME

2 YANSITICI DÜŞÜNME Deneyimlerin önceki bilgi bağlamında, yeni bilgilerin üretilmesi ve alternatif yolların geliştirmesine öncelik edecek olan yeni yollar bulmaya yönelik bilişsel sorgulama(Dewey)

3 Dewey yansıtıcı düşünmeyi herhangi bir düşünce ya da bilgiyi ve onun amaçladığı sonuçlara ulaşmayı destekleyen bir bilgi yapısını etkin , tutarlı ve dikkatli bir biçimde düşünme olarak tanımlamaktadır.

4 Bu açıklama ve tanımlardan yola çıkarak yansıtıcı düşünmeyi; kişinin öğrenme veya öğretme sürecini değerlendirip tespit ettiği hataları düzeltmesi olarak tanımlayabiliriz.

5 Yansıtıcı düşünce hem insan hem de gerçeğin değiştiğine bu yüzden bilginin de değiştiğine inanan pragmatik felsefenin ilerlemecilik akımının görüşleri ile örtüşen bir kavramdır. (Ünver ,2003)

6 Dewey (1992) ,yansıtıcı düşünmenin anlamını dört boyutta sunmuştur:
Yansıtıcı düşünmede görüşler arasında anlamlı ilişkilere dayanan bir ardışıklık vardır. Yansıtıcı düşünme duyguları olumlu duruma getirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. Yansıtıcı düşünme inancı bazı temellere dayandırır.algılanan ya da düşünülen durumlar mantıksal olarak uygun olup olmama koşuluna göre kabul ya da reddedilir. Yansıtıcı düşünme bir inancın doğasına koşullarına ve temellerine ilişkin bilinçli bir araştırma yapmayı gerektirir.

7 YANSITMA ALANLARI ELEŞTİREL UYGULAMA TEKNİK

8 Teknik alanda yansıtma: Ölçülebilen sonuçlar üzerinde durulan yansıtma alanıdır. Çözüm yollarının uygulanması önemli bir süreçtir. Deneyimsiz öğretmenler sıklıkla bu yansıtma alanını kullanırlar. Çünkü eğitim sorunlarına ve çözümlerine ilişkin yeterli deneyimleri yoktur. Uygulamalı alanda yansıtma: Uygulama alanında yansıtıcı düşünen birey hedef ve davranışlara ulaşıp ulaşılmadığını ve bunların nedenlerini anlamak için davranışları çözümler. Bu alanda birey öğrenmeyi etkileyen dış uyarıcılara karşı bilgi verir.

9 Eleştirel alanda yansıtma: Bu alanda birey, öğrenme sürecini etik açıdan ele alarak değerlendirir.

10 YANSITICI DÜŞÜNMENİN ÖĞRETMENE SAĞLADIĞI YARARLAR
Öğrenmeyi arttıran öğrenme yaşantılarını yansıtmaya yönlendirir. Sınıftaki olayları çözümleme ve anlama yeteneği geliştirir. Etkili öğrenme ortamının oluşmasına yardım ederek sınıf yaşamını geliştirir. Öğretmene kendi mesleki yaşamını geliştirme imkanı sağlar ve öğretimi , okul kültürünü yeniden düzenlemesi için destekler.

11 YANSITICI DÜŞÜNMENİN ÖĞRENCİYE SAĞLADIĞI YARARLAR
1-Öğrenme hedefleri belirlemeye yardımcı olur. 2-Kullandığı öğrenme strateji ve stillerinin etkililiği üzerinde düşünmeyi sağlar. 3-Öğrenme düzeyini belirlemeye yardımcı olur. 4-Öğrenme sorumluluğunu almasını sağlar.

12 YANSITICI DÜŞÜNME İÇİN NELER GEREKLİDİR?
Temel düşünme becerileri Yansıtıcı düşünmeyi destekleyen bir ortam Zaman Sabır Hedeflere dayandırma Çaba

13 YANSITICI DÜŞÜNEN ÖĞRETMENİN ÖZELLİKLERİ
Öğretimini sürekli ve amaçlı düşünür.Öğretmen eğitim hedeflerini , araç-gereçleri ve yöntemlerini sürekli olarak gözden geçirir. Açık düşüncelidir.Uygulamalara karşı soru ve tepkilere açıktır.Sınıf içi uygulamaları sorgular. Öğretimin sorumluluğunu alır.Öğrencilerinin gereksinimlerinden sorumludur, her öğrencisini sürekli kontrol eder. Öğretimini incelerken içten davranır.Yansıtmayı önemser çünkü yansıtma sayesinde nasıl bir öğretmen olduğunu anlar. Yansıtıcı düşünen öğretmen geleceği görür ve öğrencilerin de geleceği görmesini sağlar

14 Karşılaştığı problemleri mesleki hayatını geliştirmek için bir fırsat olarak görür.
Öğretmenliğe karşı olumlu tutum sergiler. Eleştiriye ,yardımlaşma ve işbirliğine açıktır.

15 YANSITICI DÜŞÜNMEYİ GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI
1) Öğrenme yazıları: Öğrencilerin kişisel tepkilerini, sorularını duygularını, değişen görüşlerini, düşüncelerini , öğrenme süreçlerini ve içeriğine ilişkin bilgilerini kaydettikleri materyallerdir. 2) Kavram haritaları: Kavram haritaları, kavramları görsel yolla öğretmenin yanında, öğrencilerin kavramları öğrenme düzeyini değerlendirme aracı olarak da kullanılır. 3) Soru Sorma: Öğrencinin öğretmene , öğretmenin öğrencilere ve öğrencilerin birbirine sordukları üst düzeyde düşünmeye yönlendiren sorular yansıtıcı düşünmeyi geliştirir.

16 4) Kendine Soru Sorma: Öğrenciler öğrenme süreçleri boyunca kendileri sordukları sorular ile süreci değerlendirir.Sorulan sorular ile neyi , ne zaman , neden ve nasıl öğreneceklerine karar verir ve eksiklerini tamamlar. 5) Anlaşmalı öğrenme: Öğrencilerin öğrenme sürecine ilişkin kararlara katılımıdır.Bu sürece katılan öğrenciler öğrenme sürecinde daha etkili olurlar.Anlaşmalar tüm sınıf ya da kümeler ile yapılabilir. 6) Kendini değerlendirme: Yansıtıcı düşünmeyi geliştirmek için öğrenciler süreç içine ve sonunda arkadaşlarını ve kendini değerlendirme imkanı sağlanmalıdır.

17 YANSITICI DÜŞÜNMEYİ GÖSTERME YOLLARI
Sözel yansıtma: Gerekli olduğunda kısa olarak kullanılmalıdır. Açık uçlu sorular ile sözel yansıtma sağlanır. Küme çalışmaları uygulanabilir. Drama-müzik: Öğrenme yaşantılarını yansıtmak için mimik, jest ve rol oynamadan yararlanılabilir. Öğrenci öğrenme yaşantısına ilişkin duygularını müzikal olarak sunabilir. Görsel sunumlar: Bu amaçla birçok görsel materyal kullanılabilir. Örneğin gazeteler, kalemler, karalama kağıdı, dergi resimleri görsel sunu olarak kullanılabilir.

18 Yansıtıcı düşünmeyi geliştiren bir eğitim programının öğeleri ; hedefler içerik öğrenme etkinliği ve değerlendirmeden oluşmaktadır.

19 Son olarak; öğrenci duygularını ön plana çıkaran, öğrenci öğretmen iletişimini artıran, kalıcı öğrenme sağlayan, öğrenci ve öğretmenin güdülenmesini arttıran, kişilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmesini sağlayan yansıtmacı öğretme metodu, diğer çağdaş metodlar gibi gelecek nesil öğretmen ve öğrencilerinin başvurması gereken önemli bir yoldur.

20 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM


"YANSITICI DÜŞÜNME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları