Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE TABANLI ÖĞRENME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE TABANLI ÖĞRENME."— Sunum transkripti:

1 PROJE TABANLI ÖĞRENME

2 FELSEFESİ John Dewey, Bruner ve Kilpatrik’in öğrenme konusundaki felsefelerinin sentezidir. PTÖ öğrenci merkezli, gerçek yaşamla ilişkili ve öğrenmede analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarını sağlamaya yöneliktir. Problem çözme basamaklarının uygulanması gerekir.

3 PTÖ 3 temel bileşenden oluşur.
Proje, Süreç, Öğrenme.

4 PROJE Belli bir amaca yönelik tekil öğrenmeyi değil ilişkisel öğrenmeyi sağlamak amacıyla bir tasarı geliştirmeye dayanır.

5 SÜREÇ Proje sonunda elde edilecek üründen ziyade ürünün oluşturulması aşamasındaki tüm öğrenme yaşantılarına odaklanır.

6 ÖĞRENME Öğrenmede yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel (psikomotor) süreçlerine göre aktif olmasını esas alır.

7 PTÖ disiplinlerarası bir yaklaşıma sahiptir.
Bireyin öğrenmesi okul ile toplumsal yaşam arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirir. Bireysel ve küçük grup çalışmasına dayalı olarak somut bir ürün ortaya konması gerekir. Öğrenciler kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almalı ve işbirliği içinde çalışabilmelidirler.

8 PTÖ UYGULAMA BASAMAKLARI
Hedefleri belirleme Konuların belirlenmesi Grupların oluşturulması Çalışma takviminin oluşturulması Çalışma sürecinde karşılaşılabilecek sorunlar ve kuvvetli yönlerin belirlenmesi

9 Verilerin toplanması Verilerin analizi ve raporlaştırılması Proje taslağının hazırlanması Projenin hayata geçirilmesi Projenin sınıfta sunumu Eksikliklerin tespiti ve giderilmesi Projeyi değerlendirme

10 Proje yöntemi eğitim öğretim faaliyetlerini kitap sayfaları ve dört duvar arasına sıkışmaktan kurtarır. Öğrencilere kendi yeteneklerini tanıma fırsatı verip fen bilimlerine eğilimi olan öğrencilere ilk çalışmalarını yapma fırsatı verir. Birlikte çalışma ve işbirliği yapmayı öğretir. Öğrencilerde güven ve sorumluluk duygusunu geliştirir.

11 ÖRNEK HEDEF Yeryüzü şekillerinin zaman içinde oluşumları hakkında bilgi sahibi olma. Bu hedefe uygun bir projenin basamaklarını oluşturalım.

12 Hedefler belirlendikten sonra öğrencilere hedef ve konular hakkında bilgi verilmelidir.

13 Proje planlaması yapılmalıdır.
Projenin hangi basamaklar çerçevesinde ve hangi sürelerde yapılacağı bir plan çerçevesinde oluşturulup öğrencilere sunulmalıdır.

14 Projenin Yürütülmesi Öğretmen proje planına göre belirlediği projeyi öğrencilerine bireysel veya grup olarak vermeli ve süreç içerisinde kontrollerini yapmalıdır.

15 SONUÇTA Öğretmen proje sonucunda elde edilen ürünlerin raporlarının nasıl hazırlanacağını ve sınıfta sunumların nasıl yapılacağını öğrencilerine açıklamalıdır. Tür projelerin sınıfta sunumlarını yaptırmalıdır.

16 DEĞERLENDİRME Öğrencilere proje başında verilen değerlendirme kriterlerine uygun bir biçimde ölçek üzerinden değerlendirme yapılmalıdır.

17 ÖRNEK PROJE Isı kaybı en aza indirilmiş bir bina örneğini uygun malzemeler kullanarak yapınız.

18 ÖRNEK PROJE Depreme dayanıklı bir ev tasarımı yapınız.

19


"PROJE TABANLI ÖĞRENME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları