Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROGRAM TASARIMI YAKLAŞIM VE MODELLERİ. 3. EĞİTİM PROGRAMI TASARIMLARI Bir eğitim programı planlanırken işe öncelikle programın nasıl olacağını tasarlamakla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROGRAM TASARIMI YAKLAŞIM VE MODELLERİ. 3. EĞİTİM PROGRAMI TASARIMLARI Bir eğitim programı planlanırken işe öncelikle programın nasıl olacağını tasarlamakla."— Sunum transkripti:

1 PROGRAM TASARIMI YAKLAŞIM VE MODELLERİ

2 3. EĞİTİM PROGRAMI TASARIMLARI Bir eğitim programı planlanırken işe öncelikle programın nasıl olacağını tasarlamakla başlanır. Bu süreçte şu dört soruya cevap aranmaktadır: Ne yapılmalıdır? Konu alanı neleri içermelidir? Hangi öğrenme stratejileri, kaynak ve etkinlikleri kullanılmalıdır? Sonuçları değerlendirmek için hangi ölçme teknikleri ve araçlar kullanılmalıdır? Yaygın olan program tasarımı yaklaşımları şunlardır:

3

4 PROGRAM TASARIMI YAKLAŞIMLARI  Konu Tasarımı  Disiplin Tasarımı  Geniş Alanlı Tasarım  Süreç Tasarımı  Korelasyon desen (Disiplinler Arası) tasarımı  Çocuk Merkezli Tasarım  Yaşantı Merkezli Tasarım  Romantik (Radikal) Tasarım  Hümanistik ( İnsancıl) Tasarım  Yaşam Şartları Tasarımı  Çekirdek (CORE) Tasarımı  Toplumsal Sorunlar Ve Yeniden Kurmacılık Tasarımı KONU MERKEZLİ TASARIMLAR BİREY ( ÖĞRENEN ) MERKEZLİ TASARIMLAR SORUN ( ÇEKİRDEK ) MERKEZLİ TASARIMLAR

5 Konu Merkezli Program Tasarımın Genel Özellikleri 1.Programın merkezinde değişmeyen evrensel bilgi vardır. Bilgi uzmanlarca düzenlenir ve öğretilir 2.Konuya ilişkin bilginin kazanılması öğrenme için yeterli görülmektedir. 3.Temeli idealist, realist felsefedir. 4. Eğitim felsefesi ise esasicilik ve daimiciliktir.

6 1. Konu Merkezli Tasarımlar a. Konu Tasarımı b. Disiplin Tasarımı c. Geniş Alanlı Tasarım d. Süreç Tasarımı e. Disiplinler Arası / Korelasyon desen / Tematik Tasarımı

7

8

9 2. Öğrenen ( Birey ) Merkezli Tasarımlar İlerlemecilik ve Yeniden kurmacılık eğitim felsefesine dayanır. Toplumun problemleri ve çözüm yolları üzerinde dururlar. Öğrenciler toplumsal sorunları çözmede aktif rol almalıdır. Bu tasarımlarda, öğrencinin kendi gözlemleri ve yaşantısıyla öğrenme çabasına girmesi temeldir. Öğrenci sürece girdikten sonra ilgi ve ihtiyaçlarına göre öğrenme etkinlikleri belirlenmektedir.. Bu tasarımlar şunlardır: a. Çocuk Merkezli Tasarımlar b. Yaşantı Merkezli Tasarımlar c. Romantik (Radikal) Tasarımlar d. Hümanistik / İnsancıl Tasarımlar

10 (Radikal ) Program süreç başlamadan hazırlanır

11

12 3. Sorun Merkezli Tasarımlar Bu program tasarımları; kültürel ve geleneksel değerlerin güçlenmesini sağlamak, ayrıca toplumun halen karşılanmamış ihtiyaçlarına işaret etmesi amacıyla düzenlenmiştir. Temel vurgusu sorun çözmedir. Yeniden kurmacılık ilkelerine dayanır. Sorun merkezli tasarımlar şunlardır: a. Yaşantı Şartları Tasarımı b. Çekirdek (CORE) Tasarımı c. Toplumsal Sorunlar ve Yeniden Kurmacılık Tasarımı

13

14

15 SORU : Sınıf içi öğrenme öğretme süreçlerinde konu merkezli yaklaşımları benimseyen bir öğretmen, aşağıdakilerde en çok hangisine ağırlık verir? (KPSS 2003) A)Öğrenci katılımına B)İçeriğin ayrıntılarına C)İşbirlikli öğrenmeye D)Çok yönlü etkileşime E)Grup çalışmasına CEVAP : B

16 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ

17 Program geliştirme modelleri, bir program geliştirme tasarısı hazırlanırken izlenecek alternatif yolları ve izlenecek sırayı gösterir. Amerika, Avrupa ve Ülkemizde değişik modeller uygulanmaktadır

18 ABD’DE YAYGIN OLAN MODELLER

19 Taba Modeli Tümevarım yaklaşımını ele almıştır. Temelde 7 aşamadan oluşmuştur. Taba modelinde içerik öğesine daha çok ağırlık verilmiştir. Sıralama şu şekildedir:

20 Taba Program Geliştirme Modeli (Oliva, 1988: 165)

21 TYLER MODELİ ( Rasyonel ( akılcı ) Model  Bu model program geliştirme çalışmaları daha kapsamlı olarak ele alınmaktadır.  İlerlemeci yaklaşım ve tümevarım sürecini benimser.  Hedefler ve eğitim durumları üzerinde ağırlıklı olarak durmuştur.  Program geliştirme sürecinde hedefleri belirlemek amacıyla, öncelikle birey, toplum ve konu alanını inceler.

22 Tyler’in Program Geliştirme Modeli

23 Arzu Öğretmen ders planı hazırlarken dersin kazanımlarını belirtmiştir. Bu kazanımlara hangi etkinliklerle ulaşılabileceğine ve bu etkinlikleri nasıl düzenleyeceğine de ayrıca karar vermiştir. Arzu Öğretmen'e göre geriye kalan aşama, artık hazır olan bu planın uygulanmasıdır. Tyler modeline göre, bu ders planı eğitim programının hangi boyutunda eksik kalmıştır? A)Teori B) Amaç C) Konu D) Öğretim E) Değerlendirme

24 TABA-TYLER MODELİ Taba-Tyler modellerinin sentezidir. Avrupa ‘da Rasyonel planlama modeli olarak anılır. !!! Türkiye’deki program geliştirme çalışmalarında temel alınan bir modeldir.

25 BAŞLA İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ GENEL HEDEFLERİN BELİRLENMESİ HEDEFLERİN BELİRLENMESİ İÇERİĞİN SEÇİMİ İÇERİĞİN DÜZENLENMESİ ÖĞRENME YAŞANTILARININ SEÇİLMESİ ÖĞRENME YAŞANTILARININ DÜZENLENMESİ DEĞERLENDİRME SONUÇ YETERLİ Mİ? EVET HAYIR AYRINTILI İŞLERİ FORMÜLE ET İŞLEMLERİ TEKRAR BELİRLE BİTİR Taba-Tyler Program Geliştirme Modeli

26

27

28 TÜRKİYE’DE KULLANILAN PROGRAM GELİŞTİRME MODELİ

29

30 MEB Yeni Program Geliştirme Modeli

31  MEB program modelinde diğer alanlarla bağlantı kurulması ve disiplinler arası yaklaşım ve ara disiplin alanları vurgulanmaktadır.  Ara disiplin alanları -Spor Kültürü Ve Olimpik Eğitim -Sağlık Kültürü -Rehberlik Ve Psikolojik Danışma -Kariyer Bilinci Geliştirme -Girişimcilik -Afet Ve Güvenli Yaşam -Özel Eğitim -İnsan Hakları Ve Vatandaşlık  Bu modele göre hazırlanan programlar etkinlik temelli programlardır.  Programların temelinde çoklu zeka kuramı ve yapılandırmacı yaklaşım temel alınır.

32

33

34

35

36

37

38

39 SOONNNNNNNN


"PROGRAM TASARIMI YAKLAŞIM VE MODELLERİ. 3. EĞİTİM PROGRAMI TASARIMLARI Bir eğitim programı planlanırken işe öncelikle programın nasıl olacağını tasarlamakla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları