Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretimde Kullanılan Yaklaşımlar (Stratejiler) Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretimde Kullanılan Yaklaşımlar (Stratejiler) Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri."— Sunum transkripti:

1

2 Öğretimde Kullanılan Yaklaşımlar (Stratejiler) Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 06532 Beytepe ANKARA e-Posta: sadi @ hacettepe.edu.tr Web: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/

3 -2- Yaklaşımlar  Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımı  Buluş yoluyla öğretme yaklaşımı  Araştırma-inceleme yoluyla öğretme yaklaşımı

4 -3- Sunuş Yoluyla Öğretme Yaklaşımı  Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımı, kavram ve genellemelerin öğretildiği bir yoldur.  Açıklayıcı ve yorumlayıcı bir yaklaşım söz konusudur.  Bu yaklaşımda etkinliklerin merkezinde “öğretmen” yer almaktadır.

5 -4- Sunuş Yoluyla Öğretme Yaklaşımının Üstünlükleri  Açıklama gerektiren her konu ve durumda kullanılabilir.  Uygulanması kolaydır.  Bilişsel alanın bilgi düzeyindeki hedeflerini kazandırmada etkilidir.  Zaman açısından ekonomiktir.  Belli bir konuda ön öğrenmelerin yetersiz olduğu durumlarda etkilidir.

6 -5- Sunuş Yoluyla Öğretme Yaklaşımının Sınırlılıkları  Gerekli önlemler alınmazsa öğrenme ortamı sıkıcı hale gelebilir.  Etkinliklerin merkezinde “öğretmen” bulunmaktadır.  Etkin katılımı sağlamak için sınıfta iyi işleyen bir etkileşim ortamının sağlanması gerekir.  Bol örnekle desteklenmesi gerekir. Aksi taktirde etkililiği düşer.

7 -6- Buluş Yoluyla Öğretme Yaklaşımı  Öğrenci etkinliğine dayalı bir öğretme yaklaşımıdır.  Öğrenciyi öğrenmeye güdülemede etkilidir.  Bu yaklaşımda öğretmen öğrencilere ipuçları vererek onları yönlendirerek sonuca ulaşmalarına sağlar.  Etkinlik sonunda öğrenci genellemeleri kendisi yapar.

8 -7- Buluş Yoluyla Öğretme Yaklaşımının Üstünlükleri  Öğrencilere öğrenmeyi öğretmede etkilidir.  Öğrenenlerde sorun çözme becerisini geliştirir.  Süreçte öğrenci etkindir.  Öğrenci etkinliğine dayalı olması nedeniyle kalıcı öğrenmeler gerçekleşir.  Sınıf içi etkileşimi arttırmada etkilidir.  Bilişsel alanın üst düzey hedef davranışlarının kazanılmasında etkilidir.

9 -8- Buluş Yoluyla Öğretme Yaklaşımının Sınırlılıkları  Her konunun öğretimi için uygun olmayabilir.  Öğretmenin düzenli ve kapsamlı bir şekilde hazırlığını gerektirir.  Zaman alıcıdır.

10 -9- Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretme Yaklaşımı  Araştırma-inceleme yoluyla öğretme yaklaşımı, öğrencilerin araştırma ve inceleme yapmalarına ağırlık veren bir öğretme yaklaşımıdır.  Öğretmen yol göstericidir, rehber konumundadır.  Öğrenci, araştırma–inceleme yoluyla bir sorunun çözülebileceğini öğrenir.

11 -10- Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretme Yaklaşımının Üstünlükleri  Bu yaklaşımla öğrencilere problem çözme becerisi kazandırılır.  Öğrenci neden-sonuç ilişkilerini yaşayarak öğrenir.  Öğrenciye bilimsel düşünme alışkanlığı kazandırır.  Bu öğretme yaklaşımı öğrenci etkinliklerine dayalıdır,  Öğrenme sürecinde etkin olan öğrencidir.  Hem sınıf-içi hem de sınıf-dışı etkinlikleri için uygundur.  Her yaş düzeyi için uygun bir şekilde uygulanabilir.  Etkinliklerle yaparak yaşayarak öğrenme olanağı sağlanmış olur.  Bilişsel alanın üst düzey hedef davranışlarının (uygulama, analiz, sentez gibi) kazanılmasında etkilidir.

12 -11- Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretme Yaklaşımının Sınırlılıkları  Uygulanan yaş düzeyine bağlı olarak bazı düzenlemeler yapmayı gerektirebilir.  Zaman alıcıdır.

13 -12- Kaynakça  Bilen, M. (1999). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.  Demirel, Özcan (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri: Öğretme sanatı (14. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.  Senemoğlu, Nuray (2009). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem A Yayıncılık.  Sönmez, V. (2007). Program geliştirmede öğretmen elkitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.

14 -13- Teşekkürler!!!


"Öğretimde Kullanılan Yaklaşımlar (Stratejiler) Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları