Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE TABANLI ÖĞRENME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE TABANLI ÖĞRENME."— Sunum transkripti:

1 PROJE TABANLI ÖĞRENME

2  Proje tabanlı öğrenme, günümüzde eğitim sistemlerinin alması gereken biçimi göstermek için özenle seçilmiş üç temel kavramdan oluşmaktadır.

3 Bu kavramlardan birisi öğrenme kavramıdır ki dikkati öğretene değil öğrenene çekmek açısından son derece önemlidir.

4 Bir diğeri proje kavramıdır
Bir diğeri proje kavramıdır. Proje, tasarı ya da tasarı geliştirme anlamına gelen bir kavramdır ve öğrenmenin transferi ve tekil öğrenmeden çok belli bir amaca dönük ilişkisel öğrenmeye işaret etmektedir.

5 Projeyi bir hedef olarak değil, alt yapı unsuru olarak ele almakla da proje tabanlı öğrenme, öğrenmenin ürün değil süreç boyutunu vurgulamakta ve öğrenmeyi arzulanan ölçüde bireyselleştirmektedir.

6 Proje Tabanlı Öğrenme müfredatın birbirinden bağımsız küçük bilgiler yığını olarak öğretilmesine karşı geliştirilmiş ve çağdaş ülkelerde uygulanmakta olan bir öğretim ve öğrenim modelidir.

7 Bu model bir yada daha fazla alanın temel kavramları ve prensipleri üzerine odaklıdır ve bir ders senaryosu içinde mümkünse birden fazla dersin öğrenme hedeflerini kapsar.

8 Bu modelde öğrenci gerçek problemlerin çözümüne yönelik ders senaryoları içerisinde ağırlıklı olarak, düşünme, problem çözme, yaratıcılık, bilgiye erişim, işleme, yeniden harmanlama, sorgulama, uzlaşma gibi aktiviteler yapar ve hem bireysel hem de ekip çalışması için zaman ayırır.

9 Bu modelde öğretmen yardımcı ve rehber, öğrenci ise özerk ve kurgulayıcıdır ve her senaryonun sonunda gerçekçi ve öğrenci tarafından geliştirilmiş bir ürün ortaya çıkar.

10 Ayrıca Proje Tabanlı Öğrenme/Öğretim, öğrencinin aktif katılımını güdülediği, üst düzey bilişsel aktiviteler içerdiği, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını desteklediği, ders, sosyal beceriler ve hayat becerilerini birlikte ele aldığı için bilgisayarın kendisini hedef olarak almayan ve genelde teknoloji kullanımının, bir araç olarak kullanımını vurgulayan doğru bilgisayar destekli eğitim uygulamalarının da temel öğretim modelidir.

11 Projeye dayalı çalışma, çok ileri düzeydeki bilişsel becerileri ortaya çıkartır ve öğrencilerin kendilerini, kendi öğrenmelerinden sorumlu tutar.

12 Proje çalışmalarının yapılandırılmasına ilişkin faktörler: a- Öğrenciler: • Genellikle kendi ilgi alanlarına denk düşen bir proje seçerler, • Kendi kaynak materyallerini kendileri bulurlar, • Ortaya bir sonuç ürün koyarlar (bu genellikle bir rapor olur) ve, • Kendi başlarına ya da gruplar halinde çalışırlar.

13 b- Projeler: • Belirli bir süre devam eder ve saptanmış zaman parametreleri gerektirir ve, • Bir dizi girdi ve ek gayret gerektirir. c- Öğretmenler: • Bir orkestra şefinin oynadığı rolden pek de farklı olmadan, yöneten ve kolaylaştırıcı rolünü üstlenerek rehber olurlar.

14 Proje tabanlı öğrenmede temel adımlar: 1. Hedeflerin belirlenmesi. 2
Proje tabanlı öğrenmede temel adımlar: 1. Hedeflerin belirlenmesi. 2. Yapılacak işin ya da ele alınacak konunun belirlenip, tanımlanması. 3. Takımların oluşturulması. 4. Sonuç raporunun özelliklerinin ve sunuş biçiminin belirlenmesi. 5. Çalışma takviminin oluşturulması. 6. Kontrol noktalarının belirlenmesi. 7. Değerlendirme ölçütlerinin ve yeterlik düzeylerinin belirlenmesi. 8. Bilgilerin toplanması. 9. Bilgilerin örgütlenip, raporlaştırılması. 10. Projenin sunulması

15 Özgüveni yüksek, öğrenmeye istekli, araştıran, paylaşımcı, yeniliklere açık, olaylara eleştirel bakabilen nesiller yetiştirebilmek için proje tabanlı öğrenmeye destek verelim.

16 HAZIRLAYAN SELAHATTİN BİLGİN


"PROJE TABANLI ÖĞRENME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları