Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER."— Sunum transkripti:

1 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER

2 Öğretme stratejileri Sunuş yoluyla öğretme stratejisi Buluş yoluyla öğretme stratejisi Araştırma inceleme yoluyla öğretme stratejisi

3 Öğretme stratejileri Sunuş yoluyla öğretme stratejisi Bilginin aktarılması, kavram, ilke ve genellemelerin açıklanmasında yaygın olarak kullanılır. Bu öğretimde bilgilerin düzenlenmiş, sıralanmış olması gerekmektedir. Öncelikle ilke ve kavramlar verilir, bunu yarıntılı bilgilerin kazandırılması izler.

4 Öğretme stratejileri Buluş yoluyla öğretim stratejisi Öğrenci etkinliğine dayalı güdüleyici bir öğretim yaklaşımıdır. Öğretim, öğrencilerin merakını uyandıracak bir problemle başlar. Öğretmen tarafından yapılacak ilk iş amacın belirtilmesidir. Öğrenci sonuçta genelleme ve tanımları kendisi yapmalıdır.

5 Öğretme stratejileri Araştırma yoluyla öğretim Stratejisi İzlenen yol problem çözmede izlenen yolun aynısıdır. Tümüyle öğrencilerin araştırma ve inceleme yapmalarına ağırlık veren bir yaklaşımdır. Öğretmen, yol gösterici, yönlendirici, rehberdir.

6 Tam öğrenme yoluyla öğrenme yaklaşımı Bloom tarafından ortaya konulan bir yaklaşımdır. Belirleyici etkenler olan, öğrencinin özgeçmişi ve öğretim hizmetinin niteliğinin uygun hale getirilmesi ile öğrencilerin en azından %95’inin öğretilenlerin çoğunu öğrenerek en başarılı düzeye gelebileceğine dayanır. Ana değişkenler; öğrenci nitelikleri, öğretim hizmetinin niteliği ve öğrenme ürünleridir.

7 Öğretme stratejileri Öğrencinin niteliği: Bilişsel giriş davranışları öğrencilerin duyuşsal giriş özellikleri Öğretim hizmetinin niteliği İpucu pekiştirme, öğrenci katılımı Dönüt düzeltme

8 Öğretim Yöntemleri Türkçe öğretim yöntemleri 1. Anlatma yöntemi 2. Tartışma yöntemi 3. Gösterip-yaptırma yöntemi

9 Anlatma yöntemi Konuyla ilgili bilgilerin aktarılmasında, ya da konuya girişte ya da özetlemede kullanılır. Öğretmen merkezlidir. Aynı anda bir çok kişiye bilgi aktarılır. Dinleyene organize bir görüş kazandırır. kısa zamanda çok bilgi verilir.

10 Tartışma yöntemi Tartışma, bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılır. Öğretmen – öğrenci etkileşimlidir. Öğrencilere geniş yaşantılarından örnekler vermesi için olanak sağlar. Öğrencilerin konu hakkında yorum yapmasını sağlar.

11 Gösterip yaptırma yöntemi Gösterip yaptırma bir işlemin uygulanmasını, bir araç gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama sonra da öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur. Gösteri öğretmen, uygulama öğrenci merkezlidir. Daha çok öğrencilerin psiko-motor becerileri kazanmasında önemlidir. Öğrenciler becerileri yaparak yaşayarak öğrenirler.

12 Öğretim teknikleri Gösteri Beyin fırtınası Soru-cevap Rol yapma Drama Benzetim Eğitsel oyunlar Altı şapkalı düşünme tekniği İnşat Kavram haritaları Balık kılçığı/bilgi haritaları

13 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ORTAMLAR Türkçe öğretiminde araç-gereç kullanma/ortam düzenleme: Kısa zamanda kalıcı izli öğrenme Türler: 1.Görsel araçlar 2.İşitsel araçlar 3.Görsel-işitsel araçlar

14 Araç gereçler Görsel araçlar Kitaplar Yazı tahtaları Resimler gerçek eşya ve modeller Projektörler

15 Araç gereçler İşitsel araçlar Radyo Teyp, ses bantları ve kaset çalar

16 Araç gereçler Görsel işitsel araçlar Film makinesi ve hareketli filmler Tv Video

17 Türkçe dersi için önerilen araçlar I. II. ve III. sınıflar için gerekli araçlar Öğrenci-öğretmen kitabı Sınıfın sözlükleri Sınıfın Ansiklopedisi Araştırma defteri Ses bantları, teypler, filmler vb. Yazı araç ve gereçleri Şiir, öykü, masal antolojileri Tekerleme, kelime oyunu, şarkı, resimli bulmacalardan oluşan eğitsel oyunlar Kitap ve dergiler Resimler

18 Türkçe dersi için önerilen araçlar IV. ve V. sınıflar için gerekli araçlar Kitap, sözlük, yazım kılavuzu, alıştırma defteri, başvuru kitapları, sınıf düzeyine uygun klasik eserler Türk ve dünya edebiyatı ürünleri Film ve slaytlar(tiyatro, karagöz vb.), kasetler, tv. programları (konuşma örnekler vb.) Sanat değeri olan resimler (konuşmayı geliştirmeye yönelik) Canlı kaynaklar (yetişkinler, sanatçılar) Bilgisayar, etkileşimli video, DVD ve VSD ler


"TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN STRATEJİ, YÖNTEM VE TEKNİKLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları