Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Zihinsel Engellilerde Disiplin Alanlarının Öğretimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Zihinsel Engellilerde Disiplin Alanlarının Öğretimi"— Sunum transkripti:

1 Zihinsel Engellilerde Disiplin Alanlarının Öğretimi
Matematik Öğretimi

2 hesaplamalarla ilgili kestirimlerde bulunma
Matematik Öğretimi Okul programlarında yer alan matematik disiplin alanı; sayılar dört işlem problem çözme para kullanma saat okuma hesaplamalarla ilgili kestirimlerde bulunma geometrik şekiller vb. Beceri ve kavramları içerir.

3 Matematik Öğretimi Beceri ve kavramların etkili öğretimi için;
ihtiyaçları karşılayacak öğretimsel içerik içeriği en etkili yöntem, yaklaşım ve stratejileri belirleyerek sunma

4 Matematik Öğretimi İçerik hazırlanırken;
İki türlü içerik hazırlanması önemlidir. Bir disiplin olarak matematik içeriğinin hazırlanması Ders olarak matematik içeriğinin hazırlanması Matematiğin etkili şekilde öğretilmesi her iki içeriğinde uygun şekilde hazırlanmasına bağlıdır.

5 Matematik içeriğinin hazırlanması
Matematikte beceri, işlem ve kavramlar ardışık bir özellik göstermektedirler. Yani, bu işlem, beceri ve kavramlar hiyerarşik bir düzen içersinde birbirinin önkoşulu niteliğindedir. Bu da bir işlem, beceri yada kavramın öğrenilebilmesi için hiyerarşik olarak kendisinden önce gelen işlem, beceri yada kavramın öğrenilmesini gerekli kılar.

6 Matematik içeriğinin hazırlanması
Örneğin; Temel toplama işlemlerini öğrenebilmek için 20’ye kadar olan sayıları okuyup yazma 20’ye kadar ritmik sayma Saat okumayı öğrenebilmeleri için 12’ye kadar olan sayıları okuma 60’a kadar 5’erli saymaları gerekmektedir.

7 Öğretimsel içeriğin hazırlanması
Öğretimsel içeriğin hazırlanmasında üç yol izlenebilir; Varolan içeriğin, varolan haliyle kullanılması Varolan öğretimsel içeriğin uyarlanarak kullanılması Öğretimsel içerik yoksa yeni öğretimsel içeriğin hazırlanması. Genelde varolan içerik uyarlanarak kullanılmaktadır.

8 Öğretimsel içeriğin hazırlanması
Matematiğin içeriği, hiyerarşik sıra dikkate alınarak oluşturulsa bile, eğer öğretilecek içerik, öğrencilerin performans düzeylerine uygun değilse öğrencinin öğretilen işlem yada becerileri öğrenmesi mümkün değildir.

9 Öğretimsel içeriğin hazırlanması
Bir matematik becerisi öğretilirken; önce daha basit olan alt beceriler ve işlemlere ayrılır basit beceriler karmaşık becerilerden önce öğretilir birbirine karıştırılabilecek strateji yada bilgiler ardarda öğretilmez.

10 Öğretimsel içeriğin hazırlanması
Öğretimsel içeriğin hazırlanmasında; Öğrencinin performans düzeyi ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurun. Aynı sınıftsa bulunan öğrencilerden, beceri ve işlemleri aynı düzeyde yapmaları beklenemez beklendiği takdirde bu durum, matematik dersinin içeriğini çocuğa uyarlamak değil, çocuğu matematik dersinin içeriğine uyarlamak anlamına gelir.

11 Öğretimsel içeriğin hazırlanması öğretimsel içeriğin sunumu
Öğretimsel içeriğin hazırlanması kadar, hazırlanan içeriğin uygun şekilde sunulması da, öğrencilerin öğretilecek olan işlem ve beceriyi kazanmalarında etkilidir.

12 Öğretimsel içeriğin hazırlanması öğretimsel içeriğin sunumu
Uygun öğretim yöntemi seçildikten sonra, öğretim sırasında kullanılacak olan format hazırlanmalıdır. Format: genel bir öğretim sürecinin, öğretmenin yaptığı yada söylediklerine transfer edilmesidir. Formatlar, öğretimin açık ve kısa bir şekilde sunulabilmesi için, dikkatlice desenlenmelidir.

13 Öğretimsel içeriğin hazırlanması öğretimsel içeriğin sunumu
Sunu, sadece bilgi ve becerileri kazandırmak için değil, aynı zamanda öğrenilenlerin sürdürülmesi içinde önemlidir. Sunu sırasında alıştırma ve tekrarlar bilgi ve becerilerin sürdürülmesinde etkilidir. Ayrıca sununun yapısı öğrencinin ilgisini sürdürmesini sağlamalıdır. Öğretmen ne kadar çok konuşursa, öğrencinin tepki verme olanağı o kadar azalır. Öğretmenler, öğrencilerin daha fazla tepkide bulunmalarını sağlamak için sunularını desenlemelidirler.

14 Öğretimsel içeriğin hazırlanması öğretimsel içeriğin sunumu
Özel eğitimde genelde iki farklı yaklaşım içerik hazırlanması ve sunumunda kullanılır. Doğrudan öğretim Basamaklandırılmış öğretim

15 Öğretimsel içeriğin hazırlanması doğrudan öğretim yaklaşımına göre matematik öğretimi
Öğretimi yapılacak içeriğin, ardışık şekilde sıralanması Öğrencilerin tam katılımı Öğretmenin düzeltici dönütler vermesi İpuçlarının düzenlenmesi İpuçlarının uygulanması ve geri çekilmesi anlamına gelir

16 Öğretimsel içeriğin hazırlanması doğrudan öğretim yaklaşımına göre matematik öğretimi
Öğretimi organize etmek için bir ortam sunar; böylece, öğrenciler yeni öğrenilen konuları kazanır, aklında tutar ve genellerler. Öğretilecek konu ve öğrencinin özelliklerine göre, öğretmene farklı şekillerde kullanılma imkanı sağlar. Öğretilecek konuda belli bir beceri düzeyinde yada üzerinde olan öğrencilerle daha fazla bağımsız çalışma imkanı sağlarken, belli beceri düzeyinin altında olan öğrencilerle daha fazla öğretmen kontrolünde ve yapılandırılmış ortamda çalışmayı gerektirir.

17 Öğretimsel içeriğin hazırlanması doğrudan öğretim yaklaşımına göre matematik öğretimi
Karmaşık becerileri daha alt becerilere bölerek, önce bu alt becerileri öğretmeyi ve daha sonra öğretilen alt becerileri birleştirmeyi göstererek daha kolay öğretmeyi amaçlar. Doğrudan öğretimin amacı, öğretimi yapılan içerikte ipuçlarının aşamalı olarak geri çekilmesiyle öğrenciyi bağımsız hale getirmektir.

18 Öğretimsel içeriğin hazırlanması doğrudan öğretim yaklaşımına göre matematik öğretimi
Öğretim yapılmaya başlandığında, ilk başta, bütün sorumluluk öğretmende iken, öğretim ilerledikçe sorumluluk, öğretmenden öğrenciye geçmektedir. Sorumluluk, öğretmenden öğrenciye aşamalı ve yavaş yavaş geçmelidir. Başta sorumluluk öğretmende Sonda sorumluluk öğrencide

19 Öğretimsel içeriğin hazırlanması doğrudan öğretim yaklaşımına göre matematik öğretimi
Model olma Rehberli uygulamalar Rehbersiz uygulamalar basamaklarından oluşur.

20 doğrudan öğretim yaklaşımına göre matematik öğretimi model olma aşaması
Doğrudan öğretimde model olma, öğrenciye kazandırılacak beceriyle ilgili açıklamalar yapılması ve becerinin nasıl yapılacağının öğretmen tarafından gösterilmesidir. Yüksek sesle düşünme Öğretmenin sorduğu soruların cevaplarını kendisinin vermesi Kuralların yüksek sesle söylenmesi

21 doğrudan öğretim yaklaşımına göre matematik öğretimi rehberli uygulamalar
Öğretmen yeterli sayıda model olduktan sonra, öğrenme sorumluluğu aşamalı olarak öğrenciye bırakılmalıdır. Bunun içinde, öğrencinin, öğretmen rehberliğinde ipuçlarının aşamalı olarak geri çekildiği alıştırmalar yapması gerekir. Rehberli uygulamalar, öğrenciye kazandırılacak matematik konuları ile ilgili alıştırmaları denetlemek ve öğrencinin bağımsızlığa ulaşmasını sağlamak için yapılır.

22 doğrudan öğretim yaklaşımına göre matematik öğretimi rehberli uygulamalar
Rehberli uygulamada, öğretmen, öğrencinin kendi başına yapacağı şeyleri ve öğretmen rehberliğinde yapacağı şeyleri birbirinde ayırarak belirler. Öğrenci, model olma aşamasında öğrendiği beceriyi uygular. Bu da, öğretmenin becerinin ne kadar geliştiğini gözlemesine imkan verir. Daha sonrada, henüz yapamayacakları beceriler için, öğrencilere, yeterli sayıda alıştırmaların sunulduğu rehberli uygulama yaptırarak, onları bu becerileri yapar hale getirir.

23 doğrudan öğretim yaklaşımına göre matematik öğretimi rehberli uygulamalar
Rehberli uygulamalar sırasında sorulan sorulara, öğrencilerin verdiği cevap onların neyi anlayıp, anlamadıkları hakkında öğretmene bilgi verir. Bu cevaplar, rehberli uygulamalara ne kadar devam edileceği, ne tür düzeltmeler yapılacağı hakkında fikir verir. Rehberli uygulamalar sırasında, ipuçlarıyla kendisinden bekleneni gerçekleştiremeyen öğencilerde, model olma aşamasına geri dönülür.

24 doğrudan öğretim yaklaşımına göre matematik öğretimi bağımsız(rehbersiz) uygulama
Rehberli uygulamalar sona erdiğinde, öğrencilerden, öğretilen matematik işlemlerini, öğretilen stratejiyi kullanarak yapmaları beklenir. Bu aşama, bağımsız uygulama olarak bilinir. Sorumluluğun aşama aşama öğrenciye geçmesi tamamlanmış olur. Bağımsız uygulamada, öğrencilerden yapmaları beklenecek matematik işlemleri model olma ve rehberli uygulamalarda öğretilenlerden farklı fakat aynı zorluk düzeyinde olmalıdır.


"Zihinsel Engellilerde Disiplin Alanlarının Öğretimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları