Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenme  Öğretim sürecinde kullanılan stratejiler genel olarak üç grupta toplanabilir: 1.Pasif öğretim (öğretmen merkezli) 2.Etkileşimli öğretim 3.Aktif.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenme  Öğretim sürecinde kullanılan stratejiler genel olarak üç grupta toplanabilir: 1.Pasif öğretim (öğretmen merkezli) 2.Etkileşimli öğretim 3.Aktif."— Sunum transkripti:

1 Öğrenme  Öğretim sürecinde kullanılan stratejiler genel olarak üç grupta toplanabilir: 1.Pasif öğretim (öğretmen merkezli) 2.Etkileşimli öğretim 3.Aktif öğrenme (öğrenci merkezli)

2 Aktif Öğrenme  Aktif öğrenme bireyin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini dikkate alan, bireye çoklu öğrenme ve değerlendirme fırsatları sunan bir yaklaşımdır.

3 Tanımı:  Öğrencinin kendi öğrenmesinin yönetim ve sorumluluğunu üzerine aldığı, zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir öğrenme biçimi olarak tanımlanabilir.  Aktif öğrenme iki temel kabule dayandırılabilir. 1.Öğrenme doğası gereği aktif bir süreçtir. 2.Farklı bireyler farklı yollarla öğrenirler.

4 Aktif öğrenme neden gereklidir?  Öğrenme-öğretme sürecinin doğasına yönelik anlayış değişikliği,  Yaşam boyu öğrenen bireylere duyulan ihtiyaç,  Güncel yaşamda bireyin karşılaştığı sorunların çeşitliliği ve karmaşıklığı,  Bilginin doğası ile ilgili anlayış değişikliği,  Beynin çalışmasına uygunluğu

5  Aktif öğrenmede, öğrenmenin bir seyirci sporu olmadığı anlayışı hakimdir. Öğrenme öğrencinin üzerine yapılacak bir iş değil öğrencinin yapacağı bir iş olarak görülür.  Öğrenme bireysel bir etkinliktir. Aktif öğrenme neden gereklidir?

6 Aktif öğrenmenin özellikleri (1)  Geleneksel öğretimin aksine aktif öğrenmede öğretme değil öğrenme esastır.  Öğrenmenin sınıfla sınırlandırılmamaktadır.  Birbiriyle ilişkisiz çok şey öğrenmek yerine derinlemesine anlamlı öğrenmeye önem verilir.  Öğrenciler yaratıcı olmaya teşvik edilir.  Öğrencilerin analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey düşünme becerilerini kazanmaları için fırsatlar oluşturulur.

7 Aktif öğrenmenin özellikleri (2)  Öğrencilerin bir bilim insanı gibi; Problem tanımlamaları, Hipotez oluşturmaları, Veriler toplamaları, Verileri düzenlemeleri, Sonuçlar çıkarmaları, Sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak başkaları ile paylaşmaları için uygun ortamlar oluşturulur.

8 Aktif öğrenmenin özellikleri (3)  Öğrencilere yapacaklarını planlamaları ve yaptıkları üzerinde düşünmeleri için fırsat tanınır. Öğrenme süreci ile ilgili kararlar öğrenci ile birlikte alınır.  Ders konuları, öğrencilerin güncel yaşamlarında karşılaştıkları problem durumları biçiminde ifade edilerek onların öğrenmeye karşı motivasyonları sağlanır.  Aktif öğrenme sürecinde, geleneksel öğretimin aksine öğrenciler, öğretmenler ve gerektiğinde toplumun diğer bireyleri arasında çok yönlü bir iletişime olanak sağlanır.

9 Aktif öğrenmenin özellikleri (4)  Öğretmen öğreten değil, öğrencisiyle birlikte öğrenen, öğrenmeyi kolaylaştıran bir rehber rolündedir.  Aktif öğrenmede öğretmenler de araştırmacı öğretmen rolleri ile öğrencileri için iyi modeller oluştururlar.  Öğrencilerin ilişkisel düşünmelerini sağlamak için öğrenme sürecinde etkinlikler disiplinler arası bir anlayışla düzenlenir.

10 Aktif öğrenmenin özellikleri (5)  Öğrencilerin işbirliği yapmalarına olanak sağlanır.  Öğrenciler risk almaya ve girişimciliğe cesaretlendirilir.  Öğrenme sürecinde öğrenciler geleneksel öğretime oranla daha sık geribildirim alırlar.

11 Aktif öğrenmenin özellikleri (6)  Öğrencilere bilgi aktarmaya çalışmak yerine onların kendi bilgilerini yapılandırmalarına fırsat verilir.  Öğrenme sürecinde çok çeşitli öğrenme yöntemlerinin birlikte kullanılması sağlanır.

12 Aktif öğrenmede öğrenci kazanımları(1)  Öğrenciler liderlik ve takım çalışması becerileri kazanırlar.  Öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim becerileri gelişir.  Yaşam boyu öğrenme beceri ve alışkanlıkları kazanırlar.

13 Aktif öğrenmede öğrenci kazanımları (2)  Öğrenciler kendi üstün ve zayıf yanlarını tanıma imkanı bulurlar, kendi tutum ve değerlerini keşfederler.  Öğrencilerin olaylara bilimsel bakma ve bilimsel araştırma becerileri gelişir.

14 Aktif öğrenmede öğrenci kazanımları(3)  Öğrenciler başkalarını tanıma imkanı bulurlar.  Öğrenciler öğrenmeye karşı yüksek bir motivasyona sahip olurlar.  Öğrenciler hayatta karşılaşacakları sorunları çözme becerileri kazanırlar.  Öğrenciler farklı zeka boyutlarını geliştirme fırsatı bulurlar.

15 Aktif öğrenmede öğrenci kazanımları(4)  Öğrenciler; anlamlı, kalıcı ve farklı durumlara uygulanabilir nitelikte bilgiler edinirler.  Öğrencilerde sorumluluk duygusu gelişir.  Öğrenciler yeni öğrenme stratejileri geliştirirler.

16 Aktif öğrenme yöntemleri  Projeye dayalı öğrenme,  Probleme dayalı öğrenme,  Sorgulamaya dayalı öğrenme,  İşbirlikçi öğrenme,  Kavram haritaları..vb

17 Aktif öğrenmenin önündeki engeller (1)  Öğretmenlerin geleneksel yöntemlere olan bağlılıkları ve değişime karşı isteksizlikleri,  Öğrencilerin öğrenme sürecinde sorumluluk almaktan kaçınma eğilimleri,  Öğretmenlerin sınıfta otoritelerini kaybedecekleri endişesi,  Öğretmenlerin çok iyi öğreticiler olduklarını düşünmeleri

18 Aktif öğrenmenin önündeki engeller (2)  Geleneksele oranla ders öncesi daha fazla hazırlık yapmanın gerekliliği,  Kalabalık sınıflarda aktif öğrenmenin uygulanma zorluğu,  Aktif öğrenmeyi destekleyen araç, gereç ve kaynakların bulunmasında sıkıntı çekilmesi

19 Aktif öğrenmede ölçme-değerlendirme (1)  Öğrenci projeleri,  Öğrenci ürün dosyaları,  Performans değerlendirme  Gösteri,  Poster,  Öğrencinin kendi kendisini ve arkadaşlarını değerlendirmesi,  Kavram haritaları,  Aktif öğrenmede bu tekniklerle birlikte geleneksel ölçme ve değerlendirme teknikleri de kullanılabilmektedir.

20 Aktif öğrenmede ölçme-değerlendirme (2)  Gelenekselin aksine sadece öğrenme ürün değil öğrenme süreçleri de değerlendirilir.  Böylece çoklu değerlendirme teknikleri ile öğrencinin geniş bir zaman aralığında bir çok açıdan değerlendirilmesi mümkün olur.


"Öğrenme  Öğretim sürecinde kullanılan stratejiler genel olarak üç grupta toplanabilir: 1.Pasif öğretim (öğretmen merkezli) 2.Etkileşimli öğretim 3.Aktif." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları