Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Buluş Yoluyla Öğrenme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Buluş Yoluyla Öğrenme."— Sunum transkripti:

1 Buluş Yoluyla Öğrenme

2 Buluş yoluyla öğrenme bilişsel bir kuramcı olan Bruner tarafından ortaya atılmıştır. Bruner 1060 ve 1970’li yıllarda öğrencilerin sınıfta daha bağımsız ve girişimci davranmaları gereği konusunda dünyayı etkilemeyi başarmıştır.

3 Bruner’e göre öğrenciyi aktif hale getirmenin yolu onları çözebilecekleri güçlükte problem ve belirsizliklerle karşı karşıya getirmektir.

4 Bruner öğrencilerin birer bilim insanı gibi düşünmeleri gereği üzerinde durmakta bunu sağlamanın yolunun da buluş yoluyla öğrenme olduğunu ileri sürmektedir.

5 Buluş yoluyla öğrenmede öğrenciye hazır bilgi verilmez, öğrencinin ilke, tanım ve genellemelere ulaşması sağlanır. Bireyin meraklandırılması esastır.

6 Buluş yoluyla öğrenmenin ilke ve varsayımları şöyle özetlenebilir:
Tüm insanların öğrenme arzusu vardır. Merak öğrenme arzusunu harekete geçirir. Meraklarıyla hareket eden insanlar diğerlerinden ödül beklemez. Bütün insanlarda başarılı olma güdüsü vardır. İnsanlar başarılı oldukları işlere karşı ilgi duyarlar. Öğrencilere başarılı oldukları ders ve konularda çalışma yapma olanağı verilmelidir. Bütün insanlar birlikte olma güdüsüne sahiptir. Birlikte bir amaç için çalışmak itici bir güçtür. Sınıflarda işbirliği ortamları hazırlanmalıdır.

7 Bruner’e göre, birey bilişsel gelişim sırasında eylemsel, imgesel ve sembolik olmak üzere üç farklı biçimde bilgi edinir. Dersler eylemselden den semboliğe doğru işlenmelidir.

8 Eylemsel evrede bilgiler doğrudan doğruya nesnelerle ilişki kurularak kazandırılır. Bu evrede öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmesi esastır.

9 İmgesel evrede bireyin belleğindeki temsiller görsellerle oluşur
İmgesel evrede bireyin belleğindeki temsiller görsellerle oluşur. Dersin görselleştirilmesi önemlidir.

10 Sembolik evrede ise öğrenci dil ve semboller kullanarak, somut bir yaşantı geçirmeden de öğrenebilir.

11 Öğrenme sürecinde kendisine hazır bilgi verilmediği için aktiftir
Öğrenme sürecinde kendisine hazır bilgi verilmediği için aktiftir. Buluş yoluyla öğrenen öğrenci kendisine sunulan problem ve örnekleri incelemek durumundadır. Onları analiz eder ve görüşlerini bildirir.

12 Sunulan örnek ve problemlerin kolay olması durumunda öğrencide fazla merak ve buluş arzusu uyanmayabilir. Bunların zor olması ise öğrenciyi buluştan vazgeçirebilir. Yani buluş durumu öğrenciyi etkin tutabilecek kadar zor, onlar tarafından keşfedilebilecek kadar kolay olmalıdır.

13 Buluş yoluyla öğretimin uygulanması şu basamaklarda gerçekleşir:
Öğretmen örneği sunar Öğrenciler örneği tanımlar Öğretmen ek örnekler sunar Öğrenci örnekleri karşılaştırır

14 5. Öğretmen örnek olmayan durumları sunar
6. Öğrenci örnek olanla olmayanı karşılaştır 7. Öğretmen ilişkilerin keşfedilmesine yardımcı olur 8. Öğrenci tanımı yapar, ilke ve genellemelere ulaşır 9. Öğretmen daha fazla örnek ister

15 Buluş yoluyla öğrenmeye bazı kaynaklarda örneklerden hareketle kuralın bulunması anlamında örnek-kural yöntemi de denmektedir.

16 Buluş yolunda tümevarım yolu benimsenmektedir
Buluş yolunda tümevarım yolu benimsenmektedir. Diğer bir deyişle parçadan bütüne doğru bir yol izlenmektedir.

17 Tümevarım yöntemi ise sezgisel düşünmeyi gerektirebilmektedir
Tümevarım yöntemi ise sezgisel düşünmeyi gerektirebilmektedir. Sezgisel düşünme bir problem durumunun uzunca süre arandıktan sonra aniden kavranması durumudur. Buluş yoluyla öğrenme stratejisinin kullanımında öğrencilere sezgilerini kullanma fırsatı verilebilir.

18 Buluş yoluyla öğrenmenin yapılandırılmamış buluş ve yapılandırılmış buluş olmak üzere iki türü bulunmaktadır.

19 Yapılandırılmamış buluş, planlanmamış, doğal bir ortamda bireylerin çözümü kendi kendine bulmasıdır. Yapılandırılmamış buluş etkinliklerinin yönetimi zordur, sonuç elde edilemeyebilir. Okulöncesi dönemdeki çocuklar için uygun olabilir.

20 Yapılandırılmış buluş etkinliklerinde öğretmen öğrencilere bazı yönergeler ve ipuçları verir. Burada kazandırılacak hedef ve davranışlar önceden belirlenmiştir. Araştırmalar öğretmen yardımının belirsizliği azalttığını ve buluş yapmada etkili olduğunu göstermektedir.

21 Buluş yoluyla öğretimde dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle listelenebilir:
Öğretmen öğrenci etkileşiminin teşvik edilmesi Öğrencilerin yapılandırılmış problemlerle karşı karşıya getirilmesi Öğrencilere neyi bilmeleri gerektiğinin söylenmemesi Öğretmen öğrenci arasındaki temel iletişimin sorularla yürütülmesi Sorulara verilen yanıtların kısa olmasının sağlanması İşlenişin öğrenci yanıtlarına göre ilerlemesi Değerlendirmenin ürüne bağlı olarak yapılması yerine sürecin gözlemlenerek yapılması

22 Araştırmalar buluş yoluyla öğrenmenin sunuş yoluyla öğrenmeye göre daha zaman alıcı olduğunu ancak kalıcılık ve transferi sağlamada daha etkili olduğunu göstermektedir.

23 Uygulama Kendi branşınızda buluş yoluyla öğrenmenin nasıl uygulanabileceğini, bu uygulama sırasında dikkat edilmesi gerekenleri ve bu tür bir uygulamanın yararlarını açıklayan 1-2 dakikalık bir konuşma hazırlayınız.

24 Ödev Branşınızla ilgili bir konunun buluş yoluyla öğrenme modeliyle öğretimini planlayınız ve sergileyiniz.

25 Kaynaklar Bilen, M. (1996). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara. Demirel, Ö. (2004). Öğretme Sanatı. PEGEMA Yayıncılık, Ankara. Doğan, H. (1997). Eğitimde Program ve Öğretim Tasarımı. Önder Matbaacılık, Ankara. Fidan, N. (1996). Eğitim Psikolojisi Okulda Öğrenme ve Öğretme. Alkım Yayınevi, Ankara. Senemoğlu, N. (1997). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ertem Matbaacılık, Ankara. Yorulmaz, A. (2011). Öğretmen Adayları için KPSS Eğitim Bilimleri. Zambak Yayınları, İstanbul.


"Buluş Yoluyla Öğrenme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları