Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yapılandırmacı yaklaşımın dayandığı ilkeler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yapılandırmacı yaklaşımın dayandığı ilkeler"— Sunum transkripti:

1 Yapılandırmacı yaklaşımın dayandığı ilkeler
Bilgi çevreden pasif bir şekilde alınmaz öğrenen bireyin kendisi tarafından kendi zihinde aktif olarak yapılandırılır. Bilginin işlevi, bireyin gerçekliği keşfetmesi değil dış dünyayı zihninde organize etmesidir. Birey kendi bilgilerini hem bireysel hem de sosyal etkinlikler yoluyla yapılandırır. Öğrenmede mevcut bilgiler önemlidir.

2 Oluşturmacı yaklaşım bilişsel oluşturmacılık sosyal oluşturmacılık
Bilişsel Yapılandırıcılık: Anlamlı öğrenmede bilişsel süreçlerin rolünü vurgular. Sosyal Yapılandırıcılık: Anlamlı öğrenmede toplum kültürü ve sosyal etkileşimin rolünü vurgular.

3 oluşturmacı öğrenme ilkeleri
Öğrenme pasif bir şekilde ya da tesadüfen gerçekleşmez. Öğrenme -kavramların oluşturulması, test edilmesi ve yeniden şekillendirilmesi sürecinde- önceki bilgilerle, karşılaşılan yeni bilgilerin ilişkilendirilmesini içerir. Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için ön bilgilere ihtiyaç vardır. Bu sebeple, öğretim sürecinde uygulanacak tüm yöntemlerde öğrencilerin önceki bilgileri göz önünde bulundurulmalıdır. Oluşturmacı öğrenme modelinin can alıcı noktası zihindir.

4 Öğrenme birdenbire gerçekleşmez, belli bir süre gerektirir.
Bilimin öğrenilmesi, basitçe bilgilerin bir araya gelerek yığılması ve bunların gözden geçirilmesi süreci değildir. Öğrenme süreci içerisinde, bilgilerde köklü değişimler meydana gelebilir. Karşılaşılan yeni bilgiler öğrenci tarafından olduğu gibi kabul edilebilir, önceki bilgilerine benzetilebilir ya da tamamıyla reddedilebilir. Oluşturmacı yaklaşıma göre bilgi sürekli değil, geçicidir. Bilgi; olayların, kişilerin, dilin, önyargıların...vb etkisi altında yapılandırılır ve mantıklı olma, verimli olma ve yeterli olma gibi kriterlerle değerlendirilir.

5 Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bir program;
Öğretim sürecinin öğrenci merkezli olarak düzenlenmesi, Öğrencilerin ön bilgilerinin öğretim için başlangıç noktası olarak dikkate alınması, Sayısal öğrenmeden daha çok kavramsal öğrenmenin ön planda tutulması, Sınırlı içeriğin derinliğine ve genişliğine öğrenilmesinin sağlanması, Sorun çözmeye yönelik etkinliğe ve işbirliğine dayalı bir öğrenme çevresinin oluşturulması,

6 Öğrencilere kimya bilgilerini teknoloji, toplum ve çevreyle ilişkilendirebilme fırsatının sağlanması, Öğrencilere birer bilim insanı gibi çalışarak, bilimin doğasını anlamaları ve bilimsel süreç becerilerini kazanmaları için fırsatların sağlanması, İçerikte daha çok güncel bilgilere yer verilmesi, Öğrencilerin kimyaya karşı olumlu tutum geliştirmelerinin sağlanması, Değerlendirmenin, öğretim sürecinin içerisinde yer alan ve öğretimi yönlendiren sürekli bir işlem olarak dikkate alınması gibi ilkelere dayandırılmaktadır.

7 Geleneksel ve oluşturmacı yaklaşım
Bilgi bireylerin dışındadır ve öğretmenlerden öğrencilere transfer edilebilir. Öğrenciler duydukları ve okuduklarını öğrenirler. Öğrenme daha çok öğretmenin iyi anlatmasına bağlıdır. Öğrenme, öğrenciler öğretilenleri tekrar ettiği zaman başarılı olur. Oluşturmacı Bilgi, kişisel anlama sahiptir. Bireysel olarak öğrenciler tarafından oluşturulur. Öğrenciler kendi bilgilerini kendileri oluştururlar. Bu süreçte yeni bilgiyi mevcut bilgilerine dayalı olarak yorumlar. Öğrenme, öğrenciler kavramsal anlamayı gösterebildiklerinde başarılıdır.

8 Geleneksel Sınıflar Eğitim programı önemli kavramları vurgular, ilerleme bütünden parçaya doğrudur. Programa sıkı sıkıya bağlılık önemlidir.  Programdaki etkinlikler büyük ölçüde ders ve çalışma kitaplarına dayalıdır.  Öğretmenler genellikle didaktik biçimde davranırlar ve öğrencilere bilgi sunarlar.  Oluşturmacı Sınıflar Eğitim programı temel becerileri vurgular, ilerleme parçadan bütüne doğrudur. Öğrenci soruları üzerinde durma ve öğretimi bunlara göre yönlendirme önemlidir. Programdaki etkinlikler büyük ölçüde birincil bilgi kaynaklarına ve öğrenci materyallerine dayalıdır. Öğretmenler genellikle etkileşimli biçimde davranırlar ve öğrencilerin kişisel bir anlayış geliştirmeleri için çalışırlar. 

9 Her öğrenci temelde yalnız başına çalışır.
Geleneksel Sınıflar Öğrenmeyi değerlendirme etkinliği genellikle öğretimden ayrı olarak görülür ve her zaman sınavlarla yapılır. Her öğrenci temelde yalnız başına çalışır. Öğrenciler, öğretmenin üzerine türlü bilgileri yazacağı boş bir levha olarak görülür. Öğretmen öğrencinin öğrenmesini değerlendirmek için doğru cevabı arar. Oluşturmacı Sınıflar Öğrenmenin değerlendirilmesi, öğretme işiyle iç içedir ve öğrenci çalışmalarının sonuçlarının gözlemlemesiyle yapılır. Öğrenciler genellikle gruplar halinde çalışırlar. Öğrenciler, gerçek dünyaya ilişkin kuramlar oluşturabilen düşünürler olarak görülür. Öğrencilerin değerlendirilmesi öğretme süreciyle iç içedir, öğrencilerin çalışmaları, portfolioları ve öğretmenin öğrencileri çalışma sırasında gözlemlemesi sonucunda olur. 

10 Oluşturmacı kurama göre birey nasıl öğrenir?
Oluşturmacı kuram uyarınca zihinsel yapılandırma nasıl gerçekleşir? Oluşturmacı eğitim ortamları nasıl düzenlenir? Oluşturmacı eğitim ortamlarında hangi öğrenme yaklaşımlarından yararlanılır? Oluşturmacı eğitim ortamlarında öğretmenin rolü nedir? Oluşturmacı eğitim ortamlarında öğrencinin rolü nedir ?


"Yapılandırmacı yaklaşımın dayandığı ilkeler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları