Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yapılandırmacı yaklaşımın dayandığı ilkeler  Bilgi çevreden pasif bir şekilde alınmaz öğrenen bireyin kendisi tarafından kendi zihinde aktif olarak yapılandırılır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yapılandırmacı yaklaşımın dayandığı ilkeler  Bilgi çevreden pasif bir şekilde alınmaz öğrenen bireyin kendisi tarafından kendi zihinde aktif olarak yapılandırılır."— Sunum transkripti:

1 Yapılandırmacı yaklaşımın dayandığı ilkeler  Bilgi çevreden pasif bir şekilde alınmaz öğrenen bireyin kendisi tarafından kendi zihinde aktif olarak yapılandırılır.  Bilginin işlevi, bireyin gerçekliği keşfetmesi değil dış dünyayı zihninde organize etmesidir.  Birey kendi bilgilerini hem bireysel hem de sosyal etkinlikler yoluyla yapılandırır.  Öğrenmede mevcut bilgiler önemlidir.

2 bilişsel oluşturmacılık sosyal oluşturmacılık Oluşturmacı yaklaşım Bilişsel Yapılandırıcılık: Anlamlı öğrenmede bilişsel süreçlerin rolünü vurgular. Sosyal Yapılandırıcılık: Anlamlı öğrenmede toplum kültürü ve sosyal etkileşimin rolünü vurgular.

3 oluşturmacı öğrenme ilkeleri  Öğrenme pasif bir şekilde ya da tesadüfen gerçekleşmez.  Öğrenme -kavramların oluşturulması, test edilmesi ve yeniden şekillendirilmesi sürecinde- önceki bilgilerle, karşılaşılan yeni bilgilerin ilişkilendirilmesini içerir.  Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için ön bilgilere ihtiyaç vardır. Bu sebeple, öğretim sürecinde uygulanacak tüm yöntemlerde öğrencilerin önceki bilgileri göz önünde bulundurulmalıdır.  Oluşturmacı öğrenme modelinin can alıcı noktası zihindir.

4  Öğrenme birdenbire gerçekleşmez, belli bir süre gerektirir.  Bilimin öğrenilmesi, basitçe bilgilerin bir araya gelerek yığılması ve bunların gözden geçirilmesi süreci değildir.  Öğrenme süreci içerisinde, bilgilerde köklü değişimler meydana gelebilir.  Karşılaşılan yeni bilgiler öğrenci tarafından olduğu gibi kabul edilebilir, önceki bilgilerine benzetilebilir ya da tamamıyla reddedilebilir.  Oluşturmacı yaklaşıma göre bilgi sürekli değil, geçicidir. Bilgi; olayların, kişilerin, dilin, önyargıların...vb etkisi altında yapılandırılır ve mantıklı olma, verimli olma ve yeterli olma gibi kriterlerle değerlendirilir.

5 Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bir program;  Öğretim sürecinin öğrenci merkezli olarak düzenlenmesi,  Öğrencilerin ön bilgilerinin öğretim için başlangıç noktası olarak dikkate alınması,  Sayısal öğrenmeden daha çok kavramsal öğrenmenin ön planda tutulması,  Sınırlı içeriğin derinliğine ve genişliğine öğrenilmesinin sağlanması,  Sorun çözmeye yönelik etkinliğe ve işbirliğine dayalı bir öğrenme çevresinin oluşturulması,

6  Öğrencilere kimya bilgilerini teknoloji, toplum ve çevreyle ilişkilendirebilme fırsatının sağlanması,  Öğrencilere birer bilim insanı gibi çalışarak, bilimin doğasını anlamaları ve bilimsel süreç becerilerini kazanmaları için fırsatların sağlanması,  İçerikte daha çok güncel bilgilere yer verilmesi,  Öğrencilerin kimyaya karşı olumlu tutum geliştirmelerinin sağlanması,  Değerlendirmenin, öğretim sürecinin içerisinde yer alan ve öğretimi yönlendiren sürekli bir işlem olarak dikkate alınması gibi ilkelere dayandırılmaktadır.

7 Geleneksel ve oluşturmacı yaklaşım Geleneksel  Bilgi bireylerin dışındadır ve öğretmenlerden öğrencilere transfer edilebilir.  Öğrenciler duydukları ve okuduklarını öğrenirler. Öğrenme daha çok öğretmenin iyi anlatmasına bağlıdır.  Öğrenme, öğrenciler öğretilenleri tekrar ettiği zaman başarılı olur. Oluşturmacı  Bilgi, kişisel anlama sahiptir. Bireysel olarak öğrenciler tarafından oluşturulur.  Öğrenciler kendi bilgilerini kendileri oluştururlar. Bu süreçte yeni bilgiyi mevcut bilgilerine dayalı olarak yorumlar.  Öğrenme, öğrenciler kavramsal anlamayı gösterebildiklerinde başarılıdır.

8 Geleneksel Sınıflar  Eğitim programı önemli kavramları vurgular, ilerleme bütünden parçaya doğrudur.  Programa sıkı sıkıya bağlılık önemlidir.  Programa sıkı sıkıya bağlılık önemlidir.  Programdaki etkinlikler büyük ölçüde ders ve çalışma kitaplarına dayalıdır.  Programdaki etkinlikler büyük ölçüde ders ve çalışma kitaplarına dayalıdır.  Öğretmenler genellikle didaktik biçimde davranırlar ve öğrencilere bilgi sunarlar.  Öğretmenler genellikle didaktik biçimde davranırlar ve öğrencilere bilgi sunarlar. Oluşturmacı Sınıflar  Eğitim programı temel becerileri vurgular, ilerleme parçadan bütüne doğrudur.  Öğrenci soruları üzerinde durma ve öğretimi bunlara göre yönlendirme önemlidir.  Programdaki etkinlikler büyük ölçüde birincil bilgi kaynaklarına ve öğrenci materyallerine dayalıdır.  Öğretmenler genellikle etkileşimli biçimde davranırlar ve öğrencilerin kişisel bir anlayış geliştirmeleri için çalışırlar.  Öğretmenler genellikle etkileşimli biçimde davranırlar ve öğrencilerin kişisel bir anlayış geliştirmeleri için çalışırlar.

9 Geleneksel Sınıflar  Öğrenmeyi değerlendirme etkinliği genellikle öğretimden ayrı olarak görülür ve her zaman sınavlarla yapılır.  Her öğrenci temelde yalnız başına çalışır.  Öğrenciler, öğretmenin üzerine türlü bilgileri yazacağı boş bir levha olarak görülür.  Öğretmen öğrencinin öğrenmesini değerlendirmek için doğru cevabı arar. Oluşturmacı Sınıflar  Öğrenmenin değerlendirilmesi, öğretme işiyle iç içedir ve öğrenci çalışmalarının sonuçlarının gözlemlemesiyle yapılır.  Öğrenciler genellikle gruplar halinde çalışırlar.  Öğrenciler, gerçek dünyaya ilişkin kuramlar oluşturabilen düşünürler olarak görülür.  Öğrencilerin değerlendirilmesi öğretme süreciyle iç içedir, öğrencilerin çalışmaları, portfolioları ve öğretmenin öğrencileri çalışma sırasında gözlemlemesi sonucunda olur.  Öğrencilerin değerlendirilmesi öğretme süreciyle iç içedir, öğrencilerin çalışmaları, portfolioları ve öğretmenin öğrencileri çalışma sırasında gözlemlemesi sonucunda olur.

10  Oluşturmacı kurama göre birey nasıl öğrenir?  Oluşturmacı kuram uyarınca zihinsel yapılandırma nasıl gerçekleşir?  Oluşturmacı eğitim ortamları nasıl düzenlenir?  Oluşturmacı eğitim ortamlarında hangi öğrenme yaklaşımlarından yararlanılır?  Oluşturmacı eğitim ortamlarında öğretmenin rolü nedir?  Oluşturmacı eğitim ortamlarında öğrencinin rolü nedir ?


"Yapılandırmacı yaklaşımın dayandığı ilkeler  Bilgi çevreden pasif bir şekilde alınmaz öğrenen bireyin kendisi tarafından kendi zihinde aktif olarak yapılandırılır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları