Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SOLUNUMUN MONİTÖRİZASYONU Doç. Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SOLUNUMUN MONİTÖRİZASYONU Doç. Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim."— Sunum transkripti:

1 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SOLUNUMUN MONİTÖRİZASYONU Doç. Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

2 YBÜ MONİTÖRİZASYON AMAÇLAR: 1-Klinik değişiklikleri erkenden fark etmek 2-Tedaviye yanıtı değerlendirmek YBÜ yatışlarının %40’ında amaç sadece monitörizasyondur. YBÜ yatışlarının %40’ında amaç sadece monitörizasyondur.

3 YBÜ- MONİTÖRİZASYON SİSTEMLERİ Duyarlı ve özgül olmalı Duyarlı ve özgül olmalı Veriler kolay yorumlanabilmeli Veriler kolay yorumlanabilmeli Kolaylıkla tekrarlanabilmeli Kolaylıkla tekrarlanabilmeli Hasta için ek bir risk oluşturmamalı Hasta için ek bir risk oluşturmamalı Kabul edilebilir maliyet-yarar dengesi Kabul edilebilir maliyet-yarar dengesi

4 SOLUNUM MONİTÖRİZASYONU 1-Oksijenlenmenin monitorizasyonu 2-Ventilasyonun monitörizasyonu

5 Oksijenasyonun monitörizasyonu Klinik (semptom ve bulgular)??? Klinik (semptom ve bulgular)???  Takipne  İntrekostal ve supraklaviküler çekilme  Paradoks solunum  Burun kanadı solunumu  Büzük dudak solunumu Oksijen satürasyonu (Pulse oksimetre) Oksijen satürasyonu (Pulse oksimetre) Arter kan gazı Arter kan gazı Mikst venöz oksijen satürasyonu Mikst venöz oksijen satürasyonu

6 Oksijen satürasyonu-pulse oksimetre Ölçüm yerleri: el ya da ayak parmağı, burun, kulak memesi, alın. Ölçüm yerleri: el ya da ayak parmağı, burun, kulak memesi, alın. Oksijen satürasyonu %92’nin üzerinde tutulmalıdır. Oksijen satürasyonu %92’nin üzerinde tutulmalıdır. %70’in altında güvenilirliği azalır.%70-92 arasında ±%4 değişim aralığı vardır. %70’in altında güvenilirliği azalır.%70-92 arasında ±%4 değişim aralığı vardır. Nabız dalgası ya da EKG ile aynı anda olan pulse oksimetre sinyalleri ölçümün doğru olduğunu gösterir. Nabız dalgası ya da EKG ile aynı anda olan pulse oksimetre sinyalleri ölçümün doğru olduğunu gösterir.

7 Kulak memesi vazokonstrüksiyondan en az etkilenir ve satürasyon değişikliklerinin en erken algılandığı yerdir. Pulse oksimetre-probun yeri

8 1-Sinyallerin iyi alınamaması - hipotansiyon -nabızın zayıflığı ya da yokluğu -hareket artıfaktı Pulse oksimetrenin doğruluğunu etkileyen faktörler

9 2-Yanlış yüksek ölçüm  Karboksihemoglobin  Methemoglobin  Ortam ışığı 3-Yanlış düşük ölçüm  Hiperlipidemi  Ortam ışığı  Koyu deri  Tırnak cilası yada boyası  Vazokonstriksiyon  Hipotermi  Probun iyi yerleştirilememesi

10 Pulse oksimetri-komplikasyonlar Nadirdir Nadirdir 1-Nekroz (prob basısı) 2-Derinin pigmentasyonu ya da yanık (ultraviyoleye bağlı)

11 MİKST VENÖZ OKSİJEN SATÜRASYONU (S v O 2 ) Doku oksijenasyonu için göstergedir. Doku oksijenasyonu için göstergedir. Pulmoner arter kateteri konarak pulmoner arterden alınan kanda bakılır. Pulmoner arter kateteri konarak pulmoner arterden alınan kanda bakılır. S v O 2 oksihemoglobin dissosiyasyon eğrisinin dik çıkan koluna rastladığından doku oksijenasyonundaki küçük değişiklikler saptanabilir. S v O 2 oksihemoglobin dissosiyasyon eğrisinin dik çıkan koluna rastladığından doku oksijenasyonundaki küçük değişiklikler saptanabilir. N:%73-85. N:%73-85. %50’nin altında doku oksijenasyonunun bozulduğunu güvenilir olarak gösterir. %50’nin altında doku oksijenasyonunun bozulduğunu güvenilir olarak gösterir.

12 S v O 2 ’yi etkileyen faktörler Artması Artması  Kalp debisinde artma  Doku oksijen tüketiminde azalma  Dokuların oksijen tutulmasında azalma  Ciddi mitral yetersizlik  Pulmoner arter kateteri wedge pozisyonundayken Azalması  Kalp debisinde azalma  Oksijen satürasyonunda azalma  Oksijen tüketiminde artma  Anemi

13 Arter kan gazı (normal değerler) pH 7.35-7.45 pH 7.35-7.45 P a O 2 > 80 (mm Hg) P a O 2 > 80 (mm Hg) P a CO 2 35-45 (mm Hg) P a CO 2 35-45 (mm Hg) HCO 3 20-28 (mEq/L) HCO 3 20-28 (mEq/L) SO 2 >%90 SO 2 >%90 Baz fazlalığı 0±2 Baz fazlalığı 0±2

14 Arter kan gazı Pulmoner gaz değişimi için çok duyarlıdır. Pulmoner gaz değişimi için çok duyarlıdır. Oksijen taşınmasını ve doku düzeyinde oksijenasyonu yansıtmaz. Oksijen taşınmasını ve doku düzeyinde oksijenasyonu yansıtmaz. Solunum yetersizliğinin gelişme aşamasında nispeten geç olarak bozulur. Solunum yetersizliğinin gelişme aşamasında nispeten geç olarak bozulur. Hastanın kliniği ile birlikte yorumlanmalıdır. Hastanın kliniği ile birlikte yorumlanmalıdır.

15 Ventilasyonun monitörizasyonu Solunum paterni Solunum paterni Solunum kaslarının değerlendirilmesi Solunum kaslarının değerlendirilmesi Solunum mekaniğinin değerlendirilmesi Solunum mekaniğinin değerlendirilmesi Solunum merkezinin değerlendirilmesi Solunum merkezinin değerlendirilmesi

16 Solunum paterninin değerlendirilmesi

17 Solunum kaslarının değerledirilmesi Kasın yorulması (fatigue):kasın kontraktilitesinde yük altındayken azalma vardır, fakat dinlenme ile düzelir. Kasın yorulması (fatigue):kasın kontraktilitesinde yük altındayken azalma vardır, fakat dinlenme ile düzelir. Kas zayıflığı (weakness): Kasın kontraktilitesi yük altında değilken azalmıştır ve dinlenme ile düzelmez. Kas zayıflığı (weakness): Kasın kontraktilitesi yük altında değilken azalmıştır ve dinlenme ile düzelmez.

18 Solunum kaslarının değerlendirilmesi- Floroskopi, Solunum fonksiyon testi Diyaframın en 2 cm paradoks hareketi anormaldir. Floroskopide normal popülasyonun %6’sında diyaframda paradoks hareket vardır. Diyaframın en 2 cm paradoks hareketi anormaldir. Floroskopide normal popülasyonun %6’sında diyaframda paradoks hareket vardır. Solunum fonksiyon testi: Sırtüstü yatma ile, normal kişilerde ve restriktif akciğer hastalığı olanlarda FVC de %25’den fazla, KOAH’lılarda %35’den fazla azalma patolojiktir. Solunum fonksiyon testi: Sırtüstü yatma ile, normal kişilerde ve restriktif akciğer hastalığı olanlarda FVC de %25’den fazla, KOAH’lılarda %35’den fazla azalma patolojiktir.

19 Solunum kaslarının değerlendirilmesi- Ağız içi basınçlar P imax 100 cm H 2 O P imax 100 cm H 2 O ise klinik olarak anlamlı bir kas gücü azalması olasılığı ortadan kalkar. Entübe hastalarda P imax ’ın <–35 cm H 2 O olması inspiratuvar kasların fonksiyonunun yeterli olduğunu düşündürür. Entübe hastalarda P imax ’ın <–35 cm H 2 O olması inspiratuvar kasların fonksiyonunun yeterli olduğunu düşündürür. Restriktif akciğer hastalıklarına bağlı kronik solunum yetersizliklerinde P imax ’ın <–60 cm H 2 O olamaması evde NIMV başlanması endikasyonudur. Restriktif akciğer hastalıklarına bağlı kronik solunum yetersizliklerinde P imax ’ın <–60 cm H 2 O olamaması evde NIMV başlanması endikasyonudur.

20 Ağız içi basınçların ölçülmesi

21 Sniff manevrası Burundan FRK’den itibaren yapılan ani inspirasyondur. Burundan FRK’den itibaren yapılan ani inspirasyondur. Sniff nazal basınç sonuçları sniff özofagus basıncına paraleldir. Sniff nazal basınç sonuçları sniff özofagus basıncına paraleldir. İnvazif olmadığı için tercih edilir. İnvazif olmadığı için tercih edilir. P imax ’ın tekniğine uygun yapılmadığından kuşkulanılıyorsa sniff nazal basınç ölçümü ayırımda yardımcı olabilir. P imax ’ın tekniğine uygun yapılmadığından kuşkulanılıyorsa sniff nazal basınç ölçümü ayırımda yardımcı olabilir.

22 Sniff manevrası

23 Kas gücünün değerlendirilmesi Klinik değerlendirme güvenli değildir. Klinik değerlendirme güvenli değildir. Floroskopide diyafram hareketi Floroskopide diyafram hareketi Pozisyon ile vital kapasite değişimi Pozisyon ile vital kapasite değişimi P imax P imax Sniff nazal basınç Sniff nazal basınç Transdiyafragmatik basınç Transdiyafragmatik basınç Diyafram EMG’si Diyafram EMG’si

24 Oto-PEEP oluşumu

25 PEEP- oluşum nedenleri Ekspirasyondaki kısıtlanma Ekspirasyondaki kısıtlanma  Hava yolu direncinde artma  Ekspirasyon süresinde kısalma  Akciğer elastikliğinde azalma  İnspirasyon sonrasında inspiratuvar kas aktivitesinin sürmesi Artmış ekspiratuvar kas aktivitesi Artmış ekspiratuvar kas aktivitesi

26 Ekspirasyon sonunda ventilatörün ekspirasyon valvinin tıkanması ile oto-PEEP ölçümü

27 KOAH akut alevlenmede solunum işi artmıştır ve bu işin yaklaşık %57’si oto- PEEP’ten kaynaklanmaktadır.

28 Optimal PEEP uygulanması

29 PEEP Oto PEEP’e bağlı solunum işindeki artmayı engellemek için oto PEEP’in 2/3’ü kadar ya da ölçülebiliyorsa alt inflasyon noktasının 2-4 cm H 2 O üzerinde olacak şekilde verilmelidir. Oto PEEP’e bağlı solunum işindeki artmayı engellemek için oto PEEP’in 2/3’ü kadar ya da ölçülebiliyorsa alt inflasyon noktasının 2-4 cm H 2 O üzerinde olacak şekilde verilmelidir. PEEP verilmesi oksijenasyonu daha iyi hale getirererek F i O 2 ’yi toksik düzeylerin altına çekebilir. PEEP verilmesi oksijenasyonu daha iyi hale getirererek F i O 2 ’yi toksik düzeylerin altına çekebilir.

30 Akım-volüm eğrisi

31 Statik volüm-basınç eğrileri Akciğerler ve toraks duvarının elastik özelliklerinin incelenmesi Akciğerler ve toraks duvarının elastik özelliklerinin incelenmesi ARDS’de akciğer zararının azaltılması ARDS’de akciğer zararının azaltılması Uygun eksternal PEEP’in hesaplanması Uygun eksternal PEEP’in hesaplanması Ağır derecede sedatize ya da paralizi edilmiş hastalarda uygulanabilir. Ağır derecede sedatize ya da paralizi edilmiş hastalarda uygulanabilir.

32 Kompliyans V Cst= 50-100 mL/cm H2O Pplato-PEEP Pplato-PEEP V Cdyn= 50-80 ml/cm H2O Ppeak-PEEP Ppeak-PEEP

33 Kompliyans akciğer ve toraks statik akciğer ve toraks statik duvarı patolojileri kompliyans duvarı patolojileri kompliyans hava yolu direncini dinamik hava yolu direncini dinamik arttıran faktörler kompliyans arttıran faktörler kompliyans

34 Solunum işi Ticari olarak satılan Ventrak ya da Bicore pnömotakografları ile yada özofagus basıncı, hava yolu basıncı ve hava volümünü ölçerek çizilen Campbell diyagramları ile hesaplanır. Ticari olarak satılan Ventrak ya da Bicore pnömotakografları ile yada özofagus basıncı, hava yolu basıncı ve hava volümünü ölçerek çizilen Campbell diyagramları ile hesaplanır. N:3.9 J/dakika ya da 0.47 J/L N:3.9 J/dakika ya da 0.47 J/L

35 Kapnografi Deriden ya da hava yollarından CO 2 ’yi ölçen invazif olmayan bir yöntemdir. Deriden ya da hava yollarından CO 2 ’yi ölçen invazif olmayan bir yöntemdir. Normal akciğer fonksiyonu olanlarda P a CO 2 ’den 1-4 mm Hg daha düşüktür, akciğer fonksiyonu bozuk olanlarda bu fark 10 mm Hg’ya çıkabilir ve güvenirlilik azalır. Normal akciğer fonksiyonu olanlarda P a CO 2 ’den 1-4 mm Hg daha düşüktür, akciğer fonksiyonu bozuk olanlarda bu fark 10 mm Hg’ya çıkabilir ve güvenirlilik azalır.

36 Solunum merkezinin değerlendirilmesi Ortalama inspirasyon akımı (Vt/Ti) Ortalama inspirasyon akımı (Vt/Ti) P 0.1 (N:0.5-1.5 cm H 2 O) P 0.1 (N:0.5-1.5 cm H 2 O) Apne testi Apne testi  10 dakika %100 O 2 verilip dokular O 2 ile doymuş hale getirilir  6L/dak O 2 ile spontan solunuma bırakılır  10 dakika sonra P a CO 2 60 mm Hg’yı geçerse ya da 2 mm Hg/dakikadan daha fazla artarsa solunum merkezinin iyi çalışmadığı söylenir.

37 Hava yolu direnci Hava akımında 1 birim değişiklik oluşturmak için uygulanması gereken basınçtır. Hava akımında 1 birim değişiklik oluşturmak için uygulanması gereken basınçtır. 1.9-2.6 cm H 2 O/L/sn 1.9-2.6 cm H 2 O/L/sn Göğüs duvarı 1Göğüs duvarı 1 Akciğerler 1.6Akciğerler 1.6 –Havayolları 1.5 –Parankim 0.1

38 Hava yolu direnci Hava yollarının direnci kesit alan arttığından aşağıya doğru gidildikçe azalır. Hava yollarının direnci kesit alan arttığından aşağıya doğru gidildikçe azalır. Burun %50 Burun %50 Ağız Ağız Farinks %30 egzersiz sırsında %50 LarinksTrakea Küçük hava yolları %20 Küçük hava yolları %20

39 Pulse oksimetre

40 PEEP(ekspirasyon sonu pozitif basınç) -Tanımlar PEEP: Ekspirasyon sonrasında atılamayıp FRK’nin üzerinde biriken havanın oluşturduğu basınçtır. PEEP: Ekspirasyon sonrasında atılamayıp FRK’nin üzerinde biriken havanın oluşturduğu basınçtır. Dinamik PEEP:İnspirasyon akımını başlatabilmek için yenilmesi gereken basıncı yansıtır. Dinamik PEEP:İnspirasyon akımını başlatabilmek için yenilmesi gereken basıncı yansıtır. Statik PEEP: Akciğerlerde alveol içi basınçlar eşitlendikten sonra homojen olmayan akciğer içindeki ortalama ekspirasyon sonu basınca denir. Statik PEEP: Akciğerlerde alveol içi basınçlar eşitlendikten sonra homojen olmayan akciğer içindeki ortalama ekspirasyon sonu basınca denir.


"YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SOLUNUMUN MONİTÖRİZASYONU Doç. Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları