Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SOLUNUMUN MONİTÖRİZASYONU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SOLUNUMUN MONİTÖRİZASYONU"— Sunum transkripti:

1 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SOLUNUMUN MONİTÖRİZASYONU
Doç. Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

2 YBÜ MONİTÖRİZASYON AMAÇLAR:
1-Klinik değişiklikleri erkenden fark etmek 2-Tedaviye yanıtı değerlendirmek YBÜ yatışlarının %40’ında amaç sadece monitörizasyondur.

3 YBÜ- MONİTÖRİZASYON SİSTEMLERİ
Duyarlı ve özgül olmalı Veriler kolay yorumlanabilmeli Kolaylıkla tekrarlanabilmeli Hasta için ek bir risk oluşturmamalı Kabul edilebilir maliyet-yarar dengesi

4 SOLUNUM MONİTÖRİZASYONU
1-Oksijenlenmenin monitorizasyonu 2-Ventilasyonun monitörizasyonu

5 Oksijenasyonun monitörizasyonu
Klinik (semptom ve bulgular)??? Takipne İntrekostal ve supraklaviküler çekilme Paradoks solunum Burun kanadı solunumu Büzük dudak solunumu Oksijen satürasyonu (Pulse oksimetre) Arter kan gazı Mikst venöz oksijen satürasyonu

6 Oksijen satürasyonu-pulse oksimetre
Ölçüm yerleri: el ya da ayak parmağı, burun, kulak memesi, alın. Oksijen satürasyonu %92’nin üzerinde tutulmalıdır. %70’in altında güvenilirliği azalır.%70-92 arasında ±%4 değişim aralığı vardır. Nabız dalgası ya da EKG ile aynı anda olan pulse oksimetre sinyalleri ölçümün doğru olduğunu gösterir.

7 Pulse oksimetre-probun yeri
Kulak memesi vazokonstrüksiyondan en az etkilenir ve satürasyon değişikliklerinin en erken algılandığı yerdir.

8 Pulse oksimetrenin doğruluğunu etkileyen faktörler
1-Sinyallerin iyi alınamaması -hipotansiyon -nabızın zayıflığı ya da yokluğu -hareket artıfaktı

9 Pulse oksimetrenin doğruluğunu etkileyen faktörler
2-Yanlış yüksek ölçüm Karboksihemoglobin Methemoglobin Ortam ışığı 3-Yanlış düşük ölçüm Hiperlipidemi Ortam ışığı Koyu deri Tırnak cilası yada boyası Vazokonstriksiyon Hipotermi Probun iyi yerleştirilememesi

10 Pulse oksimetri-komplikasyonlar
Nadirdir 1-Nekroz (prob basısı) 2-Derinin pigmentasyonu ya da yanık (ultraviyoleye bağlı)

11 MİKST VENÖZ OKSİJEN SATÜRASYONU (SvO2)
Doku oksijenasyonu için göstergedir. Pulmoner arter kateteri konarak pulmoner arterden alınan kanda bakılır. SvO2 oksihemoglobin dissosiyasyon eğrisinin dik çıkan koluna rastladığından doku oksijenasyonundaki küçük değişiklikler saptanabilir. N:%73-85. %50’nin altında doku oksijenasyonunun bozulduğunu güvenilir olarak gösterir.

12 SvO2’yi etkileyen faktörler
Artması Kalp debisinde artma Doku oksijen tüketiminde azalma Dokuların oksijen tutulmasında azalma Ciddi mitral yetersizlik Pulmoner arter kateteri wedge pozisyonundayken Azalması Kalp debisinde azalma Oksijen satürasyonunda azalma Oksijen tüketiminde artma Anemi

13 Arter kan gazı (normal değerler)
pH PaO2 > 80 (mm Hg) PaCO (mm Hg) HCO (mEq/L) SO >%90 Baz fazlalığı 0±2

14 Arter kan gazı Pulmoner gaz değişimi için çok duyarlıdır.
Oksijen taşınmasını ve doku düzeyinde oksijenasyonu yansıtmaz. Solunum yetersizliğinin gelişme aşamasında nispeten geç olarak bozulur. Hastanın kliniği ile birlikte yorumlanmalıdır.

15 Ventilasyonun monitörizasyonu
Solunum paterni Solunum kaslarının değerlendirilmesi Solunum mekaniğinin değerlendirilmesi Solunum merkezinin değerlendirilmesi

16 Solunum paterninin değerlendirilmesi

17 Solunum kaslarının değerledirilmesi
Kasın yorulması (fatigue):kasın kontraktilitesinde yük altındayken azalma vardır, fakat dinlenme ile düzelir. Kas zayıflığı (weakness): Kasın kontraktilitesi yük altında değilken azalmıştır ve dinlenme ile düzelmez.

18 Solunum kaslarının değerlendirilmesi- Floroskopi, Solunum fonksiyon testi
Diyaframın en 2 cm paradoks hareketi anormaldir. Floroskopide normal popülasyonun %6’sında diyaframda paradoks hareket vardır. Solunum fonksiyon testi: Sırtüstü yatma ile, normal kişilerde ve restriktif akciğer hastalığı olanlarda FVC de %25’den fazla, KOAH’lılarda %35’den fazla azalma patolojiktir.

19 Solunum kaslarının değerlendirilmesi-Ağız içi basınçlar
Pimax<-80 cm H2O, Pemax>100 cm H2O ise klinik olarak anlamlı bir kas gücü azalması olasılığı ortadan kalkar. Entübe hastalarda Pimax’ın <–35 cm H2O olması inspiratuvar kasların fonksiyonunun yeterli olduğunu düşündürür. Restriktif akciğer hastalıklarına bağlı kronik solunum yetersizliklerinde Pimax’ın <–60 cm H2O olamaması evde NIMV başlanması endikasyonudur.

20 Ağız içi basınçların ölçülmesi

21 Sniff manevrası Burundan FRK’den itibaren yapılan ani inspirasyondur.
Sniff nazal basınç sonuçları sniff özofagus basıncına paraleldir. İnvazif olmadığı için tercih edilir. Pimax’ın tekniğine uygun yapılmadığından kuşkulanılıyorsa sniff nazal basınç ölçümü ayırımda yardımcı olabilir.

22 Sniff manevrası

23 Kas gücünün değerlendirilmesi
Klinik değerlendirme güvenli değildir. Floroskopide diyafram hareketi Pozisyon ile vital kapasite değişimi Pimax Sniff nazal basınç Transdiyafragmatik basınç Diyafram EMG’si

24 Oto-PEEP oluşumu

25 PEEP- oluşum nedenleri
Ekspirasyondaki kısıtlanma Hava yolu direncinde artma Ekspirasyon süresinde kısalma Akciğer elastikliğinde azalma İnspirasyon sonrasında inspiratuvar kas aktivitesinin sürmesi Artmış ekspiratuvar kas aktivitesi

26 Ekspirasyon sonunda ventilatörün ekspirasyon valvinin tıkanması ile oto-PEEP ölçümü

27 KOAH akut alevlenmede solunum işi artmıştır ve bu işin yaklaşık %57’si oto-PEEP’ten kaynaklanmaktadır.

28 Optimal PEEP uygulanması

29 PEEP Oto PEEP’e bağlı solunum işindeki artmayı engellemek için oto PEEP’in 2/3’ü kadar ya da ölçülebiliyorsa alt inflasyon noktasının 2-4 cm H2O üzerinde olacak şekilde verilmelidir. PEEP verilmesi oksijenasyonu daha iyi hale getirererek FiO2’yi toksik düzeylerin altına çekebilir.

30 Akım-volüm eğrisi

31 Statik volüm-basınç eğrileri
Akciğerler ve toraks duvarının elastik özelliklerinin incelenmesi ARDS’de akciğer zararının azaltılması Uygun eksternal PEEP’in hesaplanması Ağır derecede sedatize ya da paralizi edilmiş hastalarda uygulanabilir.

32 Kompliyans V Cst= 50-100 mL/cm H2O Pplato-PEEP Cdyn= 50-80 ml/cm H2O
Ppeak-PEEP

33 Kompliyans akciğer ve toraks statik duvarı patolojileri kompliyans
hava yolu direncini dinamik arttıran faktörler kompliyans

34 Solunum işi Ticari olarak satılan Ventrak ya da Bicore pnömotakografları ile yada özofagus basıncı, hava yolu basıncı ve hava volümünü ölçerek çizilen Campbell diyagramları ile hesaplanır. N:3.9 J/dakika ya da 0.47 J/L

35 Kapnografi Deriden ya da hava yollarından CO2’yi ölçen invazif olmayan bir yöntemdir. Normal akciğer fonksiyonu olanlarda PaCO2’den 1-4 mm Hg daha düşüktür, akciğer fonksiyonu bozuk olanlarda bu fark 10 mm Hg’ya çıkabilir ve güvenirlilik azalır.

36 Solunum merkezinin değerlendirilmesi
Ortalama inspirasyon akımı (Vt/Ti) P0.1 (N: cm H2O) Apne testi 10 dakika %100 O2 verilip dokular O2 ile doymuş hale getirilir 6L/dak O2 ile spontan solunuma bırakılır 10 dakika sonra PaCO2 60 mm Hg’yı geçerse ya da 2 mm Hg/dakikadan daha fazla artarsa solunum merkezinin iyi çalışmadığı söylenir.

37 Hava yolu direnci Hava akımında 1 birim değişiklik oluşturmak için uygulanması gereken basınçtır. cm H2O/L/sn Göğüs duvarı 1 Akciğerler Havayolları 1.5 Parankim

38 Hava yolu direnci Hava yollarının direnci kesit alan arttığından aşağıya doğru gidildikçe azalır. Burun %50 Ağız Farinks %30 egzersiz sırsında %50 Larinks Trakea Küçük hava yolları %20

39 Pulse oksimetre

40 PEEP(ekspirasyon sonu pozitif basınç) -Tanımlar
PEEP: Ekspirasyon sonrasında atılamayıp FRK’nin üzerinde biriken havanın oluşturduğu basınçtır. Dinamik PEEP:İnspirasyon akımını başlatabilmek için yenilmesi gereken basıncı yansıtır. Statik PEEP: Akciğerlerde alveol içi basınçlar eşitlendikten sonra homojen olmayan akciğer içindeki ortalama ekspirasyon sonu basınca denir.


"YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SOLUNUMUN MONİTÖRİZASYONU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları