Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr.Rahmi Örs NEÜ Meram Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı MEKANİK VENTİLASYON UYGULANAN BEBEĞİN İZLEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr.Rahmi Örs NEÜ Meram Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı MEKANİK VENTİLASYON UYGULANAN BEBEĞİN İZLEMİ."— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr.Rahmi Örs NEÜ Meram Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı MEKANİK VENTİLASYON UYGULANAN BEBEĞİN İZLEMİ

2 VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ 1. Solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılan temel ilkeleri sayabilmek 2. Kan gazı örneği alırken uyulması gereken kuralları sıralayabilmek 3. Kan gazı değerlendirmesinde kullanılan öğeleri ve klinik anlamını söyleyebilmek 4. Kan gazlarının yorumunu yapabilmek 12.01.20152

3 VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ 5. Mekanik ventilatörde izlenen bebeğin iyilik halini değerlendirmede kullanılan diğer sistemlere ait öğeleri sayabilmek 6. Nabız oksimetresinin kullanımını kısıtlayan durumları sıralayabilmek: 7. Ventilatörde izlenen bebeğin dolaşım sisteminde ortaya çıkabilecek sorunları sıralayabilmek 12.01.20153

4 VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ  Mekanik ventilasyon tedavisinde başarı için: ◦ Kullanılan ventilatör ve hastalıkların seyri iyi bilinmeli, ◦ Ventilasyon desteği her bebeğe ve hastalığa özgün olarak düzenlenmeli, ◦ Mekanik ventilasyon uygulanan bebeklerin fiziksel incelemesi sık aralıklarla yapılmalı, ◦ Bebekler gerektikçe kan gazları, akciğer mekanikleri ve radyolojik incelemelerle izlenmeli, ◦ Değişen durumlara göre ventilatör ayarları yeniden yapılmalıdır. 12.01.20154

5 En sık yapılan incelemelerden biri

6 6  Ventilasyon durumunu, oksijenizasyonu, Karbondioksit eliminasyonunu ve asit-baz durumunu belirlemek  Ventilasyon sırasında değiştirilen bir parametreye veya bir girişime alınan yanıtı değerlendirmek  Karboksihemoglobin, methemoglobin düzeylerini tayin etmek 12.01.2015VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ

7 VENÖZ kan  pH hafif düşük  PCO2 hafif yüksek  PO2 değeri yok KAPİLLER kan  pH hafif düşük  PCO2 hafif yüksek  PO2 değeri yok 12.01.20157VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ

8 İnfeksiyon kontrolü Ellerin yıkanması, eldiven kullanımı ve kan alınan yerin antiseptikle temizlenmesi Kanama eğilimine dikkat Özellikle arteryel kan örneği Stabil durum Ventilatör ayarları değiştirildikten veya bebek stabilleştikten sonra ……dakika bekle 12.01.20158VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ

9 pH7.35-7.45 PaCO235-45 mmHg PaO250-70 mmHg (term) 45-65 mmHg (preterm) HCO3(18) 22-26 mEq/L BE ( Baz fazlalığı)-5 ila +5 mEq/L 02 saturasyonu%92-94 (?) 12.01.20159VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ

10 Normal değerler (1.saat, ventile değil) Preterm: pH 7.28-7.32, PCO2 35-45, PO2 50-80 Term: pH 7.30-7.35, PCO 2 35-45, PO 2 80-95 Klinik tabloya göre hedef değerler RDS: pH > 7.25, PCO2 45-55, PO2 50-70 BPD: pH > 7.25, PCO 2 45-70, PO 2 60-80 PPHN: pH 7.50-7.60, PCO 2 25-40, PO 2 80-120 12.01.201510VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ

11  Arteryel kan gazı analizi“gold standart”  Yorum:  pH:Normal mi? asidotik veya alkalotik?  P CO 2 : Normal mi? (respiratuar asidoz), veya (respiratuar alkaloz)?  HCO 3 : Normal mi?, (metabolik asidoz), veya (metabolik alkaloz)?  Basit bozukluk veya miks? Kompanse veya değil?  P O 2 : Normal, hipoksi, veya hiperoksi? 12.01.201511VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ

12 Mekanik ventilasyon uygulanan bebeklerde kan gazlarının ne sıklıkla ölçülmesi gerektiği konusu net değildir. Mekanik ventilasyon desteğine olan ihtiyacı giderek artan bebeklerin kan gazları daha sık değerlendirilmelidir. Göbek arter kateterine bağlı olarak gelişen istenmeyen durumlar arasında: Enfeksiyon NEK Hava embolisi, Tromboz, Hipertansiyon, Bacaklarda dolaşım bozukluğu, Aort anevrizması İdrar kesesi yırtılması Beyin kan akımı ve oksijenlenmede azalma sayılabilir. 12.01.201512

13 Respiratuar asidoz Hipoventilasyon Asfiksi Apne Üst solunum yolu tıkanıklığı Akciğer dokusunda azalma RDS Pnömotoraks PİE V/Q uyumsuzluğu Mekonyum aspirasyonu Pnömoni Pulmoner ödem Geçici takipne PPHN Kalp hastalığı Metabolik alkaloz Baz artışı Bikarbonat uygulanması Asetat uygulanması Asit kaybı Kusma, nazogastrik drenaj Diüretik tedavi Hipokalemi, hipokloremi Metabolik asidoz Artmış asit üretimi Hipoksi ile laktik asidoz Doğuştan metabolizma hastalıkları Hiperalimentasyon Baz kaybı İshal RTA Asetazolamid uygulaması Respiratuar alkaloz Hiperventilasyon İyatrojenik, mekanik SSS yanıtı Hipoksi Annede eroin bağımlılığı Adapted from: Koszarek K. 1991. Nursing assessment and care for the neonate in acute respiratuar distress. In Acute respiratuar Care of the Neonate, Nugent J, ed. Petaluma, California: NICU INK, 61. 12.01.201513VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ

14  Sık yapılan hatalar:  Bebek bozulduktan veya ventilatör ayarları değiştirildikten hemen sonra örnek alınması  Uygun olmayan koşullarda kanın bekletilmesi:  Buz içinde bekletilmeli.  Uygunsuz bekletilen kanda pH düşer, PCO2 artar, PO2 azalır.  Oda hava kontaminasyonu: P CO 2, P O 2 setteki çok az miktar bile bunun için yeterli.  Sıvı heparin /izotonik fazlalığı: pH aynı kalır, fakat kompanse metabolik asidoza benzeyen daha düşük P CO 2 12.01.201514VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ

15 Düşük C0 2,Yüksek 0 2 Overventilasyon Şırıngada hava kalması Hiperventilasyon tedavisi (PPHN) Yüksek C0 2, Düşük 0 2 Pnömotoraks Yanlış ET pozisyonu Solunum yetmezliğinde şiddetlenme PDA Yetersiz solunum desteği Atelektazi Akciğer hastalığı (intrapulmoner şant) Yüksek C0 2, Normal veya Yüksek 0 2 Tüp tıkalı Tüp sağ ana bronşta Pnömotoraks PDA Ventilatör çalışmıyor Normal C0 2, Düşük 0 2 Ajitasyon Pnömotoraks Uygunsuz ET pozisyonu Atelektazi Pulmoner hipertansiyon Pulmoner ödem 12.01.201515VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ

16 Kan gazı sonucu Doğru mu? İnanıyor musun?? Klinik tablo ile uyuşuyor mu? Beklenen seyirle uygun mu(sürfaktan sonrası?) Hedefin ne? 1612.01.2015VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ

17 12.01.2015VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ17

18  pH nasıl? Alkalemik? Asidemik?  Respiratuar komponent nasıl? ◦ PCO2 >45 pH yı düşürür ◦ PCO2 <35 pH yı yükseltir  Metabolik komponent ◦ HCO3 >26 pHyı yükseltir ◦ HCO3<22 pHyı düşürür  Mikst problem asidozla daha sık  Kompansasyon var mı?  Klinik ve yaşa göre istenen nedir?  Manipulasyon ne olacak? 12.01.201518VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ

19  Vücudun asid-baz durumunu normale döndürmek için girişimi ( pH nın 7.4’e yakın olması) Primer Problem Kompansasyon Respiratuar asidoz Metabolik alkaloz Respiratuar alkaloz Metabolik asidoz Metabolik asidoz Respiratuar alkaloz Metabolik alkaloz Respiratuar asidoz 12.01.201519VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ

20 Asit Baz Dengesi Bozuklukları ve Arteriyel Kan Gazları pHPaCO 2 BEOlası Neden NORMAL7,35-7,4535-45 mmHg(-3)-(4) mmol/L SOLUNUMSAL Akut Asidoz↓↑NHipoventilasyon Pnömotoraks, MSS Bozuklukları Kronik AsidozN↑↑Hipoventilasyon MSS Bozuklukları Kas Hastalıkları Akut Alkaloz↑↓NHipoksemi Hiperventilasyon Kronik AlkalozN↓↓Uzun süreli MV METABOLİK Akut Asidoz↓N↓Ketoasidoz, ishal HCO 3 kaybı Üremi Kronik AsidozN↓↓Diyabetik Asidoz Laktik Asidoz Akut Alkaloz↑N ↑ HCl kaybı, kusma HCO 3 alımı Kronik AlkalozN↑↑Birincil hipokalemik alkaloz 12.01.201520VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ

21 Pulse oksimetri(Sa02) Transkütan karbondioksit (tcPC02) End-tidal C02 monitorü ( PETC02) 12.01.201521VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ

22 Sınırlamalar: Düşük ve yüksek oksijende kötü korelasyon Sa02 aralık: % 92-94 ?? (~Pa02 : 50-80 mm Hg) Avantajlar: Non-invaziv, manual kalibrasyon gereksiz, cilt ısısı ve perfüzyondan az etkilenir Dezavantajlar: Hasta hareketlerinden ve ışıktan etkilenme, anormal hemoglobinlerde yanlış bilgi. 12.01.201522VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ

23 Nabız oksimetresinin kullanımını kısıtlayan durumlar:  Bebeğin hareketli olması  Ortamın aydınlatması: Floresan lambalar yanlış ölçümlere yol açabilir.  Perfüzyon bozukluğu  Ödem (arteryel akımı bozacak düzeyde)  Ciddi anemi  Boyalar  Hemoglobindeki değişiklikler: ◦ Karboksihemoglobin (COHb) ya da methemoglobin varlığında ölçümler hatalı olmaktadır. 12.01.201523

24 Kan Gazı İzlem Yöntemlerinin Karşılaştırılması Yöntem ÜstünlüklerKısıtlılıklar Göbek arteri kateteriSürekli ve güvenilir kan gazı izlemi sağlar, Genellikle kolay yerleştirilebilir, Sıvı ve ilaçlar da verilebilir, Kan basıncı da sürekli izlenebilir. İstenmeyen etki olasılığı yüksektir, %10-15 olguda kateter takılamayabilir. Çevresel arter kateteriSürekli ve güvenilir kan gazı izlemi sağlar, Kan basıncı da sürekli izlenebilir İskemi olasılığı yüksektir, %25 olguda katater takılamayabilir, Sıvı-ilaç verilemez. Aralıklı olarak arterden kan alınması Kolay bir yöntemdir.Sık kan alma durumunda başarı şansı azalır, İskemi olasılığı vardır. Kapiller örneklemeKolay uygulanır, İstenmeyen etki oranı düşüktür. Ödemli bebeklerde güvenli değildir, PO 2 bilgisi uygun değildir, Dolaşım iyi değilse doğru sonuç vermez. Deri yoluyla yapılan ölçümlerİnvazif değildir, BPD’li hastalarda PO 2 ve PCO 2 ’nin sürekli izlemini olanaklı kılar Pahalıdır, Dolaşım iyi değilse doğru sonuç vermez, Elektrot yerinde yanık olasılığı vardır. Nabız-Oksimetresiİnvazif değildir, O 2 sürekli olarak izlenebilir, Yanıklara yol açmaz. Bebeğin hareket etmesinden etkilenir, Kan basıncı düşük ve ödemli bebeklerde doğru sonuç vermez Kapnografiİnvazif değildir, PCO 2 ’nin sürekli izlemini olanaklı kılar, Trakeal entübasyonun başarısını gösterir. Düşük hacimle ventile edilen bebekler için uygun değildir, Ölü boşluğu arttırır 12.01.201524VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ

25  Hasta başında izlem mümkündür  Pulmoner grafikler ile; ◦ Akciğer kompliansı, ◦ Bebek-ventilatör uyumu, ◦ Hava yollarındaki tıkanıklığı, ◦ Akciğer parankim hasarı ◦ Restriktif hava kaçakları hızlıca değerlendirilebilir 12.01.201525

26 VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ  Akciğer grafisi izlemde vazgeçilmez ! ◦ Akciğer parankimini, ◦ Trakeal tüpün yeri ◦ Varsa göğüs tüplerinin yeri değerlendirilir  Doz ve pozisyona dikkat ! ◦ Bebeğin başı fleksiyonda iken çekilen grafilerde trakeal tüp ileride, baş ekstansiyonda iken çekilen grafilerde ise gerideymiş gibi görülebilir.  Akciğer grafisi çok önemli bilgiler vermekle birlikte etrafa X ışını yayar ◦ Fayda/zarar olasılıkları dikkatle değerlendirilmelidir. ◦ Bebeğin gonadlarını korumak için kurşun levha kullanılmalı, ◦ Grafiyi çeken ve yardım eden kişiler kurşun önlük ve tiroid koruyucusu takmalı. 12.01.201526

27 VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ Ne Zaman Akciğer Grafisi Çekilmeli?  Trakeal entübasyon sonrası  Sürfaktan tedavisine yanıt (6. saatte)  Mekanik ventilasyon sırasında sorunlar ortaya çıkıyorsa ◦ Hava kaçaklarından şüphe ediliyorsa ayakta veya şüphe edilen taraf üstte olacak şekilde yan  Ekstübasyona karar verebilmek için ◦ Pnömoni, pnömotoraks veya atelektazi saptanmayan bebeklerin ekstübasyon başarıları daha yüksek  Ekstübasyon sonrası kontrol grafi ? 12.01.201527

28 VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ PDA yönünden yakın takip gerekir  PDA’nın erken ve geç dönemde ölüm ve kronik akciğer hastalığı üzerine olumsuz etkileri vardır ◦ Klinik Bulgular:  RDS'nin düzelme döneminde devamlı üfürüm,  Taşikardi,  Geniş nabız basıncı,  Sıçrayıcı nabız  Karaciğer büyümesi  İlk iki günde hiç klinik bulgu olmayabilir  Zamanından önce doğan bebeklere PDA açısından mutlaka ekokardiyografi yapılmalıdır. 12.01.201528

29 VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ Pulmoner hipertansiyon ve fetal dolaşımın devamı izlenmelidir ◦ Mekonyum aspirasyonu ya da doğumsal diyafram fıtığı nedeniyle solunum yetmezliği gelişen ve mekanik ventilasyon uygulanan bebekler yüksek risklidir. ◦ Duktus öncesi (sağ kol) ve duktus sonrası (sol kol veya bacaklar) oksihemoglobin satürasyonu arasında %20’den fazla fark olması fetal dolaşımın devam ettiğine işaret eder, ◦ Bu durumdaki bir bebek ekokardiyografik olarak incelenmeli ve sağdan-sola şant olup olmadığına bakılmalıdır. ◦ Sağdan-sola şant varlığında zaman yitirmeden tedaviye başlanmalıdır. 12.01.201529

30 VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ Kan basıncı, dolaşımın yeterliliği ve idrar miktarı yakından takip edilmelidir.  Mekanik ventilasyonda kanın kalbe dönüşü ve kalp debisini azalır; kan basıncı   Pratik kan basıncı hesabı:  Kan basıncı düşük ise önce EKO ile PDA aranmalıdır ◦ PDA var ise:  Kapatma tedavisi verilmeli ◦ PDA yok ise:  Sıvı yüklenmeli (10-20 ml/kg SF, 0.5-1 saat) ve devam sıvısı verilmeli  Dopamin başlanması gerekebilir. ◦ Ortalama kan basıncı = Gebelik yaşı (hafta) ◦ Sistolik kan basıncı = Gebelik yaşı + 20 12.01.201530

31 VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ  Dopamin: Doz = 5-20 mcg/kg/dk  Dobutamin: Kalp debisi düşük ve ventrikül işlevleri bozulmuş olan bebeklerde ilk sırada Doz= 5-20 mcg/kg/dk  Sıvı uygulaması, dopamin ve dobutamin tedavilerine rağmen kalp debisi düşük olan bebeklere ikinci kez serum fizyolojik verilebilir,  Yanıt yok  Adrenalin infüzyonu: Doz = 0.05-2.5 mcg/kg/dk  Yanıt yok; kan basıncı hala düşük: ◦ Böbreküstü bezi içine kanama (?)  Abdominal US ◦ Kanama var veya US yapılamıyor ise: ◦ Steroidler (??) ◦ Hidrokortizon 2.5 mg/kg ya da Deksametazon 0.25 mg/kg 12.01.201531

32 VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ  Uygun şekilde beslenme: ◦ Mekanik ventilasyon süresini kısaltır ◦ Başarı şansını artırır  Tüm bebekler için en uygun besin kendi annesinin sütüdür  Bebekler en kısa zamanda emerek veya orogastrik sonda ile beslenmelidir  Beslenme miktarı 10-20 ml/kg/gün olarak artırılabilir 12.01.201532

33 VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ  Mekanik ventilasyon veya CPAP uygulanması orogastrik yolla beslenme için engel oluşturmaz. ◦ Dolaşımı dengede olmayan veya mide-bağırsak sisteminde bir sorun olan bebeklere TPN başlanmalıdır ◦ Enteral yoldan beslenemeyen bebeklere, bağırsakların uyarılması amacıyla orogastrik yolla 3-4 saatte bir 1 ml anne sütü verilmelidir  Beslenme izleminde: ◦ Karın şişliği, ◦ Midede artık süt kalması ve ◦ Diğer sorunlar (apne, kusma vb.) yakından izlenmelidir 12.01.201533

34 VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ  Doku oksijenlenmesinin sağlanması oldukça önemlidir  Bebekler anemi açısından yakından izlenmelidir,  Mümkün olduğunca kan kayıpları azaltılmalıdır.  Mekanik ventilasyon uygulanan bebeklerde Venöz hematokrit değerleri > %40’ın üzerinde olmalıdır  Hematokrit düzeyi < %40 ve solunum ve dolaşım işlevleri dengede olmayan bebeklere eritrosit süspansiyonu verilebilir.  Bebeğe verilen kan mutlaka lökosit süzgecinden geçirilmelidir. 12.01.201534

35 VENTİLATÖRDE HASTA İZLEMİ SORULAR 12.01.201535


"Prof.Dr.Rahmi Örs NEÜ Meram Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı MEKANİK VENTİLASYON UYGULANAN BEBEĞİN İZLEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları