Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İran İsfahan’daki Hemodializ Hastaları, İ.V İlaç Kullanıcıları ve Sağlıklı Kan Donörlerinde TTV Enfeksiyonu Prevelansı’nın Karşılaştırılması Danışman:Prof.Dr.Mahmut.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İran İsfahan’daki Hemodializ Hastaları, İ.V İlaç Kullanıcıları ve Sağlıklı Kan Donörlerinde TTV Enfeksiyonu Prevelansı’nın Karşılaştırılması Danışman:Prof.Dr.Mahmut."— Sunum transkripti:

1 İran İsfahan’daki Hemodializ Hastaları, İ.V İlaç Kullanıcıları ve Sağlıklı Kan Donörlerinde TTV Enfeksiyonu Prevelansı’nın Karşılaştırılması Danışman:Prof.Dr.Mahmut Baykan Hazırlayan:Arş.Gör.Dr.Özlem Ögüç Şanlı

2

3 GİRİŞ TTV(Transfusion Transmitted Virus) patojenitesi ve bulaş yolları tam olarak bilinmemektedir Bu çalışmanın amacı İran İsfahan’daki sağlıklı kan donörlerinde, hemodializ hastalarında ve i.v ilaç kullanıcılarında prevelansını belirlemektir

4 MATERYAL-METOD Toplam olarak 108 olgunun alındığı bir vaka- kontrol çalışmasıdır Grup 1: 36 hemodializ hastası Grup 2: 36 i.v ilaç kullanıcısı Grup 3: 36 sağlıklı kan donörü (kontrol grubu)

5 Her hastadan EDTA içeren tüplere 5ml kan örneği alınmış Örnekler TTV DNA’sını belirlemek için Real- time PZR yöntemiyle test edilmiştir

6 BULGULAR Yaş ortalaması: 38.7 ± 14.7 108 olgunun 30’u (%27,8) TTV pozitif, 78’i (%72,2) TTV negatifti İ.v ilaç kullanıcılarında TTV prevelansı 21(%58)di, diğer gruplardan [group I: 6 (17 %) ve group III: 3 (8%)] anlamlı derecede daha fazlaydı( P<0,0001)

7 SONUÇ TTV i.v ilaç kullanıcılarında prevelansı İran İsfahan’daki genel populasyondan ve hemodializ hastalarından anlamlı derecede daha fazlaydı Bu çalışma i.v ilaç kullanıcılarına yakın temasta bulunanlar ve sağlık personeline TTV bulaş riskini düşürmek için ciddi önlemlerin alınması gerektiğini göstermektedir


"İran İsfahan’daki Hemodializ Hastaları, İ.V İlaç Kullanıcıları ve Sağlıklı Kan Donörlerinde TTV Enfeksiyonu Prevelansı’nın Karşılaştırılması Danışman:Prof.Dr.Mahmut." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları