Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEVSİMSEL ALLERJİK RİNİTLİ (MAR) HASTALARDA BRONŞİAL REMODELLİNG’İN İNDÜKTE BALGAMDA VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) ÖLÇÜMÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEVSİMSEL ALLERJİK RİNİTLİ (MAR) HASTALARDA BRONŞİAL REMODELLİNG’İN İNDÜKTE BALGAMDA VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) ÖLÇÜMÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ."— Sunum transkripti:

1 MEVSİMSEL ALLERJİK RİNİTLİ (MAR) HASTALARDA BRONŞİAL REMODELLİNG’İN İNDÜKTE BALGAMDA VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) ÖLÇÜMÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE BUNUN BRONŞ AŞIRI DUYARLIĞI İLE İLİŞKİSİ İNSU YILMAZ 1 DERYA SEÇİL 1 SELCEN YÜKSEL 2 ZEYNEP MISIRLIGİL 1 YAVUZ SELİM DEMİREL 1 SEVİM BAVBEK 1 1- ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD, İMMÜNOLOJİ VE ALLERJİ HASTALIKLARI BD, 2- ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOİSTATİSTİK ANABİLİMDALI

2 Giriş  Astımın temel özelliği olan bronş aşırı duyarlılığı (BAD), allerjik rinitte (AR) de sık görülür ve astım gelişimi için bir risk faktörüdür.  Astımda BAD gelişiminde; – İnflamasyon, – Remodeling ve bunun vasküler komponenti “anjiogenezis” in rolü pek çok çalışmayla ortaya konmuştur.  Fakat AR’lı hastalarda BAD patogenezi hakkında bilinenler çok azdır ve buradaki BAD’ nın anjiogenezis ile ilişkisini araştıran çalışmalar son derece sınırlıdır.

3 Remodeling - Anjiogenezis  Havayolu inflamasyonu ve remodeling astım patogenezinin temel özelliğidir.  Astımdaki havayolu remodeling’i kan damarlarını da içine alan bazı değişimleri içerir.  Damar sayılarında, büyüklüklerinde ve yüzey alanlarında, permeabilitede artış.  Astımda, yeni kan damarlarının anormal gelişimine yol açan anjiogenik faktörlerin tarafına doğru bir eğilim görülmektedir. Puxeddu I. et al. J.Allergy Clin Immunol 2005; 116: 531-6. Vignola AM. et al. Chest 2003; 123:417-22

4 VEGF  Vascular endothelial growth faktör en güçlü pro- anjiogenik mediatörlerden biridir.  Vaskülarizasyonu fazla olan dokularda ve organlarda eksprese olur.  Endotelyal hücre migrasyonunu ve proliferasyonunu uyarır. Folkman J. Nat Med 1995; 1:27-30 Maniscalco WM. et al. Am J Respir Cell Mol Biol 1997 ; 16:557-67

5 Bronş provokasyon testleri - inflamasyon ve remodeling  Bronşial hiperreaktiviteyi değerlendirmede kullanılan uyaranlar Havayolu remodeling’i ile korele İndirek ajanlar (Adenozin-5-monofosfat) Direk ajanlar (Metakolin) Havayolu inflamasyonu ile korele

6 Amaç  Çalışmada; BAD olan ve olmayan mevsimsel allerjik rinitli hastalarda, remodeling’in angiogenezis komponentini; *İndükte balgamda VEGF ölçümü ile değerlendirmek, *Bunun BAD ile ilişkisini incelemektir.

7 Metod  Çalışmaya;  MAR öyküsü  Prik testinde polen duyarlığı olan  Sigara içmeyen  Astımı olmayan 33 hasta (K/E: 14/19, ortalama yaş: 30,1+9,9) alındı.  Olgulara;  Polen mevsiminde metakolin ile bronş provokasyon testi ve  Balgam indüksiyonu uygulandı.

8 Metod  Remodeling’ in vasküler komponenti yani “anjiogenezis” olguların indükte balgam süpernatanlarında VEGF’ nin ELISA (Human VEGF-A ELISA, Vienna, Austria) ile ölçümüyle değerlendirildi.

9 Bulgular - I  11 olguda metakolin ile bronş provokasyon testi pozitifti. ( Mean PC 20 metakolin: 8.2 mg/ml, (min-max:1.7-16.0 mg/ml)  22 olguda metakolin ile bronş provokasyon testi negatifti.

10 Bulgular - II BAD olan MARBAD olmayan MARP değeri Yaş (yıl)2532p=0.09 Rinit tanı süresi (yıl) 7.17.3p=0.9 Rinit şikâyet süresi (ay) 3.93.8p=0.8 FEV1 (%)102101p=0.7

11 Bulgular - III  Hastaların tümünün indükte balgam supernatanlarında VEGF ölçülebilir düzeydeyde bulundu. – Median: 23,6 pg/ml – Min: 6 pg/ml – Max: 120,6 pg/ml

12 Mevsimsel allerjik rinitli hastaların indükte balgam supernatanlarında VEGF düzeyi P = 0.03 Max: 120.6 pg/ml Min: 7 pg/ml Max: 73.8 pg/ml Min: 6 pg/ml

13 Tartışma-I  1-Sohn ve ark. AR’ lı hastaların indükte balgamlarında VEGF mRNA düzeyini artmış bulmuşlardır.  2-Daha yeni bir çalışmada indükte balgamda VEGF düzeyi, AR ve astımlı grupta sağlıklı kontrollerden yüksek bulunmuştur. Sohn SW, et al.. Allergy 2008; 63:268-73 Kristan SS, et al. Clin Exp Allergy 2009; 39:354-60

14 Tartışma-II  Ancak bu çalışmalarda;  Özellikle MAR’lı hastaların olduğu spesifik bir grupta değerlendirme yapılmamıştır.  Bizim çalışmamız bu açıdan ilk örnektir.

15 Sonuç BAD olan MAR’lı hastaların indükte balgamında VEGF düzeyi BAD olmayan MAR’lı hastalara göre anlamlı yüksek saptanmıştır. Bu durum MAR’ lı ve BAD olan grupta, astım olmadığı halde BAD varlığına remodeling’ in vasküler komponenti“angiogenezis”in eşlik ettiğini düşündürmektedir.


"MEVSİMSEL ALLERJİK RİNİTLİ (MAR) HASTALARDA BRONŞİAL REMODELLİNG’İN İNDÜKTE BALGAMDA VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) ÖLÇÜMÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları