Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeni Büyük Klinik Çalışmalar Prof Dr Nurdan Köktürk Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeni Büyük Klinik Çalışmalar Prof Dr Nurdan Köktürk Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 Yeni Büyük Klinik Çalışmalar Prof Dr Nurdan Köktürk Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Çıkar Çatışması Beyanı TTD KOAH Grubu Sekreteriyim GARD C4 Grubu Başkanıyım Boehringer Ingelheim GSK AZ Pfizer Novartis danışma kurulu üyelikleri, konuşmalar, çalışmalar, toplantı katılımları, web konuşmaları yaptım

3 Yeni Büyük Klinik Çalışma/Dahil Edilme Kriterleri Çalışılan verilerden 2011 ve sonrası yayınlanmış sonuçlarının olması RCT ya da iyi planlanmış kohort olması Yüksek sayıda hasta içermesi Hastalığın bilmediğimiz yönlerini aydınlatması KOAH’taki yeni bakış açılarına liderlik eden verileri içermesi

4

5 REVISITING: FEV1 DECLINE FEV1 AZALMASI KAVRAMI ÖNEMİNİ YİTİRDİ Mİ?

6 Evaluation of COPD Longitudinally to Identify Predictive Surrogate Endpoints 3 yıllık, gözlemsel, longitudinal kohort çalışması GOLD evre II–IV KOAH’da fenotiplerin belirlenmesi Bu fenotiplerde çalışmanın yapıldığı 3 yıllık dönemde hastalık progresyonuna ait parametrelerin belirlenmesi Bilinen ve yeni genetik ve biyomarkerların bu kohortta tayini ve bunların fenotiplerle ve hastalık progresyonu ile ilişkisini belirlemek Vestbo ERJ 2008

7 Çalışma tasarımı Vestbo J. Eur Respir J. 2008;31:869-873 Tüm vizitlerde: SFT, Impuls Osilometre, Ekshale CO, O2 sat, Kan örnekleri, alevlenme değerlendirmesi Yıllık vizitlerde: Pletismografi, vücut kompozisyonu, yağsız vücut kütlesi, egzersiz kapasitesi, balgam indüksiyonu, yaşam kalitesi, ** Planlanan katılımcı sayısı GOLD evre II GOLD evre IV GOLD evre III 2180 KOAH hastası** 343 kişilik sigara içen kontrol grubu 223 kişilik sigara içmeyen kontrol grubu 566 kontrol ** Planlanan katılım 0 3 6 12 18 24 30 36 Ay 0 3 6 12 18 24 30 36 Analiz İlk hasta ilk vizit Ara. 19 2005 Son hasta son vizit Şub 19 2010 46 Merkez - 12 Ülke 1. ve 3. yıldaki vizitlerde: Toraks CT 3. Yıldaki vizitte: Depresyon, fatique ATS-Solunum anketi ve Exhaled Breath Condensate’a ek olarak tüm parametreler başlangıçta değerlendirilmiştir.

8

9 AMAÇ 3 yıllık dönemde KOAH olgularında FEV1 azalması oranlarını saptamak ve bunun hastalığın farklı subgrupları ile ve biyomarkerlarla olan ilişkisini ortaya koymak

10 Metod SFT, Reversibilite İzlem süresi boyunca FEV 1 deki değişim Fenotip tayini: CT ile amfizem tayini (%10 üzeri akciğer dokusunda HU<950) Kronik Bronşit Biyomarker tayini ve biyomarkerlardaki her 1 birimlik artışın FEV 1 ve FEV 1 ’deki azalma ile olan ilişkisi

11 Ölüm Sıklığı %10 Düşme Sıklığı %13 Ölüm Sıklığı %10 Düşme Sıklığı %13

12

13

14 FEV 1 Azalması Uniform Değil  Ort FEV 1 azalması 33±2mL/yıl 32 FEV 1 (mL)’deki değişim Hasta (%) 28 24 20 16 12 8 4 0 3002001000-100-200-300

15 FEV 1 Azalması/Artması? FEV 1 azalmasının derecesi ve olgulardaki dağılımı %38 %8%8 %31 %23 >20mL artış 20mL artış - 20mL azalma 21mL azalma - 40mL azalma >40mL azalma Akciğer fonksiyonları nda artış Akciğer fonksiyonların da azalma 0 Noktası

16 7-8 32±1 ml 4-6 37±2 ml 0-3 31±3 ml Vizit sayılarına göre FEV 1 azalması P>0.05

17 Ölen ve Çalışmadan Düşenlerin FEV1 azalması çalışmayı tamamlayanlarla benzerdi

18 FEV 1 Azalması En Fazla Evre 2’de GOLD 2 vs. GOLD 3, p=0.17; GOLD 2 vs. GOLD 4, p<0.001; GOLD 3 vs. GOLD 4, p=0.009

19 Random Coefficient Model

20 FEV 1 Azalmasına Etki Eden Faktörler **p=0.002; *p<0.001

21 Thorax 2012 1831 kişiden 227 si her vizitte bronkodilatör yanıt pozitif kalmış.

22

23 ÖZET “…these ECLIPSE findings challenge the concept of COPD as a relentlessly progressive loss of lung function… ” FEV 1 azalması değişkenlik gösteriyor. Ort 33 ml. Olguların ancak %30 inde 40 ml’nin üzerinde yıllık FEV 1 kaybı var. %8 olguda FEV 1 ’de artış var

24 Kontrol grubu (non Tiotropium): %46.6 sı düşmüş Tiotropium grubunun %36.2’si düşmüş Düşenlerde FEV1 azalması: 55 ml (T), 57 ml (kontrol) Olguların %73’ü 2 yılı %65’i 3 yılı %60’ı 45 ayı doldurmuş. UPLIFT, Tashkin 2008 NEJM

25 TORCH, Celli 2008 55 ml 42 ml42 ml39ml

26 UPLIFT, Trooster ERJ 2010

27 ÖZET “…these ECLIPSE findings challenge the concept of COPD as a relentlessly progressive loss of lung function… ” Sigara içmeye devam etmek hala en önemli neden Ancak içilen sigara miktarı etkili bulunmamış GOLD Evre 2, Amfizem ve Bronkodilatör Yanıtı ilişkili Kadınlarda daha fazla azalma olmuyor Biyomarkerlarla çarpıcı düzeyde anlamlı bir ilişki yok

28 Limitasyonlar Gözlemsel çalışma 402 hastanın özgeçmişinde doktor tanılı astım öyküsü var Kontrol gruplarında aynı inceleme yapılmamış Tedavi kararı hastanın hekimine bırakılmış Tedavi değerlendirilmemiş İyileşenler hakkında pek bir fikir yok Alevlenme etkisinin düşük oluşu iyi tartışılmamış Aynı olgudaki değişkenliğe bakılmamış Değişkenlik gösteren ve stabil düşüş gösterenler ayrıca değerlendirilmemiş 40 ml üzeri azalanlar ve artış gösterenler arasında mortalite yönünden fark olup olmadığı araştırılmamış

29 TORCH, Celli 2008

30 Uflift’te Takip Dönemindeki Alevlenme Sayısı ile FEV1 azalması arasında ilişki saptanmış Exacerbation frequency and course of COPD. Halpin Int J of COPD 2012

31 SONUÇ Olguların yarısından çoğunda FEV 1 azalması KOAHlı olmayanlarla benzerdir. Belki de KOAH tükenip, stabilize olmaktadır. Ancak en önemlisi sigara bırakma çabalarının öncelenmesidir PROGRESİF FEV 1 AZALMASI KAÇINILMAZ DEGİLDİR.

32 …KOAH Türünü Tanımanın Kolay Bir Yolu Var mı.. Teşekkürler


"Yeni Büyük Klinik Çalışmalar Prof Dr Nurdan Köktürk Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları