Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç.Dr.İlhan ÖZTEKİN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı- Akupunktur Merkezi EDİRNE İstanbul Akupunktur Derneği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç.Dr.İlhan ÖZTEKİN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı- Akupunktur Merkezi EDİRNE İstanbul Akupunktur Derneği."— Sunum transkripti:

1 Doç.Dr.İlhan ÖZTEKİN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı- Akupunktur Merkezi EDİRNE İstanbul Akupunktur Derneği

2 Amaç: Kronik prostatit/pelvik ağrı sendromunun tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar alınamamaktadır. Kategori III kronik prostatit/pelvik ağrı sendromlu hastalarının tedavisinde akupunktur ve medikal tedavi etkinliği karşılaştırıldı.

3 Materyal Metod: Üroloji polikliniğimize başvuran NIH (Ulusal Sağlık Enst.) sınıflama sistemine göre Kategori III kronik prostatit/pelvik ağrı sendromlu 54 hasta çalışmaya alındı. Hastalar medikal tedavi grubu (Grup 1- levofloksasin 500 tb 1x1,ibuprofen tb 2x1- 28 hasta) ve akupunktur grubu (Grup 2 – 26 hastaya, aynı hekim tarafından

4 UB 28 ve nabız teşhisine göre 3HT-5, GB- 41, Liv.-3, LI-4, Sp-6/8 noktalarına elektroakupunktur haftada iki kez olarak, toplam 15 seans uygulandı) olarak ikiye ayrılarak 7 hafta süreyle tedavi uygulandı. Her iki grup tedavi öncesi ve sonrası NIH- CPSI skoru ile değerlendirildi. İstatistiksel olarak Wilcoxon işaret testi kullanıldı.

5 Bulgular: Çalışma yaşları 17 ile 50 arasında değişmekte olan toplam 54 olgu üzerinde yapılmıştır. Olguların ortalama yaşları 33.30±7.84’tür. Grupların tedavi öncesi ağrı skorları benzerdir (p>0.05). Her iki grupta tedavi öncesi ve sonrası total skordaki düşüş istatistiksel olarak anlamlıdır (Grup 1 için 12.54, Grup 2 için 6.43, p<0.001 ).

6 Tablo 1 NIH-CPSI’in 54 hastada ( Grp-1 n:28, Grp-2 n:26 ) özet istatistikleri (standart sapma) NIH-CPSIGruplarTedavi Öncesi Tedavi Sonrası P değerleri ToplamGrp-126.2 (8.4)13.46 (6.8)0.004* SkorlarGrp-225.1 (6.6)19.37 (4.3)0.002* 0.001* AğrıGrp-19.9 (3.1)6.01 (2.8)0.008* SkorlarıGrp-29.9 (3.1)3.25 (2.0)0.007* 0.002* İdrarGrp-15.9 (3.6)1.4 (1.1)0.005* SkorlarıGrp-25.7 (3.3)1.6 (1.2)0.008* 0.001* Yaşam KalitesiGrp-19.4 (1.9)4.2 (2.1)0.003* SkorlarıGrp-29.5 (2.0)2.9 (2.0)0.002* (*): P<0.05

7 Medikal tedavi grubunda tedavi sonrası ağrı skorları akupunktur grubundaki olguların tedavi sonrası ağrı skorlarından yüksekti (p<0.05). Akupunktur grubunda tedavi sonrası ağrı skorundaki düşüş miktarı medikal tedavi grubundan daha yüksektir (Grup 1 için 3.89, Grup 2 için 6.65, p<0.07). Ayrıca akupunktur grubundaki hastaların ağrı dışındaki diğer şikayetlerinde de anlamlı olarak düzelme olduğu gözlemlendi.

8 Kronik prostat/kronik pelvik ağrı sendromuna yönelik üç akupunktur çalışmasının özet karakteristikleri. AuthorÖrnek büyüklüğüCP/CPPS Akupunktur noktaları SüreAnlamlılık Chen ve diğerleri 2003 n = 12IIIA/B Dizi 1: Me10,23,28,40, KI 10 K1, BL67-Bilateral Set 2: CV3, 4, M-CA- 17, Da 6 + 5 hz e-alın dizi 3: Me23, Me54, Me35 6hafta boyunca 3 takım nokta sırayla haftada iki kez verildi. 20 dakikalık tedavi* evet CPSI Honjo ve diğerleri 2004 n = 10IIIBBL 33-Bilateral 4 hafta boyunca tek nokta çift yönlü kullanıldı. 10 dakikalık tedavi* evet CPSI ve IPSS Capodice ve diğerleri 2007 n = 10IIIA/B SK 41, LR 3, KB 4, SJ 5, Da 8, Da 6- Bilateral Shen men, böbrek, karaciğer, akciğer, dalak ve bir ariküla 6 hafta boyunca haftada iki kez vücut ve ariküla akupunkturu. 20–25 dakikalık tedavi (iğneler tabi vaziyette)+ evet CPSI

9 CPSI: Ulusal sağlık enstitüleri– kronik prostat semptom indeksi IPSS: Uluslararası Prostat Semptom Skorları * iğneleme prosedürüne dair hiçbir detay yok + qi elde etme ve iğne tekniğini içeren iğneleme prosedürü hakkında detay Capodice ve diğerleri Çin Tıbbı 2007 2:1 doi:10.1186/1749-8546-2-1

10 Sonuç: Akupunktur kronik prostatit/pelvik ağrı sendromlu hastaların ağrı skorlarını azaltmada medikal (ilaç) tedaviden daha başarılıdır.


"Doç.Dr.İlhan ÖZTEKİN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı- Akupunktur Merkezi EDİRNE İstanbul Akupunktur Derneği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları