Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Clinical evaluation of a fully automated CMV PCR assay Journal of Clinical Virology 50 (2011) 281–286.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Clinical evaluation of a fully automated CMV PCR assay Journal of Clinical Virology 50 (2011) 281–286."— Sunum transkripti:

1 Clinical evaluation of a fully automated CMV PCR assay Journal of Clinical Virology 50 (2011) 281–286

2 Tam otomatik CMV PCR yönteminin klinik değerlendirmesi Araş.Gör.Dr:Fatma Esenkaya Taşbent Danışman:Doç.Dr.Mehmet Özdemir

3 Background: Aktif CMV infeksiyonu açısından izlenmesi gereken bağışıklığı baskılanmış hastaların sayısındaki artış nedeniyle, hassas, yüksek kapasiteli sitomegalovirüs (CMV) PCR testlerine artan bir ihtiyaç vardır

4 Amacı:EDTA’ lı plasma için tam otomatik COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® (CAP/CTM) CMV testini (bu test geliştirme aşamasındadır ve piyasada mevcut değil) referans yöntemi olan COBAS® AMPLICOR CMV MONITOR yöntemiyle karşılaştırmak

5 Çalışma tasarımı: Yeni sistemin analitik performansı değerlendirildikten sonra; her iki sistemde 277 hastanın 433 EDTA’ lı plazma örneğinin paralel analizi ile prospektif bir fizibilite çalışması yürütülmüştür

6 Sonuçlar: Yeni sistem EDTA’ lı plasmada 2.0’ den 7.3 log10 CMV-DNA kopya / ml’ e kadar geniş bir lineer aralığa ve mükemmel doğruluk ve hassasiyetle 46 kopya / ml saptama sınırına sahiptir Klinik örnekler çalışılırken, CAP / CTM CMV testi, COBAS ® Amplicor CMV MONITOR testi ile çok iyi bir sonuç verdir. Karşılaştırmada artmış sensitivite ve lineer aralık açısından iyi bulundu. Tutarsız örneklerin hepsi düşük CMV DNA titresi içermekteydi. Çalışma hastalarının ikisinde, CMV-DNA varlığı CAP/CTM CMV testi ile COBAS ® Amplicor CMV MONITOR’den sekiz hafta kadar daha erken saptandı

7 Tartışma: CAP/CTM CMV testinin IVD/CE markalı bir versiyonu, hassas, tam otomatik yüksek verimli CMV PCR sağlamada laboratuvarları etkinleştirecektir.

8 COBAS® AMPLICOR CMV MONITOR test yarı otomatik bir testtir. Özellikle yüksek kapasiteli laboratuarlar için bazı dezavantajlara sahiptir Zaman alan bir manuel ekstraksiyon içerir, 24 örnek için toplam 8 saatlik bir çalışma süresi gerektirdiğinden maksimum 24 örnek çalışma kapasitesine sahiptir 24 örneği CAP / CTM CMV testi ile çalıştırmak için gereken toplam süre 4.5 saat, ancak 72 örneğe kadar 8 saatte eş zamanlı olarak çalışılabilir

9 COBAS® AMPLICOR CMV MONITOR test 2.78 ve 5.00 log10 CMV DNA cp / ml arasında oldukça dar lineer aralıkta dilüsyon gerektirir. Ayrıca, 2.78 log10 cp / ml tespit sınırı (LOD) ile, replikatif CMV infeksiyonunun erken başlangıcını kaçırmış olabilir

10 Association between the JC Polyomavirus Infection and Male Infertility PLoS One. 2012;7(8)

11 JK polyomovirüs ile erkek infertilitesi arasındaki ilişki Son yıllarda erkek infertilitesi insidansı artmaktadır. Viral infeksiyonlar dahil birçok risk faktörü dikkate alınmıştır.Polyomovirüs ve erkek infertilitesine dair hiçbir rapor yayınlanmamasına rağmen, erkek infertilitesinin ve viral ajanların araştırılması ağırlıklı olarak human papilloma virusler üzerinde yoğunlaşmış bulunmaktadır Bu çalışmanın amacı, JC virüs ve BK virüsün erkek infertilitesi ile ilişkili olup olmadığını göstermekti. 106 infertil erkek ve kontrol olarak 100 fertil erkekten sperm ve idrar numuneleri analiz edildi.

12 Özgül PCR analizleri JCV ve BK virüsün geniş T (Tag ) kodlama sekanslarını tespit etmek ve ölçmek için yapılmıştır. Tag JCV-pozitif olan örneklerde yürütülen DNA sekanslama, viral protein 1 (VP1) kodlama sekansları için yapılmıştı. BKV prevalansı % 0.94 (2/212) iken, infertil erkeklerden toplanan sperm ve idrar örneklerinde JCV Tag sekanslarının prevalansı % 34 (72/212) idi.

13 JCV tag sekansı özellikle infertil erkeklerin sperm örneklerinin % 24.5 (26/106)’ ında, idrar örneklerinin % 43.4 (46/ 106)’ ünde tespit edilmiştir Kontrollerdeki sperm ve idrar örneklerindeki prevelans sırasıyla % 11 ve % 28 ‘di

14 Vakaların ve kontrollerin sperm ve idrar örneklerinde, JCV prevalansında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur JC viral DNA yükü kontrol grubuna göre infertil erkeklerden alınan örneklerde daha yüksek tespit edildi İnfertil erkeklerdeki örneklerde JC virus tip 2 suşu ve 2b subtipi her yerde bulunabilen JC virüs tip 1’e göre daha sık bulundu JC virus tip 2 suş infeksiyonunun erkek infertilitesi ile ilişkili olduğu bulundu

15 Bu veriler JC virüsün erkek infertilitesinden sorumludur, bulaşıcı bir ajan olarak dikkate alınması gerektiğini göstermektedir


"Clinical evaluation of a fully automated CMV PCR assay Journal of Clinical Virology 50 (2011) 281–286." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları