Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnfluenza ve Solunum Yolu Hastalıkları Sürveyansı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı 31.10.2012 ANKARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnfluenza ve Solunum Yolu Hastalıkları Sürveyansı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı 31.10.2012 ANKARA."— Sunum transkripti:

1 İnfluenza ve Solunum Yolu Hastalıkları Sürveyansı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı 31.10.2012 ANKARA

2 2 Grip Hastalığı’nın Getirdiği Ağır Yük  Mevsimsel influenza hastalığı (Mevsimsel grip),tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her yıl milyonlarca insanı etkilemektedir.  Hastalık hastane yatışları ve ölümlere sebebiyet verebilmesi nedeniyle de çok önemlidir.  İnsanların sağlık durumlarına verdiği zararların yanısıra iş gücü kaybı ve tedavisi için sarfedilen tüm çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, en iyi şekilde önleme ve kontrol programları geliştirmek ve yürütmek gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

3 3 Grip Hastalığı’nın Getirdiği Ağır Yük-II  Hafif seyreden grip sezonlarında 100.000 kişide 8 ölüm görülmektedir  Ciddi seyreden pandemik olmayan grip sezonlarında 100.000 kişide 44 oranında ölüm görülmektedir  Dünya genelinde yılda 250.000-500.000 kişinin ölümüne neden olmaktadır  Her yıl Dünya nüfusunun % 5-15 ‘inin hasta olmasına neden olmaktadır

4 Vaka tanımı Klinik tanımlama: Kişide başka bir nedenle açıklanamayan; ani başlangıçlı ateş (>38  C) ve öksürük ve/veya boğaz ağrısı ile karakterize hastalık Laboratuvar tanı kriterleri: Nazofaringeal sürüntü veya aspirasyon örneğinden influenza virüs izolasyonu veya viral antijenin gösterilmesi Vaka sınıflaması: Olası Vaka: Klinik tanımlama ile uyumlu vaka Kesin Vaka: Laboratuvar kriterleri ile doğrulanmış olası vaka

5 Laboratuvar incelemesi Hastadan klinik örneklerin alınması: DOĞRU ÖRNEK ALMA METODUMiktar Uygun örnek alma zamanı Boğaz sürüntüsü: Örnek klinisyen tarafından alınmalıdır. Boğaz iyice aydınlatılmalı, tükürük karışmasını önlenmek amacıyla dil basacağı ile dile bastırılmalı ve ardından posterior farinks, tonsiller ve inflamasyonlu bölgelere bir steril eküvyonun (tercihen dakron eküvyon) kuvvetlice sürtülmesi ile örnek alınmalı ve. küvyon hemen 7-10 ml kadar VTM içeren tüpe konulmalıdır. -Semptomların başlangıcından sonraki en geç 3 gün içinde Burun sürüntüsü: Esnek, ince saplı bir steril eküvyon ile (tercihen dakron eküvyon) bir burun deliğinden girilir. Sekresyonların yeterince emilmesi için 5 sn süreyle eküvyon içerde döndürülür, geri çekilir ve 7-10 ml kadar VTM içeren tüpe konur. Diğer burun deliğinden yeni bir eküvyonla işlem tekrarlanır. Bir önceki eküvyonla aynı transport tüpüne konur. - Semptomların başlangıcından sonraki en geç 3 gün içinde Nazofaringeal aspirat: Burundan ince bir kateterle nazofarinkse ulaşılır; şırınga yardımı ile aspirasyon yapılır. Eğer materyal aspire edilemiyorsa hastanın başı geriye itilerek 4-7 ml VTM verilip aspire edilir ve steril bir tüpe aktarılır. Materyal 2 ml ise ekleme yapmaya gerek yoktur. >2 ml Semptomların başlangıcından sonraki en geç 3 gün içinde

6 Uygun transport şartları Örneklerin laboratuvara gönderilmesi: UYGUN TRANSPORT ŞARTLARIŞehir-içiŞehirlerarası transport Boğaz/Burun sürüntüsü, Nazofaringeal aspirat: Örnekler/eküvyonlar hemen VTM içeren tüpe konur. Tüp sızdırmaz, vida kapaklı olmalıdır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). <48 saat, soğuk zincirde laboratuvara ulaştırılır. <48 saat, soğuk zincirde, kurye/kargo ile laboratuvara ulaştırılır.

7 Üç Merkezde Sürveyans Çalışmaları Gerçekleştiriliyor (2011-2012) İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji Laboratuvarına RSHMB Viroloji Laboratuvarına Sentinel laboratuvarlar İstanbul Hıfzıssıhha Bölge Müdürlüğü Laboratuvarına ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DİYARBAKIR EDİRNE ERZURUM İSTANBUL İZMİR KONYA MALATYA SAMSUN TRABZON VAN KOCAELİ MUĞLA TEKİRDAĞ

8 İnfluenza sürveyansı Her il, bölgesine hâkim, bölge dışı hasta sayısı minimum olan 10 Aile Hekimi belirlemekte ve Daire Başkanlığımıza bildirmektedir. Seçilmiş olan Aile Hekimleri, haftalık olarak poliklinikten tespit ettiği İnfluenza Benzeri Hastalık (İnfluenza Olası Vaka) sayılarını Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne “Ulusal İnfluenza Sürveyansı Haftalık Takip Formu-2” ile bildirmektedir. Seçilmiş olan Aile Hekimleri her hafta çarşamba günü influenza tanısı için başvuran olası vakalardan bir hastadan klinik örnek almakta ve “Hasta Bilgi Formu” ile birlikte aynı gün Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne iletmektedir.

9 Ulusal İnfluenza Sürveyansı Haftalık Takip Formu

10 Hasta Bilgi Formu-1 HASTANIN KİMLİK BİLGİLERİ ADI SOYADI YAŞI CİNSİYETİ MESLEĞİ ADRES VE TELEFON SEMPTOMLARIN BAŞLANGIÇ TARİHİ ÖRNEGİN ALINDIĞI TARİH

11 Hasta Bilgi Formu-2 HASTALIK BELİRTİLERİVARYOK ATEŞ ÖKSÜRÜK MİYALJİ BAŞAĞRISI NAZAL AKINTI NAZAL OBSTRUKSİYON AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ DİĞER

12 Hasta Bilgi Formu-3 ÖYKÜSÜNDEVARYOK Grip Aşısı YAPILMIŞ MI? EŞLİK EDEN HASTALIK VE/VEYA KOMPLİKASYON (Varsa yazınız.) İŞ VEYA EV ORTAMINDA BENZER HASTALIK TABLOSU OLAN KİŞİ VAR MI? DİĞER

13 Hasta Bilgi Formu-4 MATERYALİN CİNSİLABORATUVAR SONUCU NAZAL SÜRÜNTÜ NAZOFARİNGEAL SÜRÜNTÜ NAZOFARİNGEAL ASPİRAT

14 Hasta Bilgi Formu-5 GÖNDEREN MERKEZ Hastane ya da Aile Hekimliği Adı Doktor Telefon Faks: E-mail GÖNDERİLEN LABORATUVAR (İŞARETLEYİNİZ) □ İSTANBUL Ü. İSTANBUL TIP FAK. VİROLOJİ LABORATUVARI □ REFİK SAYDAM HIFZISIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI VİROLOJİ LABORATUVARI

15 • İl genelindeki bütün resmi ve özel hastanelerde görev yapan, İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanları ile görüşülecek ve Ulusal İnfluenza Sürveyansına gönüllü olarak katılmak istemeleri halinde, “İnfluenza Sürveyansına Gönüllü Katılım Formu”nu imzalayacaklardır. İnfluenza sürveyansı -2

16 • Bu sisteme dâhil olan uzman hekimler her hafta tespit ettikleri İnfluenza Benzeri Hastalık (İnfluenza Olası Vaka) sayılarını Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne “Ulusal İnfluenza Sürveyansı Haftalık Takip Formu-3” ile bildirecektir. • Yine aynı hekimler her hafta Çarşamba günü influenza tanısı için başvuran olası vakalardan bir hastadan klinik örnek alacak ve “Hasta Bilgi Formu” ile birlikte aynı gün Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne iletecektir. İnfluenza sürveyansı -3

17

18 • Halk Sağlığı Müdürlükleri kendisine haftalık bildirilen İnfluenza Benzeri Hastalık (İnfluenza Olası Vaka) sayılarını, takip eden haftanın en geç Salı günü TSİM ‘e girişini MUTLAKA yapmalıdır. İnfluenza sürveyansı -4

19 • Halk Sağlığı Müdürlükleri, her Çarşamba günü kendisine gönderilen rehberde belirtilen prosedürlere göre alınmış örnekleri, her il için belirtilmiş olan laboratuvara kargo veya kurye ile gönderecektir. • Numune almak için gerekli ekipman, ilgili laboratuvardan talep edilecek, kargo giderleri Halk Sağlığı Müdürlükleri döner sermaye kaynaklarından, kurye yol giderleri ve harcırahları ise genel bütçenin geçici görev yollukları ile ilgili kaleminden karşılanacaktır.

20 Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığın’da İncelenen Parametreler  -RSV  -Parainfluenza (1, 2, 3, 4)  -Rhinovirüs  -Adenovirüs  -İnf A  -İnf B  -İnf A H1N1  -HMPV (Human Metapneumovirus)  -Coronavirüs  -Human Boca Virüs

21 • Aynı hafta içinde tüm okul nüfusunun %10’undan fazla öğrencinin influenza benzeri hastalık nedeniyle okula devamsız olduğu bildirilmişse, bu durum salgın olarak ele alınacak ve olguların hepsinin bildirimi yapılacaktır. • Bu olgulardan en az iki muhtemel vakadan virolojik inceleme yapılmak üzere klinik örnek alınacak ve uygun şartlarda ilgili laboratuvara gönderilecektir.

22 Veri Nasıl Toplanıyor? Seçilmiş Merkezler (170 merkez) ILI sayısı (haftalık) Halk Sağlığı Müdürlüğü Her hafta olası vakalardan 1 klinik örnek (aynı gün) Gönüllüler İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs Hastalıkları ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanları ILI sayısı (haftalık) Her hafta olası vakalardan 1 klinik örnek (aynı gün) THSK Bulaşıcı Hastalıklar DB ILI sayısı (e-posta, haftalık) Referans Laboratuvarları Mikroobiyoloji Referans Lab. DB VE İÜİTF VİROLOJİ LABORATUVARLARI Lab. sonucu (haftalık ) Klinik Örnekler

23 Haftalık Sentinel Mevsimsel İnfluenza Sürveyansı  Sürveyans sayesinde ülke genelinde yıl boyunca 17 ilden grip hastalığına yönelik veriler ve klinik numuneler toplanmakta ve grip hastalığının ülkemizdeki gidişatı sürekli takip edilmektedir.  Grip Hastalığının ülkemizde ortaya çıkması, yaygınlaşması ve azalması gözlemlenip ölçülmekte ve değerlendirmeler yapılmaktadır.  Toplanan tüm klinik numuneler incelenmekte ve grip hastalığının etkeni olan İnfluenza virüsünün yaygın olan tipi tespit edilmektedir. Böylece değişik tipleri ile hastalık oluşturabilen ve her sene farklı bir tipi yaygın olabilen İnfluenza virüsü kesintisiz takip edilebilmekte, hastalığın tehditlerine karşı hazırlıklı olunabilmektedir.  Dünyada her yıl yenilenen grip aşısının formülü, toplanan klinik numunelerin çalışılmasıyla oluşturulmakta ve hastalığın önlenmesi sağlanabilmektedir.  Bu nedenlerle “haftalık sentinel mevsimsel influenza sürveyansı”’nın yürütülmesi çok önemlidir.

24 EKİM 2011- HAZIRAN 2012 ARASI İLLERE GÖRE ULUSAL İNFLUENZA SÜRVEYANSI, GÖNDERİLEN NUMUNE SAYISI VE BİLDİRİLEN OLASI VAKA SAYISI

25 SezonÖrnek s:Influenza A / Alt-tipInfluenza B 2003-2004 204 91 (%100) / H3N2 0 2004-2005 458 86 (%86) / H1N1 ve H3N2 14 (%14) 2005-2006 1.317 168 (%89.4) / H3N2 20 (%10.6) 2006-2007 1.118 46 (%64.8) / H3N2 25 (%35.2) 2007-2008 524 111 (%68) / H1N1 52 (%31.9) 2008-2009 580 31 (%50) / H3N2 31 (%50) 2009-2010 3.038 1.507 (%93) / pdm H1N1 112 (%6.9) / H3N2 1 (%0.1) 2010-2011 1.301 204 (%34.8) / pdm H1N1 74 (%12.6) /H3N2 308 (%52.6) 2011-2012 1287 211 (%74.6) /H3N2 2 (%0.7) /pdm H1N1 70 (%24.7) Son Dokuz Yıla Ait Sonuçlar

26 2009-2010 SÜRVEYANS SEZONU YAŞ DAĞILIMI 2010-2011 SÜRVEYANS SEZONU YAŞ DAĞILIMI 2011-2012 SÜRVEYANS SEZONU YAŞ DAĞILIMI

27 Grip Aşısı  Grip nedeniyle çok ciddi hastalık riski taşıyan belirli gruplar mevcuttur ve bu gruplar için korunma daha büyük önem taşır.  Bu sebeple Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında 65 yaş ve üzerindeki kişiler; yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişiler; astım dahil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı, şeker hastalığı dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi, immün yetmezliği olan kişiler; immünsüpresif tedavi alan kişiler ile 6 ay- 18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların aşı bedelleri SGK tarafından karşılanmaktadır. Bu kişiler sadece hekime başvurarak reçete ile eczanelerden aşılarını alabilirler.

28 Risk Gruplarına Göre Aşıdan Sağlanan Yararın Değerlendirilmesi Risk GrubuUygulama Kolaylığı Hastalık Şiddeti Aşı EtkinliğiDolaylı Yarar Gebeler +++++ ++ Sağlık Çalışanları +++++++ Çocuklar, 2-5 yaş +++ - Çocuklar, <2 yaş ++++++- Yaşlılar +++++- Kronik Hastalığı Olanlar +++++- Caroline Brown, WHO, ESWI Flu Summit 23 May, 2012, Brussels, WHO reginoal meeting, Warsaw 2012

29 Vaccination coverage for seasonal influenza vaccine in the older people (65 years & older) in EU and EEA countries Latest seasonal data available in spring 2008 For season 2006/7 Recommended 75% EU Target for 2014/15 Health Council 2009 Data not available for: Bulgaria,Cyprus, Estonia, Greece, Iceland, Latvia, Malta Data from VENICE survey and other sources, version 18 March 2008. Available from: http://venice.cineca.org/Influenza_Study_Report_v1.0.pdf http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19017

30 Dünya Sağlık Örgütü İnfluenza Sürveyansı: www.euroflu.org  DSÖ bu web sitesinde Avrupa Bölgesindeki üye ülkelerden influenza verilerini toplamakta ve sunmaktadır  Bu bölgesel sürveyans, bölgedeki influenza morbidite ve mortalitesini azaltmaya yönelik olarak gerekli çalışmaların yürütülmesini sağlamaktadır:  Verilerin toplanması ve paylaşımı  Yıllık yenilenen grip aşısının içeriğine katkıda bulunulması  Sağlık çalışanlarına ve halka gerekli bilginin sağlanması  Pandemi yanıtına katkı sağlanması  Euroflu sistemine Avrupa Bölgesindeki 53 ülkeden klinisyenler, epidemiyologlar ve virologlar bildirim yapmaktadırlar.  Ülkemiz 2005 yılından beri “haftalık sentinel mevsimsel influenza sürveyansı” elde edilen verileri Euroflu sistemine göndermektedir. 30

31 31

32 32

33 33

34 TEŞEKKÜRLER


"İnfluenza ve Solunum Yolu Hastalıkları Sürveyansı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı 31.10.2012 ANKARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları