Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Implantasyonda Hangisi Önemli? Dr. Ulun Uluğ III Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Antalya, 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Implantasyonda Hangisi Önemli? Dr. Ulun Uluğ III Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Antalya, 2011."— Sunum transkripti:

1 Implantasyonda Hangisi Önemli? Dr. Ulun Uluğ III Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Antalya, 2011

2 Embriyo Kalitesi vs Endometrial Reseptivite vs Embriyo Transferi vs Genetik

3 ncbi; pubmed; Ekim 2011 Anahtar Kelimeler: Endometrium, receptivity, human =645 (4) Embryo, quality, human =3951 (2) Embryo, transfer, technique, human = 690 (3) Embryo, genetic, human = 17448 (1)

4 Antalya III. ÜTD kongresi, 2011 1- Kalite14 2- Genetik13 3- Reseptivite8 4- Transfer2 Toplam 28 sunum implantasyonu etkileyebilecek embriyo kalitesi, genetik endometrial reseptivite ve embryo transfer konularından birini veya daha fazlasını direk adres etmiştir.

5

6 1.Embriyo Transferi 2.Endometrial Reseptivite 3.Embriyo Kalitesi 4.Genetik

7 Anti Blockage System Traction Control system Electronic Brake Device Dynamic Stability Control Airbag City Safety System Automatic Cruise Control Runflat Tyres …. …..

8 Embriyo Transferi Embriyo + Genetik Uterus + Genetik İMPLANTASYON

9 X No Embryo Transfer No Implantation

10 Implantasyon (Sözlük anlamı) : Memeli türünde blastokist safhasındaki embriyonun uterus iç duvarına ekilmesi Medikolegal açıdan embriyo transferi yapılmış her hasta gebe kabul edilebilir ??

11 Klinik Gebelik Devam eden gebelik Canlı doğum ART ART ve Obstetrik Obstetrik

12 Tekrarlayan IVF Başarısızlığı Tekrarlayan Implantasyon başarısızlığı

13 Hangi problemle daha fazla karşılaşıyoruz ? Hangisinle başa çıkabiliyoruz? İyi kalite embriyo Kötü kalite embriyo

14 ART Sonrası A.B.D. ve Avrupa ülkeleri gebelik ortalamaları

15 Yıllara göre İmplantasyon oranı dağılımı (SART)

16 Spontan Siklus Implantasyon oranı %25/siklus 1 Dominant follikül 1 MII 1 blastokist %25

17 Spontan sikluslara göre ART’de daha fazla artmış (en kötü ihtimalle eşit) implantasyonun nedeni ? 1- Doğal seleksiyon uygulanmış fertilizasyona rağmen daha iyi embryo kalitesi 2- Hormonal tedaviye rağmen daha fazla uzamış implantasyon penceresi

18 İdeal Model  Öploid Embriyo  Natural Siklus  Deneyimli merkez  Genç hasta Ortalamanın çok üstünde implantasyon

19 36 yaşın altında sağlıklı 6 kadına 7’li PGS uygulandıktan sonra 5. gün öploid blastokist transferi yapılmış; gebelik oranı %50

20 Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemlerinde ‘rate limiting step(s)’ nedir ?

21 Dummy embryo transfers using methylene blue dye Mansour ve ark Wallace soft kateteri kullanılarak yapılan işlemlerde MB %25 olguda eksternal os’da gözlenmiş

22

23

24 Techniques for preparation prior to embryo transfer Derks ve ark, 2009 Cochrane Derlemesi  At the time of ET, there was no evidence of benefit with the following interventions: full bladder, removal of cervical mucus, flushing the endocervical canal or the endometrial cavity. We did not identify any eligible studies for dummy transfer, changing patient position, the use of a tenaculum, or embryo afterloading.

25 Kontrol ettiğimizi düşündüğümüz ve ölçebildiğimiz faktörler  Yaş  Oosit sayısı  Oosit kalitesi  Fertilizasyon  Embryo kalitesi ?  Embryo metabolizması  Embryo genetiği

26 Klinik olarak endometrial reseptivitenin ölçülmesi  Endometrial kalınlık,  Patern  Histeroskopik izlem  Submüköz myom  Polip  Power Doppler subendometrial kan akımı ?

27 İleri evre intrauterin adhezyon (>3/4) olgularında histeroskopik adhezyoliz sonrası sonuçlar Valle ve Sciara%21.9 Barbot ve ark%45.2 Protopapas ve ark%28.7 Capella-Allouc ve ark%42.8

28 Endometrial reseptiviteyi ölçebilecek pratik yeterli düzgün biyomarker henüz yoktur

29 Implantasyon Penceresi? Gerçekten var mı? Nereden nereye kadar? Başlangıç miladı ?

30

31 Embriyo kalitesi Eksternal 1.Morfolojik 2.Dinamik Internal 1.Karyotip 2.Metabolik

32 Endometrial reseptivite vs Embriyo kalitesi  İnce endometrial kalınlık ve + iyi kalitede embriyo transferi  Düzgün yeterli kalınlıkta endometrium + kötü kalitede embriyo transferi

33 Kötü kalite tek embriyo transferi sonuçları Steer Skorlaması (I-IV) Ciray skorlaması (4-32) IR Balaban ve ark { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/12/3640110/slides/slide_33.jpg", "name": "Kötü kalite tek embriyo transferi sonuçları Steer Skorlaması (I-IV) Ciray skorlaması (4-32) IR Balaban ve ark

34 Endometrial kalınlığın azaldığı olgularda IVF sonuçları Endometrial kalınlıkKlinik gebelik oranı Kumbak ve ark<7mm%26 Al-Ghamdi ve ark<6mm%29.4 Shafura ve ark<7mm%22

35 Embriyo kalitesi endometrial reseptiviteden daha önemli: Fazla sayıda yüksek kaliteli embriyo verilmesi implantasyon oranını artırır ??? BlastokistIRPR SET%59%61 DET%47%63.4 Styer ve ark

36 Taze Embriyo Transferi vs Dondurulmuş Çözdürülmüş Embriyo transferi IR (%)PR (%) Taze Siklus38.954.7 Dondurulmuş Siklus70.884 41< yaş, ilk defa blastokist transferi uygulanmış, normoresponder grup Shapiro ve ark

37 İYİ KALİTE = ÖPLOİD EMBRİYO ?

38 Karşılaştırmalı Genomik Hibridizasyon (CGH) 5. Gün BlastokistTrofoektoderm biopsisi Anöploidi oranı (%) Grade 5-650 Grade 1-262.5 Total56.7 Alfarawati ve ark

39 Embriyodaki Anöploidi İmplantasyonu engeller mi?

40 Midtrimester Prenatal Karyotypes of Fetuses following ART (ICSI/IVF) Anöploidi Jozwiak ve ark%1.5 Samlı ve ark%4.2 Waldsigh ve ark%2.8

41 ART sonrası düşük materyallarınde karyotip anomalileri Anöploidi Kushnir ve ark%50.1 Lathi ve ark%54 Causia ve ark%48

42 Preimplantation aneuploid embryos undergo self-correction in correlation with their developmental potential.  Out of 83 day 3 aneuploid embryos, 15 (18.1%) were diagnosed with mosaicism. The FISH reanalysis on day 5 demonstrated that 27 embryos (32.6%) were partly or entirely normal disomic. Of these 83 aneuploid embryos, 8 (9.7%) underwent complete self-correction Barbash-Hazan ve ark  Trophoectoderm biopsy: CGH: %42.3 euploid embryos Fraquoli ve ark

43 PGT: Öploid embriyo  Kötü prognozlu hastalar %22 gebelik Euhten-Arends ve ark  İyi prognozlu hastalar %33.3 gebelik Baart ve ark

44 PGT veya CGH sonrası gebelikler  PGS %28.7 Baart ve ark  CGH %48 Sher ve ark

45 Aşağıdakilerden hangisi implantasyonu en fazla etkiler? a) Embriyo transferi yapan hekimin tecrübesi b) Endometriumun reseptif olması c) İyi kalitede embriyo transfer edilmesi d)Embriyo karyotipinin normal olması e)

46


"Implantasyonda Hangisi Önemli? Dr. Ulun Uluğ III Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Antalya, 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları