Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tekrarlayan YÜT başarısızlıklarına nasıl yaklaşalım

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tekrarlayan YÜT başarısızlıklarına nasıl yaklaşalım"— Sunum transkripti:

1 Tekrarlayan YÜT başarısızlıklarına nasıl yaklaşalım
Dr. Hakan Özörnek

2 PGS Tekrarlayan IVF başarısızlığında PGS ile ilgili sadece 2 randomize kontrollü çalışma var. Her ikisi de ileri anne yaş ile ilgili; PGS canlı doğum oranlarını arttırmıyor. Anderson&Pickering 2008

3 PGS 38 yaşından küçük 3 veya daha fazla IVF başarısızlığı olan hastalarda PGS yapılmış. 54 PGS grubu, 86 kontrol grubu FISH 13,16,18,21,22,X ve Y PR PGS grubu %14.8, kontrol grubu %26.7 IR PGS grubu %11.9, kontrol grubu %18.4 Anlamlı fark yok. Yakın K, et al., 2008

4 Histeroskopi Tekrarlayan YÜT başarısızlığında histeroskopide uterin patoloji bulma ihtimali %40-43 kadardır. Polip Submüköz veya intramural myomlar Septum İki randomize kontrollü çalışmada histeroskopi sonrası gebelik oranlarının arttığı görülmüş. Bozdağ G, et al., 2008

5 Kromohisteroskopi 64 hasta standart histeroskopi ile herhangi bir patoloji saptanmamış Metilen mavisi ile endometriumda koyu boyanan alanlar endometrit tanısı almış. Sensitivite %69.2, spesifisite %74 Küçük & Safali, 2008

6 Endometrium gen expresyonu
Endometrial biyopsiler alınmış Affymetrix Human Genome Chip 1875 gen upregule olmuş 1807 gen down regule olmuş Devam eden gebelik ve abortlar arasında somatostatin, PLAP-2, mucin 4 ve CD 164 up regüle olurken, glikodelin, IL-24, CD 69, LIF ve prolaktin reseptörü down regüle olmuş Bersinger NA, et al., 2008

7 Telomeraz Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan hastaların endometriumların da fertil kontrol grubundan farklı olarak telomeraz immunreaktivitesi gösterilmiştir. Ancak telomeraz uzunlukları açısından her iki grupta da fark yoktur. Hapangama DK, et al., 2008

8 Progesteron reseptör polimorfizmi
66 tekrarlayan IVF başarısızlığı 75 fertil kontrol H770H, V660L, 306 bp Alu insertion in Exon 7 Her iki grup arasında fark yok. Coulam CB, Jeyendran RS, Roussev R, 2008

9 p53 tumör supresyon geni polimorfizmi
Tekrarlayan implantasyon kaybı olan hastalarda p53 tümör supresyon geni polimorfizminin istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kay C, Jeyendran RS, Coulam CB, 2006

10 uNK Tekrarlayan IVF başarısızlıklarında uterusta CD56(bright) CD16 uterin natural killer celllerin arttığını görüyoruz. Bu hücreler uterin arter rezistansını düşürüyor. uNK hücrelerin artışı angiogenezi ve peri implantasyon kan akımını arttırıyor bu da oksidatif strese sebep oluyor. Quenby S, et al.,2008

11 PAI - VEGF 70 tekrarlayan YÜT başarısızlığı hastası,
73 fertil kontrol grubu PAI 4G/4G ve VEGF-1154AA genlerinin araştırma grubunda kontrol grubuna oranla daha yüksek olduğu gösterilmiş. Goodman C, Jeyendran RS, Coulam CB, 2008

12 HLA-G s HLA-G seviyesinin düşük olması IVF başarısızlığının bir belirtecidir. ? Sipak-Szmigiel O, et al., 2008

13 LIF N=149 En az iki IVF başarısızlığı rLIF 7 gün veya plasebo
Gebelik oranları: rLIF grubu: %17.6 kontrol grubu: % 34.0 Brinsden PR, et al., 2008

14 Glukokortikoid Meta analiz IVF: sınırlı gebelik artışı
ICSI: gebeliğe etkisi yok AH: gebelik artışı Antikor varlığı: gebelik artışı Boomsma & Macklon; 2008

15 AH Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı vakalarında lazer assisted hatching bir sonraki tedavide başarı oranlarını arttırmıyor. Valojerdi MR, et al., 2008

16 Kokültür 17 prospektif randomize çalışmanın metaanalizi
Klinik Gebelik Oranları (9 çalışma) Ko-kültür kullanımını ile klinik gebelik sayısında %8.1 artış Devam Eden Gebelik Oranları (7 çalışma) Ko-kültür kullanımını ile devam eden gebelik sayısında %8.7 artış olduğu hesaplanmıştır. Kattal N, et al., Fertil Steril, 2008

17 Diğer yöntemler IVIG Paternal lenfosit aşısı Akupunktur Hipnoz
Embryo glue Sperm mıknatısı MACS ……


"Tekrarlayan YÜT başarısızlıklarına nasıl yaklaşalım" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları