Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Hakan Özörnek.  Tekrarlayan IVF başarısızlığında PGS ile ilgili sadece 2 randomize kontrollü çalışma var. Her ikisi de ileri anne yaş ile ilgili;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Hakan Özörnek.  Tekrarlayan IVF başarısızlığında PGS ile ilgili sadece 2 randomize kontrollü çalışma var. Her ikisi de ileri anne yaş ile ilgili;"— Sunum transkripti:

1 Dr. Hakan Özörnek

2  Tekrarlayan IVF başarısızlığında PGS ile ilgili sadece 2 randomize kontrollü çalışma var. Her ikisi de ileri anne yaş ile ilgili; PGS canlı doğum oranlarını arttırmıyor. Anderson&Pickering 2008

3  38 yaşından küçük 3 veya daha fazla IVF başarısızlığı olan hastalarda PGS yapılmış.  54 PGS grubu, 86 kontrol grubu  FISH 13,16,18,21,22,X ve Y  PR PGS grubu %14.8, kontrol grubu %26.7  IR PGS grubu %11.9, kontrol grubu %18.4  Anlamlı fark yok. Yakın K, et al., 2008

4  Tekrarlayan YÜT başarısızlığında histeroskopide uterin patoloji bulma ihtimali %40-43 kadardır. ◦ Polip ◦ Submüköz veya intramural myomlar ◦ Septum  İki randomize kontrollü çalışmada histeroskopi sonrası gebelik oranlarının arttığı görülmüş. Bozdağ G, et al., 2008

5  64 hasta standart histeroskopi ile herhangi bir patoloji saptanmamış  Metilen mavisi ile endometriumda koyu boyanan alanlar endometrit tanısı almış.  Sensitivite %69.2, spesifisite %74 Küçük & Safali, 2008

6  Endometrial biyopsiler alınmış  Affymetrix Human Genome Chip  1875 gen upregule olmuş  1807 gen down regule olmuş  Devam eden gebelik ve abortlar arasında somatostatin, PLAP-2, mucin 4 ve CD 164 up regüle olurken, glikodelin, IL-24, CD 69, LIF ve prolaktin reseptörü down regüle olmuş Bersinger NA, et al., 2008

7  Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan hastaların endometriumların da fertil kontrol grubundan farklı olarak telomeraz immunreaktivitesi gösterilmiştir. Ancak telomeraz uzunlukları açısından her iki grupta da fark yoktur. Hapangama DK, et al., 2008

8  66 tekrarlayan IVF başarısızlığı  75 fertil kontrol  H770H, V660L, 306 bp Alu insertion in Exon 7  Her iki grup arasında fark yok. Coulam CB, Jeyendran RS, Roussev R, 2008

9  Tekrarlayan implantasyon kaybı olan hastalarda p53 tümör supresyon geni polimorfizminin istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kay C, Jeyendran RS, Coulam CB, 2006

10  Tekrarlayan IVF başarısızlıklarında uterusta CD56(bright) CD16 uterin natural killer celllerin arttığını görüyoruz.  Bu hücreler uterin arter rezistansını düşürüyor.  uNK hücrelerin artışı angiogenezi ve peri implantasyon kan akımını arttırıyor bu da oksidatif strese sebep oluyor. Quenby S, et al.,2008

11  70 tekrarlayan YÜT başarısızlığı hastası, 73 fertil kontrol grubu  PAI 4G/4G ve VEGF-1154AA genlerinin araştırma grubunda kontrol grubuna oranla daha yüksek olduğu gösterilmiş. Goodman C, Jeyendran RS, Coulam CB, 2008

12  s HLA-G seviyesinin düşük olması IVF başarısızlığının bir belirtecidir. ? Sipak-Szmigiel O, et al., 2008

13  N=149  En az iki IVF başarısızlığı  rLIF 7 gün veya plasebo  Gebelik oranları:rLIF grubu: %17.6 kontrol grubu: % 34.0 Brinsden PR, et al., 2008

14  Meta analiz  IVF: sınırlı gebelik artışı  ICSI: gebeliğe etkisi yok  AH: gebelik artışı  Antikor varlığı: gebelik artışı Boomsma & Macklon; 2008

15  Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı vakalarında lazer assisted hatching bir sonraki tedavide başarı oranlarını arttırmıyor. Valojerdi MR, et al., 2008

16  17 prospektif randomize çalışmanın metaanalizi  Klinik Gebelik Oranları (9 çalışma) Ko-kültür kullanımını ile klinik gebelik sayısında %8.1 artış  Devam Eden Gebelik Oranları (7 çalışma) Ko-kültür kullanımını ile devam eden gebelik sayısında %8.7 artış olduğu hesaplanmıştır. Kattal N, et al., Fertil Steril, 2008

17  IVIG  Paternal lenfosit aşısı  Akupunktur  Hipnoz  Embryo glue  Sperm mıknatısı  MACS  ……


"Dr. Hakan Özörnek.  Tekrarlayan IVF başarısızlığında PGS ile ilgili sadece 2 randomize kontrollü çalışma var. Her ikisi de ileri anne yaş ile ilgili;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları