Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BLASTOKİST TRANSFERİ Dr. Hakan Özörnek. Day 0 Day 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BLASTOKİST TRANSFERİ Dr. Hakan Özörnek. Day 0 Day 1."— Sunum transkripti:

1 BLASTOKİST TRANSFERİ Dr. Hakan Özörnek

2

3 Day 0 Day 1

4 Day 2 Day 3

5 Day 4

6 Day 5 - 6

7 Kimlere blastokist transferi İyi kalite yarıklanmış embryosu olmasına rağmen tekrarlanan başarısız siklusu olan hastalara Çoğul gebelik riskine girmek istemeyen hastalara Herhangi bir nedenle sahip olduğu artacak embryoları dondurmak istemeyen hastaların daha iyi kalitede embryo seçebilmelerini mümkün kılabilmek için

8 Blastokist transferinin avantajları Embryo – Endometrium senkronizasyonu sağlanır Embryoların kendiliğinden seleksiyonu sağlanır Dolayısı ile daha yüksek gebelik oranı elde edilir ?

9 Blastokist transferinin dezavantajları Hastaların % 40’ı çeşitli nedenlerden dolayı transfer edilecek bir blastokist gelişimi göstermeyebilir. Blastokist kryosu yarıklanmış embryo kryosu ile kıyaslandığında daha başarısız bir metoddur. Blastokist transferi yapılabilmesi için hastanın en az 10 tane foliküle sahip olması gerekmektedir. Embryolar daha fazla gün kültür medyumunda kalacaklarından dolayı blastokist transferi daha masraflı bir prosestir.

10 A prospective randomized trial of blastocyst culture and transfer in in- vitro fertilization (Gardner et al, 1998, Hum Reprod) - Prospektif çalışma - 5. gün ve 3. gün transferleri yapılmış. 45 hasta  5. gün transferi 47 hasta  3. gün transferi 3. Gün5. Gün Klinik Gebelik Oranları% 66% 71 İmplantasyon oranı% 30.1% 50.5 Transfer edilen emb sayısı3,72,2 Sonuç: Daha az sayıda blastokist transferi ile daha fazla embryo transferi karşılaştırıldığında benzer gebelik oranları elde edilebiliyor.

11 A retrospective comparison of day-5 blastocyst transfer versus day-3 embryo transfer (Freeman et al, 2000, Fertil Steril) - Retrospektif çalışma - 5. gün ve 3. gün transferleri yapılmış. 214 hasta  5. gün transferi 848 hasta  3. gün transferi 3. Gün5. Gün Klinik Gebelik Oranları% 48,8% 47,8 Devam eden gebelik oranları% 39,4% 42,9 Kryo yapılan emb oranı% 37,9% 37,3 İmplantasyon oranı% 19,4% 27,4 Monozigotik ikiz oranı% 1,0% 6,2 Çoğul gebelik oranı% 11,3% 8,3 Transfer edilen emb sayısı3,62,6 Sonuç: 3. Gün ve 5. Gün transferleri arasında fark yok.

12 Blastocyst versus day-3 embryo transfer: A comparison of fresh thaw cycle cumulative outcomes. (Alison et. al, 2002, Fertil Steril) - Retrospektif çalışma - <35 yş hasta grubu - 3. gün ve blastokist transferi 3. Gün için: 527 fresh siklus  2 embryo transferi (< 35 yş) Klinik gebelik  % 44,8 (236 / 527) 168 thaw siklus  % 31,88 Fresh ve thaw siklus için total klinik gebelik  % 50,5 266 gebeliğin 30 tanesi (% 11,3) thaw siklustan elde edildi.

13 Blastocyst versus day-3 embryo transfer: A comparison of fresh thaw cycle cumulative outcomes. (Alison et. al, 2002, Fertil Steril) Blastokist için: 188 fresh blastokist Klinik gebelik  % 34,0 (64 / 188) 23 thaw siklus  % 12,2 Fresh ve thaw siklus için total klinik gebelik  % 36,2 Sonuç: 3. gün ve blastokist transferi benzer kümülatif sonuçlar verdi. Her iki grup içinde çoğul gebelik oranları benzer.

14 Should we advise patients undergoing IVF to start a cycle leading to a day 3 or a day 5 transfer? (Kolibianakis et. al., 2004, Human Reprod) 43 yaş altı hasta grubu Antagonist prosedür 3. gün ve 5. gün transferleri 3. Gün  234 hasta5. Gün  226 hasta - 5. gün transferi 3. gün transferlerine kıyasla kryo yapılabilecek embryo sayısının önemli oranda azalmasına neden oldu. 3. Gün  % 61,55. Gün  % 50,4 - Devam eden gebelik oranları her iki grupta da benzer sonuçlar verdi. 3. Gün  % 32,15. Gün  % 33,2 Sonuç: Hastalara 5. gün transferinin önerilmesi gebelik oranını arttırmadı ğ ı gibi kryo yapılabilecek embryo sayısını azalttı ğ ı için 5. gün transferi 3. gün transferine kıyasla daha avantajlı de ğ ildir.

15 Day two versus day five transfer: A prospective randomized study in an unselected population (Aywera et al., 2000, Fertil Steril) -Prospektif çalışma -Agonist prosedür -Max. 2 embryo transferi  Cook kateter (K-soft) 2. Gün5. Gün Hasta yaşı31,731,2 Fetilizasyon oranı% 62,7% 63,2 Transfer edilen emb sayısı1,871,85 Gebelik İ mplantasyonGebelik İ mplantasyon % 32% 27% 40% 41 < 3 2PN0000 3-5 2 PN% 38% 28 (8/29)% 31% 39 (7/18) > 5 2 PN% 40% 33(12/36)% 52% 42 (18/43) Sonuç: 5 in altında 2PN oluştuğu taktirde 3. Gün transferi daha başarılı.

16 Day 5 versus Day 3 Embryo Transfer: A controlled randomized trial (S. Coşkun et al., 2000, Human Reprod) - Prospektif çalışma - 3. gün ve 5. gün transferleri. - Ilk gün 4 veya daha fazla zigotu bulunan hastalar. 3. Gün  101 hasta 5. Gün  100 hasta - Agonist - Morfolojik olarak en iyi olan 2 veya 3 embryo transfer için seçildi. - Toplam gebelik oranı her iki grup için de benzerdi. (% 39) - Implantasyon oranları :Day 3  % 21 Day 5  % 24 - Ço ğ ul gebelik oranı, abort oranı ve devam eden gebelik oranı her iki grup için de benzer. Sonuç: 3. gün ve 5. gün transferleri arasında fertilizasyon ve gebelik oranları açısından anlamlı farklılıklar yoktur.

17 A prospective randomized study: day 3 versus hatching blastocyst stage (Utsunomiya et.al., 2004, Human Reprod) - Prospektif çalışma - Agonist - 2 veya daha normal döllenmiş yumurtası olan (2 PN) 480 hasta. 3. Gün  240 hasta 5. Gün (hatching blastokist)  240 hasta 3. Gün5. Gün Gebelik oranları% 29,2% 29,3 İ mplantasyon oranları% 19,1% 21,4 Devam eden gebelik oranları% 22,9% 22,3 Abort oranları% 21,4% 18,2 Sonuç: 3. gün transferi ile blastokist transferi arasından anlamlı farklılıklar gözlemlenmedi.

18 Blastocyst-stage transfer of poor-quality cleavage-stage embryos results in higher implantation rates. (Balaban et.al., 2001, Fertil Steril) - Prospektif çalışma - Transfer edilen embryo sayısı : 3. Gün  5,25.Gün  2,4 (Anlamlı fark VAR) 3. Gün (162 hasta)5. Gün (158 hasta) Hasta yaşı34,234,8 Fertilizasyon oranı% 75,9% 72,2 Klinik gebelik oranı% 27,2% 33,5 İ mplantasyon oranı% 5,9 (50/843)% 15 (58/386) (Anlamlı fark VAR) Abort oranı% 20,4 (9/44)% 13,2 (7/55) Ço ğ ul gebelik oranı% 13,6 (6/44)% 9,4 (5/53) Sonuç: Blastokist transferi iyi kalitede yarıklanmış embryosu olan ve gebe kalamayan hastalar için alternatif bir yöntem olabilir.

19 Day 3 embryo transfer with combined evaluation at the pronuclear and cleavage stages compares favourably with day 5 blastocyst transfer. (L. Rienzi et. al., 2002, Human Reprod) - Prospektif çalışma - 3. gün ve 5. gün transferleri - 8 veya daha fazla sayıda 2 PN zigotu bulunan hastalar. - 5. günde elde edilen blastokist formasyon oranı  % 44,8 (211 / 470) 3. Gün5. Gün Gebelik oranı% 58% 62 Klinik gebelik oranı% 56% 58 İ mplantasyon oranı% 35% 38 Do ğ um oranı% 33%36 Sonuç: Hem 3. gün hem de 5. gün transferi için yüksek gebelik ve implantasyon oranları saptandı.

20 Live birth rate is significantly higher after blastocyst transfer than after cleavage- stage ambryo culture. A randomized prospectice study. (Papanikolaou et.al., 2005, Human Reprod) - Prospektif çalışma - 3. gün ve 5. gün transferleri -3. Günün başında en az 4 tane iyi kalitede (6-cell) embryoya sahip, 3. Gün  84 hasta5. Gün  80 hasta - Transfer edilen embryo sayısı her iki grup için de 2. - Devam eden gebelik oranları: 5. Gün  % 51,33. Gün  % 27,4 - İkiz gebelik oranları :5. Gün  % 36,83. Gün  30,4 Sonuç: 3. gününde en az 4 tane iyi kalitede embryoya sahip olma blastokist aşamasına gidilebilece ğ ini gösterir ve gebelik şansı bu şekilde arttırılabilir.

21 A prospective randomized study: day 2 versus day 5 embryo transfer. (Auwera et.al., 2002, Human. Reprod) -Prospektif çalışma -Yaş, siklus sayısı, ICSI/IVF oranı, fertilize olmuş oosit sayısı, transfer edilen embryo sayısı ve matur oosit sayısı benzer 136 hasta. -Maksimum 2 embryo transferi. - Implantasyon oranları :2. Gün  % 29 5. Gün  % 46 Sonuç: Her iki hasta grubu için de aynı medyum kullanılmasına ra ğ men blastokist transferi yapılan grup için daha yüksek implantasyon oranları elde edildi. İ nsan genomik aktivasyonu 3. günde başladı ğ ından dolayı 5. gün transferi yapmak daha avantajlı olabilir.

22 SONUÇ 1 Blastokist transferi yarıklanmış embryo tranferine oranla gebelik şansını arttırmaz Ancak, implantasyon oranının yüksek olması dolayısı ile daha az sayıda blastokist transfer edilerek gebelik oranından taviz verilmeden çoğul gebelik riski azaltılabilir.

23 Efficacy of Blastocyst transfer after implantation failure (F. Guerif et.al., 2004, Reprod Biomed Online) - Prospektif çalışma - 2. gün ve 5-6. gün transferleri. - En az 2 tane Grade 1-2 kalitede embryoya sahip 276 hasta. 2. Gün  147 hasta 5-6. Gün  129 hasta 2. Gün5-6. Gün Do ğ um oranı% 19,7% 27,9NS İ mplantasyon oranı% 12,4% 25,4<0.05 Sonuç: Tekrarlayan başarısız siklusu olan hastalar için blastokist transferi avantaj sa ğ layabilir.

24 Is blastocyst transfer useful as an alternative treatment for patients with multiple in vitro fertilization failure? (Cruz et. Al., 1999, Fertil Steril) - Retrospektif çalışma -3 veya daha fazla başarısız denemesi olan, 3. Gün  22 hasta 5. Gün  15 hasta - Hasta yaşı, önceki başarısız siklus sayısı, fertilzasyon oranları, fertilize olmuş oosit sayısı tüm hasta grupları için benzer. - Blastokist oluşum oranı  % 51 3. Gün5. Gün Transfer edilen embryo sayısı5,43,1 Klinik gebelik oranı% 9,1% 40 Implantasyon oranı% 3,4% 11,3 Sonuç: Blastokist transferi embryonik genomik aktivasyon tamamlandıktan sonra embryo seçimini mümkün kılar. Bu nedenle implantasyon oranları daha yüksektir.

25 Two step (day 1-3 + day 5) embryo transfers improve ongoing pregnancy rate in women with multiple failures of conception after ART. (Kyono et al., 2002, Fertil Steril) - Prospektif çalışma - 1-3. Gün  2 embryo transferi + 5. Gün  1 Blastokist transferi 3. Gün  3 embryo transferi 5. Gün  2 blastokist transferi 3. Gün5. Gün1-3. Gün + 5. Gün Hasta yaşı35,434,934,9 Gebelik oranı% 42,1 (107 /254)% 45,8 (22/ 48)% 41,5 (17/41) Ço ğ ul gebelik oranı% 29,9% 18,2% 11,8 Abort oranı% 17,8 (19 /107)%31,8 (7/22)% 17,6 (3/17) İ ptal edilen ET oranı% 1,9% 22,6% 10,9 * Anlamlı farklılıklar YOK. Sonuç: İ ki aşamalı embryo transferi gebelik oranını değiştirmez, ancak ço ğ ul gebelik oranı 3. gün transferine göre daha düşüktür.

26 Sequential transfer of day 3 embryos and blastocysts after previous IVF failures despite adequate ovarian response. (R. Machtinger et. al., 2006, Reprod Biomed Online) - Retrospektif çalışma - Sequential transfer - 3. gün ve blastocyst transferleri - 3. Gün  117 hasta  % 17,1 gebelik oranı (20/117) - 3. Gün ve Blastokist transfer grubu  66 hasta  % 30,3 gebelik oranı (20/66) - Ço ğ ul gebelik her iki grup içinde benzer. Sonuç: Ardışık transfer tekrarlanmış başarısız IVF siklusu olan hastalara önerilebilir, ancak transfer edilecek embryo sayısı ço ğ ul gebelikleri önlemek amacıyla kısıtlanmalıdır.

27 A Prospective randomized study comparing blastocyst stage versus 48-72 h. Embryo transfer in women failed to conceive three or more in-vitro fertilization treatment cycles. (Levitas et.al, 2001, Fertil Steril) Prospektif çalışma 3 veya daha fazla IVF denemesi olan 54 hasta Blastokist transferi ve 48-72 saat embryo transferi Transfer edilen embryo sayısı  1,9 (Blastokist grubu)  3,4 (48-72 s. emb grubu) Blastokist48-72 s. emb Gebelik oranı% 21,7% 12,9 İ mplantasyon Oranı% 25% 7 Ço ğ ul gebelik oranı% 40% 75 Sonuç: Blastokist transferi anlamlı olarak daha yüksek oranlar verdi. Daha az sayıda embryo verilmesine ra ğ men gebelik oranları daha yüksek. Az sayıda embryo verilmesinden dolayı ço ğ ul gebeli ğ i önleyici olarak düşünülebilir.

28 SONUÇ 2 Blastokist transferi tekrarlayan IVF başarısızlıklarında kullanılabilir

29 To transfer on day 3 or day 5 in good prognosis patients? (Retzloff et. al, 2001, Fertil Steril) Retrospektif çalışma IVF (no ICSI) 246 hasta  3. Gün transferi 158 hasta  5. Gün transferi Tüm hastalar min. 8 embryoya sahip, en az 3 tane >8-cell embryosu olan hastalar. Dört farklı yaş grubu seçilmiş ( 40) Sonuç: - 5. gün transferleri için gebelik oranları daha yüksek (< 30 yş grubunda) - Diğer yaş grupları için ise eşit gebelik oranları elde edildi.

30 Blastocyst transfers improve pregnancy rates for select older patients, but not for those under 37 years old. (Mellon et.al., 2004, Fertil Steril) - Retrospektif çalışma -Blastokist transferi 37 yaş ve üstünde olan hastalara, tek embryo isteyen genç hastalara ve tekrarlanan başarısız denemesi çok olan hastalara uygulandı. 3. Gün5. Gün Yaş 39 39 Gebelik oranı% 45% 35% 28%32% 47% 41 İ mplantasyon oranı% 31% 18% 11% 29% 31%24 Tr. edilen emb sayısı22,93,51,41,92,0 Sonuç: 37 yaş altı hasta grubu için 3. günde iyi kalitede embriyosu olan hastalar için blastokist transferi yüksek implantasyon oranı vermedi. 37 yaş üstü grup için ise blastokist transferi avantaj sa ğ ladı. Daha az sayıda embryo olmasına ra ğ men daha iyi implantasyon ve gebelik oranları elde edildi.

31 Success with blastocyst stage transfer is not limited by maternal age. (Merryman et al., 2004, Fertil Steril) - 106 blastocyst transferi - 3. gününde 6 veya daha fazla embryosu bulunanlar blastokist için seçildi. Hasta yaşına göre gruplandırıldı. ( 35) -Implantasyon oranları:< 35 için  % 33 (2,1 blastokist transferi) > 35 için  % 29,5 (2,6 blastokist transferi) Sonuç: Blastokist transferi sırasında implantasyon başarısı yaş ile değişmemektedir. 35 yaş üstü ve altı hasta gruplarında benzer sonuçlar elde edilmiştir.

32 SONUÇ 3 Blastokist transferinin daha başarılı olduğu özel bir yaş grubu yoktur.

33 Ectopic pregnancy rates with day 3 versus day 5 embryo transfer (Milki AA & Jun SH.,2003 BMC Pregnancy Childbirth) - Retrospektif çalışma - 3. gün ve 5. gün transferleri - Hasta yaşı: 3. Gün  37,75. Gün  35,3 - Klinik gebelik oranları:3. Gün  623  22 tanesi ektopik (% 3,5) 5. Gün  333  13 tanesi ektopik (% 3,9) (Anlamlı fark YOK) Sonuç: Dış gebelik sıklığı açısından 3. gün transferi ile 5. gün transferi açısından fark yoktur.

34 Ectopic pregnancy rate with day 3 versus day 5 embryo transfer (Sunny et al., 2003, Fertil Steril) Retrospektif çalışma Tefcat kateter (cook) kullanılmış Klinik gebelik oranları : 3. Gün  584 klinik gebelik  23 tanesi ektopik (% 3.8) 5. Gün  314 klinik gebelik  13 tanesi ektopik (% 4,1) Sonuç: Blastokist transferinin dış gebeliği azalttığı öne sürülmüş olmasına rağmen sonuçlar arasında anlamlı farklılık görülmedi.

35 Reduction of ectopic pregnancies with day 5/6 embryo transfer versus day 3 embryo transfer (Langley et al., 2005, Fertil Steril) - Retrospektif çalışma -3. gün ve 5. gün embryo transferi - 3. Gün  731 klinik gebelik  11 tanesi ektopik (% 1,5) 5. Gün  984 klinik gebelik  5 tanesi ektopik (% 0,5) Sonuç: Dış gebelik oranları 3. gün transferleri için daha yüksek olarak belirlendi.

36 Comparison of gender and birth weight following day-three and blastocyst transfers (Anderson et. al., 2001, Fertil Steril) - Retrospektif çalışma - Embryo seçim kriterleri ve kültür şartları her iki grup içinde aynı. - 353 do ğ um  85 ikiz (%34)  9 üçüz (% 3,6) Sonuç: Cinsiyet ve kilo açısından her iki grupta da anlamlı farklar gözlemlenmedi.

37 Incidence of monozygotic twinning with blastocyst transfer compared to cleavage,stage transfer. (Amin A. Milki et. al., 2003, Fertil Steril) - Retrospektif çalışma 3. GünBlastokist Monozygotik ikiz oranı% 2 (7 / 357)% 5,6 (11/197) Toplam ço ğ ul gebelik oranları bakımından iki grup arasında anlamlı fark yok. Day 3  % 24 (84/357) Blastokist  % 22 (43/197) Sonuç: 3. gün transferleri ile blastokist transferleri monozigotik ikiz oranı açısından Karşılaştırıldı ğ ında blastokist transfer grubu için görülme sıklı ğ ının daha fazla oldu ğ u tespit edildi.

38 Miscarriage rates following day five blastocyst transfers are equivalent to day three embryo transfer. (Murdock et.al, 2001, Fertil Steril) - Retrospektif çalışma - 3. gün ve 5. gün transferleri 647 hasta 3. Gün5. Gün Klinik gebelik :% 42 %64 (Anlamlı Fark VAR) Abort oranı :% 14 % 14 (Anlamlı Fark YOK) Hasta yaşı : 35,1 33 Sonuç: Elde edilen sonuçlara göre 5. gün transferleri gebelik oranı açısından daha avantajlı olmasına ra ğ men abort oranı her iki hasta grubunda da benzer sonuçlar verdi.

39 Early pregnancy loss is significantly higher after day 3 single embryo transfer than after day 5 single blastocyst transfer in GnRH antogonist-stimulated IVF cycles (EG Papanikolaou et.al., 2006, Reprod Biomed online) - 3. gün ve 5. gün embryo transferi - 896 hasta  1103 IVF siklus -Yaş < 36 - 3. Gün  603 siklus  tek embryo transferi 5. Gün  500 siklus  tek embryo transferi - Gebelik oranı : 3. Gün  % 34,75. Gün  % 44,2 -Erken gebelik kayıp oranı 3. gün transfer grubunda daha fazla. Sonuç: Tek embryo transferi yapıldı ğ ında, blastokist transferi daha fazla devam eden gebelik oranına sahiptir.

40 SONUÇ 4 Yarıklanmış embryo ve blastokist transferi arasında dış gebelik riski açısından fark yoktur Düşük oranları her iki grupta aynıdır Monozigotik ikiz oranı blastokist transferinde artmış olarak gözlenir

41 17 Ekim 2007

42 Cleavage stage versus blastocyst stage embryo transfer in assisted conception. Blake D, et al.,Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 4. 1991 – 2007 yılları arasındaki literatür tarandı 50 yayın saptandı 18 yayın analize değer bulundu Analiz edilen parametreler – Canlı doğum oranı, – Klinik gebelik oranı – Çoğul gebelik oranı – Düşük oranı – Dondurulabilir embryo oranı – Transfer iptal oranı – Kümülatif gebelik oranı

43 Cleavage stage versus blastocyst stage embryo transfer in assisted conception. Blake D, et al.,Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 4.

44

45

46

47

48

49 EN SONUÇ 3. GÜN5. GÜN Klinik gebelik √ Çoğul gebelik == Missed Abortion == Dondurulabilen embryo √ Embryo transferi iptali √ Kümülatif gebelik √

50 Cleavage stage versus blastocyst stage embryo transfer in assisted conception. Blake D, et al.,Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 4.

51

52

53

54 Eve Götürülecek Mesaj Tek embryo transferi haricinde canlı doğum oranları açısından blastokist transferinin avantajı yoktur. Ancak çoğul gebeliği önlemek amacıyla kullanılabilir. Tekrarlayan IVF başarısızlıklarında tercih edilebilir. Kryo şansını düşürür ve siklus iptalini arttırır Ek bir medyum maliyeti getirdiği, iş yükünü arttırdığı ayrıca daha fazla inkubatöre ihtiyaç duyulacağı unutulmamalıdır.


"BLASTOKİST TRANSFERİ Dr. Hakan Özörnek. Day 0 Day 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları