Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Foto ğ raf E ğ itiminde Alternatif Bir Yöntem Çalı ş ması İĞ NE DEL İĞİ NDEN SIZAN I Ş IK İğ ne Deli ğ i Foto ğ rafları ve Tekni ğ i Nuri GÜRD İ L Altın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Foto ğ raf E ğ itiminde Alternatif Bir Yöntem Çalı ş ması İĞ NE DEL İĞİ NDEN SIZAN I Ş IK İğ ne Deli ğ i Foto ğ rafları ve Tekni ğ i Nuri GÜRD İ L Altın."— Sunum transkripti:

1 Foto ğ raf E ğ itiminde Alternatif Bir Yöntem Çalı ş ması İĞ NE DEL İĞİ NDEN SIZAN I Ş IK İğ ne Deli ğ i Foto ğ rafları ve Tekni ğ i Nuri GÜRD İ L Altın Oran Dü ş ünce ve Sanat Platformu

2 Fotoğrafa İlgi Duyan Bir Öğrenci Ne Yapar ? Fotoğraf Makinesi Alır, Fotoğraf ÇEKER; Fotoğraf Makinesi ALAMAZ, Bu Sevdadan VAZGEÇER...

3 İ nsanların edinmek istedikleri ilk ş ey bir foto ğ raf makinesi midir?

4 Foto ğ raf mı?

5 Foto ğ raf makinesi olmadan foto ğ raf çekmek mümkün mü?... ya da okullarımızda foto ğ raf e ğ itimi?

6 İğ ne Deli ğ i (Pinhole) foto ğ raf, objektifsiz foto ğ raftır. I ş ık geçirmeyen her kutu (kola, kibrit kutularından konserve kutularına, karavanlara kadar her kutu) Camera Obscura’ya dönü ş türülebilir.

7 Camera Obscuranın Çalışma Prensibi İ lk kez, M.Ö. V. yüzyılda Çinli dü ş ünür Mo Tzu, MÖ IV. yüzyılda Aristoteles, X. İ bn Al-Haytam, XV. Yüzyılda Leonardo da Vinci ve Paolo Toscanelli, XIX. yüzyılda ise Sir David Brewster karanlık oda/kutudaki görüntü olu ş umunu açıklamaya çalı ş ırlar.

8 Sir David Brewster ’ın isim babası da oldu ğ u i ğ ne deli ğ i (pinhole) tekni ğ iyle 1850’lerde elde etti ğ i ilk fotografik görüntüler, izleyen yıllarda gerek malzeme, gerekse teknik açısından geli ş tirildi.

9 Jan Vermeer (1632-1675)’in camera obscura kullanarak yaptığı resimler.

10 Camera Obscura’lar www.adanapinhole.com

11 “ Foto ğ raf için pahalı makinelere de ğ il, akıl ve özveriye ihtiyaç vardır! “ Rezzan S.AK; Alman Evleri

12 Y aratıcılık insanidir!.. “Yaratıcılık” ne parayla ilgilidir, ne imkanlarla, ne de teknolojiyle …

13 Gençler bu tür çalı ş malarla hobi kazanarak, alkol, uyu ş turucu, ş iddet gibi zararlı alı ş kanlıklardan kendilerini koruyabilir... Akın F. Sayılgan Taş Köprü / Adana

14 Eren ERYOL; Mimar Sinan Ünv. Fotoğraf Bölümü İsa ULUÇAY; Erciyes Ünv. Müzikoloji Bölümü Efe IŞIN; Atılım Ünv Grafik Tasarım Bölümü Rıdvan ÇAKIR; Duplupınar Ünv.Animasyon Bölümü İğ ne Deli ğ i Foto ğ rafın De ğ i ş tirdi ğ i Hayatlardan Bazıları

15

16 İğ ne Deli ğ i Foto ğ raf Çalı ş ması Kazanımlarına Dair Camera Obscura ve foto ğ raf makinelerinin çalı ş ma prensibini kavrama Yaratıcı dü ş ünme ve sorun analizi becerilerini geli ş tirme Müze ve ören yerlerini gezerek kentin tarihi ve sosyal çevresini tanıma Kültür mirası ürünleri tanıma ve koruma bilincini kazanma I ş ı ğ ı ve mekânları kullanarak görsel bir kompozisyon olu ş turma Hatice ÇAM ; İssos Su Kemerleri

17 Bakan de ğ il, gören; çevre esteti ğ ine duyarlı etkin bireyler yeti ş tirme Ekip içinde bireysel yetenekleriyle var olabilme özgüveni kazanma I ş ık, gölge kavramlarını kullanma ve görsel algıyı güçlendirme Karanlık oda teknikleri üzerine çalı ş abilme becerisi kazanma Sorumluluk, payla ş ım ve sabır gibi insani nitelikleri güçlendirme Üniversitelerin güzel sanatlar bölümleri (foto ğ raf, grafik, resim vs) hakkında rehberlik Erkan BAĞ; İstanbul Üniversitesi

18 İğne Deliği Fotoğrafı Proje Süreci “İğne Deliğinden Sızan Işık” Yakındoğu Üniversitesi 5. Uluslararası Fotoğraf Günleri, Gösteri, Söyleşi, Kıbrıs 2007. “İğne Deliği Fotoğraf Tekniği” İstanbul Erkek Lisesi Workshop, Ulis Foto-Fest, İstanbul 2007. “33 Genç Fotoğrafçıdan İğne Deliği Fotoğrafları” İstanbul Modern Sanat Müzesi, Fotoğraf Sergisi, İstanbul 2008. “İğne Deliği Fotoğraf Tekniği” İstanbul Modern Sanat Müzesi, Workshop, İstanbul 2008. “İğne Deliği Fotoğraf Tekniği” Toplum Gönüllüleri Vakfı, Workshop, Samsun 2008.

19 İğne Deliği Fotoğrafı Proje Süreci “Sabancı Üniversitesi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2009” İğne Deliği Fotoğraf Tekniği Sunumu, İstanbul 2009, “Sabancı Üniversitesi Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2010” Workshop: İğne Deliği Fotoğrafı, İstanbul 2010, “Sabancı Üniversitesi Eğitimde İyi Örnekler Yerel Çalıştay Sunumları: 2009: Nevşehir, Burdur, Balıkesir; 2010: Adana, Kayseri, Kahramanmaraş, İzmir, Manisa. 24 Küçük Fotoğrafçıdan İğne Deliği Fotoğrafları Sergisi, Adana Kültür Sanat Merkezi, Adana 2011. “İğne Deliği Fotoğraf Tekniği” Rotary Kulübü, Workshop, Bursa 2011

20 İğne Deliği Fotoğrafı Proje Süreci ÇALIŞMALARIN YAYIMLANDIĞI İNTERNET DERGİLERİ Fotoritim; http://www.fotoritim.com/yazi/igne-deliginden-sizan-isik, Fotografya; http://www.fotografya.gen.tr/cnd/index.php?id=284,509,1,1,1,0 Fotoğraf Dergisi, Haziran-Temmuz 2007, sayı:73 www.adanapinhole.com Adana Pinhole Fotoğraf Grubu

21 Işık geçirmeyen bir kutu önce çivi ile delinir ve deliğin çapakları temizlenir. 1 2 www.adanapinhole.com

22 Kutunun tüm iç alanları, yansımayı en aza indirmek için ya siyah boya ile boyanır ya da siyah karton ile kaplanır. 4 3 www.adanapinhole.com

23 5 6 o Çivi ile açılan delik alüminyum folyo ile kapatılır ve bu folyo üzerine mümkün olduğunca küçük ve düzgün bir iğne deliği açılır. www.adanapinhole.com

24 7 Deliği, istediğimiz zaman açıp kapamaya yarayan basitçe bir perde ile kapatmamız gerekir. www.adanapinhole.com

25 8 Fotoğraf kâğıdı, içbükey ya da dışbükey olarak kutu içine hemen iğne deliğinin karşısına gelecek şekilde yerleştirilir. www.adanapinhole.com KARANLIK ODADA KUTUYA FOTOĞRAF KAĞIDI YERLEŞTİRMEK

26 9 Fotoğraf kâğıdını kutuya yerleştirildikten sonra kutunun kapağı kapatılır ve kutu içine ışık sızmasını engellemek için kutu kapağı gövdeye siyah elektrik bandı ile yapıştırılır. www.adanapinhole.com

27 10 Çekim sırasında kutunuzun sarsılmamasına, sağlam bir zemin ya da tripod üzerinde sabitlenmiş olmasına dikkat etmelisiniz. www.adanapinhole.com

28

29 İğne Deliği Fotoğraf Tekniğine Özgü Bir Özellik:

30 Nuri GÜRDİL 0542 291 24 08 nurigurdil@gmail.com. Teşekkür Ederiz…


"Foto ğ raf E ğ itiminde Alternatif Bir Yöntem Çalı ş ması İĞ NE DEL İĞİ NDEN SIZAN I Ş IK İğ ne Deli ğ i Foto ğ rafları ve Tekni ğ i Nuri GÜRD İ L Altın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları