Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Foto ğ rafın Tarihi Ders 1: Foto ğ rafın tarih öncesi Metin Ersoy Faculty of Communication and Media Studies.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Foto ğ rafın Tarihi Ders 1: Foto ğ rafın tarih öncesi Metin Ersoy Faculty of Communication and Media Studies."— Sunum transkripti:

1 Foto ğ rafın Tarihi Ders 1: Foto ğ rafın tarih öncesi Metin Ersoy Faculty of Communication and Media Studies

2 Foto ğ rafın Tarihi  İ nsano ğ lu tarihin ilk günlerinden başlayarak düşüncelerini, duygularını bir yüzey üzerine aktarmaya çalışmıştır.  Ma ğ ara duvarına bizon resmini çizen insandan başlayarak, tarih içinde insano ğ lu çeşitli yüzeyleri; çizerek, boyayarak ve baskı tekni ğ iyle kullanmıştır.

3 Foto ğ rafın Tarihi  İ nsano ğ lu, 1800’lü yılların ortalarında, ışı ğ ı ve ışı ğ a karşı duyarlı bir yüzeyi kullanarak nesnelerin görüntülerini yüzey üzerine kaydederek sabitleştirme tekni ğ ini bulmuştur.  Yüzeyi, pozlayarak kullanan bu yeni buluş FOTO Ğ RAFTIR.

4 Foto ğ rafın Tarihi  Foto ğ raf, bulundu ğ u dönemden başlayarak dünyanın dört bir köşesine yayılmıştır. Günümüzde her düzeydeki insanın hayatında foto ğ raf yer almaktadır.  Do ğ umdan ölüme kadar çeşitli şekillerde foto ğ rafla birlikteyiz.

5 Foto ğ rafın Tarihi  Peki, yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan FOTO Ğ RAF nedir? ◦ Foto ğ raf, tekni ğ i açısından fizik ve kimya bilimleriyle ilgilidir. ◦ Bir yüzey üzerinde optik yardımıyla görüntünün oluşturulması fizik bilimiyle, bu görüntünün çeşitli kimyasal maddeleri kullanarak bir yüzeye kaydedilmesi ve sabitlenmesi de kimya bilimiyle ilgilidir.

6 Foto ğ rafın Tarihi  İ Ö beşinci yüzyılda Çinli filozof Mo Ti, yüzey üzerinde görüntü oluşturmakla ilgili bir gözleminden söz etmektedir.  Dört tarafı kapalı bir karanlık odanın, bir duvarının tam orta noktasına i ğ neyle bir delik açıp ve deli ğ in karşısına gelen duvara, odanın içinden, ipek perde asıldı ğ ında ortaya çıkan sonuç şudur:

7 Foto ğ rafın Tarihi  İğ ne deli ğ inden giren güneş ışı ğ ı, ipek perdeye yansır ve i ğ ne deli ğ inin önündeki nesnelerin görüntüsü, sa ğ -sol ve alt-üst ters olarak ipek perde üzerinde görülür.  İğ ne deli ğ i foto ğ raf makinesi diye adlandırılacak olan bu ilkel aygıt, günümüzde hala en basit şekilde foto ğ raf elde etme yöntemi olarak kullanılmaktadır.

8 Foto ğ rafın Tarihi  İğ ne deli ğ inden giren ışık, kuşkusuz net ve keskin bir görüntü oluşturmuyordu. On altıncı yüzyılın ortalarında karanlık kutuya mercek eklendi.  Rönesans döneminin genç İ talyan bilim adamlarından Giovanni Battista Della Porta (1535-1615) Do ğ a Büyüsü (1553) adlı eserinde, i ğ ne deli ğ i yerine mercek yerleştirerek daha net ve keskin görüntü elde edilece ğ inden söz etmiştir.

9 Foto ğ rafın Tarihi  Karanlık kutu mercekle birleştikten sonra hızla yaygınlaştı, özellikle taşınabilir karanlık kutular sanatçılar tarafından çok kullanıldı.  Ressamlar, resmetmek istedikleri do ğ a manzaraları için karanlık kutudan yararlandılar.

10 Foto ğ rafın Tarihi

11  Zaman içinde karanlık kutuya bazı eklemeler yapıldı. Önce mercek eklendi ve daha sonra günümüzün refleks foto ğ raf makinelerinde oldu ğ u gibi merce ğ in arkasına 45 derece açıyla duran bir ayna yerleştirilerek, görüntünün merce ğ in arkası yerine do ğ rudan yukarıya yansıtılması sa ğ landı.

12 Foto ğ rafın Tarihi  18. yüzyıla gelindi ğ inde, karanlık kutunun verdi ğ i görüntü, yüzey üzerindeki gölge gibi kalıcı olmayan, yansıma bir görüntüydü.  Karanlık kutudaki görüntünün kalıcı olması, bir yüzey üzerine zapt edilmesi için kimya bilimiyle ilgili bazı temel gelişmeleri beklemek gerekecektir.

13 Foto ğ rafın Tarihi  Foto ğ rafın Bulunuşu – Niépce ◦ Ka ğ ıt ve kalem kullanmadan, görüntüyü ortaya çıkartan ışı ğ ı kullanarak, görüntünün sabitleştirilmesi nasıl sa ğ lanabilirdi? ◦ İ nsano ğ lu düşüncelerini bu yönde sürdürdü ve sonunda foto ğ rafa ulaştı.  Foto ğ rafın ortaya çıkmasıyla ilgili ikinci temel konu, bir nesnenin görüntüsünün bir yüzey üzerine kaydedilerek sabitleştirilmesidir.  Alman do ğ a bilimcisi Johann Heinrich Schulze (1687-1744) gümüz nitratın güneş ışı ğ ından etkilenerek karadı ğ ını keşfetti (1725).

14 Foto ğ rafın Tarihi  Karanlık kutunun sa ğ ladı ğ ı görüntüyü, yüzey üzerinde sabitleştirebilmek için, ışı ğ a duyarlı olan ve ışıktan etkilenerek tonu de ğ işen bazı kimyasal maddelerle özellikle de gümüş nitrat ve gümüş klorür üzerinde daha detaylı çalışmalar gerekmiştir.

15 Foto ğ rafın Tarihi  Thomas Wedgwood (1771-1805) ilk kez ışı ğ ı kullanarak, yani pozlama yoluyla bir nesnenin görüntüsünü yüzey üzerine kayıt etmeyi başardı.  Wedgwood, yüzey üzerine kimyasal yoldan görüntü kayıt etmeyi başarmıştır ancak kalıcı olmasını sa ğ layamamıştır.

16 Foto ğ rafın Tarihi  Aynı dönemde, litografi (taş baskı) adı verilen yeni bir yöntemle görüntüler kopya edilerek ço ğ altılmaya başlandı.  Kireç taşının kimyasal özelliklerinden yararlanılarak geliştirilen taş baskı tekni ğ i, on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında Avrupa’da yayılmaya başladı.

17 Foto ğ rafın Tarihi  Bu yöntem, foto ğ rafın öncülerinden Joseph Nicéphore Niépce’nin (176-1833) dikkatini çekti.  Niépce, taş baskı tekni ğ iyle çeşitli denemeler yaptı. Mürekke ğ ve çeşitli vernikleri kimyasal yollarla karıştırdı ve gümüş tuzlarıyla duyarlı hale getirilmiş bir vernik alaşımını kullanarak gravür kopyalamayı başardı.

18 Foto ğ rafın Tarihi  Niépce, 1815’te duyarlı yüzeyi karanlık odada pozlandırma düşüncesini geliştirdi.  1816’da Niépce, ilk sonuçlarını aldı; konunun koyu bölümlerini açık, açık bölümlerini de koyu olarak yüzey üzerine kayıt etmeyi başardı.  Böylece Niépce, Wedgwood’tan habersiz karanlık kutuyu kullanarak görüntü kayıt etmeyi başardı.

19  Niépce’nin elde etti ğ i bu görüntü daha sonraki yıllarda foto ğ rafçılıkta çok sık kullanılacak olan negatif görüntüydü.  1827 yılında ise foto ğ raf makinesini kullanarak tarihin bilinen ilk foto ğ rafı olarak evinin ahırını resmetti.  Niépce, bu foto ğ rafı sekiz saat gibi çok uzun bir süre pozlayarak çekti.

20 Foto ğ rafın Tarihi Niepce, Chalon-sur-Saône'da çekti ğ i bu foto ğ rafta bir kır evinin bahçesini görüntüledi.

21 Foto ğ rafın Tarihi  Bu pozlama süresinde güneş, binanın etrafında hareket etti ğ i için gölgeler birbirine karıştı ve sonuç olarak netsiz bir foto ğ raf ortaya çıktı.


"Foto ğ rafın Tarihi Ders 1: Foto ğ rafın tarih öncesi Metin Ersoy Faculty of Communication and Media Studies." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları