Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KORONER CERRAHİSİNDE ANESTEZİ Doç.Dr.Tayfun Güler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KORONER CERRAHİSİNDE ANESTEZİ Doç.Dr.Tayfun Güler."— Sunum transkripti:

1 KORONER CERRAHİSİNDE ANESTEZİ Doç.Dr.Tayfun Güler

2 CABG ENDİKASYONLARI Günlük yaşantıyı kısıtlayan angina İstirahat EKG’sinde veya efor testinde ağır iskemi bulguları Sol ana koronerde stenoz > %50 LAD’da proksimal %70’den fazla stenoz En az %50 stenozlu proksimal 3 damar hastalığı

3 PREOPERATİF DEĞERLENDİRME LABORATUAR Kalp  Egzersiz elektrokardiyografi  Koroner angiografi ve sol ventrikülografi  Radyonüklid anjiyografi Diğer  Tam kan, koagülasyon profili, BUN, kreatinin, elektrolitler, total protein, albumin, LDH, SGOT, CPK, açlık kan şekeri,idrar analizi

4 KORONER ANJİOGRAFİ

5 Koroner anjiografi - LAD LAD’de %90 Stenoz A

6 Koroner anjiografi - RCA STENOZ (%90) SAĞ KORONER ARTER

7 PREMEDİKASYON Benzodiazepinler  Midazolam: 5-10 mg,  Diazepam: 5-10 mg  Lorazepam: 2-4 mg Opioidler  Morfin: 5-10 mg

8 ANESTEZİ HAZIRLIĞI İki geniş damar yolu (16 G) Uzatma hatlı serumlar Heparinli yıkama solüsyonu (1000 U/1000cc) Monitör: EKG, invaziv basınç kanallı Isıtıcı yatak Defibrilatör İlaçlar

9 İLAÇLAR Anestezikler  İnhalasyon, intravenöz Kardiyak ilaçlar  Adrenalin (1 mg)  Efedrin (50 mg)  Atropin (0.5 mg)  Lidokain (100 mg)  Kalsiyum  NaHCO3  İNFÜZYON: Adrenalin Dopamin Nitrogliserin Nitroprussid

10 MONİTÖRİZASYON

11 MİYOKARD İSKEMİSİ Taşikardi, Hipertansiyon, hipotansiyon ST segment değişiklikleri

12 ANESTEZİ İNDÜKSİYONU Kardiyak indüksiyon  Düşük doz, yavaş enjeksiyon hızı İndüksiyon sonrası hipotansiyona dikkat  Efedrin (5-10 mg) İntübasyon sonrası hipertansiyona dikkat  İnhalasyon anesteziği  Opioidler

13 ANESTEZİ İDAMESİ İnhalasyon anestezisi  Halotan, isofluran, sevofluran, desfluran İntravenöz anestezi  Opioid anestezisi  Total intravenöz anestezi  Deksmedetomidin + opioid anestezisi Dengeli anestezi teknikleri  Opioid + inhalasyon Rejyonel anestezi  Yüksek torakal epidural anestezi

14 ANESTEZİ İDAMESİNDE HEDEF Bilinç kaybı Yeterli analjezi Hemodinamik stabilite  Kalp hızı : 60-80/dk  Normotansiyon

15 İNTRAOPERATİF MONİTÖRİZASYON Hemodinamik izlem Kan gazı analizi Aktive edilmiş pıhtılaşma zamanı (ACT)  > 400 sn İdrar çıkışı takibi  > 1 ml/kg/saat  Dopamin (2 mcg/kg/dk)  Osmotik diüretikler  Mannitol

16 AORTİK KANÜLASYON Heparin  3-5 mg/kg ACT  > 400 sn. AORTA KANÜLÜ

17 VENÖZ KANÜLASYON ATRİUM KANÜLÜ AORTA KANÜLÜ

18 EKSTRAKORPOREAL DOLAŞIM (CPB) FLOWMETRE (O 2 / HAVA) KRONOMETRE / TEMPERATÜR VENÖZ / ARTERYEL HATLAR

19 EKSTRAKORPOREAL DOLAŞIM (CPB) REZERVUAR OKSİJENATÖR ISITICI ROLLER POMPALAR AKIM GÖSTERGELERİ

20 CPB VE HEMODİNAMİ AKIM:  2-2.5 lt/dk/m2 HİPOTANSİYON  Vazodilatasyon, akım yetersizliği  Efedrin, akım arttırılması, volüm replasmanı HİPERTANSİYON  Anestezi derinliği  Nitrogliserin, nitroprussid

21 CPB VE HİPOTERMİ Hipotermi  Hafif: 28-32 o C  Fibrilasyon: < 28 o C  Nitrogliserin  Anestezi gereksiniminde azalma

22 CPB VE VENTİLASYON Ventilasyon:  Kros klemp konulana dek devam ettirilmeli  Kros klemp kaldırıldıktan sonra yeniden başlatılmalı Azot protoksit  Hava embolisine dikkat

23 KARDİYOPLEJİ SICAK  Kan kardiyoplejisi SOĞUK  Kan  Kristaloid AORTA CROSS KLEMP KARDİYOPLEJİ İĞNESİ KARDİYOPLEJİ İĞNESİ

24 KORONER BAYPAS ARTERYEL GREFT VENÖZ GREFT

25 KROS KLEMP KALDIRILMASI Hava çıkarılması Yeterli ısınma Fibrilasyon tedavisi  Defibrilatasyon: 5-20 joule, internal  Lidokain: 1 mg/kg iv  Adrenalin: 100-200 mcg iv. Kan gazı – elektrolit kontrolü

26 CPB’IN SONLANDIRILMASI Yeterli vücut sıcaklığı (36-37 o C) Stabil bir ritim (tercihen sinüs) Yeterli kalp hızı (80-100 vuru/dk)  Pacing, izoproterenol, kardiyoversiyon Normal laboratuar değerleri  Asidoz ve hiperkalemi tedavi edilmeli Ventilasyon Monitörlerin kalibrasyonu

27 CPB’IN TEHLİKELERİ İnme, nörokognitif bozukluklar İmmünosupresyon Sistemik enflamatuar yanıt Platelet disfonksiyonu/kanama Renal yetersizlik Pulmoner yetersizlik

28 BEATING HEART Hastanede kalış süresinde azalma Ventilatuar destek süresinde kısalma Daha az kan kaybı/transfüzyon gereksinimi Sistemik inflamatuar yanıtta azalma Aritmi ve nörolojik kompliikasyonlarda azalma Maliyette azalma

29 BEATING HEART VE ANESTEZİ Heparinizasyon  ACT > 250 sn Normotermi Hemodinamik stabilite  Nitratlar  Vazopressörler  İnotroplar

30 POSTOPERATİF BAKIM Yeterli analjezi  İntravenöz opioid, PCA, NSAI ilaçlar Ekstübasyon  Geç  Erken Sıvı-elektrolit tedavisi Ambülasyon Yoğun bakımdan çıkış


"KORONER CERRAHİSİNDE ANESTEZİ Doç.Dr.Tayfun Güler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları