Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hipotermi Suda boğulma Anaflaksi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hipotermi Suda boğulma Anaflaksi"— Sunum transkripti:

1 Hipotermi Suda boğulma Anaflaksi
Doç. Dr. Lale YÜCEYAR

2 Hipotermi Tanım: Kor sıcaklığı < 35 °C
(düşük okuyabilir termometre) Hafif °C Orta °C Ağır < 30 °C (Özofageal, rektal,timpanik)

3 Hipotermi Nedenler: Soğuk su içinde kalma
Soğuk havaya maruz kalma (Yaşlı – Çocuklar) Yaralanma/hastalık İlaçlar/alkol

4 Hipotermide klinik Nabız: yavaş, düzensiz, zayıf
AKB:  ya da ölçülemez Pupiller: dilate SSS: bilinç bozukluğu, koma

5 Resusitasyon uzun sürmelidir
Hipoterminin klinik bulguları ölümü taklit eder “Sıcak ve ölü olana dek ölü değil” Resusitasyon uzun sürmelidir Ancak Bariz ölümcül yaralanmalar Donmuş vücut - resüsitasyon olanaksız Hastanede - klinik değerlendirme ile Resusitasyon sonlandırılır.

6 Dikkat! Beyin ve vital organlarda koruyucu etki
(18oC de 10 kez daha dayanıklı) Primer – Sekonder?

7 Isıtma (pasif) Tedavi: Soğuk ortamdan uzaklaştır
Soğuk/ıslak giysileri çıkar Daha fazla sıcaklık kaybını önle Hızla hastaneye naklet Hareket aritmileri artırabilir Isıtma süresi önemli

8 Aktif ısıtma Eksternal İnternal (kor)
Güçlü sıcak hava ile ısıtan battaniyeler İnternal (kor) Sıcak nemli 02 ile ventilasyon Sıcak i.v. sıvılar (40 ºC) Mide, periton, plevra, mesane lavajı Devamlı veno-venöz hemofiltrasyon Kardiyopulmoner bypass

9 Monitörizasyon ve girişimler
Devamlı hemodinamik monitörizasyon Tekrarlanan arter kan gazı analizi Elektrolitler ısıtma sırasında hiperkalemi Tiroid fonksiyonu (yaşlıda)

10 Havayolu ve solunum Tedavi: Temel – İleri Yaşam Desteği
Isıtılmış (40-46 °C), nemli, yüksek konsantrasyonda oksijen Trakeal intübasyon göğüs duvarı rijiditesi Göğsün yükseldiğini görecek şekilde ventilasyon

11 Dolaşım Ösefageal sıcaklık (Sürekli takip) EKG- kan basıncı
Ciddi bradikardiden sakın Doppler ultrasound prob kullan Santral ya da geniş proksimal venler (ısınma sırasında vasodilatasyon)

12 Hipotermiye eşlik eden aritmiler
Sinus bradikardisi Atriyal fibrilasyon Temp. Ventriküler fibrilasyon Asistol

13 Dolaşım Kor sıcaklığı> 30°C olana dek defibrilasyon etkin değil
Isıtma ile diğer aritmiler spontan olarak gelişebilir İlaç etkinliğinde azalma < 30 °C Ciddi hipotermide bradikardi fizyolojik olarak gelişebilir

14 Suda boğulma

15 Boğulma İmmersion – baş su üzerinde hipotermi
kardiyovasküler instabilite Submersion – baş su altında asifiksi hipoksi Drowning – “submersion”a bağlı olarak 24 saat içinde ölüm kardiyak arest

16 Resüsitasyon kararı Uzun süreli “immersion” dan sonra tümüyle düzelme olası Suyun sıcaklığı < 25ºC ise hipotermi riski yüksek Submersion epilepsi, alkol, MI, travma ?

17 Sudan kurtarma Kurtarıcı için riskleri azalt
Spinal travmayı göz önünde tut Spinal immobilizasyon Hastayı horizontal tut Eğitimli olmadıkça suda resüsitasyon uygulama

18 Havayolu ve solunum Temel – İleri Yaşam Desteği
Dikkat: olası servikal travma % 100 oksijen ver Akciğerleri boşaltmaya kalkma Kusma sıktır Bilinç kapalı ise erken intübasyon Yüksek ARDS riski, YBÜ ye sevk

19 Dolaşım Sıkıştırıcı etkiye bağlı hipovolemi
Sudan çıkınca dolaşım kollapsı İntravenöz sıvılar Nazogastrik tüp Tuzlu/tatlı su olması resusitasyon yöntemlerini değiştirmez.

20 Girişimler Arter kan gazı analizi Elektrolitler Glukoz EKG
Akciğer grafisi

21 İleri girişimler Eğer kardiyak arest yoksa hastanede 6 saat izledikten sonra taburcu et, ancak: Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb anormal klinik belirtiler yoksa Oda havası solurken Pa02 normal ise Akciğer grafisi normalse Diğer olumsuz bulgular yoksa Geç akciğer ödemi riski azdır

22 Anaflaksi

23 Anaflaksi Anaflaksi – aşırı duyarlılık yanıtları IgE ile düzenlenir
Anaflaktoid - aşırı duyarlılığa bağımlı olmayan benzer yanıtlar Bulgular ve yönetim benzer

24 Olası Allerjenler Böcek , yılan vs Bazı ilaçlar Bazı gıdalar
Kontrast maddeler Lateks

25 Ortak klinik bulgular Larenks ödemi- dispne
Anjioödem Rinit, konjunktivit Döküntü (ürtiker / eritem ) Karın ağrısı, kusma ve diyare Larenks ödemi- dispne Hipotansiyon (Kardiyovasküler kollaps) vazodilatasyon ve damar geçirgenliği  Bronkokonstriksiyon

26 Anafilaksi Vasovagal refleks Panik atak Karışabilir İyi bir anamnez ve muayene şart

27 Resusitasyon Olası alerjenleri uzaklaştır Yüksek akımlı O2 adrenalin
şok, stridor, vb ml 1:1000 i.m. (5 dk sonra tekrarlanabilir) Derin şok - titrasyon 1:10,000 –1: 100,000i.v. sıvılar

28 Adrenalin α – reseptör agonist: vasokonstrüksiyon
β – reseptör aktivite: bronkodilatasyon inotropi

29 Kardiyak arest CPR - İYD
Antihistaminik H1 bloker (klorfeniramin) H2 bloker (ranitidin) Hidrokortizon inhale 2 agonistler (salbutamol) Hava yolu obstrüksiyonu: Erken trakeal entübasyon Kardiyak arest CPR - İYD

30 Stridor, wheezing, solunum sıkıntısı veya şokun klinik belirtileri
Şiddetli alerjik tip reaksiyona uygun düşecek öykü ile birlikte solunum sıkıntısı ve/veya özellikle deri değişiklileri ile birlikte hipotansiyon Oksijen Stridor, wheezing, solunum sıkıntısı veya şokun klinik belirtileri Adrenalin 1:1000 solüsyon 0.5 ml (500 mikrogram) i.m. Klinik düzelme yoksa her 5 dak.da bir tekrarla Antihistaminik (klorfeniramine) mg yavaş i.v. EK OLARAK Tüm şiddetli ve tekrarlayan Reaksiyonlarda ve astımlı hastalarda Hidrokortizon ver mg i.m./veya yavaş i.v. Eğer şokun klinik belirtileri ilaç tedavisine yanıt vermez ise 1-2 L iv sıvı ver hızlı infüzyon gerekebilir

31 erken yineleme Yavaş başlangıçlı şiddetli reaksiyonlar
Şiddetli astmatik reaksiyon Allerjen alınımına devam ediliyorsa İki kademeli reaksiyona ait anamnez


"Hipotermi Suda boğulma Anaflaksi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları