Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RC (UK) Hipotermi Suda boğulma Anaflaksi Doç. Dr. Lale YÜCEYAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RC (UK) Hipotermi Suda boğulma Anaflaksi Doç. Dr. Lale YÜCEYAR."— Sunum transkripti:

1 RC (UK) Hipotermi Suda boğulma Anaflaksi Doç. Dr. Lale YÜCEYAR

2 RC (UK) Hipotermi Tanım:Kor sıcaklığı < 35 °C (düşük okuyabilir termometre) Hafif32 - 35 °C Orta30 - 32 °C Ağır< 30 °C (Özofageal, rektal,timpanik)

3 RC (UK) Nedenler: Soğuk su içinde kalma Soğuk havaya maruz kalma (Yaşlı – Çocuklar) Yaralanma/hastalık İlaçlar/alkol Hipotermi

4 RC (UK) Hipotermide klinik Nabız:yavaş, düzensiz, zayıf AKB:  ya da ölçülemez Pupiller:dilate SSS:bilinç bozukluğu, koma

5 RC (UK) Ancak Bariz ölümcül yaralanmalar Donmuş vücut - resüsitasyon olanaksız Hastanede - klinik değerlendirme ile Resusitasyon sonlandırılır. Hipoterminin klinik bulguları ölümü taklit eder Resusitasyon uzun sürmelidir “Sıcak ve ölü olana dek ölü değil”

6 RC (UK) Dikkat! Beyin ve vital organlarda koruyucu etki (18 o C de 10 kez daha dayanıklı) Primer – Sekonder?

7 RC (UK) Isıtma (pasif) Soğuk ortamdan uzaklaştır Soğuk/ıslak giysileri çıkar Daha fazla sıcaklık kaybını önle Tedavi: Hareket aritmileri artırabilir Isıtma süresi önemli Hızla hastaneye naklet

8 RC (UK) Aktif ısıtma Eksternal Güçlü sıcak hava ile ısıtan battaniyeler İnternal (kor) Sıcak nemli 0 2 ile ventilasyon Sıcak i.v. sıvılar (40 ºC) Mide, periton, plevra, mesane lavajı Devamlı veno-venöz hemofiltrasyon Kardiyopulmoner bypass

9 RC (UK) Monitörizasyon ve girişimler Devamlı hemodinamik monitörizasyon Tekrarlanan arter kan gazı analizi Elektrolitler – ısıtma sırasında hiperkalemi –Tiroid fonksiyonu (yaşlıda)

10 RC (UK) Havayolu ve solunum Temel – İleri Yaşam Desteği Isıtılmış (40-46 °C), nemli, yüksek konsantrasyonda oksijen Trakeal intübasyon  göğüs duvarı rijiditesi Göğsün yükseldiğini görecek şekilde ventilasyon Tedavi:

11 RC (UK) Dolaşım Ösefageal sıcaklık (Sürekli takip) EKG- kan basıncı Ciddi bradikardiden sakın Doppler ultrasound prob kullan Santral ya da geniş proksimal venler (ısınma sırasında vasodilatasyon)

12 RC (UK) Hipotermiye eşlik eden aritmiler Sinus bradikardisi Atriyal fibrilasyonTemp. Ventriküler fibrilasyon Asistol

13 RC (UK) Dolaşım Kor sıcaklığı> 30°C olana dek defibrilasyon etkin değil Isıtma ile diğer aritmiler spontan olarak gelişebilir İlaç etkinliğinde azalma < 30 °C Ciddi hipotermide bradikardi fizyolojik olarak gelişebilir

14 RC (UK) Suda boğulma

15 RC (UK) Boğulma İmmersion – baş su üzerinde –hipotermi –kardiyovasküler instabilite Submersion – baş su altında –asifiksi –hipoksi Drowning – “submersion”a bağlı olarak 24 saat içinde ölüm kardiyak arest

16 RC (UK) Resüsitasyon kararı Uzun süreli “immersion” dan sonra tümüyle düzelme olası Suyun sıcaklığı < 25ºC ise hipotermi riski yüksek Submersion epilepsi, alkol, MI, travma ?

17 RC (UK) Sudan kurtarma Kurtarıcı için riskleri azalt Spinal travmayı göz önünde tut Spinal immobilizasyon Hastayı horizontal tut Eğitimli olmadıkça suda resüsitasyon uygulama

18 RC (UK) Havayolu ve solunum Temel – İleri Yaşam Desteği Dikkat: olası servikal travma % 100 oksijen ver Akciğerleri boşaltmaya kalkma Kusma sıktır Bilinç kapalı ise erken intübasyon Yüksek ARDS riski, YBÜ ye sevk

19 RC (UK) Dolaşım  Sıkıştırıcı etkiye bağlı hipovolemi Sudan çıkınca dolaşım kollapsı  İntravenöz sıvılar  Nazogastrik tüp  Tuzlu/tatlı su olması resusitasyon yöntemlerini değiştirmez.

20 RC (UK) Girişimler Arter kan gazı analizi Elektrolitler Glukoz EKG Akciğer grafisi

21 RC (UK) Eğer kardiyak arest yoksa hastanede 6 saat izledikten sonra taburcu et, ancak: Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb anormal klinik belirtiler yoksa Oda havası solurken Pa0 2 normal ise Akciğer grafisi normalse Diğer olumsuz bulgular yoksa Geç akciğer ödemi riski azdır İleri girişimler

22 RC (UK) Anaflaksi

23 RC (UK) Anaflaksi Anaflaksi – aşırı duyarlılık yanıtları IgE ile düzenlenir Anaflaktoid - aşırı duyarlılığa bağımlı olmayan benzer yanıtlar Bulgular ve yönetim benzer

24 RC (UK) Olası Allerjenler Böcek, yılan vs Bazı ilaçlar Bazı gıdalar Kontrast maddeler Lateks

25 RC (UK) Ortak klinik bulgular Anjioödem Rinit, konjunktivit Döküntü (ürtiker / eritem ) Karın ağrısı, kusma ve diyare Larenks ödemi- dispne Hipotansiyon (Kardiyovasküler kollaps) –vazodilatasyon ve damar geçirgenliği  Bronkokonstriksiyon

26 RC (UK) Anafilaksi Vasovagal refleks Panik atak Karışabilir İyi bir anamnez ve muayene şart

27 RC (UK) Resusitasyon  Olası alerjenleri uzaklaştır  Yüksek akımlı O 2  adrenalin şok, stridor, vb - 0.5 ml 1:1000 i.m. (5 dk sonra tekrarlanabilir) Derin şok - titrasyon 1:10,000 –1: 100,000i.v.  sıvılar

28 RC (UK) Adrenalin α – reseptör agonist: vasokonstrüksiyon β – reseptör aktivite: bronkodilatasyon inotropi

29 RC (UK)  Antihistaminik H 1 bloker (klorfeniramin) H 2 bloker (ranitidin)  Hidrokortizon  inhale  2 agonistler (salbutamol) Hava yolu obstrüksiyonu: Erken trakeal entübasyon Kardiyak arest CPR - İYD

30 RC (UK) Şiddetli alerjik tip reaksiyona uygun düşecek öykü ile birlikte solunum sıkıntısı ve/veya özellikle deri değişiklileri ile birlikte hipotansiyon Oksijen Stridor, wheezing, solunum sıkıntısı veya şokun klinik belirtileri Adrenalin 1:1000 solüsyon 0.5 ml (500 mikrogram) i.m. Klinik düzelme yoksa her 5 dak.da bir tekrarla Antihistaminik (klorfeniramine) 10-20 mg yavaş i.v. EK OLARAK Tüm şiddetli ve tekrarlayan Reaksiyonlarda ve astımlı hastalarda Hidrokortizon ver 100-500 mg i.m./veya yavaş i.v. Eğer şokun klinik belirtileri ilaç tedavisine yanıt vermez ise 1-2 L iv sıvı ver hızlı infüzyon gerekebilir

31 RC (UK) erken yineleme Yavaş başlangıçlı şiddetli reaksiyonlar Şiddetli astmatik reaksiyon Allerjen alınımına devam ediliyorsa İki kademeli reaksiyona ait anamnez


"RC (UK) Hipotermi Suda boğulma Anaflaksi Doç. Dr. Lale YÜCEYAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları