Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SLAYT GEÇİŞLERİ İÇİN… LÜTFEN TIKLAYINIZ… SLAYTI MUTLAKA SESLİ İZLEYİNİZ… İYİ SEYİRLER… Sesli İzleyiniz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SLAYT GEÇİŞLERİ İÇİN… LÜTFEN TIKLAYINIZ… SLAYTI MUTLAKA SESLİ İZLEYİNİZ… İYİ SEYİRLER… Sesli İzleyiniz."— Sunum transkripti:

1

2 SLAYT GEÇİŞLERİ İÇİN… LÜTFEN TIKLAYINIZ… SLAYTI MUTLAKA SESLİ İZLEYİNİZ… İYİ SEYİRLER… Sesli İzleyiniz

3 Bir… Çanakkale Hatırası

4 Balıkesir’de Ali Ş uuri İ lkokulu Kar ş ısındaki Bo ş lukta Eski Ayakkabı Tamircisi, Kır, Pala Bıyıklı Bir İ htiyar Olan Cevdet (Alkalp) Dede Vardı. Bir Ak ş am Üstü Konu Çanakkale’ye Gelince A ğ lamaya Ba ş ladı. Ve Devam Etti…

5 Rahmetli Babam, Hafız Ali Çanakkale’de Kaldı ğ ında Anamın Karnında Yedi Aylıkmı ş ım Aylıkmı ş ım. O’nu Hiç Tanımadım. Bir Foto ğ rafı Bile Yoktu

6 O Günler Çok Zor Günlerdi. Seferberli ğ in Sıkıntıları, Kuvayi Milliye Zamanı, İş gal Yılları, Kurtulu ş, Yokluk. Çocuklu ğ umuz Hep Ekmek Pe ş inde Sıkıntıyla Geçti.

7 Ama Anam, Benim Çocuklu ğ umdan İ tibaren Her Soka ğ a Çıkı ş ta, Her Nereye Giderse Yanıma Gelir Ve;

8 O ğ lum Ben Pazara Gidiyorum. Baban Gelirse Beni Hemen Ça ğ ır Ha..! Ben Teyzenlere Gidiyorum. Baban Gelirse Beni Hemen Ça ğ ır Ha..! Ben Kom ş ulara Gidiyorum. Baban Gelirse Beni Hemen Ça ğ ır Ha..! Derdi.

9 Anam Babamı Bekledi Durdu. Büyüdüm, Dükkân Açtım. Annem Yine Her Bir Yere Gidi ş te Dükkâna Gelir, Gidece ğ i Yeri Söyler Ve “BABAN GEL İ RSE BEN İ ÇA Ğ IR HA..!” D İ YE EKLERD İ.

10 Aradan Yıllar Geçti. Anacı ğ ım İ htiyarladı. Gene Hep De ğ ne ğ ini Kaparak Bana Gelir Ve “BABAN GEL İ RSE BEN İ ÇA Ğ IR HA..!” D İ YE TEMB İ HLERD İ …

11 Günü Geldi A ğ ırla ş tı. Ölüm Dö ş e ğ inde Bizimle Helale ş ti. “Bana İ yi Baktınız, Hakkınızı Helal Edin.” Dedi.

12 Bana Döndü Yava ş ça: “Baban Gelirse, O’na Annem Hep Seni Bekledi De.” Dedi..

13 Birden İ rkilerek Do ğ ruldu Ve Kapıya Do ğ ru Gülümseyerek, “Ho ş Geldin Bey, Ho ş Geldin...” Diyerek Ruhunu Teslim Etti.

14 TÜRKİYE’NİN SLAYT PORTALI


"SLAYT GEÇİŞLERİ İÇİN… LÜTFEN TIKLAYINIZ… SLAYTI MUTLAKA SESLİ İZLEYİNİZ… İYİ SEYİRLER… Sesli İzleyiniz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları