Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OMUZLARINDA YÜKLERLE YA Ş IYORLAR ÇOCUKLUKLARINI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OMUZLARINDA YÜKLERLE YA Ş IYORLAR ÇOCUKLUKLARINI."— Sunum transkripti:

1

2 OMUZLARINDA YÜKLERLE YA Ş IYORLAR ÇOCUKLUKLARINI

3 ONLAR HER GÜN KIYISINDAN GEÇ İ P G İ TT İĞİ M İ Z HAYATLARI YA Ş IYOR

4 ONLAR BÜTÜN TÜRK İ YE’DE, YANIBA Ş IMIZDA, M İ LYONLARCA... ONLAR OKUMAK, SEV İ LMEK, BÜYÜMEK İSTİYOR!!!

5 ONLAR B İ Z İ M GELECEĞİMİZ, KARDEŞİMİZ HATIRLAYIN: HEPİMİZİN ONLAR İÇİN YAPABİLECEK BİRŞEYLERİ VAR

6 BİZ İNANDIK ONLAR İÇİN BİRŞEYLER YAPABİLECEĞİMİZE KARANLI Ğ A KÜFREDECE Ğİ M İ ZE, B İ RER MUM OLDUK KAFALARINA, YÜREKLER İ NE DOKUNDUK ONLARA...

7 TÜRK İ YE’DE B İ NLERCE BENZER YERDEN SADECE B İ R İ BA Ş KENTE 40 DK, S İ NCAN SARAYCIK KÖYÜ

8 İLE GİTTİK ONLARA..

9 Ne yapıyoruz? Sincan Saraycık Köyü Şehitler İlköğretim Okulundayız her Pazar, 29 şubat 2004’ den beri… 6. ve 7. sınıf 200 çocuk, biz 50 gönüllüyü bekliyorlar heyecanla…Sonra onlara yararlı bir şeyler öğretebilmek için sınıflarımıza çıkıyoruz, minik yürekleriyle buluşuyoruz. Çalışma sonunda bir sonraki hafta buluşmak üzere, arkamızda bıraktığımız güzelliklerle ayrılıyoruz…

10 A M A C I M I Z: Sosoyal riski azaltmak amacıyla Ankara İ li Sincan İ lçesinde olanakları sınırlı ve dü ş ük gelir grubuna dahil ailelerin 6., 7.,8. sınıflarda ö ğ renim gören çocuklarının sosyo-kültürel seviyelerinin yükseltilmesi ve sosyalle ş me süreçlerine katkı sunulması için çalı ş malar yapmak.

11 H E D E F L E R İ M İ Z: E ğ itim Verilen Çocuklar Açısından: Sorumlulu ğ unu bilen, ileti ş im kurabilen, kendine güvenli, sosyal, sa ğ lıklı bireyler olarak yeti ş erek topluma yararlı fertler olmalarına katkı sa ğ lamak Yeteneklerini ke ş federek çe ş itli beceriler kazanmalarını sa ğ lamak Onları motive ederek, önce ortaö ğ retimelrine sonra da üniversiteye yönlendirilmelerini sa ğ lamak

12 Toplum Açısından: Özellikle önemli bir potansiyele sahip üniversite gençli ğ i kitlesinde toplumsal duyarlılık yaratılmasına yardımcı olmak ve insanları gönüllülü ğ e te ş vik ederek e ş it imkanlara sahip olmayan daha fazla insana imkanlar ula ş tırılmasına katkı sa ğ lamak

13 1. YIL – 2004 FAALİYETLERİMİZ Basketbol Voleybol drama

14 1. YIL – 2004 FAALİYETLERİMİZ İzcilik origami satranç

15 1. YIL – 2004 FAALİYETLERİMİZ Tiyatro Müzik resim

16 1. YIL – 2004 FAALİYETLERİMİZ Halkoyunu Her Pazar 2 saat yapılan ana faaliyetler gönüllü üniversite ö ğ rencileri tarafından uygulanıyor

17 1. YIL – 2004 FAALİYETLERİMİZ SİGARA-ALKOL, İLKYARDIM konusundabilgilendirme ROBOT etkinliği MATEMATİK etkinliği KİŞİSEL GELİŞİM çalışmaları

18 1. YIL – 2004 DİĞER ETKİNLİKLERİMİZ ODTÜ resim ve plastik sanatlar sergisi gezisi ODTÜ üniversite gezisi Tiyatro gezisi Proje Tanıtım ve Yardım Konseri İzci Kampı Yıl sonu pikniği Proje finali etkinlikleri

19 50 GÖNÜLLÜ İLE 3 AY SÜREN PİLOT UYGULAMA BAŞARIYLA TAMAMLANDI!

20 2.YIL – 2004-2005 FAALİYETLERİMİZ MÜZİK EDEBİYAT TİYATRO

21 2.YIL – 2004-2005 FAALİYETLERİMİZ HALKOYUNU RESİM

22 2.YIL – 2004-2005 FAALİYETLERİMİZ SERAMİK SATRANÇ DOĞA EĞİTİMİ

23 2.YIL – 2004-2005 FAALİYETLERİMİZ İZCİLİK BASKETBOL VOLEYBOL

24 2.YIL – 2004-2005 DİĞER ETKİNLİKLERİMİZ DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ verildi, AĞAÇ DİKME ŞENLİĞİ düzenlendi, İZCİ GRUBUYLA KAMPA gidildi, EDEBİYAT GRUBU DERGİ hazırladı, MÜZİK GRUBUYLA KONSERE gidildi, GÖNÜLLÜLERE LİDERLİK EĞİTİMİ verildi,

25 MUTLULUK ve B İ LG İ VERMEN İ N MUTLULU Ğ UNU S İ Z H İ Ç YA Ş ADINIZ MI? İ NANIYORUZ B İ R GÜN ONLAR DA ÜN İ VERS İ TEL İ OLACAK,ve bir gün KEND İ HAYATLARINI KEND İ LER İ OLARAK YA Ş AYACAKLAR Onlar için HERKES İ N YAPAB İ LECE Ğİ ÇOK Ş EY VAR!!!


"OMUZLARINDA YÜKLERLE YA Ş IYORLAR ÇOCUKLUKLARINI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları