Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi Toraks Onkolojisinde Multidisipliner Yaklaşım Kursu Dr.Ufuk Yılmaz 19-20/02/2006, İzmir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi Toraks Onkolojisinde Multidisipliner Yaklaşım Kursu Dr.Ufuk Yılmaz 19-20/02/2006, İzmir."— Sunum transkripti:

1 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi Toraks Onkolojisinde Multidisipliner Yaklaşım Kursu Dr.Ufuk Yılmaz 19-20/02/2006, İzmir

2 KHDAK tedavisi  Tedavi, hastalığın evresi ve hastanın performans durumu gözönüne alınarak planlanmalıdır.

3 Evre IA-IB (T1-2,N0,M0)  Amaç; Cerrahi ile tam rezeksiyon  Lobektomi (duruma göre daha küçük veya daha geniş)  Mediastinal lenf bezi diseksiyonu  Adjuvan tedavi önerilmiyor  Tam olmayan rezeksiyonda ; tamamlama ya da RT  Medikal inoperabl ; RT

4 Evre IIA-IIB (T1-2,N1,M0)  Amaç; Cerrahi ile tam rezeksiyon  Sleeve rezeksiyon vs pnömonektomi  Mediastinal lenf bezi diseksiyonu  Tam olmayan rezeksiyonda ; tamamlama ya da RT  Medikal inoperabl ; RT  Adjuvan KT’nin rolü olabilir  İnduksiyon KT için yeterli kanıt yok

5 Evre IIB ( T3,N0/Göğüs Duvarı, Ana Bronş, Medisatinal Pl, Yağ Dokusu, P. Perikard )  Amaç;Cerrahi ile tam rezeksiyon  Sadece paryetal plevra tutulumu; ekstraplevral rezeksiyon  Derin invazyon; anblok rezeksiyon  R0 ise ;adjuvan RT gerekli değil  R1-2 ise ;RT

6 Superior Sulkus Tümörü Uzak yada MLB metastazı(mediastinoskopi) yok Cerrahi ? Amaç:Tam Rezeksiyon

7 Superior Sulkus Tümörü Belirgin lokal invazyon yok(T1-2), N0-1, İyi PS Direkt cerrahi R0; Adj. RT (-)R1-2; RT Palyasyon

8 Superior Sulkus Tümörü T3 ya da minimal invazyonlu T4,N0-1 Eşzamanlı KT/RT RT (40-45 Gy) Cerrahi (en az lobektomi) R0,N2(-) ise adjuvan (-) (-) prognostik N2 Subklavian damar Vertebra Brakial pleksus Horner

9 Superior Sulkus Tümörü Cerrahi düşünülmeyen iyi PS’li olgular Eşzamanlı KT/RT Radyoterapi(6600cGy) Ardışık KT-RT

10 Evre IIIA (T3N1)  Amaç;Cerrahi ile tam rezeksiyon  R0 ise ;adjuvan RT lokal nüksü azaltabilir  R0 ise adjuvan KT önerilebilir

11 Evre IIIA cEvre N2 (-), operasyonda frozen N2(-) Cerrahi (MLBD) R0, N2(-) İZLEM

12 Evre IIIA cEvre N2(-), operasyonda frozen N2(+) R0 mümkün ise cerrahi R0 mümkün değil (Bulky-ekstrakapsüler,çok istasyon) Cerrahi devam etme Adj KT ve RT

13 Evre IIIA(cN2 hastalık)  Tam rezeksiyon  Nodal temizlenme(downstaging)  Pnömonektomiden kaçınılmalı  Adjuvan KT ve/veya RT

14 Rezeksiyon potansiyeli olan T4 N0-1 M0 (VCS, sol atrium, vertebra, ana karina, pulmoner arteri minimal tutulumlu seçilmiş olgular) 2-3 kür sisplatin bazlı KT Yanıt varStabil ya da progresif Cerrahi Radyoterapi

15 PS ECOG 0-1, Cerrahi için uygun olmayan Evre IIIA ve IIIB  KMT, sadece RT den daha iyi  Ardışık KT-RT sadece RT’den daha iyi  Eşzamanlı KT/RT, ardışık KT-RT den iyi ancak toksisite de (özellikle; özofagus- pulmoner) artış  Seçim;Merkezin şartları

16 Semptomatik MPE Plöridezis PS;ECOG 0-1PS;ECOG 2-4 Kemoterapi Destek tedavisi Bronş obstruksiyonu –atelektazi var ise öncelik verilir

17 Evre IV  Mevcut tedavi olanaklarının hiçbirisi ile kür sağlamak mümkün değildir.  Temel tedavi yaklaşımı sisplatin bazlı kombinasyon kemoterapisidir.  KT uygulamasında amaç semptom kontrolü ile progresyonsuz sağkalım ve genel sağkalımda uzama elde etmeye yöneliktir.

18 Evre IV Kemoterapi ECOG 0-1, renal-kemik iliği fonksiyonları iyi 2 kür KT Objektif yanıt Hayat kalitesi iyi SH 2 kür KT Yanıt artarak devam ediyor İse 6 kür KT Palyatif RT İkincil seri KT

19 Opere edilebilir Evre IV  Evre I-II primer tümör, başka organ metastazı yok ve beyinde tek metastaz varsa; Beyin cerrahi/radyocerrahi, primer tümöre cerrahi.  Evre I-II primer tümör, başka organ metastazı yok ve izole sürrenal metastazı varsa; Sürrenal-primer tümöre cerrahi Tek taraflı sürrenal bezde metastaz şüphesi varsa biyopsi gereklidir.

20 Yaşlı hastalarda tedavi  Tek başına yaş önemli bir kriter değil  Performans durumu  Eşlik eden hastalıklar

21 KHDAK izlem  Komplikasyonları tespit edebilmek  İkincil primer tümörü tespit edebilmek  Sistemik nüks tespit edebilmek

22 Opere olgularda izlem  2 yıl süreyle, üç ayda bir, 3. yıl altı ayda daha sonra yılda bir kez izlem önerilir.  Semptom, fizik muayene ve direkt akciğer grafisi ile hasta değerlendirilir.  Semptom varsa laboratuvar ve ileri radyolojik yöntemlere başvurulur.

23 Evre IIIB-IV İzlem  Evre IIIB olgularda, Radikal tedavi; 2 yıl süreyle 3 ayda bir Palyatif tedavi ; semptom olursa  Evre IV olgularda, Semptom yoksa hasta 3 ayda bir

24 KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ

25 KHAK  Kemosensitif bir tümör olması nedeniyle temel tedavi kemoterapidir.  Sınırlı evre ; TRT Lokal nüksü azaltır. Yaşam süresini uzatır.

26 Sınırlı evre KHAK Sınırlı evre, PS 0-1 Eşzamanlı KT/RT PE,Erken Ardışık KT-RT 4 kür PE-CE, 5000cGy RT Tam yanıt var ise KKI

27 Yaygın evre KHAK 2 kür KT(PE,CE,CAV) Yanıt var 4-6 kür KT TY var ise TRT-KKI Palyatif RT Yüksek doz İdame KT Konsolidasyon Alternan KT Yararı yok

28 KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE İZLEM  Yanıt alınan olgularda 2 yıl süreyle 3 ayda bir, üçüncü yıl 6 ayda bir, sonraki yıllarda yılda bir kez izlem önerilir.  Semptom, fizik muayene ve direkt akciğer grafisi ile hasta değerlendirilir.  Semptom varsa laboratuvar ve ileri radyolojik yöntemlere başvurulur.

29 Teşekkürler ve İyi Yolculuklar


"Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi Toraks Onkolojisinde Multidisipliner Yaklaşım Kursu Dr.Ufuk Yılmaz 19-20/02/2006, İzmir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları