Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi"— Sunum transkripti:

1 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi
Toraks Onkolojisinde Multidisipliner Yaklaşım Kursu Dr.Ufuk Yılmaz /02/2006, İzmir

2 KHDAK tedavisi Tedavi, hastalığın evresi ve hastanın performans durumu gözönüne alınarak planlanmalıdır.

3 Evre IA-IB(T1-2,N0,M0) Amaç; Cerrahi ile tam rezeksiyon
Lobektomi (duruma göre daha küçük veya daha geniş) Mediastinal lenf bezi diseksiyonu Adjuvan tedavi önerilmiyor Tam olmayan rezeksiyonda ;tamamlama ya da RT Medikal inoperabl ; RT

4 Evre IIA-IIB (T1-2,N1,M0) Amaç; Cerrahi ile tam rezeksiyon
Sleeve rezeksiyon vs pnömonektomi Mediastinal lenf bezi diseksiyonu Tam olmayan rezeksiyonda ;tamamlama ya da RT Medikal inoperabl ; RT Adjuvan KT’nin rolü olabilir İnduksiyon KT için yeterli kanıt yok

5 Evre IIB (T3,N0/Göğüs Duvarı, Ana Bronş, Medisatinal Pl, Yağ Dokusu, P
Evre IIB (T3,N0/Göğüs Duvarı, Ana Bronş, Medisatinal Pl, Yağ Dokusu, P. Perikard ) Amaç;Cerrahi ile tam rezeksiyon Sadece paryetal plevra tutulumu; ekstraplevral rezeksiyon Derin invazyon; anblok rezeksiyon R0 ise ;adjuvan RT gerekli değil R1-2 ise ;RT

6 Superior Sulkus Tümörü
Uzak yada MLB metastazı(mediastinoskopi) yok Cerrahi ? Amaç:Tam Rezeksiyon

7 Superior Sulkus Tümörü
Belirgin lokal invazyon yok(T1-2), N0-1, İyi PS Direkt cerrahi R0; Adj. RT (-) R1-2; RT Palyasyon

8 Superior Sulkus Tümörü
T3 ya da minimal invazyonlu T4,N0-1 Eşzamanlı KT/RT RT (40-45 Gy) (-) prognostik N2 Subklavian damar Vertebra Brakial pleksus Horner Cerrahi (en az lobektomi) R0,N2(-) ise adjuvan (-)

9 Superior Sulkus Tümörü
Cerrahi düşünülmeyen iyi PS’li olgular Eşzamanlı KT/RT Ardışık KT-RT Radyoterapi(6600cGy)

10 Evre IIIA (T3N1) Amaç;Cerrahi ile tam rezeksiyon
R0 ise ;adjuvan RT lokal nüksü azaltabilir R0 ise adjuvan KT önerilebilir

11 cEvre N2 (-), operasyonda frozen N2(-)
Evre IIIA cEvre N2 (-), operasyonda frozen N2(-) Cerrahi (MLBD) R0, N2(-) İZLEM

12 Evre IIIA cEvre N2(-), operasyonda frozen N2(+) R0 mümkün değil
R0 mümkün ise cerrahi R0 mümkün değil (Bulky-ekstrakapsüler,çok istasyon) Adj KT ve RT Cerrahi devam etme

13 Evre IIIA(cN2 hastalık)
Tam rezeksiyon Nodal temizlenme(downstaging) Pnömonektomiden kaçınılmalı Adjuvan KT ve/veya RT

14 2-3 kür sisplatin bazlı KT
Rezeksiyon potansiyeli olan T4 N0-1 M0 (VCS, sol atrium, vertebra , ana karina, pulmoner arteri minimal tutulumlu seçilmiş olgular) 2-3 kür sisplatin bazlı KT Yanıt var Stabil ya da progresif Cerrahi Radyoterapi

15 PS ECOG 0-1, Cerrahi için uygun olmayan Evre IIIA ve IIIB
KMT , sadece RT den daha iyi Ardışık KT-RT sadece RT’den daha iyi Eşzamanlı KT/RT, ardışık KT-RT den iyi ancak toksisite de (özellikle; özofagus-pulmoner) artış Seçim;Merkezin şartları

16 Semptomatik MPE Plöridezis PS;ECOG 0-1 PS;ECOG 2-4 Kemoterapi
Destek tedavisi Bronş obstruksiyonu –atelektazi var ise öncelik verilir

17 Evre IV Mevcut tedavi olanaklarının hiçbirisi ile kür sağlamak mümkün değildir. Temel tedavi yaklaşımı sisplatin bazlı kombinasyon kemoterapisidir . KT uygulamasında amaç semptom kontrolü ile progresyonsuz sağkalım ve genel sağkalımda uzama elde etmeye yöneliktir.

18 Evre IV Kemoterapi ECOG 0-1, renal-kemik iliği fonksiyonları iyi
Objektif yanıt Hayat kalitesi iyi SH 2 kür KT 2 kür KT Palyatif RT İkincil seri KT Yanıt artarak devam ediyor İse 6 kür KT

19 Opere edilebilir Evre IV
Evre I-II primer tümör, başka organ metastazı yok ve beyinde tek metastaz varsa; Beyin cerrahi/radyocerrahi, primer tümöre cerrahi . Evre I-II primer tümör, başka organ metastazı yok ve izole sürrenal metastazı varsa; Sürrenal-primer tümöre cerrahi Tek taraflı sürrenal bezde metastaz şüphesi varsa biyopsi gereklidir.

20 Yaşlı hastalarda tedavi
Tek başına yaş önemli bir kriter değil Performans durumu Eşlik eden hastalıklar

21 KHDAK izlem Komplikasyonları tespit edebilmek
İkincil primer tümörü tespit edebilmek Sistemik nüks tespit edebilmek

22 Opere olgularda izlem 2 yıl süreyle, üç ayda bir, 3. yıl altı ayda daha sonra yılda bir kez izlem önerilir. Semptom, fizik muayene ve direkt akciğer grafisi ile hasta değerlendirilir. Semptom varsa laboratuvar ve ileri radyolojik yöntemlere başvurulur.

23 Evre IIIB-IV İzlem Evre IIIB olgularda,
Radikal tedavi; 2 yıl süreyle 3 ayda bir Palyatif tedavi ; semptom olursa Evre IV olgularda, Semptom yoksa hasta 3 ayda bir

24 KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ

25 KHAK Kemosensitif bir tümör olması nedeniyle temel tedavi kemoterapidir. Sınırlı evre ; TRT Lokal nüksü azaltır. Yaşam süresini uzatır.

26 Sınırlı evre KHAK Sınırlı evre, PS 0-1 Eşzamanlı KT/RT Ardışık KT-RT
PE,Erken Ardışık KT-RT 4 kür PE-CE, 5000cGy RT Tam yanıt var ise KKI

27 Yaygın evre KHAK 2 kür KT(PE,CE,CAV) Palyatif RT Yanıt var 4-6 kür KT
TY var ise TRT-KKI Yüksek doz İdame KT Konsolidasyon Alternan KT Yararı yok

28 KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE İZLEM
Yanıt alınan olgularda 2 yıl süreyle 3 ayda bir, üçüncü yıl 6 ayda bir, sonraki yıllarda yılda bir kez izlem önerilir. Semptom, fizik muayene ve direkt akciğer grafisi ile hasta değerlendirilir. Semptom varsa laboratuvar ve ileri radyolojik yöntemlere başvurulur.

29 Teşekkürler ve İyi Yolculuklar


"Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi Rehberi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları