Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ONKOLOJİDE ERKEN TANININ YERİ.  Normal yapısı değişmiş hücrelerin (malign transformasyon) kontrolsüz bir şekilde çevre dokulardan daha hızlı çoğalmasıyla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ONKOLOJİDE ERKEN TANININ YERİ.  Normal yapısı değişmiş hücrelerin (malign transformasyon) kontrolsüz bir şekilde çevre dokulardan daha hızlı çoğalmasıyla."— Sunum transkripti:

1 ONKOLOJİDE ERKEN TANININ YERİ

2  Normal yapısı değişmiş hücrelerin (malign transformasyon) kontrolsüz bir şekilde çevre dokulardan daha hızlı çoğalmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır.  -doku/organda yapısal ve fonksiyonel bozukluk  Selim (benign ) tümörler –> Ur (Şişlik)  Habis (malign) tümörler –> Kanser  Malign: a) Çevre dokulara invazyon  b) Uzak organlara metastaz  c) Sitokin ve hormon benzeri madde üretme TÜMÖR TANIMI

3  Kanserin tedavisinde ERKEN TEŞHİS önemlidir.  ERKEN TANI HAYAT KURTARIR  Hastanın öyküsü  Fizik muayene  İlk değerlendirme  İleri tetkik >>>Laboratuar :  -Görüntüleme yöntemleri  -Endoskopiler  -Sitoloji  -Biyopsi  -Histopatoloji KANSERLİ HASTAYA YAKLAŞIM

4  1- Uzun süre kapanmayan yaralar  2- Uzun (20 gün/1 ay) süren öksürük veya ses kısıklığı  3- Siğil veya benlerin hızlı büyümesi, değişiklik göstermesi  4-Devamlı hazımsızlık veya yutma zorluğu  5- Meme veya diğer organlarda hissedilen şişlikler  6- Beklenmeyen kanamalar  7- Dışkılama alışkanlığında değişme  ( 8- Nedeni açıklanamayan ateş ve zayıflama ) KANSERDE TANI

5  Erken tanı için kitle taraması yapılır  Erken tanı yöntemleri için saha çalışmaları yapılır  Erken tanıya ulaşmak için risk grupları taranır  Kitleler basın-yayın yoluyla bilgilendirilir  Kendi kendini muayene medya aracılığı ile öğretilir  Okul konferansları ile yeni nesil eğitilir  Sigorta kuruluşları riskli kişileri peryodik muayeneye çağırır  Zararlı çevresel faktörler elimine edilir  Kimyasal ajanlara maruziyet önlenir ERKEN TANI YÖNTEMLERİ

6  Kanser ölümcül bir hastalık  Acı çektirerek öldürür  Hasta – Hasta yakını – Hekim için psikolojik bir yük oluşturur  Geç dönemde tanı konur  Toplum sorunudur  Ailede sosyal – ekonomik deprem etkisi yapar  Hayatı yeniden sorgulama dönemi başlar KANSER

7  Tanı zorlukları büyüktür  Tedavi başarısı yüz güldürücü değildir  Koruyucu hekimlik istenilen düzeyde değildir  Toplum kanserle savaşa hazır değildir  Kanserle ilgili gelecek planlaması sağlıklı yapılamamaktadır ONKOLOJİDE SORUNLAR

8 PRİMER KORUMA  Birincil Koruma: Kanser Nedenini Bertaraf  ÖRNEK: Sigara  Akciğer Kanseri SEKONDER KORUMA  İkincil Koruma: Erken Tanı  ÖRNEK: Meme, Prostat, Kolorektal, Serviks, Melanom, (Mide kanseri-Japonya, HCC-KC-Sirozu) TERSİYER KORUMA  Üçüncül Koruma: Vaktinde Uygun Tedavi  ÖRNEK: Meme Kanseri  Aksila diseksiyonu  Melanom  Sağlam kenar  Kolon  Mezosu ile rezeke, > 12 LN KANSERDEN KORUMA

9  Sigara yasağı (Akciğer ca; %90 nedeni)  Beslenme koşullarında değişiklik:  (“Günde 5 kez” – 400 gr/gün taze sebze-meyve / posalı gıdalar)  (Gıdalarda koruyucu madde kısıtlanması)  Sağlıklı çevresel koşulların sağlanması;   %60 kanserden korunma mümkün  -Höffken K, et al. Internistische Onkologie 2000. Onkologe 1996, 1:2-4.  -Levin B. The role of dietary factors and chemoprevention in gastrointestinal malignancy. Curr Opion Oncol 1995,7:381-386. KANSERDEN KORUNMA

10  Avrupa ortala ömür erkeklerde 75  kadınlarda 80  Kanserin ¾’ü 65 yaş civarında çıkar  Medikal Onkoloji  Geriatrik Onkoloji  -Cohen HJ. Geriatric principles of treatment applied to medical oncology: An overview. Semin Oncol 1995, 22:1-2. GERİATRİ

11  Tümörlerin ~ %85 çevresel faktörler  2000’li yılların uğraş alanı   primer prevensiyon  -Höffken K, et al. Internistische Onkologie 2000. Onkologe 1996, 1:2-4. KANSER NEDENLERİ

12  MEME KANSERİ  PROSTAT KANSERİ  KOLOREKTAL KANSER  SERVİKS KANSERİ  M. MELANOM  MİDE KANSERİ (Japonya)  HCC (KC-S hastalarında) ERKEN TANI

13  Kür olabilir  Ek tedavi gerekmez  Morbiditesi düşük / yoktur  Mortalitesi yoktur  Ucuzdur  İş kaybı olmaz  Sıkı takip gerekmez  Ölüm korkusu yoktur ERKEN TANI

14  Multidisipliner Yaklaşım -Ekip Çalışması- 1-Genel Cerrah 2-Radyoloji Uzmanı 3-Patoloji Uzmanı 4-Gastroenterolog 5-Göğüs Hastalıkları Uzmanı 6-Ürolog, Ortopedist, Beyin Cerrahı v.s. 7-Tıbbi Onkoloji Uzmanı  Hastane Konseyi  İyi ve sıkı takip ERKEN TANI

15  Peryodik muayene -Meme kanseri için 40 yaşından itibaren yıllık takip -Deri kanseri için erken yaşlarda başlayan cilt takibi -Serviks kanseri için reprodiktif dönemde yıllık kontrol -Kolon ve Prostat kanseri için 50 yaşından itibaren  Kendi-kendini muayene  Riskli kişilerin sıkı doktor kontrolünde olması Erken Tanı İçin Yaklaşım

16  Cerrahi  Radyoterapi  Kemoterapi  Hormon tedavisi  Sistemik tedavi KANSER TANISI SONRASI TEDAVİ

17  Küratif Tedavi  Primer Tedavi  Koruyucu Tedavi  Palyatif Tedavi CERRAHİ

18  Neoadjuvan  Adjuvan  Palyatif  Preventif ?  Yüksek Doz Kemoterapi KEMOTERAPİ

19  Adjuvan  Neoadjuvan  Definitif  Palyatif  Alternatif Tedavi RAYOTERAPİ

20  Neoadjuvan  Adjuvan  Palyatif  Preventif HORMONON TEDAVİSİ

21  Kemoterapi  Hormonal Tedavi  Hedefe Yönelik Tedavi  Biyomodülatörler  Radyoaktif madde içeren ajanlar  Destek Tedavileri HORMONON TEDAVİSİ

22 YILLAR İÇİNDE İYİLEŞME ORANLARI (%)

23 KT ile SAĞKALIMDA İYİLEŞME

24 KT İLE MORTALİTE AZALMASI

25 5 YILLIK SAĞKALIM %

26


"ONKOLOJİDE ERKEN TANININ YERİ.  Normal yapısı değişmiş hücrelerin (malign transformasyon) kontrolsüz bir şekilde çevre dokulardan daha hızlı çoğalmasıyla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları