Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KHDAK tedavisinde güncel algoritmalar radyoterapi Aydın YAVUZ 4. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 10-14 Kasım 2010, Antalya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KHDAK tedavisinde güncel algoritmalar radyoterapi Aydın YAVUZ 4. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 10-14 Kasım 2010, Antalya."— Sunum transkripti:

1 KHDAK tedavisinde güncel algoritmalar radyoterapi Aydın YAVUZ 4. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 10-14 Kasım 2010, Antalya

2 RT: güncel algoritma-rehberler 2007 - 2010 American Society of Clinical Oncology (ASCO)2007 American College of Chest Physicians (ACCP)2007 Cancer Care Ontario (CCO)2007 American College of Radiology (ACR)2010 National Cancer Institute (NCI)2010 National Comprehensive Cancer Network (NCCN)2011

3 RT: güncel algoritma-rehberler 2007 - 2010 American Society of Clinical Oncology (ASCO)2007 American College of Chest Physicians (ACCP)2007 Cancer Care Ontario (CCO)2007 American College of Radiology (ACR) 2010 National Cancer Institute (NCI) 2010 National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 2011

4

5 N2 olgular kT2pN2M0; lobektomi adayı Uzlaşı* RT rolü* 1- Sadece eşzamanlı KRT8/9 2- sağ pnemonektomi gerektirmeyen seçilmiş olgularda KRT sonrası cerrahi (DFS avantajı) 7/9 3- Seçilmiş olgularda neoadjuvan KT  cerrahi sonrası RT açısından değerlendirme 7/9 RT dozu* Neoadjuvan – adjuvan : 45-50 Gy / 5 hafta8/9 Definitif : 60-70 Gy / 6-7 hafta9/9 RT tekniği* 1- 3-B konformal RT8/9 2- IMRT (solunumsal tümör hareketi izleme ile ve seçilmiş olgularda) 7/9 GOPAL et al. Int J Rad Oncol Biol Phys, 2010 (*) en yüksek uzlaşı derecesi ACR Appropriateness Criteria®

6 N2 olgular Düşük volüm kT2pN2M0: neoadj KT sonrası  pT1N2 Uzlaşı* RT rolü* KT sonrası RT8/9 RT dozu* 45-50 Gy / 5 hafta Cer. Sınır + ise 54-60 Gy 8/9 RT tekniği* 1- 3-B konformal RT8/9 2- IMRT (solunumsal tümör hareketi izleme ile ve seçilmiş olgularda) 7/9 GOPAL et al. Int J Rad Oncol Biol Phys, 2010 (*) en yüksek uzlaşı derecesi ACR Appropriateness Criteria®

7 İyi performanslı N3 olgular T2-3-4 N3M0 Uzlaşı* RT rolü* 1- eşzamanlı KRT9/9 2- postobstrüktif pnömoni varsa RT ± BRT  KT8/9 2- eş zamanlı haftalık Carbo-Taxol + RT  KT5/9 RT dozu* 1- Definitif : 60-70 Gy / 6-7 hafta9/9 2- seçilmiş olgularda özenli dozimetri ile 74 Gy6/9 RT tekniği* 1- 3-B konformal RT8/9 2- IMRT (solunumsal tümör hareketi izleme ile ve seçilmiş olgularda) 7/9 GEWANTER et al. Curr Problems Cancer, 2010 (*) en yüksek uzlaşı derecesi ACR Appropriateness Criteria®

8 Medikal inop olgular kT1N0M0; medikal inop Uzlaşı* RT rolü* Sadece eksternal RT9/9 RT dozu* 1- SBRT ile Hipofraksiyonasyon ( 3 x 20 Gy veya 4 X 12.5 Gy) 9/9 2- SBRT kullanılmayacaksa 66-74 Gy7/9 RT tekniği* 1- SBRT9/9 2- proton tedavisi9/9 3- IMRT8/9 4- 3-B konformal RT7/9 (*) en yüksek uzlaşı derecesi GEWANTER et al. Curr Problems Cancer, 2010 ACR Appropriateness Criteria®

9

10 National Cancer Institute - PDQ® RT’nin standart rolü Kanıt düzeyi Evre 1 Medikal inop olgularda definitif RT Geniş Retrospektif seriler Evre 2 Dosoretz et al, Int J Radiat Oncol Biol Phys, 1992 Gauden et al, Chest, 1995 5-YS: T1 : % 32-60 T1+T2 : % 10-27

11 National Cancer Institute - PDQ® RT’nin standart rolü Kanıt düzeyi Unrezektable Evre 3a N2 Eşzamanlı KRT metaanaliz Kötü Perf. olgularda sadece RT Evre 3 a Sup. Sulcus Tm (T3 N0-1) RT + Cerrahi retrospektif Sadece RT retrospektif Eşzamanlı KRT + Cerrahi prospektif faz 2 Evre 3a Göğüs Duv. tut. (T3 N0-1) Cerrahi + RT retrospektif Sadece RT retrospektif KRT ± cerrahi prospektif faz 2

12 National Cancer Institute - PDQ® RT’nin standart rolü Kanıt düzeyi Evre 3b Eşzamanlı KRT metaanaliz Kötü Performanslı olgularda sadece RT Evre 4 Eksternal RT (Kemik, Beyin, Toraks, vs) retrospektif BRT (Endobronşial) prospektif faz 2

13

14 (NCCN Guidelines™) v.1.2011 Post-op EvreRT’nin standart rolü Kanıt kateg. 1A (T1ab N0) Marjin (+) : sadece RT2b 1B (T2a N0) 2A (T2b N0) Marjin (+) : KT + RT2b 2A (T1ab, T2a N1) 2B (T3 N0) (T2b N1) Marjin (-) : KT + RT3 Marjin (+) : eşzamanlı KRT + KT2b 3A (T-3 N2) Marjin (+) : eşzamanlı KRT + KT2b

15 (NCCN Guidelines™) v.1.2011 RT’nin standart rolü Kanıt kateg. Sup Sulcus Tm T3 N0-1 Preop KRT  Cer  KT2b Sup Sulcus Tm T4 N0-1 Preop KRT  Cer  KT 2b Unrezektable : KRT  KT Göğüs duvarı, Prox. hava yolu, Mediasten T3-4 N0-1 Eşzamanlı KRT  KT 2b Marjin (+) : KRT  KT

16 (NCCN Guidelines™) v.1.2011 RT’nin standart rolü Kanıt kateg.T1-2, T3 (>7 cm) Eşzamanlı KRT  Cer  KT 1 İnduks KT ± RT  Cer  KT ± RT 1 Neoadj KT ± RT ile progresyon  KT 2a T3 (invaz.) Eşzamanlı KRT 1 Mediastinoskopik N2 olgular

17 (NCCN Guidelines™) v.1.2011 RT’nin standart rolü Kanıt kateg. Evre 3B Eşzamanlı KRT (  KT) 1 2b Performansı Kötü olgularda sadece RT Evre 4 Soliter beyin met : sadece SRS veya Cer + tüm beyin RT veya Cer + SRS 1 VCSS : RT (+ KT) 2a Endobronşial tm / hemoptizi : BRT 2b Kemik met : RT (+ cer stabilizasyon) 2a

18 (NCCN Guidelines™) v.1.2011 RT prensipleri Definitif KRT konformal RT ile2a Doku heterojenite düzeltmesi2b CT simulasyonda IV kontrast; geniş kontrast alanı su dansitesinde hesaplanmalı 2b PET-CT bazlı planlama tercih (öz.le atelektazide) 2b

19 (NCCN Guidelines™) v.1.2011 Tutulmuş alan RT1 KT öncesi volüm (en azından RT’nin daha geniş alanlı ilk fazında) 2a 10-18 MV foton demetleri (GD ve mediasten tm : 15-18 MV 2b RT prensipleri

20 (NCCN Guidelines™) v.1.2011 pN2, marjin (-) : adj. KT + RT ideal sıralama? KT  RT tercih 1 2b pN2, marjin (+) : postop eşzamanlı KRT2a Postop RT  güdük + riskli LN bölgeleri 2b RT prensipleri

21 normal dokuların doz volüm limitleri Kategori 2b Post-op RT için limitler daha az : Lobektomili AC’in MLD < 8.5 Gy (NCCN Guidelines™) v.1.2011

22 doz / fraksiyonasyon (NCCN Guidelines™) v.1.2011 Kategori 2b

23 (NCCN Guidelines™) v.1.2011 Geniş AC ışınlaması veya özofagus, spinal korda yakın tm.lerde IMRT 2b IMRT için NCI IMRT rehberi2b IMRT için günlük görüntü kılavuzluğu 2b solunumsal tm. hareketi izlemi tercih 2b IMRT

24 (NCCN Guidelines™) v.1.2011 Evre 1 de Stereotaktik Vücut RT (SBRT) 2a Kategori 2b

25 SBRT : Doz volüm limitleri (NCCN Guidelines™) v.1.2011 Kateg. 2b

26 Evre 1-2RT rolü : Fark yok Rezektable Evre 3aN2 RT rolü: Fark yok Unrezektable Evre 3a N2 RT rolü: Fark yok Evre 3 a Sup. Sulcus Tm (T3 N0-1) RT + Cerrahi Sadece RT Eşzamanlı KRT + Cerrahi eşzamanlı KRT  Cer  KT Evre 3a Göğüs Duv. tut. (T3 N0-1) Cerrahi + RT Sadece RT KRT ± cerrahi eşzamanlı KRT  KT Marj (+) ise KRT  KT Evre 3bRT rolü : Fark yok

27 Evre 1-2 Fark yok Rezektable Evre 3aN2 Fark yok Unrezektable Evre 3a N2 Fark yok Evre 3 a Sup. Sulcus Tm (T3 N0-1) RT + Cerrahi Sadece RT Eşzamanlı KRT + Cerrahi eşzamanlı KRT  Cer  KT Evre 3a Göğüs Duv. tut. (T3 N0-1) Cerrahi + RT Sadece RT KRT ± cerrahi eşzamanlı KRT  KT Marj (+) ise KRT  KT Evre 3b Fark yok

28 Sonuç KHDAK’inin tedavisinde RT’nin rolünü belirleme bakımından güncel rehber/algoritmalar arasında belirgin bir fark yoktur NCCN rehberi RT’nin teknik, doz, fraksiyonasyon ve teknoloji açısından günümüz standartlarını belirleyen en önemli dökümanlardandır. Gelecekte KHDAK’inde RT standartlarını değiştirebilecek en önemli faktörler : yeni sistemik ajanların RT ile beraber kullanımdaki etkinlikleri ve RT teknik ve teknolojisindeki yeni gelişmelerin kliniğe katkısı olacaktır.

29 TEŞEKKÜRLER


"KHDAK tedavisinde güncel algoritmalar radyoterapi Aydın YAVUZ 4. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 10-14 Kasım 2010, Antalya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları