Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Meme Kanserinde Yayılım Korunma ve Erken Tanı Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Meme Kanserinde Yayılım Korunma ve Erken Tanı Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu İstanbul."— Sunum transkripti:

1 Meme Kanserinde Yayılım Korunma ve Erken Tanı Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu İstanbul

2 Meme Kanseri Meme Kanserinde Yayılım

3 Anormal hücreler Normal hücreler Tümör • Benign (İyi huylu) • Malign (Kötü uylu)

4 Malign vs Benign Malign TümörlerBenign Tümörler Normal dokuyu istila eder, sıkıştırır, tahrip eder Memedeki kitlelerin %80’ini oluşturur Hücreler yeni tümör oluşturmak için kitleden ayrılabilir İstila etmez veya yayılmaz Yaşamı tehdit ederYaşamı tehdit etmez

5 Meme Kanseri

6

7 Meme Kanserinin Türleri Meme kanseri kanallardan veya loblardan memenin yağ dokusuna doğru yayılır Meme kanseri kanallara veya loblara hapsedilmiştir ve memenin yağ dokusuna doğru yayılmaz İnvasiv kanserler Non-invasiv kanserler (in situ)

8 Non-invasiv Duktal KarsinomNon-invasiv Lobular Karsinom

9 İnvasiv Duktal Karsinomİnvasiv Lobular Karsinom

10

11 Tumor (Tümör) Nodes (Lenfler) Metastasis (Metastaz) EvreTNMKriter 0 I II III IV T is N0 M0 T1 N0 M0 T2 N1 M0 T3 N2 M0 T N M+ Karsinoma in situ Tümör kaynaklandığı dokuda sınırlanmış; lokal tümör gelişimi Yaşama şansı %70-90 Çevredeki dokulara ve ilk lenf noduna lokal yayılım mevcut Yaşama şansı %50+5 Geniş lokal ve bölgesel yayılım Yaşama şansı %20+5 Metastaz Yaşama şansı <%5 Hastalığın Yaylımına Göre Sınıflandırma

12 Meme Kanseri – Evre I •Tümör < 2.0 cm •Lenf nodu tutulumu yok (N0) •Metastaz yok (M0) (T1, N0, M0)

13 Meme Kanseri – Evre IIa •Tümör > 2.0 < 5 cm •Aksiller lenf nodu tutulumu yok/var (N0/1) •Metastaz yok (M0) (T1/T1mic, N1, M0) (T2, N0, M0) (T0, N1, M0)

14 Meme Kanseri – Evre IIb •Tümör > 2.0 5 •Aksiller lenf nodu tutulumu yok/var (N0/1) •Metastaz yok (M0) (T2, N1, M0) (T3, N0, M0)

15 Meme Kanseri – Evre IIIa •Tümör 5 cm •Aksiller lenf nodu tutulumu var (N1/2) •Metastaz yok (M0) (T1, N2, M0 veya T2, N2, M0) (T3, N1, M0 veya T3, N2, M0)

16 Meme Kanseri – Evre IIIb •Tümör - göğüs duvarına yayılmış •Aksiller lenf nodu tutulumu yok/var (N0-2) •Metastaz yok (M0) (T4, N0, M0) (T4, N1, M0) (T4, N2, M0)

17 Meme Kanseri – Evre IIIc •Tümör – farklı boyutlarda •Lenf nodu tutulumu var (N3) •Metastaz yok (M0) (Herhangi T, N3, M0)

18 DÖNÜŞÜMANJİOGENEZ HAREKET & İNVAZİYON Kapillerler, Venüller, Lenfler BAĞLILIK KAPİLLER YATAKLARDA TUTULMASI EMBOLİZM & DOLAŞIM ORGAN PARANHİMASINA SIZMA MİKROORTAMA CEVAP TÜMÖR HÜCRESİNİN ÇOĞALMASI & ANJİOGENEZ METASTAZ METASTAZLARIN METASTAZI NAKİL Çoklu hücre agregasyonu (Lenfositler, trombositler) Kanser Hücresinin Yayılımı

19 Meme Kanseri – Evre IV •Tümör – herhangi •Lenf nodu tutulumu - herhangi •Metastaz var (M1)

20 Evre’ye Göre Sağkalım Evre5 yıllık sağkalım oranı 0%100 I% 98 IIA% 88 IIB% 76 IIIA% 56 IIIB% 49 IV% 16 Kaynak: ACS

21 Meme Kanserinde Korunma

22 Doğum Hassasiyet ? ? ? ? ? Kanserojenlere maruziyet Önleme (Primer Korunma) Miller AB. General principles of early detection of cancer. Oncore Ontaro 13:8-14, 1993. 20-40-50 YAŞ

23 Meme Kanserinden Korunma PRİMER KORUNMA Risk Faktörü Relatif Risk Atfedilen Risk Davranış Değişikliği İlk doğum yapma yaşı 30’dan sonra Akciğer grafisinde yüksek doz kullanımı Hiç evlenmemiş olma Hiç çocuk sahibi olmama Menopoz sonrası obesite Alkol kullanımı Yağdan zengin diyet Düşük fiziksel aktivite Diethylstilbestrol kullanımı Oral kontraseptif veya HRT kullanımı Orta Düşük Çok az Cok az %7 %2 - %5 %2 - Sağlıklı yaşam Hormonal faktörlerin kontrolü

24 Meme Kanserinden Korunma  Egzersiz - genç yaşta  Genç yaşta radyasyona maruz kalmayı önlemeli  İlk çocuk 20 yaşından önce doğurmalı –Gebelik miyadında tamamlanmalı –Çocuk uzun süreli emzirilmeli  HRT ve oral kontraseptif kullanımı engellenmeli  Alkol kullanmamalı  Postmenapozal dönemde kilo almamalı  A ve C ? Vit.  Yüksek riskli gruplara –Profilaktik mastektomi –Tamoxifen veya Raloxifene –Tek veya çift taraflı ooferektomi

25 Meme Kanserinde Erken Tanı

26 Kanser başlar Doğum Kanser belirlenebilir HastalıkSemptomları Hassasiyet ? ? ? ? ? Ölüm Kanserojenlere maruziyet Önleme (Primer Korunma) Tarama ve Erken Tanı (Sekonder Korunma) Tedavi Miller AB. General principles of early detection of cancer. Oncore Ontaro 13:8-14, 1993. 20-40-50 YAŞ

27 Meme Kanserinde Erken Tanı PRİMER KORUNMASEKONDER KORUNMA Risk Faktörü Relatif Risk Atfedilen Risk Davranış DeğişikliğiErken Tanı İlk doğum yapma yaşı 30’dan sonra Akciğer grafisinde yüksek doz kullanımı Hiç evlenmemiş olma Hiç çocuk sahibi olmama Menopoz sonrası obesite Alkol kullanımı Yağdan zengin diyet Düşük fiziksel aktivite Diethylstilbestrol kullanımı Oral kontraseptif veya HRT kullanımı Orta Düşük Çok az Cok az %7 %2 - %5 %2 - HRT hekim kontrolü altında alınmalı Günde en az 30 dk egzersiz yapılmalı Sağlıklı kilo sürdürülmeli Yeterli miktarda sıvı ve bol sebze ve az yağ tüketilmeli Alkol kullanımı kısıtlanmalı 20-39 yaş Aylık KKMM 3 yılda bir KMM 40 yaşından itibaren Aylık KKMM Yıllık mammografi Yıllık KMM

28 Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM)

29 KKMM Ne zaman yapılmalı? •Adet görüyor ise: –En iyi dönem adet bitiminden 5-7 gün sonra •Adet görmüyor ise: –Her ayın belli bir günü

30 KKMM

31 KKMM - Gözlem Gözlem •3 yönden (ön-yan) –Meme: •Büyüklüğü •Şekli •Kontür – hatları •Simetri –Meme uçları: •Simetri •Yön •Ciltte renk değişikliği •Ciltte çökme/çekilme •Meme ucunda akıntı

32 Belirti ve Bulgular

33

34 KKMM - Palpasyon Basınç •Hafif – alttaki dokuyu hareket ettirmeden cilt üzerine •Orta – o bölgedeki dokuya •Güçlü – kaburgalara doğru

35 KKMM - Palpasyon •Meme •Lenf bezleri •9/10 kitle kanser değil

36 Bulgular •Hassas, yumrulu meme Menstruasyon sırasında su tutulumuna bağlı memenin şişmesi ve gerilmesinden dolayı normal bir bulgu •Oldukça küçük kitleler Her iki memede meme ucunun etrafında ve memelerin üst dış kadranında yer alıyorlarsa fibrokistik memeyi düşündürür.

37 Bulgular •Oval ve dıştan sert, fakat içi ezilebilen tek bir kitle –Kist –Hareketli –Dolgunluk ağırısı –Farklı boyut – iğne ucu-nohut –35-50 yaş sık •Kauçuktan yapılmış topa benzeyen ve hareket ettirilebilen tek sert bir kitle –Fibroadenom –Bağ dokusu –Ağrısız –Boyutu farklı olabilir – bilye – limon –20 y. veya HRT alan sık

38 Bulgular •Hareket etmeyen tek sert bir kitle –Sert, –Kenarları düzensiz, –Tek memede –Adet - boyutu değişmiyor, –Ciltte çökme –Hareketsiz –Meme kanseri olabilir

39 Memenin büyüklüğünde ve şeklinde değişiklik Memede Anormal Bulgular Hekime başvurmalı Memede kitle Meme ucunda akıntı veya hassasiyet Meme dokusunda değişiklikler

40 Klinik Meme Muayenesi (KMM)

41 KMM •20-39 yaş –3 yılda bir •> 40 yaş –Yıllık

42 Klinik Meme Muayenesi

43 Mammografi

44 > 40 y. Yıllık

45 Mammografi ve KKMM ile belirlenen tümörlerin boyutu

46 Yüksek Riskli Kadınlarda 1.Göğüs ışınlaması almış olanlarda –KMM - her 6-12 ayda bir –Mammografi – yıllık - ilk RT 8-10 yıl sonra veya 40 y. (>25 y.) 2.Güçlü aile hikayesi veya genetik yatkınlık –KMM - her 6-12 ayda bir –Mammografi – tanıdan 5-10 yıl önce (>25 y.)

47 Yüksek Riskli Kadınlarda 3.Özgeçmişinde atipik hiperplazi veya LCIS –KMM - her 6-12 ayda bir –Mammografi – yıllık - tanı yılından itibaren (>25 y.) 4. Özgeçmişinde meme kanseri hikayesi –KMM - her 6-12 ayda bir –Mammografi – yıllık


"Meme Kanserinde Yayılım Korunma ve Erken Tanı Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları