Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Olgu 1  19y Erkek, Öğrenci  4-5 yıl bol balgam çıkarma, öksürük sık pulmoner enfeksiyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Olgu 1  19y Erkek, Öğrenci  4-5 yıl bol balgam çıkarma, öksürük sık pulmoner enfeksiyon."— Sunum transkripti:

1 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Olgu 1  19y Erkek, Öğrenci  4-5 yıl bol balgam çıkarma, öksürük sık pulmoner enfeksiyon  Özellikle kış’ın sık enfeksiyon ve Antib.  Hemoptizi  Burun tıkanıkığı ve akıntısı

2 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Bir Sonraki Teşhis Metodu Ne Olmalıdır? 1. Bronkoskopi 2. Toraks BT 3. Toraks BT ve Bronkoskopi 4. Tıbbi Tedavi ve Takip 5. Göğüs Cerrahisine sevk

3 Toraks BT

4 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Toraks BT

5

6

7 Bir Sonraki İşlem? 1. SFT 2. DLCO 3. VO2max 4. V/Q scan 5. Hepsi

8  Bronkoskopi – obst. yok  VO 2 max 32.7 ml/min/kg- %76  FVC - %72, FEV 1 - %75

9 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Tanı  Bilateral bronşiektazi  Sağ Orta lob  Sol alt lob ve üst lob lingula  Sinüzit

10 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Tedavi 1. Tekrarlayan bronkoskopi ve lavaj 2. Antibiyotik ve yakın takip 3. Sol alt lobektomi ve lingulektomi 4. Sağ orta lobektomi 5. Bilateral Cerrahi

11 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Tedavi  1 ay süre ile: Antibiyotik ve Nebulüzasyon  Sol alt lobektomi + Parsiyel lingulektomi  1 ay sonra sağ orta lobektomi

12  6 yıldır takipte  Şikayeti yok

13  Bilateral bronşiektazi  Sağ orta lobektomi ve Lingulektomi  Şikayeti yok

14 POSTOP

15 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya OLGU 2  35 y erkek memur  Sigara 30 paket/yıl 4 yıldır içmiyor  Efor dispnesi  Akut dispne ile başvurmuş  Sağda solunum sesleri alınmıyor

16 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya PA Akc. Grafisi

17

18 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Muhtemel Tanınız Nedir? 1. Pnömotoraks 2. Tansiyon Pnömotoraks 3. Akciğer agenezisi 4. Dev Bül

19 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya  Elektif şartlarda operasyona alındı.  Sağ torakotomi ile bül eksizyonu uygulandı.

20

21

22

23 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya  Antiödem tedavisi düzenlenen hastanın klinik takibinde komplikasyon gelişmedi.  Postop 3. gün hasta taburcu edildi.

24 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya OLGU 3  35 y bayan  Sağ spont. Px  Tüp torakostomi  2. gün taburcu

25 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya İki ay sonra  Sağ rekürren px. Ne yapmalı? 1. Tüp torakostomi 2. Açık büllektomi 3. VATS büllektomi 4. Konservatif tedavi

26 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Uygulanan  VATS büllektomi  Göğüs duvarı ile akciğer arasındaki fibröz bant ayrıldı  Apikal billektomi ve akciğer apeksindeki doku kalınlaşması rezeke edildi  Mekanik plevral abrazyon

27 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Histopatoloji  Akciğerin benign fibröz tümörü Ne Yapmalı? 1.Seri akciğer grafileri ile takip 2.Toraks BT ile 3 ay aralıklı takip 3.Toraks BT ile 6 ay aralıklı takip 4.Eksploratris torakotomi ve rezeksiyon

28 Karar: 3 ay ara ile BT takibi Ne yapmalı? 1.BT ile takip 2.Torakoskopi 3.Eksploratris torakotomi 4.BT İİAB

29 3 ay sonra BT

30 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya BT altında True-cut Biyopsi  Benign fibröz Tümör

31 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Ne Yapmalı? 1. True-Cut Biyopsi tekrarı 2. Açık biyopsi 3. Eksploratris torakotomi ve rezeksiyon 4. RT ve/veya KT

32 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya  Eksploratris torakotomi  “Frozen section” – malign tm  Mediasten, cava, trakea ve vertebra invazyonu  Diyafragma ve göğüs duvarında “drop” metastazlar

33 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Histopatoloji  Fibrosarkom

34 RT+KT 4 ay sonra solunum zorluğu Trakeal stent yerleştirilmesi

35

36 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya 6 ay sonra RT ve değişik KT lere yanıt yok  Disfaji

37

38 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya OLGU +65y Erkek

39 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Perikard ve mediasten’e direkt inv. Tanı yok

40 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Bir Sonraki Adım? 1. Bronkoskopi 2. İİAB 3. PET 4. Mediastinoskopi 5. Mediastinotomi

41 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya  Bronkoskopi negatif  İİAB - Adenokarsinom

42 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya PET

43 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya SUVmax 16 Mediasten negatif

44 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Akc./Mediasten Tm. Konseyi  Konsey kararı: Mediastinotomi  Subaortik lenf bezi pozitif

45 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Bir Sonraki Adım? 1. Direkt cerrahi 2. İnoperabl küratif ardışık RT+KT 3. İnoperabl küratif eşzamanlı RT+KT 4. Neoadjuvant KT 5. Neoadjuvant KT+RT

46 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Eş zamanlı KT+RT sonrası ilk BT

47 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya RT+KT sonrası 2 kür KT Cisplatin+Taxotere

48 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya RT+KT sonrası 2 kür KT(Cispl.+Taxo.) Sol diafragma paralizisi+pl.eff

49 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Ne Yapmalı? 1. Re-mediastinotomi 2. Torakoskopi 3. PET 4. In-op tetkike gerek yok

50 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Tedaviden 3 hafta sonra PET SUVmax 6.9 (16)

51 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Tedaviden 3 hafta sonra PET SUVmax 6.9 (16)

52 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Tedaviden 3 hafta sonra PET SUVmax 6.9 (16)

53 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Tedavi 1. İn-op tedavi devam 2. Direkt cerrahi 3. Torakoskopi sonrası cerrahi

54 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Tedavi  Torakoskopi negatif  Sol torakotomi – sol üst lobektomi  Mediastinal yağlı doku ve frenik sinir rezeksiyonu  Patoloji: Kütle içinde mikroskopik tümör adacığı - Lenf Nodları negatif -T1N0 Adeno Ca

55 V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya EUROPEAN SCHOOL FOR CARDIO-THORACIC SURGERY, 10-15 Ekim 2005 Villa Elios, Bergamo, Milano, Italy TEŞEKKÜRLER


"V. Mesleki Gelişim Kursu ve VII. Kış Okulu, 16-20 Ocak 2008, Antalya Olgu 1  19y Erkek, Öğrenci  4-5 yıl bol balgam çıkarma, öksürük sık pulmoner enfeksiyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları